[GA4] „Google Ads“ ir „Analytics“ susiejimas

Susiekite „Google Ads“ paskyrą su „Google Analytics“ nuosavybe, kad pamatytumėte visą kliento ciklą – nuo pirmosios sąveikos iki konversijos

Susiekite „Google Ads“ paskyrą su „Analytics“ nuosavybe (įskaitant antrines nuosavybes ir sudėtines nuosavybes), kad galėtumėte matyti visą klientų ciklą: nuo to, kaip jūsų rinkodara veikia naudotojus (pvz., spustelėja skelbimus), iki to, kaip jie galiausiai įvykdo konversijas, kurias esate jiems nustatę svetainėje ar programoje (pvz., perka, naudojasi turiniu).

Google Ads Linking in Google Analytics

Jei pereinate nuo „Universal Analytics“ prie „Google Analytics 4“ ir norite perkelti kelis „Google Ads“ susiejimus, vietoje neautomatinio susiejimo galite naudoti importavimo įrankį.
Šiame straipsnyje

Pranašumai

Susiejus „Google Analytics 4“ nuosavybę su „Google Ads“ paskyra, duomenys perduodami tarp abiejų produktų. Tada galite atlikti šiuos veiksmus:

Apribojimai

„Google Analytics 4“ nuosavybes galite susieti su atskiromis „Google Ads“ paskyromis ir su „Google Ads“ valdytojo paskyromis.

Galite nustatyti iki 400 vienos nuosavybės susiejimų. Jei dabartinėje „Google Ads“ sąrankoje viršijamas šis apribojimas, galbūt vertėtų sukurti „Google Ads“ valdytojo paskyrą ir susieti ją su „Analytics“ nuosavybe.

Pastaba: susiejimas su „Google Ads“ valdytojo paskyra skaičiuojamas kaip vienas susiejimas.

Prieš pradedant

Norėdami susieti nuosavybę su „Google Ads“, naudokite „Google“ paskyrą, kuriai priskirti toliau nurodyti leidimai.

 • Sistemoje „Analytics“ privalote turėti nuosavybės, kurią norite susieti, redaktoriaus vaidmenį.
 • Sistemoje „Google Ads“ tai pačiai „Google“ paskyrai reikalinga administravimo prieiga.
 • Jei susiesite su „Google Ads“ valdytojo paskyra, visi duomenys, kuriuos importuosite iš „Analytics“, bus pasiekiami visose klientų paskyrose.
Pastaba: jei paskyroje nėra šių leidimų, paprašykite „Analytics“ arba „Google Ads“ administratoriaus pagalbos.

Susiejimo nustatymas

Jei norite nustatyti „Google Analytics 4“ nuosavybės susiejimą su „Google Ads“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Skiltyje Administratorius, skiltyje Produktų susiejimai, spustelėkite „Google Ads“ susiejimai.
 2. Spustelėkite Susieti.
 3. Spustelėkite Pasirinkite „Google Ads“ paskyras, tada pasirinkite norimas susieti „Google Ads“ paskyras.

  Jei norimos susieti „Google Ads“ paskyros nematote, gali būti, kad neturite reikiamų leidimų.
 4. Spustelėkite Patvirtinti.
 5. Spustelėkite Kitas.
 6. Parinktis „Įgalinti suasmenintą reklamavimą“ įjungta pagal numatytuosius nustatymus.
 7. Išskleiskite parinktį Įgalinti automatinį žymėjimą, kad įgalintumėte automatinį žymėjimą arba paliktumėte automatinio žymėjimo nustatymus tokius, kokie yra.

  Jei įgalinsite automatinį žymėjimą susieję su valdytojo paskyra, automatinis žymėjimas bus įgalintas visose „Google Ads“ paskyrose, tiesiogiai susietose su valdytojo paskyra.
 8. Spustelėkite Kitas, tada peržiūrėkite nustatymus.
 9. Spustelėkite Pateikti, kad susietumėte paskyras su esamais nustatymais.

(Pasirenkama apžvalga su nurodymais) Jei norite pradėti anksčiau nurodytų veiksmų apžvalgą su savo nuosavybe, spustelėkite toliau pateiktą mygtuką. Ji bus atidaryta naujausioje nuosavybėje, kurią peržiūrėjote, todėl pirmiausia įsitikinkite, kad esate tinkamoje nuosavybėje.

„Analytics“ nuosavybės susiejimas su „Google Ads“ paskyra

Kiti veiksmai

Susiejus „Google Ads“ paskyrą su „Google Analytics 4“ nuosavybe, „Google Ads“ duomenys „Google Analytics 4“ ataskaitose bus pateikti per 48 val. Be to, kai susiejate, sistemoje „Google Ads“ pasiekiami „Google Analytics 4“ nuosavybės duomenys. Tačiau, jei norite atlikti veiksmus su šiais duomenimis, turite prisijungti prie „Google Ads“ ir atlikti bent vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

Jei norite naudoti pakartotinę rinkodarą, taip pat turite suaktyvinti „Google Signals“.

Susiejimo redagavimas arba patvirtinimas

Norėdami redaguoti susiejimą arba patvirtinti, ar yra su „Google Ads“ susietų „Google Analytics 4“ nuosavybių, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Skiltyje Administratorius, skiltyje Produktų susiejimai, spustelėkite „Google Ads“ susiejimai.
 2. Susietų paskyrų sąraše spustelėkite rodyklę tos paskyros, kurią norite redaguoti, eilutės pabaigoje.
 3. Įjunkite arba išjunkite parinktį Įgalinti suasmenintą reklamavimą.
 4. Spustelėkite Daugiau, kad ištrintumėte nuorodą.
Sužinokite daugiau apie „Analytics“ duomenų naudojimą sistemoje „Google Ads“.

Susietą (-as) „Google Ads“ paskyrą (-as) gali atsieti „Google Ads“ administratorius arba „Analytics“ naudotojas, turintis redaktoriaus vaidmenį.

Jei ištrinsite susiejimą, visas duomenų srautas tarp susietos „Google Ads“ paskyros ir „Analytics“ nuosavybės bus sustabdytas.

 • „Google Ads“ duomenys (pvz., paspaudimai, parodymai, MUP ir kt.) iš atsietų „Google Ads“ paskyrų „Analytics“ ataskaitose nerodomi. Jei įgalintas automatinis žymėjimas ir pridedamas „Google“ paspaudimo ID („gclid“) URL pabaigoje, pagal numatytuosius nustatymus „Google Ads“ srautas vis tiek bus rodomas ataskaitose, kuriose yra „Google“ / MUP šaltinis / terpė, arba pasiekiamų „Urchin“ duomenų srauto tvarkyklės verčių ir susijusių skelbimų paspaudimų naudojimas nebus naudojamas „Google“ mokamiems kanalams priskirti.
 • Istoriniai „Google Ads“ aspektai (pvz., Kampanijos pavadinimas, Skelbimų grupės ID), surinktas prieš ištrinant susiejimą, ir toliau bus pasiekiami sistemoje „Analytics“. Visi nauji šių aspektų duomenys, gauti iš paspaudimų atsietoje „Google Ads“ paskyroje, bus rodomi kaip „(nenustatyta)“ kartu su „Google Ads“ metrika (pvz., Mokestis, paspaudimai).
 • Į „Analytics“ pakartotinės rinkodaros auditorijas atsietose „Google Ads“ nebus įtraukiami nauji naudotojai.
 • Atsietos „Google Ads“ paskyros nebeimportuos konversijų iš „Analytics“.

Naudotojų prieiga iš sistemos „Google Ads“ (vaidmenys sistemoje „Analytics“)

„Google Ads“ naudotojams automatiškai suteikiami „Analytics“ vaidmenys, kai susiejate „Google Ads“ paskyrą su „Analytics“ nuosavybe. Galite tvarkyti prieigą, kad leistumėte „Google Ads“ naudotojams naudoti „Analytics“ funkcijas sistemoje „Google Ads“, pvz., kurti „Analytics“ auditorijas iš „Google Ads“.

 • „Google Ads“ paskyros naudotojai, atsižvelgiant į jų „Google Ads“ paskyros prieigos lygį, priskiriami vienam iš penkių su „Google Ads“ susietų naudotojų:
  • „Google Ads“ paskyros <paskyros numerio> administratorius
  • „Google Ads“ paskyros <paskyros numerio> standartas
  • „Google Ads“ paskyros <paskyros numeris> tik skaitoma
  • „Google Ads“ paskyros <account number> atsiskaitymas
  • „Google Ads“ paskyros <paskyros numeris> tik el. paštu
 • „Google Ads“ susieti naudotojai atitinkamai susieja „Analytics“ administratoriaus vaidmenis susietoje „Analytics“ nuosavybėje.
Jei turite šį „Google Ads“ paskyros prieigos lygį Esate priskirti šiam „Google Ads“ susietam naudotojui Kam reikalingas šis rekomenduojamas „Analytics“ vaidmens priskyrimas

Administratorius

„Google Ads“ paskyros <paskyros numerio> administratorius

Redaktorius

Įprastas

„Google Ads“ paskyros <paskyros numerio> standartas

Rinkodaros specialistas

Tik skaityti

„Google Ads“ paskyros <paskyros numeris> tik skaitoma

Žiūrintysis

Atsiskaitymas

„Google Ads“ paskyros <account number> atsiskaitymas

Žiūrintysis

Tik el. paštas

„Google Ads“ paskyros <paskyros numeris> tik el. paštu

Žiūrintysis

„Analytics“ prieigos valdymo sistemoje kiekvienas susietas „Google Ads“ naudotojas atstovauja susietos „Google Ads“ paskyros naudotojų grupei.

Kaip „Analytics“ administratorius galite pakeisti „Analytics“ vaidmenį ir duomenų apribojimus, priskirtus nuosavybės „Google Ads“ susietiems naudotojams. Jei pakeisite „Google Analytics“ vaidmenį ir duomenų apribojimus, priskirtus su „Google Ads“ susietam naudotojui, tai turės įtakos visiems, kurie yra susieti su tuo susietu naudotoju „Google Ads“ paskyroje.

„Google Ads“ susietiems naudotojams priskirti „Analytics“ vaidmenys valdo prieigą prie „Analytics“ funkcijų sistemoje „Google Ads“, pvz., „Analytics“ auditorijų kūrimas naudojant „Google Ads“. Pakeitus „Analytics“ vaidmenų priskyrimus, tai neturi įtakos „Analytics“ konversijų importavimui į „Google Ads“, kad būtų galima teikti ataskaitas ar siūlyti kainas, arba įgalinti „Google Ads“ pakartotinę rinkodarą pagal „Analytics“ auditorijas.

Vaidmuo ir priskyrimo apribojimai išlieka, kol ištrinamas „Google Ads“ paskyros ir „Analytics“ nuosavybės susiejimas.

Kaip „Analytics“ administratorius galite peržiūrėti ir redaguoti „Google Ads“ susietų naudotojų prieigą skiltyje Administratorius > Produktų susiejimas > „Google Ads“ nuorodos. Be to, galite sukonfigūruoti jų prieigą kaip bet kuriam naudotojui.

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad priskirtumėte rekomenduojamus „Analytics“ vaidmenis susietai „Google Ads“ paskyrai.-

 1. Skiltyje Administratorius, skiltyje Produktų susiejimai, spustelėkite „Google Ads“ susiejimai.
 2. Susietų paskyrų sąraše spustelėkite rodyklę tos paskyros, kurią norite redaguoti, eilutės pabaigoje.
 3. Skiltyje Naudotojo prieiga spustelėkite Peržiūrėti numatytuosius vaidmenis.
 4. Spustelėkite Taikyti.

Susiję šaltiniai

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
false
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
1937264799411765403
true
Paieška pagalbos centre
true
true
true