[GA4] Länka Google Ads och Analytics

Länka ditt Google Ads-konto till din Google Analytics-egendom för att se hela kundcykeln, från första interaktionen till konvertering

Länka ditt Google Ads-konto till din Analytics-egendom (inklusive underordnade egendomar och egendomar för samlad visning) för att se hela kundcykeln, från hur användare interagerar med din marknadsföring (till exempel klickar på annonser) till hur de slutför konverteringarna som du har angett för din webbplats eller app (till exempel köper något eller konsumerar innehåll).

Google Ads Linking in Google Analytics

Om du övergår från Universal Analytics till Google Analytics 4 och behöver migrera flera Google Ads-länkar samtidigt kan du använda importverktyget i stället för att länka manuellt.
Innehåll i artikeln:

Fördelar

När du länkar din Google Analytics 4-egendom till ditt Google Ads-konto flödar data mellan båda produkterna. Detta gör att du kan

Begränsningar

Du kan länka Google Analytics 4-egendomar till enskilda Google Ads-konton och till Google Ads-förvaltarkonton.

Du kan skapa upp till 400 länkar per egendom. Om din nuvarande Google Ads-konfiguration överstiger denna gräns kan du skapa ett Google Ads-förvaltarkonto och länka det till din Analytics-egendom.

Obs! En länk till ett Google Ads-förvaltarkonto räknas som en enstaka länk.

Innan du börjar

Använd ett Google-konto med följande behörigheter när du länkar en egendom till Google Ads. Kontakta Analytics- eller Google Ads-administratören om ditt konto inte har dessa behörigheter.

 • I Analytics måste du ha rollen Redigerare för egendomen du vill länka.
 • I Google Ads måste samma Google-konto ha administratörsåtkomst.
 • Om du länkar till ett Google Ads-förvaltarkonto blir all data som du importerar från Analytics tillgänglig i alla dina kundkonton.

Skapa länkar

Så här skapar du länkar från Google Analytics 4-egendomar till Google Ads:

 1. Gå till Administratör. Under Produktlänkar klickar du på Google Ads-länkar.
 2. Klicka på Länka.
 3. Klicka på Välj Google Ads-konton och välj Google Ads-kontona du vill länka.

  Om du inte ser Google Ads-kontot du vill länka kanske du inte har de behörigheter som krävs.
 4. Klicka på Bekräfta.
 5. Klicka på Nästa.
 6. Alternativet Aktivera anpassade annonser är aktiverat som standard.
 7. Utöka alternativet Aktivera automatisk taggning för att aktivera automatisk taggning eller lämna inställningarna för automatisk taggning oförändrade.

  Om du aktiverar automatisk taggning när du länkar till ett förvaltarkonto aktiveras automatisk taggning i alla Google Ads-konton som är direkt länkade till förvaltarkontot.
 8. Klicka på Nästa och kontrollera inställningarna.
 9. Klicka på Skicka för att länka dina konton med aktuella inställningar.

 

(Valfri guidad rundtur) Klicka på knappen nedan om du vill starta en guidad rundtur genom stegen ovan i din egen egendom. Den öppnas i den senaste egendomen du tittade på, så se till att du har rätt egendom öppnad först.

Länka din Analytics-egendom till ditt Google Ads-konto

Nästa steg

När du skapar en länk mellan ditt Google Ads-konto och din Google Analytics 4-egendom börjar du se Google Ads-data i dina Google Analytics 4-rapporter inom 48 timmar. Länken gör även att data från din Google Analytics 4-egendom kan användas i Google Ads. För att kunna vidta åtgärder baserat på denna data måste du fortfarande logga in på Google Ads och göra minst något av följande:

För remarketing och rapportering måste du även aktivera Google-signaler.

Redigera eller verifiera länkar

Så här verifierar du om det finns Google Analytics 4-egendomar som är länkade till Google Ads eller redigerar länkarna:

 1. Gå till Administratör. Under Produktlänkar klickar du på Google Ads-länkar.
 2. Klicka på pilen i slutet på raden med det länkade konto du vill redigera på listan över länkade konton.
 3. Aktivera eller inaktivera Aktivera anpassad annonsering.
 4. Klicka på Mer för att radera länken. (Läs mer om hur du tar bort länken i nästa avsnitt.)
Läs mer om hur du använder Analytics-data i Google Ads.

Google Ads-administratörer och Analytics-användare med rollen Redigerare kan ta bort länken till länkade Google Ads-konton.

Om du raderar en länk slutar data flöda mellan det länkade Google Ads-kontot och Analytics-egendomen.

 • Google Ads-data (till exempel klick, exponeringar, CPC) från olänkade Google Ads-konton visas inte helt i Analytics-rapporterna. Om du har aktiverat automatisk taggning och lägger till ett klick-id från Google (gclid) i slutet av webbadressen visas olänkad Google Ads-trafik som standard i rapporter med google/cpc som källa/medium. Tillgängliga UTM-värden och relaterade annonsklick används inte för attribution till Googles betalda kanaler.
 • Tidigare Google Ads-dimensioner (till exempel Kampanjnamn och Annonsgrupps-id) som samlades in innan länken togs bort är fortfarande tillgängliga i Analytics. All ny data för dessa dimensioner som är ett resultat av klick från ett olänkat Google Ads-konto visas som (inte angivet) tillsammans med Google Ads-mätvärden (till exempel Kostnad, Klick) för alla datumintervall.
 • Analytics-remarketingmålgrupper slutar samla på sig nya användare i olänkade Google Ads-konton.
 • Olänkade Google Ads-konton slutar importera konverteringar från Analytics.

Användaråtkomst från Google Ads (roller i Analytics)

Google Ads-användare får automatiskt Analytics-roller när du länkar ett Google Ads-konto till en Analytics-egendom. Du kan hantera åtkomst för att låta Google Ads-användare använda Analytics-funktioner inifrån Google Ads, som att skapa Analytics-målgrupper från Google Ads.

 • Användarna av ett Google Ads-konto tilldelas en av fem Google Ads-länkade användare utifrån deras åtkomstnivå i Google Ads-kontot:
  • administratörsåtkomst till Google Ads-konto <kontonummer>
  • standardåtkomst till Google Ads-konto <kontonummer>
  • skrivskyddad åtkomst till Google Ads-konto <kontonummer>
  • faktureringsåtkomst till Google Ads-konto <kontonummer>
  • endast e-poståtkomst till Google Ads-konto <kontonummer>
 • Analytics-administratören tilldelar i sin tur de Google Ads-länkade användarna roller i den länkade Analytics-egendomen.
Om du har denna åtkomstnivå i Google Ads-kontot … … tilldelas du denna Google Ads-länkade användare Vem tilldelas denna rekommenderade Analytics-roll?

Administratör

administratörsåtkomst till Google Ads-konto <kontonummer>

Redigerare

Standard

standardåtkomst till Google Ads-konto <kontonummer>

Marknadsförare

Skrivskyddad

skrivskyddad åtkomst till Google Ads-konto <kontonummer>

Läsbehörig

Fakturering

faktureringsåtkomst till Google Ads-konto <kontonummer>

Läsbehörig

Endast e-post

endast e-poståtkomst till Google Ads-konto <kontonummer>

Läsbehörig

 

I Analytics-åtkomsthantering motsvarar varje Google Ads-länkad användare en grupp användare i det länkade Google Ads-kontot.

Som Analytics-administratör kan du ändra den Analytics-roll och de databegränsningar som har tilldelats en egendoms Google Ads-länkade användare. Om du ändrar den Analytics-roll och de databegränsningar som har tilldelats en Google Ads-länkad användare påverkar du alla i det Google Ads-konto som har tilldelats den länkade användaren.

Analytics-roller som tilldelas Google Ads-länkade användare hanterar åtkomsten till Analytics-funktioner, som att skapa Analytics-målgrupper, inifrån Google Ads. Du kan ändra tilldelningen av Analytics-roller utan att det påverkar import av Analytics-konverteringar till Google Ads för rapportering eller budgivning eller aktivering av Google Ads-remarketing baserat på Analytics-målgrupper.

Rolltilldelningarna och databegränsningarna finns kvar tills länken mellan Google Ads-kontot och Analytics-egendomen raderas.

Som Analytics-administratör kan du se och redigera åtkomst för Google Ads-länkade användare i Administratör > Produktlänkar > Google Ads-länkar. Du kan även ställa in deras åtkomst på samma sätt som för andra användare.

Så här tilldelar du rekommenderade Analytics-roller för ett länkat Google Ads-konto:

 1. Gå till Administratör. Under Produktlänkar klickar du på Google Ads-länkar.
 2. Klicka på pilen i slutet på raden med det länkade konto du vill redigera på listan över länkade konton.
 3. Klicka på Se standardroller under Användaråtkomst.
 4. Klicka på Använd.

Relaterade resurser

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
3684179248565268494
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
69256