[GA4] Prepojenie účtov Google Ads a Analytics

Zistite, ako nastaviť integráciu služby Google Ads

Prepojte účet Google Ads s vlastníctvom v službe Analytics, aby ste videli celý cyklus zákazníka: od interakcií používateľov s vaším marketingovým posolstvom (napr. kliknutia na reklamy) až po ich spôsob dosiahnutia cieľov, ktoré ste pre nich na svojom webe alebo v aplikácii nastavili (napr. nákupy alebo prezeranie obsahu).

Ak prechádzate zo služby Universal Analytics na Google Analytics 4 a potrebujete migrovať viaceré prepojenia služby Google Ads, môžete namiesto manuálneho prepojenia použiť nástroj na import.
Obsah tohto článku:

Výhody

Po prepojení vlastníctva v službe Google Analytics 4 s účtom Google Ads sa medzi týmito dvoma službami aktivujú toky údajov. To vám prináša nasledujúce výhody:

Limity

Vlastníctva v službe Google Analytics 4 môžete prepojiť s jednotlivými účtami Google Ads a účtami správcu Google Ads.

Na jedno vlastníctvo môžete vytvoriť maximálne 400 prepojení. Ak vaše súčasné nastavenie účtu Google Ads presahuje tento limit, zvážte vytvorenie účtu správcu Google Ads a jeho prepojenie s vlastníctvom v službe Analytics.

Poznámka: Odkaz na účet správcu Google Ads sa započítava ako jedno prepojenie.

Skôr než začnete

Ak chcete prepojiť vlastníctvo so službou Google Ads, použite účet Google, ktorý má nasledujúce povolenia. Ak váš účet tieto povolenia nemá, požiadajte o pomoc správcu svojho účtu Analytics alebo Google Ads.

 • V účte Analytics musíte mať rolu redaktora pre vlastníctvo, ktoré chcete prepojiť.
 • V prípade služby Google Ads musí mať ten istý účet Google správcovský prístup.
 • Ak vytvoríte prepojenie s účtom správcu Google Ads, akékoľvek údaje importované zo služby Analytics budú k dispozícii vo všetkých vašich klientskych účtoch.

Vytvorenie prepojení

 1. V službe Analytics kliknite na možnosť Správca.
 2. Pomocou ponuky v stĺpci Vlastníctvo vyberte vlastníctvo, ktoré chcete prepojiť.
 3. V sekcii PREPOJENIA SLUŽIEB kliknite na Prepojenia účtov Google Ads.
 4. Kliknite na Prepojiť.
 5. Kliknite na Vybrať účty Google Ads a potom vyberte účty Google Ads, ktoré chcete prepojiť.
 6. Kliknite na Potvrdiť.
 7. Kliknite na Ďalej.
 8. Možnosť Povoliť prispôsobenú reklamu je predvolene zapnutá.
 9. Rozbaľte možnosť Povoliť automatické značkovanie a aktivujte automatické značkovanie alebo nechajte nastavenia automatického značkovania bez zmeny.

  Ak aktivujete automatické značkovanie pri prepojení s účtom správcu, automatické značkovanie sa aktivuje vo všetkých účtoch Google Ads priamo prepojených s účtom správcu.
 10. Kliknite na Ďalej a skontrolujte nastavenia.
 11. Kliknutím na Odoslať prepojte účty s aktuálnymi nastaveniami.

Ďalší postup

Po vytvorení prepojenia účtu Google Ads s vlastníctvom v službe Google Analytics 4 sa v reportoch v službe Google Analytics 4 automaticky začnú zobrazovať údaje zo služby Google Ads. Vďaka tomuto prepojeniu budete zároveň môcť údaje z vlastníctva v službe Google Analytics 4 používať v službe Google Ads. Ak však chcete s týmito údajmi pracovať, musíte sa naďalej prihlásiť do služby Google Ads a vykonať aspoň jeden z týchto krokov:

Ak chcete používať rozšírený remarketing a reporty, musíte zároveň aktivovať signály Googlu.

Úprava prepojení

 1. V službe Analytics kliknite na možnosť Správca.
 2. V stĺpci Vlastníctvo v sekcii PREPOJENIA SLUŽIEB kliknite na Prepojenia účtov Google Ads.
 3. V zozname prepojených účtov kliknite na šípku na konci riadka pre účet, ktorý chcete upraviť.
 4. Zapnite alebo vypnite položku Povoliť prispôsobenú reklamu.
 5. Kliknutím na Viac odstráňte prepojenie. (Viac o odpájaní sa dozviete v ďalšej sekcii.)
Ďalšie informácie o používaní údajov zo služby Analytics v službe Google Ads

Prepojené účty Google Ads môže odpojiť správca služby Google Ads alebo používateľ služby Analytics s rolou redaktora.

Ak odstránite prepojenie, tok údajov medzi prepojeným účtom Google Ads a vlastníctvom v službe Analytics sa zastaví.

 • Údaje služby Google Ads (napr. kliknutia, zobrazenia, cena za kliknutie (ang. cost-per-click) atď.) z odpojených účtov Google Ads sa v reportoch v službe Analytics nezobrazujú v plnom rozsahu. Ak je aktivované automatické značkovanie, ktoré na koniec webovej adresy pripája identifikátor kliknutia Google (gclid), návštevnosť pre odpojené účty Google Ads sa bude naďalej predvolene zobrazovať v reportoch so zdrojom alebo médiom google/cpc alebo pomocou dostupných hodnôt Monitora návštevnosti Urchin (UTM). Súvisiace kliknutia na reklamu nebudú použité na preferovanú atribúciu v službe Google Ads.
 • Historické dimenzie zo služby Google Ads (napr. Názov kampane, Identifikátor reklamnej skupiny) zhromaždené pred odstránením prepojenia budú naďalej k dispozícii v službe Analytics. Všetky nové údaje pre tieto dimenzie pochádzajúce z kliknutí z odpojeného účtu Google Ads sa budú zobrazovať ako (nenastavené) spolu s metrikami služby Google Ads (napr. Cena, Kliknutia) pre všetky obdobia.
 • Remarketingové publiká v službe Analytics prestanú zhromažďovať nových používateľov v odpojených účtoch Google Ads.
 • Odpojené účty Google Ads prestanú importovať konverzie zo služby Analytics.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false
false