[GA4] קישור Google Ads ל-Analytics

מקשרים את חשבון Google Ads לנכס ב-Google Analytics כדי לראות את המסלול המלא שהלקוחות עוברים – מהאינטראקציה הראשונה ועד לאירוע המרכזי

אתם יכולים לקשר את חשבון Google Ads לנכס שלכם ב-Analytics (כולל נכסי משנה ונכסי-על) כדי לראות את התהליך המלא שהלקוחות עוברים, החל מהדרך שבה המשתמשים יוצרים אינטראקציה עם התוכן השיווקי (למשל, לחיצה על מודעות) ועד שהם משלימים את האירועים המרכזיים שהגדרתם עבורם באתר או באפליקציה (למשל, ביצוע רכישות או צריכת תוכן).

Google Ads Linking in Google Analytics

אם אתם עוברים מ-Universal Analytics ל-Google Analytics 4 ואתם צריכים להעביר מספר קישורים של Google Ads, תוכלו להשתמש בכלי הייבוא במקום לקשר באופן ידני.
הנושאים במאמר:

יתרונות

כשמקשרים את נכס Google Analytics 4 לחשבון Google Ads, הנתונים עוברים בין שני המוצרים. הפעולה הזאת מאפשרת לכם:

מגבלות

אפשר לקשר נכסי Google Analytics 4 לחשבונות Google Ads נפרדים ולחשבונות ניהול ב-Google Ads.

המערכת מאפשרת ליצור עד 400 קישורים לכל נכס. אם ההגדרה הנוכחית ב-Google Ads חורגת מהמגבלה הזו, מומלץ ליצור חשבון ניהול ב-Google Ads ולקשר אותו לנכס הרלוונטי ב-Analytics.

הערה: קישור לחשבון ניהול ב-Google Ads נחשב לקישור אחד.

לפני שמתחילים

כדי לקשר נכס ל-Google Ads, צריך להשתמש בחשבון Google עם ההרשאות הבאות:

 • ב-Analytics, יש צורך בהרשאת עריכה בנכס שרוצים לקשר.
 • ב-Google Ads, לאותו חשבון Google צריכה להיות הרשאת אדמין.
 • אם אתם מקשרים לחשבון ניהול ב-Google Ads, כל הנתונים שמיובאים מ-Analytics יהיו זמינים בכל חשבונות הלקוחות שלכם.
הערה: אם בחשבון שלכם אין את ההרשאות האלה, יש לפנות לאדמין שאחראי על Analytics או Google Ads כדי לקבל עזרה.

יצירת קישורים

כדי לקשר נכסי Google Analytics 4 ל-Google Ads:

 1. בדף ניהול, בקטע קישורי מוצרים, לוחצים על קישורים ל-Google Ads.
 2. לוחצים על קישור.
 3. לוחצים על בחירת חשבונות Google Ads ולאחר מכן בוחרים את חשבונות Google Ads שרוצים לקשר.

  אם חשבון Google Ads שאתם רוצים לקשר לא מופיע, יכול להיות שאין לכם את ההרשאות הנדרשות.
 4. לוחצים על אישור.
 5. לוחצים על הבא.
 6. האפשרות הפעלה של פרסום מותאם אישית מופעלת כברירת מחדל.
 7. מרחיבים את האפשרות הפעלת תיוג אוטומטי כדי להפעיל תיוג אוטומטי או כדי להשאיר את הגדרות התיוג האוטומטי ללא שינוי.

  אם מפעילים תיוג אוטומטי כשמקשרים לחשבון ניהול, התיוג האוטומטי יופעל בכל חשבונות Google Ads שמקושרים ישירות לחשבון הניהול.
 8. לוחצים על הבא ואז בודקים את ההגדרות.
 9. לוחצים על שליחה כדי לקשר את החשבונות עם ההגדרות הנוכחיות.

(סיור מודרך אופציונלי) כדי להפעיל סיור מודרך של השלבים שלמעלה בנכס שלכם, אפשר ללחוץ על הלחצן שלמטה. הסיור המודרך ייפתח בנכס האחרון שבו צפיתם, לכן חשוב קודם לוודא שאתם צופים בנכס הנכון.

קישור נכס Analytics לחשבון Google Ads

השלבים הבאים

אחרי הקישור בין חשבון Google Ads לנכס Google Analytics 4, נתוני Google Ads יופיעו באופן אוטומטי בדוחות Google Analytics 4 תוך 48 שעות. הקישור הזה מאפשר לכם להשתמש בנתונים מנכס Google Analytics 4 שלכם גם ב-Google Ads. אבל כדי לנקוט פעולה ביחס לנתונים אלה, צריך להיכנס אל Google Ads ולפעול באחת מהדרכים הבאות:

כדי להשתמש ברימרקטינג צריך גם להפעיל את Google Signals.

בדיקה ועריכה של קישורים

כדי לערוך קישורים של נכסי Google Analytics 4 ל-Google Ads או לבדוק אם יש כאלה:

 1. בדף ניהול, בקטע קישורי מוצרים, לוחצים על קישורים ל-Google Ads.
 2. ברשימת החשבונות המקושרים, לוחצים על החץ שבסוף השורה של החשבון שרוצים לערוך.
 3. מעבירים למצב מופעל או מושבת את האפשרות הפעלת פרסום מותאם אישית.
 4. לוחצים על אפשרויות נוספות כדי למחוק את הקישור.
מידע נוסף על השימוש בנתוני Analytics ב-Google Ads.

אדמין ב-Google Ads או משתמש Analytics עם הרשאת עריכה יכולים לבטל את הקישור של חשבונות Google Ads המקושרים.

כשמוחקים קישור, העברת הנתונים בין חשבון Google Ads המקושר לבין הנכס ב-Analytics מופסקת.

 • נתוני Google Ads (למשל, קליקים, חשיפות, עלות לקליק וכולי) מחשבונות Google Ads שהקישור אליהם בוטל לא יופיעו במלואם בדוחות של Analytics. אם התיוג האוטומטי מופעל ומוסיף מספר קליק ב-Google‏ (gclid) בסוף כתובת ה-URL, תנועה מחשבונות Google Ads שהקישור אליהם בוטל עדיין תופיע בדוחות כברירת מחדל, עם המקור/אמצעי ההגעה לאתר 'google/cpc' או תוך שימוש בערכים זמינים של מנטר התנועה של Urchin. בנוסף, קליקים קשורים על מודעות לא ישמשו לצורך שיוך בערוצים בתשלום של Google.
 • מאפייני Google Ads היסטוריים (למשל, שם הקמפיין, מזהה קבוצת המודעות) שנאספו לפני שהקישור נמחק ימשיכו להיות זמינים ב-Analytics. נתונים חדשים של המאפיינים האלה, שנוצרו בעקבות קליקים מחשבון Google Ads שהקישור אליו בוטל, יופיעו בתור (not set) יחד עם המדדים של Google Ads (למשל עלות, קליקים) עבור כל טווחי התאריכים.
 • קהלים לרימרקטינג של Analytics יפסיקו לצבור משתמשים חדשים בחשבונות Google Ads שהקישור שלהם בוטל.
 • חשבונות Google Ads שהקישור שלהם בוטל יפסיקו לייבא אירועים מרכזיים מ-Analytics.

גישת משתמשים מ-Google Ads (תפקידים ב-Analytics)

כשמקשרים חשבון Google Ads לנכס Analytics, משתמשי Google Ads מקבלים באופן אוטומטי תפקידים ב-Analytics. אתם יכולים לנהל את הגישה כדי לאפשר למשתמשי Google Ads להשתמש בתכונות של Analytics מתוך Google Ads (למשל: ליצור קהלים ל-Analytics מ-Google Ads).

 • בהתאם לרמת הגישה שלהם לחשבון Google Ads, המשתמשים בחשבון Google Ads מוקצים לאחד מחמישה משתמשים מקושרים מ-Google Ads:
  • הרשאת אדמין בחשבון Google Ads <מספר החשבון>
  • הרשאה רגילה בחשבון Google Ads <מספר החשבון>
  • הרשאת קריאה בלבד בחשבון Google Ads <מספר החשבון>
  • הרשאת חיוב בחשבון Google Ads <מספר החשבון>
  • הרשאת אימייל בלבד בחשבון Google Ads <מספר החשבון>
 • לאחר מכן האדמין ב-Analytics מקצה את המשתמשים המקושרים ב-Google Ads לתפקידים בנכס המקושר ב-Analytics.
  • כדי ליצור קהלים ל-Analytics מתוך Google Ads, המשתמשים המקושרים ב-Google Ads צריכים להיות עם הרשאת אדמין, עריכה או שיווק בנכס המקושר.
אם יש לכם את רמת הגישה הזו לחשבון Google Ads יוקצה לכם המשתמש המקושר הזה ב-Google Ads שזו הקצאת התפקיד המומלצת שלו ב-Analytics

אדמין

הרשאת אדמין בחשבון Google Ads <מספר החשבון>

עריכה

רגילה

הרשאה רגילה בחשבון Google Ads <מספר החשבון>

שיווק

קריאה בלבד

הרשאת קריאה בלבד בחשבון Google Ads <מספר החשבון>

צפייה

חיוב

הרשאת חיוב בחשבון Google Ads <מספר החשבון>

צפייה

אימייל בלבד

הרשאת אימייל בלבד בחשבון Google Ads <מספר החשבון>

צפייה

בניהול הרשאות גישה ב-Analytics, כל משתמש מקושר ב-Google Ads מייצג קבוצה של משתמשים בחשבוןGoogle Ads המקושר.

אדמינים ב-Analytics יכולים לשנות את ההרשאה ואת הגבלות הנתונים ב-Analytics ששוייכו למשתמשים מקושרים ב-Google Ads בנכס מסוים. אם משנים את התפקיד ואת הגבלות הגישה לנתונים ב-Analytics שהוקצו למשתמש מקושר מ-Google Ads, השינוי ישפיע על כל המשתמשים בחשבון Google Ads שמוקצים למשתמש המקושר.

תפקידים ב-Analytics שהוקצו למשתמשים מקושרים ב-Google Ads קובעים את הגישה לתכונות Analytics מתוך Google Ads, כמו יצירת קהלים ל-Analytics מתוך Google Ads. שינוי הקצאות התפקידים ב-Analytics לא משפיע על ההמרות ב-Google Ads שמבוססות על אירועים מרכזיים ב-GA4 לצורך דיווח או בידינג או על הפעלת רימרקטינג ב-Google Ads על סמך קהלים ב-Analytics.

הקצאות התפקידים והגבלות הנתונים תקפות עד למחיקת הקישור בין חשבון Google Ads לבין הנכס ב-Analytics.

אדמינים ב-Analytics יכולים לראות ולערוך את הרשאות הגישה של משתמשים מקושרים ב-Google Ads בקטע 'ניהול' > 'קישורי מוצרים' > 'קישורים ל-Google Ads'. הם יכולים גם להגדיר את הרשאות הגישה של המשתמשים המקושרים, בדיוק כמו שמגדירים לכל משתמש אחר.

כדי להקצות את התפקידים המומלצים ב-Analytics לחשבון Google Ads מקושר:

 1. בדף ניהול, בקטע קישורי מוצרים, לוחצים על קישורים ל-Google Ads.
 2. ברשימת החשבונות המקושרים, לוחצים על החץ שבסוף השורה של החשבון שרוצים לערוך.
 3. לוחצים על הצגה של תפקידי ברירת מחדל בקטע גישת משתמש.
 4. לוחצים על אישור.

מקורות מידע שקשורים לנושא

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי