[GA4] Aktivace signálů Google pro služby v Google Analytics 4

Obsah tohoto článku:

Signály Google jsou data o návštěvách z webů a aplikací. Google je přiřazuje uživatelům, kteří jsou přihlášeni k účtu Google a mají zapnutou personalizaci reklam. Přiřazení dat přihlášeným uživatelům slouží k aktivaci remarketingu na různých zařízeních a exportu konverzí mezi zařízeními do Google Ads.

Google Analytics 4 exportuje data událostí přidružená k pseudonymním souborům cookie do nástroje BigQuery. Teoreticky může dojít k tomu, že stejný uživatel bude započítán několikrát na různých zařízeních. Ve službách Analytics a BigQuery se tedy mohou zobrazovat různé počty událostí na uživatele.
Pokud používáte Správce značek Google na straně serveru, nezapomeňte signály Google nakonfigurovat.

Signály Google umožňují:

Přehledy napříč platformami

Propojení údajů o zařízeních a aktivitách z různých návštěv pomocí ID uživatele, abyste lépe chápali chování uživatele ve všech krocích procesu konverze – od úvodního kontaktu přes konverzi až po dlouhodobé udržení.

Aktivita mezi zařízeními se měří, když se k účtu Google přihlásíte pomocí:

 • zařízení iOS*,
 • zařízení Android,
 • Google Chrome,
 • webového prohlížeče Google Chrome,
 • jiného webového prohlížeče,
 • klientské aplikace vyžadující účet Google,
 • jiné aplikace vyžadující účet Google.

Pokud používáte zařízení se systémem iOS 14 nebo novějším, je nutné měřit pomocí User-ID.

Remarketing v Google Analytics

Vytváření remarketingových publik z vašich dat Google Analytics a sdílení těchto publik s propojenými inzertními účty.

Když aktivujete signály Google, umožňují publika, která vytvoříte v Google Analytics a publikujete v Google Ads a dalších službách sady Google Marketing Platform, zobrazovat reklamy v remarketingových kampaních vhodných pro různá zařízení, a to uživatelům Google, kteří mají zapnutou personalizaci reklam.

Funkce přehledů inzerce

Služba Google Analytics shromažďuje informace podle konfigurace značkování a také podle dat ze signálů Google a reklamních cookie Google, které jsou k dispozici.

Další informace

Demografické údaje a zájmy

Google Analytics shromažďuje další informace o demografických údajích a zájmech z identifikátorů zařízení a od uživatelů, kteří jsou přihlášeni k účtu Google a mají zapnutou personalizaci reklam.

Další informace

Pokud deaktivujete signály Google, nebudete moci implementovat tyto funkce jednotlivě. Deaktivací signálů Google také deaktivujete všechny tyto funkce.

Data od uživatelů, kteří mají zapnutou personalizaci reklam

Pokud uživatelé zapnou personalizaci reklam, může Google vytvořit holistické zobrazení toho, jak online službu využívají v různých prohlížečích a na různých zařízeních. Můžete se například podívat, jak uživatelé procházejí produkty na vašem webu na telefonu a později se vrátí, aby nákup dokončili na tabletu nebo notebooku.

Ve výchozím nastavení vyprší platnost údajů uživatelů, kteří jsou přihlášeni k účtu Google, za 26 měsíců. Pokud však možnost Uchovávání dat nastavíte na hodnotu kratší než 26 měsíců, údaje uživatelů, kteří jsou přihlášeni k účtu Google, se budou řídit touto kratší hodnotou.

Přehledy pro různé platformy zahrnují pouze souhrnné údaje. Za žádných okolností nebudou k dispozici údaje individuálních uživatelů.

Sdílení dat s ostatními službami Google

Data shromážděná ze signálů Google se používají nebo sdílejí pouze pro potřeby poskytování služby Google Analytics, pokud nepovolíte sdílení dat nebo data nepropojíte se službami Google.

Příklady použití

Jako... Chci... …abych mohl(a)…
Majitel obsahu Vykazovat počty uživatelů mezi různými zařízeními (včetně 1denních, 7denních a 30denních aktivit) Přesně vykazovat počty uživatelů namísto počtů zařízení
Majitel obsahu Vykazovat různé skupiny uživatelů na základě různých kombinací zařízení, která používají, a rozumět jim Lépe soustředit své zdroje a úsilí na nejhodnotnější nebo nejslibnější uživatele
Majitel obsahu Rozumět cestě zákazníka mezi různými zařízeními analyzováním přehledů na základě uživatelů (aktivní uživatelé, trychtýře, trasy) Optimalizovat uživatelský dojem pro úplnou cestu zákazníka mezi zařízeními
Marketingový specialista Vykazovat údaje o výkonu marketingu mezi zařízeními (např. kanály, kampaně atd.) a rozumět mu Optimalizovat výdaje za inzerci na základě použití mezi zařízeními
Marketingový specialista Provádět remarketing uživatelům na různých zařízeních Nabízet vysoce relevantní reklamy na základě použití mezi zařízeními

Aktivace signálů Google

K aktivaci signálů Google pro službu v Google Analytics 4 potřebujete roli editora pro danou službu.

 1. Na stránce Administrátor v sekci Shromažďování a úprava dat klikněte na Shromažďování dat.
 2. Zapněte přepínač u možnosti Povolit shromažďování dat pro signály Google.
 3. Po aktivaci signálů se budou sbírat data ve všech regionech. Když chcete zvolit oblasti, ve kterých se data signálů Google shromažďují: pokud v určité oblasti zakážete shromažďování dat, služba Analytics zachová data, která už získala (podle nastavení uchovávání dat), ale od dané chvíle již nová data shromažďována nebudou. Když shromažďování dat ze signálů Google zakážete, nebudete mít přístup k remarketingovým seznamům založeným na datech služby Analytics, funkcím přehledů reklam ani demografickým údajům a zájmům.
  1. V části nazvané Shromažďování dat ze signálů Google je v X oblastech Y povoleno klikněte na Nastavení.
  2. Zapněte nebo vypněte regiony, kde chcete sběr dat ze signálů povolit nebo zakázat.
  3. Klikněte na Použít.

Když aktivujete signály Google, platí pro vás zásady pro inzertní funkce Google Analytics.

Když zakážete signály Google, nebude v příslušných oblastech k dispozici remarketing. Ovlivněno bude i přímé modelování konverzí a jejich přehledy v propojených účtech Google Ads a Search Ads 360.

Vaše nastavení personalizace reklam na úrovni služeb

Můžete povolit nebo zakázat, aby se nadále v rámci personalizace reklam používala analytická data získaná od uživatelů na základě jejich země nebo regionu. Toto nastavení platí bez ohledu na to, zda jsou povoleny signály Google. Když nastavení personalizace reklam změníte, shromažďování dat v rámci signálů Google tím neovlivníte. Když pro určitou zemi nebo oblast personalizaci reklam zakážete, jsou data signálů Google od uživatelů nadále shromažďována, ale slouží pouze k měřicím účelům, ne k personalizaci reklam. Další informace o rozšířených nastaveních pro povolení personalizace reklam

Související zdroje

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka