[GA4] Aktivera Google-signaler för Google Analytics 4-egendomar

Innehåll i artikeln:

Google-signaler är sessionsdata från webbplatser och appar som Google kopplar till användare som har loggat in på sina Google-konton och som har aktiverat Annonsanpassning. Funktionen att koppla data till inloggade användare används för att aktivera remarketing över flera enheter och export av konverteringar över flera enheter till Google Ads.

Google Analytics 4 exporterar händelsedata som är kopplad till pseudonyma cookies till BigQuery. I teorin kan detta leda till att samma användare räknas flera gånger på olika enheter. Antalet händelser som registreras per användare kan skilja sig åt mellan Analytics och BigQuery.
Om du använder Google Taggstyrning på serversidan ska du se till att ställa in Google-signaler.

Google-signaler ger tillgång till detta:

Rapportering över flera plattformar

Koppla ihop data om enheter med aktiviteter från olika sessioner med User-ID, så att du får en bättre uppfattning av vad användarna gör i varje steg i konverteringsprocessen, från den första kontakten till konvertering och även efteråt.

Aktivitet på flera enheter spåras när du loggar in på ett Google-konto med något av följande:

 • iOS-enheter*
 • Android-enheter
 • Google Chrome
 • webbläsaren Google Chrome
 • andra webbläsare
 • klientappar som kräver ett Google-konto
 • andra appar som kräver ett Google-konto

* För enheter med iOS 14 eller senare måste du använda spårning av User-ID för spårning över flera enheter.

Remarketing med Google Analytics

Skapa remarketingmålgrupper med data från Google Analytics och dela dem med länkade annonseringskonton.

När du aktiverar Google-signaler kan målgrupper du skapar i Google Analytics och publicerar i Google Ads och andra produkter på Google Marketing Platform användas för att visa annonser i kampanjer där det går att använda remarketing över flera enheter. Annonserna kan visas för Google-användare som har aktiverat Annonsanpassning.

Annonsrapportfunktioner

Google Analytics samlar in information enligt din konfiguration av taggen samt befintlig data från Google-signaler och cookies från Google-annonser.

Läs mer

Demografi och intressen

Google Analytics samlar in ytterligare information om demografi och intressen från enhetsidentifierare och från användare som är inloggade på sina Google-konton och som har aktiverat Annonsanpassning.

Läs mer

Om du inaktiverar Google-signaler kan du inte senare implementera dessa funktioner individuellt. Om du inaktiverar Google-signaler inaktiveras även alla dessa funktioner.

Data från användare som har aktiverat Annonsanpassning

När användare aktiverar Annonsanpassning kan Google skapa en helhetsbild av hur de interagerar med en onlineegendom i olika webbläsare och på olika enheter. Du kan till exempel ser hur många användare som tittar på produkter på din webbplats via en telefon och senare kommer tillbaka för att köpa något via en surfplatta eller dator.

Som standard raderas data från inloggade Google-användare efter 26 månader. Om inställningen för datalagring är inställd på ett alternativ som är kortare än 26 månader respekteras detta även för data från inloggade Google-användare.

Rapporterna över flera plattformar innehåller endast samlad data. De visar ingen data om enskilda användare.

Datadelning med andra Google-produkter

Data som samlas in med Google-signaler används eller delas inte i något annat syfte än att förse Google Analytics-tjänsten med data, såvida du inte aktiverar inställningar för datadelning eller väljer att länka andra Google-produkter.

Användningsfall

Som … Vill jag … Så att jag kan …
Utgivare Skapa rapporter om antal användare över flera enheter (inklusive aktiva per dag, vecka och månad) Skapa exakta rapporter om antal användare i stället för antal enheter
Utgivare Skapa rapporter om och ta reda på mer om olika användargrupper baserat på vilka kombinationer av enheter de använder Fokusera resurser och arbete på de användare som genererar störst värde/har störst potential
Utgivare Förstå kundresan över flera enheter genom att analysera användarbaserade rapporter (aktiva användare, trattar, sökvägar) Optimera användarupplevelsen för hela kundresan på olika enheter
Marknadsförare Skapa rapporter om och ta reda på marknadsföringsresultatet över flera enheter (till exempel kanaler, kampanjer) Optimera annonsutgifterna baserat på användningsdata över flera enheter
Marknadsförare Rikta remarketing till användare över flera enheter Erbjuda mycket relevanta annonser baserat på användning över flera enheter

Aktivera Google-signaler

För att kunna aktivera Google-signaler för din Google Analytics 4-egendom måste du ha rollen Redigerare för egendomen.

 1. Gå till Administratör. Under Insamling och modifiering av data klickar du på Datainsamling.
 2. Slå på reglaget för Aktivera datainsamling med Google-signaler.
 3. När du aktiverar Google-signaler samlas denna data in i alla regioner. Om du vill välja de regioner där Google-signaler ska samlas in: Om du inaktiverar insamling av data för en region behåller Analytics all tidigare data som du har samlat in (enligt dina inställningar för datalagring), men Ingen ytterligare data samlas in efter tidpunkten för ändringen. Om du inaktiverar insamling av data från Google-signaler har du inte längre åtkomst till remarketinglistor baserade på Analytics-data, annonsrapportfunktioner och information om demografier och intressen.
  1. Klicka på Inställningar i avsnittet Insamling av data från Google-signaler är tillåtet i X av Y regioner.
  2. Slå på eller av reglaget för de regioner där du vill eller inte vill tillåta insamling av data från Google-signaler.
  3. Klicka på Använd.

När du aktiverar Google-signaler omfattas du av policykraven för Annonseringsfunktioner i Google Analytics.

Om du inaktiverar Google-signaler kan du inte tillämpa remarketing på berörda regioner. Modellering och rapportering av konverteringar nedströms i länkade Google Ads- och Search Ads 360-konton påverkas också.

Dina inställningar för annonsanpassning på egendomsnivå

Du kan välja att tillåta eller inaktivera annonsanpassning med Analytics-data som samlas in från användare baserat på deras land och/eller region framöver. Denna inställning gäller oavsett om Google-signaler är aktiverade eller inte. Att ändra inställningen för annonsanpassning påverkar inte insamlingen av data för Google-signaler. När annonsanpassning inaktiveras för ett land och/eller en region samlas data från Google-signaler från användare på dessa platser endast in för mätning och används inte för annonsanpassning. Läs mer om avancerade inställningar för personliga annonspreferenser.

Relaterade resurser

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny