[GA4] Aktivér Google-signaler for Google Analytics 4-områder

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Google-signaler er øktdata fra apper og nettsteder som Google tilknytter brukere som ikke bare har logget på Google-kontoen sin, men også har slått på personlig tilpasning av annonser. At dataene forbindes med disse påloggede brukerne, gjør at det blir mulig med rapportering for flere enheter og remarketing på flere enheter, og at konverteringer via flere enheter kan eksporteres til Google Ads.

Google Analytics 4 eksporterer hendelsesdata forbundet med pseudonyme informasjonskapsler til BigQuery. I teorien kan dette føre til at den samme brukeren telles flere ganger på ulike enheter. Google-signaler sporer derimot brukere på flere enheter. Det kan derfor hende at data som eksporteres til BigQuery, viser flere brukere sammenlignet med rapporter basert på data fra Google-signaler.
Hvis du bruker Google Tag Manager-konfigurasjonen på tjenersiden, må du konfigurere Google-signaler.

Med Google-signaler får du tilgang til følgende:

Rapportering på flere plattformer

Knytt sammen data om enheter og aktiviteter fra ulike økter med User-ID eller data innhentet fra Google-signaler, så du kan danne deg et tydelig bilde av brukeratferden på de ulike trinnene på veien mot konverteringer – fra den innledende kontakten til konverteringer og det som måtte følge.

Aktivitet på flere enheter spores når du logger på en Google-konto ved hjelp av følgende:

 • iOS-enheter*
 • Android-enheter
 • Google Chrome
 • Google Chrome-nettleseren
 • andre nettlesere
 • klientapper som krever en Google-konto
 • andre apper som krever en Google-konto

* Google-signaler støtter ikke enheter med iOS 14 eller nyere (Apple støtter ikke lenger IDFA). Hvis du har en enhet med iOS 14 eller nyere, må du bruke User-ID-sporing til å spore via flere enheter.

For at det skal fremgå data innhentet fra Google-signaler i rapportene dine, må du ha et månedlig gjennomsnitt på 500 brukere per dag per område.

Hvis det også tas med data innhentet fra Google-signaler, blir det registrerte antallet brukere i Google Analytics nøyaktigere. Det blir dessuten brukt kriterier for målgrupper på flere plattformer til å evaluere de brukerne som ikke er tilordnet noen User-ID.

Finn ut mer

Remarketing med Google Analytics

Opprett remarketingmålgrupper ut fra Google Analytics-dataene dine, og del disse målgruppene med de tilknyttede annonseringskontoene dine.

Når du slår på Google-signaler, kan du vise annonser i remarketingkampanjer som er kvalifisert for rapportering for flere enheter, til Google-brukere som har slått på personlig tilpasning av annonser, og som inngår i målgrupper du oppretter i Google Analytics og publiserer på Google Ads og i andre Google Marketing Platform-annonseringsprodukter.

Rapporteringsfunksjoner for annonsering

Google Analytics samler inn informasjon i henhold til konfigurasjonen av sporingskoden din samt eventuelle data innhentet via Google-signaler og informasjonskapsler for Google-annonsering som måtte foreligge.

Finn ut mer

Interesser og demografisk informasjon

Google Analytics samler inn tilleggsinformasjon om interesser og demografiske segmenter fra enhetsidentifikatorer og fra brukere som har logget på Google-kontoen sin og i tillegg slått på personlig tilpasning av annonser.

Finn ut mer

 

Hvis du deaktiverer Google-signaler, kan du ikke senere implementere disse funksjonene enkeltvis. Med Google-signaler deaktivert blir også alle disse funksjonene deaktivert.

Data fra brukere som har slått på personlig tilpasning av annonser

Når brukere slår på personlig tilpasning av annonser, kan Google utforme en helhetlig visning av interaksjonene disse brukerne har med et nettområde via flere enheter og nettlesere. Du kan for eksempel se hvordan brukerne blar gjennom produkter på nettstedet ditt på telefon og senere kommer tilbake for å fullføre kjøpet via nettbrett eller bærbar datamaskin.

Data om påloggede Google-brukere utløper som standard etter 26 måneder. Hvis innstillingen for oppbevaring av data i Analytics derimot er kortere enn 26 måneder, respekteres dette også i forbindelse med data fra påloggede Google-brukere.

Rapportene for flere plattformer inneholder bare aggregerte data. Det eksponeres aldri data om enkeltbrukere.

Datadeling med andre Google-produkter

Data som er samlet inn av Google-signaler, blir ikke brukt eller delt til noe annet formål enn å tilby Google Analytics-tjenesten, med mindre du slår på innstillingene for datadeling eller velger å tilknytte Google-produkter.

Bruksmønstre

Som Ønsker jeg å … Slik at jeg kan …
Publisist rapportere om brukerkontoer over flere enheter (innbefattet kontoer som har vært aktive den siste dagen, de siste sju dagene og de siste 30 dagene) rapportere om antallet brukere i stedet for antallet enheter på en nøyaktig måte
Publisist rapportere og forstå ulike brukergrupper ut fra de forskjellige enhetskombinasjonene de bruker fokusere ressursene mine og innsatsen min på de mest verdifulle eller lovende brukerne
Publisist forstå kundereisen på flere typer enheter ved å analysere brukerbaserte rapporter (aktive brukere, trakter og baner) optimalisere brukeropplevelsen for hele kundereisen på flere typer enheter
Markedsfører rapportere om og forstå resultatene fra markedsføringen via flere enheter (f.eks. kanaler, kampanjer osv.) optimalisere annonsekostnadene ut fra bruken av flere typer enheter
Markedsfører benytte remarketing mot brukere på flere typer enheter tilby svært relevante annonser ut fra bruken av flere typer enheter

Funksjoner som ikke støttes

Følgende funksjoner støttes ikke for områdene Google signals er aktivert for:

Google Analytics-funksjon Funksjonalitet som ikke støttes
Sporing via flere enheter Google-signaler støtter ikke enheter med iOS 14 eller nyere.

Slå på Google-signaler

For å slå på Google-signaler for Google Analytics 4-området ditt må du ha redigeringstilgang til området.

 1. Klikk på Datainnsamling under Innsamling og redigering av dataadministratorsiden.
 2. Slå på bryteren for Slå på innsamling av data om Google-signaler.
 3. Når du aktiverer Google-signaler, samles disse dataene inn i alle regioner. Husk dette hvis du vil velge hvilke regioner Google-signaler skal samles inn i: Hvis du slår av innsamlingen for en region, tar Analytics vare på eventuelle historiske data du har samlet inn (i henhold til innstillingene dine for oppbevaring av data), men fra og med endringstidspunktet samles det ikke inn nye data. Hvis du deaktiverer innsamling av data via Google-signaler, har du ikke lenger tilgang til rapportering om flere plattformer, remarketinglister basert på Analytics-data, interesser, demografiske segmenter eller rapporteringsfunksjoner for annonsering.
  1. Klikk på Innstillinger i delen med tittelen Datainnsamling via Google-signaler er tillatt i X av Y regioner.
  2. Slå bryteren på eller av for hver region, alt etter hvor du vil tillate datainnsamling via Google-signaler og ikke.
  3. Klikk på Bruk.
 4. Hvis du har slått på Google-signaler for området ditt, kan du slå av Ta med Google-signaler i rapporteringsidentiteten for å utelate enkelte demografiske data og interessedata fra rapporter – nærmere bestemt data fra påloggede brukere som har gitt samtykke. Dette alternativet er nyttig hvis du bruker blandet eller observert rapporteringsidentitet i området ditt, da det kan bidra til å redusere sannsynligheten for å falle under datagrenser. Selv om dette alternativet er slått av, kommer Google Analytics fortsatt til å samle inn data om Google-signaler, slik at du kan bruke disse dataene for målgrupper og konverteringer og dele dataene med tilknyttede Google Ads-kontoer i forbindelse med remarketing og budoptimalisering.

Når du aktiverer Google-signaler, blir du underlagt kravene i retningslinjene for annonseringsfunksjonene i Google Analytics.

For å forhindre at de som ser en rapport eller utforskningsteknikk skal kunne identifisere enkeltbrukere via den aktuelle informasjonen, kan det bli innført datagrenser i områder der Google-signaler er aktivert. Finn ut mer

Hvis du deaktiverer Google-signaler, kan ikke remarketing brukes i de berørte regionene. I tillegg reduseres modelleringsvolumet for flere enheter og konverteringer via avspilling med deltakelse betydelig for deaktiverte regioner. Nedstrøms konverteringsmodellering og rapportering i tilknyttede Google Ads- og Search Ads 360-kontoer påvirkes også.

Innstillinger for personlig tilpasning av annonser på områdenivå

Du kan velge at bruk av Analytics-data som samles inn fra brukere basert på landet og/eller regionen deres, skal være tillatt eller forbudt i forbindelse med personlig tilpasning av annonser i tiden fremover. Denne innstillingen gjelder uansett om Google-signaler er slått på eller ikke. Endring av innstillingen for personlig tilpasning av annonser påvirker ikke innsamlingen av data via Google-signaler. Når personlig tilpasning av annonser er deaktivert for et land og/eller en region, blir data innhentet fra Google-signaler om brukere på disse stedene innsamlet utelukkende til målingsformål. De blir ikke brukt til personlig tilpasning av annonser. Finn ut mer

Relaterte ressurser

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
15068293096617188820
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
69256