[GA4] Google-signaalien aktivointi Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuksissa

Sisällys:

Google-signaalit ovat istuntodataa sivustoilta ja sovelluksista, jotka Google liittää Google-tileille kirjautuneisiin ja mainosten personoinnin päälle laittaneisiin käyttäjiin. Kun data liitetään näihin kirjautuneisiin käyttäjiin, voit käyttää raportointia kaikista laitteista ja eri laitteet kattavaa uudelleenmarkkinointia sekä siirtää Google Adsiin eri laitteilla tapahtuneita konversioita.

Google Analytics 4 vie pseudonyymisiin evästeisiin liittyvän tapahtumadatan BigQueryyn. Teoriassa sama käyttäjä voidaan tämän takia laskea monta kertaa, jos hän käyttää eri laitteita. Google-signaalit puolestaan mittaavat käyttäjiä eri laitteilla. Tästä syystä BigQueryyn viedyssä datassa saattaa näkyä suurempi käyttäjämäärä kuin Google-signaalien dataan perustuvissa raporteissa.
Jos käytät palvelinpuolen Google Tag Managerin asetuksia, muista määrittää Google-signaalit.

Google-signaalit mahdollistavat alla olevien ominaisuuksien käytön.

Monialustainen raportointi

User-ID:n tai Google-signaalien datan avulla voit yhdistää eri laitteita ja tapahtumia koskevaa dataa, joka on peräisin eri istunnoista. Näin saat entistä paremman käsityksen siitä, miten käyttäjät toimivat konversioprosessin eri vaiheissa alusta loppuun asti.

Eri laitteet kattavia tapahtumia seurataan, kun kirjaudut Google-tilille

 • iOS-laitteilla*
 • Android-laitteilla
 • Google Chromella
 • Google Chrome ‑selaimella
 • muilla selaimilla
 • asiakassovelluksilla, joihin tarvitaan Google-tiliä
 • muilla sovelluksilla, joihin tarvitaan Google-tiliä.

* Google-signaalit eivät tue iOS 14:ää ja sitä uudempia versioita käyttäviä laitteita (Apple ei enää tue IDFA:ta). Jos laitteessa on iOS 14 tai uudempi, sinun on käytettävä eri laitteet kattavassa seurannassa User-ID-seurantaa.

Jos haluat nähdä raporteissa Google-signaalien datan, tarvitset kuukausittain keskimäärin 500 käyttäjää päivässä mittauskokonaisuutta kohti.

Google-signaalien datan avulla Google Analytics parantaa raporttien käyttäjämäärien tarkkuutta ja arvioi monialustaisten yleisöehtojen perusteella käyttäjiä, joilla ei ole käyttäjätunnusta.

Lue lisää

Uudelleenmarkkinointi Google Analyticsin avulla

Voit luoda Google Analytics ‑datan perusteella uudelleenmarkkinointiyleisöjä ja jakaa niitä linkitettyjen mainontatiliesi käyttöön.

Kun aktivoit Google-signaalit, voit hyödyntää mainonnassa yleisöjä, jotka olet luonut Google Analyticsissa ja lisännyt Google Adsiin tai muihin Google Marketing Platformin mainontatuotteisiin. Näiden yleisöjen avulla voit kohdistaa useita laitteita tukevien uudelleenmarkkinointikampanjoidesi mainoksia Google-käyttäjille, jotka ovat sallineet mainosten personoinnin.

Mainonnan raportointi ‑ominaisuudet

Google Analytics kerää tietoja taggausmääritystesi mukaisesti sekä Google-signaalien datasta ja käyttämistäsi Googlen mainosevästeistä.

Lue lisää

Demografiset tiedot ja kiinnostuksen kohteet

Google Analytics kerää lisätietoja demografisista tiedoista ja kiinnostuksen kohteista laitetunnisteista ja käyttäjiltä, jotka ovat kirjautuneet Google-tileille ja laittaneet mainosten personoinnin päälle.

Lue lisää

 

Jos poistat Google-signaalit käytöstä, et voi sen jälkeen ottaa näitä ominaisuuksia erikseen käyttöön. Google-signaalien poistaminen käytöstä poistaa myös käytöstä kaikki nämä ominaisuudet.

Data käyttäjiltä, joilla mainosten personointi on päällä

Kun käyttäjät laittavat mainosten personoinnin päälle, Google pystyy luomaan kokonaisvaltaisen kuvan siitä, miten nämä käyttäjät toimivat mittauskokonaisuudessa useilla selaimilla ja laitteilla. Voit esimerkiksi nähdä, kuinka käyttäjät selaavat sivustosi tuotteita puhelimella ja palaavat myöhemmin viimeistelemään ostoksensa tabletilla tai kannettavalla tietokoneella.

Googlen sisäänkirjautumisdata vanhenee oletusarvoisesti 26 kuukauden kuluttua. Jos Analyticsin datan säilyttämistä koskevan asetuksen arvoksi on valittu alle 26 kuukauden pituinen jakso, Googlen sisäänkirjautumisdataa säilytetään vain kyseinen aika.

Monialustaiset raportit sisältävät vain koostettua dataa. Raporteissa ei koskaan näy yksittäisten käyttäjien dataa.

Datan jakaminen muihin Google-tuotteisiin

Google-signaalien avulla kerättyä dataa ei käytetä tai jaeta muuhun tarkoitukseen kuin Google Analytics ‑palvelun tarjoamiseen, ellet ota käyttöön datan jakamisasetuksia tai Google-tuotteisiin linkittämistä.

Käyttötapaukset

Käyttäjä Käyttötarkoitus Lopullinen tavoite
Julkaisija Haluan nähdä raporteista käyttäjämäärät eri laitteilla (aktiiviset käyttäjät 1, 7 ja 30 päivän ajalta). Haluan selvittää tarkasti käyttäjien määrän käytettyjen laitteiden määrän sijaan.
Julkaisija Haluan nähdä raporteista, millaisia eri käyttäjäryhmiä ihmisten käyttämien laiteyhdistelmien perusteella muodostuu. Haluan oppia jakamaan resurssini paremmin, jotta voin keskittyä arvokkaimpien ja lupaavimpien käyttäjäryhmien tavoittamiseen.
Julkaisija Haluan oppia tuntemaan asiakaspolun eri laitteilla analysoimalla käyttäjäpohjaisia raportteja (aktiiviset käyttäjät, suppilot ja reittianalyysi). Haluan oppia optimoimaan käyttökokemuksen kaikilla laitteilla asiakaspolun jokaisessa vaiheessa.
Markkinoija Haluan luoda raportteja ja saada käsityksen markkinointini tehokkuudesta eri laitteilla (esim. kanavat ja kampanjat). Haluan optimoida mainoskulut eri laitteiden käytön perusteella.
Markkinoija Haluan käyttää uudelleenmarkkinointia eri laitteilla. Haluan, että käyttäjät näkevät osuvia mainoksia sen mukaan, miten he käyttävät eri laitteita.

Ominaisuudet, joita ei tueta

Seuraavia toimintoja ei tueta mittauskokonaisuuksissa, joissa Google-signaalit on aktivoitu:

Google Analytics ‑ominaisuus Toiminto, jota ei tueta
Eri laitteet kattava seuranta Google-signaalit eivät tue iOS 14:ää ja sitä uudempia versioita käyttäviä laitteita.

Google-signaalien aktivointi

Jos haluat aktivoida Google-signaalit Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuudessasi, sinulla on oltava muokkaajan rooli.

 1. Valitse Järjestelmänvalvoja-sivun Datan kerääminen ja muokkaaminen ‐kohdasta Datan kerääminen.
 2. Laita Ota käyttöön Google-signaalien datan kerääminen ‑valitsin päälle.
 3. Kun aktivoit Google-signaalit, dataa kerätään kaikilta alueilta. Jos poistat datankeruun käytöstä tietyllä alueella, Analytics säilyttää aiemmin kerätyn datan (datansäilytysasetustesi mukaisesti) mutta ei enää kerää uutta dataa. Jos poistat Google-signaalien datankeruun käytöstä, sinulla ei enää ole pääsyä monialustaraportointiin, Analytics-dataan perustuviin uudelleenmarkkinointilistoihin, mainonnan raportointi ‑ominaisuuksiin eikä demografisiin tietoihin tai kiinnostuksen kohteisiin.
  1. Klikkaa Google-signaalien datankeruu on sallittu X/Y alueesta ‑kohdasta Asetukset.
  2. Laita kytkin päälle tai pois päältä kunkin alueen kohdalta sen mukaan, haluatko sallia vai kieltää Google-signaalien datankeruun.
  3. Klikkaa Käytä.
 4. Jos olet aktivoinut Google-signaalit mittauskokonaisuudessasi, laita asetus Sisällytä Google-signaalit raportointi-identiteettiin pois päältä, jos haluat jättää raporteista pois tietyn demografisen ja kiinnostuksen kohteita koskevan datan, joka liittyy sisäänkirjautuneisiin ja suostumuksen antaneisiin käyttäjiin. Tästä on hyötyä, jos mittauskokonaisuudessa käytetty raportointi-identiteetti on "Yhdistelmä" tai "Havaittu", sillä näin voit vähentää datakynnysten soveltamisen todennäköisyyttä. Google Analytics kuitenkin kerää Google-signaalien dataa, vaikka asetus olisi poissa päältä, jotta voit käyttää dataa yleisöjen ja konversioiden yhteydessä ja jakaa sen linkitetyille Google Ads ‐tileille uudelleenmarkkinointia ja hintatarjousoptimointia varten.

Aktivoimiisi Google-signaaleihin sovelletaan Google Analyticsin mainontaominaisuuksien käytäntövaatimuksia.

Jos haluat estää muita katsomasta raporttia tai kartoitustekniikkaa päättelemästä yksittäisten käyttäjien henkilöllisyyttä, voit käyttää datakynnyksiä mittauskokonaisuuksissa, joissa on aktivoitu Google-signaalit. Lue lisää 

Jos poistat Google-signaalit käytöstä, uudelleenmarkkinointi ei ole käytettävissä kyseisillä alueilla. Lisäksi laitteidenvälisen ja EVC-mallinnuksen määrät pienenevät huomattavasti kyseisten alueiden osalta. Vaikutus ulottuu myös linkitettyjen Google Ads‑ ja Search Ads 360 ‑tilien myöhempään konversiomallinnukseen ja raportointiin.

Mittauskokonaisuustason mainosten personointiasetukset

Voit sallia tai estää mainosten personoinnin käyttäjiltä kerätyn Analytics-datan perusteella maa- tai aluekohtaisesti. Asetus on voimassa riippumatta siitä, ovatko Google-signaalit käytössä. Mainosten personointiasetuksen muuttaminen ei vaikuta Google-signaalien datan keräämiseen. Jos mainosten personointi on poistettu alueella käytöstä, kyseisissä sijainneissa oleviin käyttäjiin liittyvää Google-signaalien dataa kerätään vain mittaustarkoituksiin. Kerättyä dataa ei käytetä mainosten personointiin. Lue lisää

Lisätietoa

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kokeile näitä vaiheita:

false
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
3583096930876597388
true
Ohjekeskushaku
true
true
true
true
true
69256