[GA4] Liên kết Google Ads với Analytics

Liên kết tài khoản Google Ads của bạn với tài sản Google Analytics để xem toàn bộ chu kỳ hoạt động của khách hàng, từ lượt tương tác đầu tiên đến sự kiện chính

Liên kết tài khoản Google Ads với tài sản Analytics của bạn (bao gồm cả tài sản phụtài sản tổng hợp) để hiểu được toàn bộ chu kỳ hoạt động của khách hàng, từ cách người dùng tương tác với hoạt động tiếp thị (chẳng hạn như nhấp vào quảng cáo) đến cách người dùng hoàn tất sự kiện chính mà bạn đặt ra cho họ trên trang web hoặc ứng dụng của bạn (chẳng hạn như lượt mua hàng hoặc lượt xem hết nội dung).

Google Ads Linking in Google Analytics

Nếu đang chuyển từ Universal Analytics sang Google Analytics 4 và cần di chuyển nhiều đường liên kết đến Google Ads, bạn có thể sử dụng công cụ nhập thay vì liên kết theo cách thủ công.
Nội dung trong bài viết này:

Lợi ích

Khi bạn liên kết tài sản Google Analytics 4 với tài khoản Google Ads, dữ liệu sẽ lưu chuyển giữa hai sản phẩm này. Điều này cho phép bạn:

Các giới hạn

Bạn có thể liên kết tài sản Google Analytics 4 với từng tài khoản Google Ads và với tài khoản người quản lý Google Ads.

Bạn có thể tạo tối đa 400 đường liên kết cho mỗi tài sản. Nếu chế độ thiết lập tài khoản Google Ads hiện tại của bạn vượt quá giới hạn này, hãy cân nhắc tạo một tài khoản người quản lý Google Ads và liên kết tài khoản đó với tài sản Analytics của bạn.

Lưu ý: Hệ thống sẽ tính 1 đường liên kết khi bạn liên kết với một tài khoản người quản lý Google Ads.

Trước khi bắt đầu

Để liên kết một tài sản với Google Ads, hãy dùng một Tài khoản Google có những quyền sau:

 • Trong Analytics, bạn cần có vai trò Người chỉnh sửa đối với tài sản mà bạn muốn liên kết.
 • Trong Google Ads, Tài khoản Google đó cần có quyền quản trị.
 • Nếu bạn liên kết với một tài khoản người quản lý Google Ads, thì tất cả các tài khoản khách hàng của bạn đều có thể xem mọi dữ liệu mà bạn nhập từ Analytics.
Lưu ý: Nếu tài khoản của bạn không có những quyền này, hãy yêu cầu quản trị viên Analytics hoặc Google Ads của bạn trợ giúp.

Tạo liên kết

Thực hiện những bước sau để liên kết tài sản Google Analytics 4 với Google Ads:

 1. Trên trang Quản trị, trong mục Liên kết sản phẩm, hãy nhấp vào Mối liên kết với Google Ads.
 2. Nhấp vào Liên kết.
 3. Nhấp vào Chọn các tài khoản Google Ads, rồi chọn những tài khoản Google Ads mà bạn muốn liên kết.

  Nếu không thấy tài khoản Google Ads mà bạn muốn liên kết, thì có thể bạn không có các quyền cần thiết.
 4. Nhấp vào Xác nhận.
 5. Nhấp vào Tiếp theo.
 6. Lựa chọn Bật tuỳ chọn quảng cáo được cá nhân hoá được bật theo mặc định.
 7. Mở rộng lựa chọn Bật tính năng tự động gắn thẻ để bật tính năng tự động gắn thẻ hoặc để giữ nguyên chế độ cài đặt tự động gắn thẻ.

  Nếu bạn bật tính năng tự động gắn thẻ khi liên kết với tài khoản người quản lý, thì tính năng này sẽ được bật trên tất cả những tài khoản Google Ads được liên kết trực tiếp với tài khoản người quản lý đó.
 8. Nhấp vào Tiếp theo, rồi xem xét các chế độ cài đặt của bạn.
 9. Nhấp vào Gửi để liên kết các tài khoản của bạn với chế độ cài đặt hiện tại.

(Phần hướng dẫn không bắt buộc) Để xem phần hướng dẫn về các bước nêu trên trong tài sản của riêng bạn, hãy nhấp vào nút bên dưới. Phần hướng dẫn sẽ mở trong tài sản mà bạn đã xem gần đây nhất, nên trước tiên, hãy đảm bảo bạn đang ở đúng tài sản.

Liên kết tài sản Analytics với tài khoản Google Ads

Các bước tiếp theo

Sau khi bạn liên kết tài khoản Google Ads với tài sản Google Analytics 4, dữ liệu Google Ads sẽ xuất hiện trong báo cáo Google Analytics 4 của bạn trong vòng 48 giờ. Nhờ liên kết này, bạn cũng sẽ có thể sử dụng dữ liệu từ tài sản Google Analytics 4 trong Google Ads. Tuy nhiên, để thao tác với dữ liệu này, bạn cần đăng nhập vào Google Ads rồi thực hiện ít nhất một trong những việc sau:

Đối với tính năng tái tiếp thị, bạn cũng cần kích hoạt Tín hiệu của Google.

Chỉnh sửa hoặc xác minh mối liên kết

Thực hiện những bước sau để chỉnh sửa hoặc xác minh xem có tài sản Google Analytics 4 nào được liên kết với Google Ads hay không:

 1. Trên trang Quản trị, trong mục Liên kết sản phẩm, hãy nhấp vào Mối liên kết với Google Ads.
 2. Trong danh sách tài khoản được liên kết, hãy nhấp vào mũi tên ở cuối hàng cho tài khoản mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Bật hoặc tắt lựa chọn Bật quảng cáo được cá nhân hoá.
 4. Nhấp vào Xem thêm để xoá liên kết.
Tìm hiểu thêm về cách sử dụng dữ liệu Analytics trong Google Ads.

Quản trị viên Google Ads hoặc người dùng Analytics có vai trò Người chỉnh sửa đều có thể huỷ liên kết (những) tài khoản Google Ads đã liên kết.

Nếu bạn xoá một đường liên kết thì dữ liệu sẽ ngừng lưu chuyển giữa tài khoản Google Ads đã liên kết và tài sản Analytics.

 • Dữ liệu Google Ads (ví dụ: lượt nhấp, lượt hiển thị, CPC, v.v.) từ những tài khoản Google Ads đã huỷ liên kết sẽ không hiển thị đầy đủ trong các báo cáo Analytics. Nếu tính năng tự động gắn thẻ đang bật và thêm một mã lượt nhấp của Google (gclid) vào cuối URL của bạn, thì theo mặc định, lưu lượng truy cập trên Google Ads đã huỷ liên kết sẽ vẫn xuất hiện trong các báo cáo bằng một nguồn/phương tiện là google/cpc hoặc bằng cách sử dụng các giá trị UTM có sẵn. Các lượt nhấp vào quảng cáo có liên quan sẽ không được dùng để phân bổ cho các kênh có tính phí của Google.
 • Các phương diện cũ của Google Ads (ví dụ: Tên chiến dịch, Mã nhóm quảng cáo) được thu thập trước khi liên kết bị xoá sẽ vẫn hiển thị trong Analytics. Mọi dữ liệu mới cho các phương diện này có được từ các lượt nhấp từ tài khoản Google Ads đã hủy liên kết sẽ xuất hiện dưới dạng (chưa đặt), cùng với các chỉ số của Google Ads (ví dụ: Chi phí, Số lượt nhấp) cho tất cả phạm vi ngày.
 • Đối tượng tái tiếp thị của Analytics sẽ ngừng tích luỹ người dùng mới trong những tài khoản Google Ads đã bị huỷ liên kết.
 • Các tài khoản Google Ads đã bị huỷ liên kết sẽ ngừng nhập sự kiện chính từ Analytics.

Quyền truy cập của người dùng từ Google Ads (các vai trò trong Analytics)

Người dùng Google Ads sẽ tự động được cấp vai trò trong Analytics khi bạn liên kết một tài khoản Google Ads với một tài sản Analytics. Bạn có thể quản lý quyền truy cập để cho phép người dùng Google Ads sử dụng các tính năng của Analytics trong Google Ads, chẳng hạn như tạo đối tượng Analytics trong Google Ads.

 • Người dùng trong một tài khoản Google Ads được chỉ định làm một trong năm người dùng Google Ads được liên kết (dựa vào cấp truy cập của họ đối với tài khoản Google Ads):
  • Quản trị viên của tài khoản Google Ads <account number>
  • Người dùng tiêu chuẩn của tài khoản Google Ads <account number>
  • Người dùng chỉ có quyền đọc của tài khoản Google Ads <account number>
  • Người dùng có quyền thanh toán của tài khoản Google Ads <account number>
  • Người dùng chỉ có quyền đọc email của tài khoản Google Ads <account number>
 • Người dùng Google Ads được liên kết sẽ lần lượt được Quản trị viên Analytics chỉ định các vai trò trong tài sản Analytics được liên kết.
Nếu bạn có cấp truy cập này đối với tài khoản Google Ads Bạn được chỉ định là người dùng Google Ads được liên kết này Google đề xuất chỉ định vai trò này cho bạn trong Google Analytics

Quản trị viên

Quản trị viên của tài khoản Google Ads <account number>

Người chỉnh sửa

Tiêu chuẩn

Người dùng tiêu chuẩn của tài khoản Google Ads <account number>

Nhà tiếp thị

Chỉ có quyền đọc

Người dùng chỉ có quyền đọc của tài khoản Google Ads <account number>

Người xem

Thanh toán

Người dùng có quyền thanh toán của tài khoản Google Ads <account number>

Người xem

Chỉ có quyền đọc email

Người dùng chỉ có quyền đọc email của tài khoản Google Ads <account number>

Người xem

Trong phần quản lý quyền truy cập của Analytics, mỗi người dùng Google Ads được liên kết đại diện cho một nhóm người dùng trong tài khoản Google Ads được liên kết.

Là Quản trị viên Analytics, bạn có thể thay đổi các vai trò và quy tắc hạn chế về dữ liệu trên Analytics được chỉ định cho những người dùng Google Ads được liên kết của một tài sản. Nếu bạn thay đổi vai trò và các quy định hạn chế về dữ liệu trên Analytics được chỉ định cho một người dùng Google Ads được liên kết, thì điều này sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong tài khoản Google Ads được chỉ định là người dùng được liên kết đó.

Vai trò trong Analytics được chỉ định cho người dùng Google Ads được liên kết sẽ quản lý quyền sử dụng các tính năng của Analytics trong Google Ads, chẳng hạn như tạo đối tượng Analytics trong Google Ads. Việc thay đổi vai trò được chỉ định trong Analytics không ảnh hưởng đến lượt chuyển đổi trên Google Ads dựa trên các sự kiện chính trong GA4 để báo cáo hay đặt giá thầu hoặc việc bật tính năng tái tiếp thị của Google Ads dựa trên đối tượng trong Analytics.

Các vai trò được chỉ định và quy định hạn chế về dữ liệu sẽ vẫn tồn tại cho đến khi mối liên kết giữa tài khoản Google Ads và tài sản Analytics bị xoá.

Là Quản trị viên Analytics, bạn có thể xem và chỉnh sửa quyền truy cập cho người dùng Google Ads được liên kết trên trang Quản trị > Liên kết sản phẩm > Mối liên kết với Google Ads. Bạn cũng có thể thiết lập quyền truy cập của họ giống như cho bất kỳ người dùng nào.

Thực hiện những bước sau để chỉ định vai trò được đề xuất trong Analytics cho một tài khoản Google Ads được liên kết:

 1. Trên trang Quản trị, trong mục Liên kết sản phẩm, hãy nhấp vào Mối liên kết với Google Ads.
 2. Trong danh sách tài khoản được liên kết, hãy nhấp vào mũi tên ở cuối hàng cho tài khoản mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào Xem các vai trò mặc định trong phần Quyền truy cập của người dùng.
 4. Nhấp vào Áp dụng.

Thông tin có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính