[GA4] Knytt sammen Google Ads og Analytics

Knytt Google Ads-kontoen din sammen med Google Analytics-området for å se hele kundesyklusen – fra første interaksjon til konvertering

Knytt Google Ads-kontoen din sammen med Analytics-området ditt (deriblant underområder og sammendragsområder) for å se hele kundesyklusen: fra hvordan brukerne samhandler med markedsføringen din (f.eks. klikker på annonser), til hvordan de til slutt fullfører de konverteringene du har angitt for dem i appen din eller på nettstedet ditt (f.eks. kjøper noe eller forbruker innhold).

Google Ads Linking in Google Analytics

Hvis du går over fra Universal Analytics til Google Analytics 4 og trenger å overføre flere Google Ads-tilknytninger, kan du bruke importeringsverktøyet i stedet for manuelle tilknytninger.
I denne artikkelen:

Fordeler

Hvis du knytter sammen Google Analytics 4-området ditt og Google Ads-kontoen din, overføres data mellom begge produktene. På denne måten kan du

Begrensninger

Du kan knytte Google Analytics 4-områder til personlige i Google Ads-kontoer og Google Ads-managerkontoer.

Du kan opprette opptil 400 tilknytninger per område. Hvis du overskrider denne grensen i det nåværende Google Ads-oppsettet ditt, bør du vurdere å opprette en Google Ads-managerkonto og knytte den til Analytics-området ditt.

Merk: En tilknytning til en Google Ads-managerkonto telles som én tilknytning.

Før du begynner

For å knytte områder sammen med Google Ads må du bruke en Google-konto med tillatelsene vi lister opp nedenfor.

 • I Analytics må du ha redigeringstilgang til det området du vil tilknytte.
 • I Google Ads må den samme Google-kontoen ha administratortilgang.
 • Hvis du tilknytter en Google Ads-managerkonto, blir alle data du importerer fra Analytics, tilgjengelige i alle kundekontoene dine.
Merk: Hvis kontoen mangler én eller flere av disse tillatelsene, kan du be Analytics- eller Google Ads-administratoren din om hjelp.

Etabler tilknytninger

Følg denne fremgangsmåten for å knytte Google Analytics 4-områder til Google Ads:

 1. Klikk på Google Ads-tilknytninger under ProdukttilknytningerAdministrator-siden.
 2. Klikk på Tilknytt.
 3. Klikk på Velg Google Ads-kontoer, og velg de Google Ads-kontoene du vil tilknytte.

  Hvis du ikke ser Google Ads-kontoen du vil tilknytte, har du kanskje ikke de nødvendige tillatelsene.
 4. Klikk på Bekreft.
 5. Klikk på Neste.
 6. Alternativet Slå på personlig tilpasset annonsering er aktivert som standard.
 7. Vis Slå på automatisk tagging for å slå på automatisk tagging, eller la innstillingene for automatisk tagging være som de er.

  Hvis du slår på automatisk tagging når du tilknytter en managerkonto, blir automatisk tagging aktivert i alle Google Ads-kontoene som er direkte knyttet til managerkontoen.
 8. Klikk på Neste, og gå gjennom innstillingene dine.
 9. Klikk på Send inn for å tilknytte kontoene dine med de aktive innstillingene.

(Valgfri innføring) Klikk på knappen nedenfor for å starte en innføring om trinnene ovenfor i området ditt. Innføringen åpnes i det nyeste området du så på, så sørg for at du er i det rette området først.

Knytt Analytics-området ditt sammen med Google Ads-kontoen din.

Fremgangsmåten videre

Når du etablerer en tilknytning mellom Google Ads-kontoen din og Google Analytics 4-området ditt, vises Google Ads-data i Google Analytics 4-rapportene innen 48 timer. Med denne tilknytningen kan du også bruke data fra Google Analytics 4-området i Google Ads. Men for å gjøre noe med disse dataene må du være logget på Google Ads og utføre minst én av handlingene nedenfor:

For remarketing må du også slå på Google-signaler.

Endre eller bekreft tilknytninger

Følg denne fremgangsmåten for å redigere eller bekrefte om det finnes Google Analytics 4-områder som er tilknyttet Google Ads:

 1. Klikk på Google Ads-tilknytninger under ProdukttilknytningerAdministrator-siden.
 2. På listen over tilknyttede kontoer klikker du på pilen i slutten av raden for den kontoen du vil redigere.
 3. Slå på eller av innstillingen Slå på personlig tilpasset annonsering.
 4. Klikk på Mer for å slette tilknytningen.
Finn ut mer om bruk av Analytics-data i Google Ads.

Tilknytningen til Google Ads-kontoer kan fjernes av Google Ads-administratorer eller Analytics-brukere med redigeringstilgang.

Hvis du fjerner en tilknytning, blir det ikke lenger utvekslet data mellom den aktuelle Google Ads-kontoen og Analytics-området.

 • Google Ads-data (klikk, visninger, CPC osv.) fra Google Ads-kontoer som ikke er tilknyttet, er ikke fullt synlige i Analytics-rapporter. Hvis automatisk tagging er aktivert og det legges til en Google klikk-ID (GCLID) på slutten av nettadressen, vises likevel Google Ads-trafikk uten tilknytning som standard i rapportene, med google/cpc som kilde/medium eller med tilgjengelige UTM-verdier. Relaterte annonseklikk blir ikke brukt til attribusjon for betalte Google-kanaler.
 • Historiske Google Ads-dimensjoner (f.eks. Kampanjenavn, Annonsegruppe-ID) som ble samlet inn før tilknytningen ble fjernet, er fortsatt tilgjengelige i Analytics. Eventuelle nye data om disse dimensjonene fra klikk i en Google Ads-konto som ikke er tilknyttet, vises som (not set) for Google Ads-beregninger (f.eks. Kostnad, Klikk) for alle datoperioder.
 • For Google Ads-kontoer som ikke lenger er tilknyttet, blir det ikke lagt til nye brukere i remarketingmålgrupper i Analytics.
 • Google Ads-kontoer som ikke lenger er tilknyttet, slutter å importere konverteringer fra Analytics.

Brukertilgang fra Google Ads (roller i Analytics)

Google Ads-brukere gis automatisk Analytics-roller når du knytter sammen Google Ads-kontoer og Analytics-områder. Du kan administrere tilgangen slik at Google Ads-brukere kan benytte Analytics-funksjoner fra Google Ads, for eksempel opprette Analytics-målgrupper fra Google Ads.

 • Brukere av en Google Ads-konto får en av disse fem rollene som tilknyttede brukere i Google Ads, basert på tilgangsnivået de har i Google Ads-kontoen sin:
  • Administrator for Google Ads-kontoen <kontonummer>
  • Standard tilgang til Google Ads-kontoen <kontonummer>
  • Lesetilgang til Google Ads-kontoen <kontonummer>
  • Faktureringstilgang til Google Ads-kontoen <kontonummer>
  • Kun e-posttilgang til Google Ads-kontoen <kontonummer>
 • Tilknyttede Google Ads-brukere blir på sin side tilordnet roller i det tilknyttede Analytics-området av Analytics-administratoren.
Hvis du har dette tilgangsnivået i Google Ads-kontoen Har du denne rollen som tilknyttet bruker i Google Ads Som har denne anbefalte Analytics-rollen

Administrator

Administrator for Google Ads-kontoen <kontonummer>

Redigerer

Standard

Standard tilgang til Google Ads-kontoen <kontonummer>

Markedsfører

Lesetilgang

Lesetilgang til Google Ads-kontoen <kontonummer>

Seer

Fakturering

Faktureringstilgang til Google Ads-kontoen <kontonummer>

Seer

Kun e-post

Kun e-posttilgang til Google Ads-kontoen <kontonummer>

Seer

I adgangskontrollen i Analytics representerer hver tilknyttede Google Ads-bruker en gruppe brukere i den tilknyttede Google Ads-kontoen.

Som Analytics-administrator kan du endre Analytics-rollen og databegrensningene for de tilknyttede Google Ads-brukerne av et område. Hvis du endrer Analytics-rollen og databegrensningene for en tilknyttet Google Ads-bruker, påvirker det alle i Google Ads-kontoen som er tilordnet den tilknyttede brukeren.

Analytics-roller som er tilordnet tilknyttede Google Ads-brukere, administrerer tilgangen til Analytics-funksjoner fra Google Ads, for eksempel det å opprette Analytics-målgrupper fra Google Ads. Hvis du endrer tilordningen av roller i Analytics, har det ingen innvirkning på importering av Analytics-konverteringer til Google Ads for bruk til rapportering eller budgivning eller aktivering av Google Ads-remarketing basert på Analytics-målgrupper.

De tilordnede rollene og databegrensningene vedvarer frem til tilknytningen mellom Google Ads-kontoen og Analytics-området fjernes.

Som Analytics-administrator kan du se og endre tilgangen for tilknyttede Google Ads-brukere ved å gå til Administrator > Produkttilknytninger > Google Ads-tilknytninger. Du kan også konfigurere tilgangsnivået de er gitt, på samme måte som med alle andre brukere.

Følg denne fremgangsmåten for å tilordne de anbefalte Analytics-rollene til brukerne av en tilknyttet Google Ads-konto:

 1. Klikk på Google Ads-tilknytninger under ProdukttilknytningerAdministrator-siden.
 2. På listen over tilknyttede kontoer klikker du på pilen i slutten av raden for den kontoen du vil redigere.
 3. Klikk på Se standardroller under Brukertilgang.
 4. Klikk på Bruk.

Relaterte ressurser

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
4681461038074334188
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true