[GA4] Verzoeken voor gegevensverwijdering

U heeft de rol Bewerker nodig om gegevensverwijderingsverzoeken voor een Google Analytics-property in te dienen.

Als u om welke reden dan ook gegevens van de Analytics-servers wilt verwijderen, kunt u een verzoek om gegevensverwijdering indienen.

Per property kunnen er per keer maximaal 12 actieve verzoeken zijn (in respijtperiode of afwachting van verwijdering).

U kunt gemaakte verzoeken binnen 7 dagen annuleren. Ga hiervoor naar de pagina met verzoekgegevens. In de eerste 7 dagen kunt u ook een voorbeeld bekijken van de effecten van de verwijdering in uw rapporten en in Verkenningen.

Het kan 7 tot 63 dagen duren voordat een verzoek voor gegevensverwijdering is verwerkt, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die moet worden verwijderd. Gegevens moeten meer dan 12 dagen oud zijn voordat ze kunnen worden verwijderd.

Voor een lijst met de meest recente verzoeken voor elke property gaat u naar kolom Property > Gegevensverwijderingsverzoeken.

U kunt deze functie niet gebruiken met een Google Analytics voor Firebase-property. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u eerst de property upgraden naar een Google Analytics 4-property.

 

 1. Zorg ervoor dat u het gewenste account en de gewenste property selecteert in Beheerder.
 2. Klik in de kolom PROPERTY op Gegevensverwijderingsverzoeken.

  De tabel bevat uw meest recente verzoeken.
 3. Als u een nieuw verzoek wilt indienen, klikt u op Gegevensverwijderingsverzoek plannen.
 4. Selecteer het type verwijdering:
  • Selecteer Alle parameters verwijderen uit alle gebeurtenissen om alle geregistreerde en automatisch verzamelde parameters uit alle gebeurtenissen te verwijderen.
   Analytics verwijdert geen numerieke parameters, tekstparameters die zijn afgeleid van interne vertrouwde ID's en de gereserveerde waarden "", '(not set)' en '(data deleted)'.
  • Selecteer Alle geregistreerde parameters verwijderen uit geselecteerde gebeurtenissen om alle geregistreerde parameters te verwijderen die zijn verzameld voor een lijst met gebeurtenissen die u bij de volgende stap selecteert.
  • Selecteer Geselecteerde parameters verwijderen uit alle gebeurtenissen om geregistreerde en/of automatisch verzamelde parameters te verwijderen die u bij de volgende stap selecteert voor alle verzamelde gebeurtenissen.
  • Selecteer Geselecteerde parameters verwijderen uit geselecteerde gebeurtenissen om geregistreerde parameters te verwijderen die u bij de volgende stap selecteert voor een lijst met gebeurtenissen die u ook bij de volgende stap selecteert.
  • Selecteer Geselecteerde gebruikersproperty's verwijderen om gebruikersproperty's te verwijderen die u bij de volgende stap selecteert.
    
   Aanvullende parameters die Analytics niet verwijdert
   • age
   • app_instance_id
   • audience
   • browser
   • browser_version
   • city
   • continent_name
   • country
   • gender
   • hour
   • latitude
   • longitude
   • platform
   • platform_version
   • region
   • stream_name
   • sub_continent_region
   • user_property_name
 5. Selecteer de start- en einddatum.

  Houd er rekening mee dat er bij de verwijdering van gegevens gebruik wordt gemaakt van de tijdzone van de property.
 6. Selecteer de specifieke gegevensvelden die u wilt verwijderen.

  Selecteer maximaal 100 gebeurtenissen in de lijst met gebeurtenissen (indien van toepassing). In de lijst staan de meest recente gebeurtenissen die u heeft verzameld. Dit is mogelijk geen volledige geschiedenis. U kunt ook een gebeurtenisnaam invoeren en op Enter drukken om een aangepaste gebeurtenisnaam aan de lijst toe te voegen. U kunt maximaal 100 gebeurtenissen toevoegen aan elk verzoek.

  Selecteer maximaal 100 parameters uit de lijst met parameters (indien van toepassing). In de lijst ziet u een volledige set van de eerder geregistreerde en automatische parameters die u heeft verzameld. (Automatische parameters worden alleen weergegeven als u bij stap 5 Geselecteerde parameters verwijderen uit alle gebeurtenissen selecteert.)

  Selecteer maximaal 100 gebruikersproperty's in de lijst met gebruikersproperty's (indien van toepassing). In de lijst ziet u een volledige set van de eerder geregistreerde gebruikersproperty's die u heeft verzameld.
 7. Voer een waarde in om te bepalen welke gegevens u wilt verwijderen.

  Selecteer eventueel Verwijder alleen parameterwaarden die de volgende tekst bevatten.

  Geef een waarde op in het tekstvak. Analytics verwijdert alleen dimensiewaarden die betrekking hebben op de opgegeven gebeurtenissen/parameters/gebruikersdimensies die de waarde bevatten die u hier opgeeft. Analytics behandelt dit als een contains-operator. Zoeken naar waarden die moeten worden verwijderd, is niet hoofdlettergevoelig.

  U kunt geen gereserveerde waarde opgeven, zoals '(not set)'. Analytics verwijdert geen gereserveerde waarden.
 8. Klik op Sturen.

Gebruikers met de rol Bewerker worden per e-mail op de hoogte gesteld van het verzoek.

Kort nadat u het verzoek heeft ingediend, begint er een voorbeeldperiode.

De eerste 7 dagen van de voorbeeldperiode zijn ook een respijtperiode waarin gebruikers met de rol Bewerker het verzoek kunnen annuleren via de pagina met verzoekgegevens.

Het verwijderingsverzoek heeft van dag 8 van de voorbeeldperiode tot voltooiing van het verzoek de status Voorbeeld actief (verwijdering wordt uitgevoerd).

Tijdens de respijtperiode en zolang de verwijdering in behandeling is of wordt uitgevoerd, verdwijnen de gegevens die in het verzoek zijn opgenomen, waardoor het lijkt alsof ze al uit uw rapporten en analyses zijn verwijderd. Hierdoor krijgt u een beeld van het effect van de verwijdering, zodat u kunt nagaan of dit is wat u verwacht.

Gebruikers met de rol Bewerker krijgen opnieuw een melding wanneer de gegevens worden verwijderd en nogmaals wanneer ze zijn verwijderd.

Beschikbare parameters voor verwijdering

Analytics ondersteunt de verwijdering van actieve aangepaste gebeurtenisparameters. Als u de parameter die u wilt verwijderen niet ziet, is het mogelijk dat de parameter niet is geregistreerd of nooit geregistreerd is geweest. Controleer de naam en registratie van de parameter die u probeert te verwijderen.

Als u de parameter nooit heeft geregistreerd, zijn er voor die parameter geen opgeslagen gegevens om te verwijderen.

Als u ooit de registratie van een parameter ongedaan heeft gemaakt en u dat veld vervolgens wilt verwijderen, kunt u een van de volgende acties uitvoeren: alle parameters voor een set gebeurtenissen verwijderen of alle parameters voor alle gebeurtenissen verwijderen.

Hoe verwijderingen van invloed zijn op attributie

Nadat een verwijdering is voltooid, zijn de historische campagnegegevens vanaf dat moment niet meer beschikbaar voor attributie. Attributiekrediet kan voortaan naar andere campagnes gaan (indien beschikbaar via directe advertentieklikken of nieuwe campagnegegevens die na de verwijdering worden verzameld) of wordt beschouwd als Direct.

Hoe de toestemmingsmodus van invloed is op verwijderingen

Als u de toestemmingsmodus gebruikt voor uw property, moet u mogelijk 7 kalenderdagen toevoegen aan de einddatum van uw verzoek om gegevens te verwijderen. Zo zorgt u ervoor dat waarden die u specifiek voor verwijdering target, worden verwijderd uit gedragsmodellen. Dit komt omdat Analytics machinelearning-modellen traint op basis van gegevens van gebruikers die toestemming hebben gegeven (dat wil zeggen, de gegevens die u mogelijk probeert te verwijderen) en toekomstig gebruikersgedrag benadert op basis van die trainingsgegevens. Gegevens waarvoor toestemming is gegeven, kunnen worden gebruikt om gegevens te modelleren tot 7 dagen nadat de gegevens waarvoor toestemming is gegeven, zijn gebruikt in de rapportage. Daarom moet u mogelijk 7 extra dagen toevoegen aan uw verwijderingsverzoek. Als de oorspronkelijke einddatum voor uw gegevensverwijderingsverzoek bijvoorbeeld 1 januari is, wijzigt u die in 8 januari.

Hoe verwijderingen van invloed zijn op subproperty's en overzichtsproperty's

Subproperty's

Gegevens die u verwijdert uit een bronproperty, worden ook verwijderd uit de bijbehorende subproperty's. Gegevens die u uit een subproperty verwijdert, worden daarentegen alleen uit die subproperty verwijderd. Bekijk meer informatie over subproperty's.

Overzichtsproperty's

Als u een gegevensverwijderingsverzoek indient voor een bronproperty, worden diezelfde gegevens ook uit de overzichtsproperty verwijderd. Als u een gegevensverwijderingsverzoek indient voor een overzichtsproperty, worden die gegevens alleen uit de overzichtsproperty verwijderd. Bekijk meer informatie over overzichtsproperty's.

Gegevens verwijderen voor individuele gebruikers

Als u gegevens die aan gebruikers-ID's of anonieme ID's zijn gekoppeld, wilt verwijderen, gebruikt u Gebruikersverkenning in Verkenningen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false
false