[GA4] Povezivanje Google Adsa i Analyticsa

Povežite svoj Google Ads račun s Google Analytics entitetom da biste vidjeli puni ciklus klijenta, od prve interakcije do ključnog događaja

Povežite svoj Google Ads račun s Analytics entitetom (uključujući podentitete i agregacijske entitete) da biste vidjeli cijeli ciklus klijenata, počevši od načina na koji korisnici stupaju u interakciju s vašim marketinškim sadržajem (npr. klikanjem oglasa) do konačnog izvršavanja ključnih događaja koje ste postavili za njih na svojoj web-lokaciji ili u aplikaciji (npr. kupnje i konzumiranje sadržaja).

Google Ads Linking in Google Analytics

Ako se prebacujete s Universal Analyticsa na Google Analytics 4 i trebate migrirati više Google Ads veza, umjesto ručnog povezivanja možete upotrijebiti alat za uvoz.
U ovom članku:

Pogodnosti

Kada povežete svoj Google Analytics 4 entitet sa svojim Google Ads računom, podaci se prenose između tih proizvoda. Zahvaljujući tome možete:

Ograničenja

Google Analytics 4 entitete možete povezati s pojedinačnim Google Ads računima i Google Ads računima upravitelja.

Možete izraditi do 400 veza po entitetu. Ako trenutačne postavke Google Adsa prelaze to ograničenje, razmislite o izradi Google Ads računa upravitelja i njegovom povezivanju s Analytics entitetom.

Napomena: veza s Google Ads računom upravitelja bilježi se kao jedna veza.

Prije nego što započnete

Da biste povezali entitet s Google Adsom, upotrijebite Google račun sa sljedećim dopuštenjima:

 • U Analyticsu morate imati ulogu urednika za entitet koji želite povezati.
 • U Google Adsu isti Google račun treba imati administrativni pristup.
 • Ako povežete Google Ads račun upravitelja, podaci koje uvezete iz Analyticsa bit će dostupni svim vašim računima klijenata.
Napomena: ako vaš račun nema ta dopuštenja, zatražite pomoć od administratora Analyticsa ili Google Adsa.

Izrada veza

Slijedite ove upute da biste izradili veze Google Analytics 4 entiteta na Google Ads:

 1. U odjeljku Administrator u okviru stavke Veze proizvoda kliknite Veze s Google Adsom.
 2. Kliknite Poveži.
 3. Kliknite Odaberi Google Ads račune, a zatim odaberite Google Ads račune koje želite povezati.

  Ako ne vidite Google Ads račun koji želite povezati, možda nemate potrebna dopuštenja.
 4. Kliknite Potvrdi.
 5. Kliknite Dalje.
 6. Opcija Omogući prilagođeno oglašavanje uključena je prema zadanim postavkama.
 7. Proširite opciju Omogući automatsko označavanje da biste omogućili automatsko označavanje ili ostavili postavke automatskog označavanja kakve jesu.

  Ako omogućite automatsko označavanje kada se povežete s računom upravitelja, automatsko označavanje omogućit će se na svim Google Ads računima izravno povezanim s računom upravitelja.
 8. Kliknite Dalje, a zatim pregledajte svoje postavke.
 9. Kliknite Pošalji da biste povezali račune s trenutačnim postavkama.

(Neobavezni obilazak s vodičem) Da biste pokrenuli obilazak s vodičem prethodno navedenih koraka u svom entitetu, kliknite gumb u nastavku. Otvorit će se u najnovijem entitetu koji ste gledali, stoga najprije provjerite jeste li u odgovarajućem entitetu.

Povezivanje Analytics entiteta s Google Ads računom

Sljedeći koraci

Kada povežete Google Ads račun i Google Analytics 4 entitet, podaci Google Adsa pojavit će se u Google Analytics 4 izvješćima u roku od 48 sati. Ta veza omogućuje i upotrebu podataka Google Analytics 4 entiteta u Google Adsu. Međutim, da biste poduzeli radnju u vezi s tim podacima, morate se prijaviti na Google Ads i učiniti barem nešto od sljedećeg:

Za remarketing također trebate aktivirati Google signale.

Uređivanje ili potvrđivanje veza

Slijedite ove upute da biste uredili ili potvrdili postoje li Google Analytics 4 entiteti povezani s Google Adsom:

 1. U odjeljku Administrator u okviru stavke Veze proizvoda kliknite Veze s Google Adsom.
 2. Na popisu povezanih računa kliknite strelicu na kraju retka za račun koji želite urediti.
 3. Uključite ili isključite Omogući prilagođeno oglašavanje.
 4. Kliknite Više da biste izbrisali vezu.
Saznajte više o korištenju podataka Analyticsa u Google Adsu.

Vezu s povezanim Google Ads računima može prekinuti administrator Google Adsa ili korisnik Analyticsa s ulogom uređivača.

Ako izbrišete vezu, zaustavlja se protok podataka između povezanog Google Ads računa i Analytics entiteta.

 • Google Ads podaci (npr. klikovi, pojavljivanja, CPC itd.) s Google Ads računa s kojima je prekinuta veza nisu potpuno vidljivi u Analytics izvješćima. Ako je automatsko označavanje omogućeno i dodaje ID Google klika (GCLID) na kraj URL-a, nepovezani Google Ads promet i dalje će se prikazivati u izvješćima prema zadanim postavkama s izvorom/medijem google/cpc ili koristeći dostupne vrijednosti UTM-a, a povezani klikovi na oglase neće se upotrebljavati za atribuciju koja se pripisuje Googleovim plaćenim kanalima.
 • Povijesne Google Ads dimenzije (npr. Naziv kampanje, ID grupe oglasa) prikupljeni prije nego što je veza izbrisana i dalje će biti dostupni u Analyticsu. Svi novi podaci za te dimenzije koji proizlaze iz klikova s nepovezanih Google Ads računa prikazivat će se kao (nije postavljeno), zajedno s Google Ads mjernim podacima (npr. Cijena, Klikovi) za sve datumske raspone.
 • Analytics publike za remarketing prestat će prikupljati nove korisnike na nepovezanim Google Ads računima.
 • Google Ads računi s kojima je prekinuta veza prestaju uvoziti ključne događaje iz Analyticsa.

Korisnički pristup iz Google Adsa (uloge u Analyticsu)

Korisnicima Google Adsa automatski se dodjeljuju uloge u Analyticsu kada povežete Google Ads račun s Analytics entitetom. Možete upravljati pristupom kako biste korisnicima Google Adsa omogućili upotrebu značajki Analyticsa unutar Google Adsa, kao što je izrada Analytics publika iz Google Adsa.

 • Ovisno o razini pristupa računu, korisnici na Google Ads računu dodjeljuju se jednom od pet povezanih korisnika Google Adsa:
  • administrator Google Ads računa <broj računa>
  • korisniku sa standardnim pristupom Google Ads računu <broj računa>
  • korisniku s pristupom Google Ads računu <broj računa> samo za čitanje
  • korisniku s pristupom Google Ads računu <broj računa> u svrhu naplate
  • korisniku s pristupom samo e-pošti Google Ads računa <broj računa>.
 • S druge strane, administrator Analyticsa dodjeljuje povezane korisnike Google Adsa ulogama u povezanom Analytics entitetu.
Ako imate ovu razinu pristupa Google Ads računu Dodijeljeni ste ovom povezanom korisniku Google Adsa Kojem je dodijeljena ova preporučena uloga u Analyticsu

Administrator

Administrator Google Ads računa <broj računa>

Urednik

Standardno

Korisnik sa standardnim pristupom Google Ads računu <broj računa>

Marketinški stručnjak

Samo za čitanje

Korisnik s pristupom Google Ads računu <broj računa> samo za čitanje

Pregledatelj

Naplata

Korisnik s pristupom Google Ads računu <broj računa> u svrhu naplate

Pregledatelj

Samo e-poruke

Korisnik s pristupom samo e-pošti Google Ads računa <broj računa>

Pregledatelj

U upravljanju pristupom Analyticsu svaki povezani korisnik Google Adsa predstavlja grupu korisnika na povezanom Google Ads računu.

Kao administrator Analyticsa možete izmijeniti uloge i ograničenja podataka Analyticsa koji se dodjeljuju povezanim korisnicima Google Adsa entiteta. Ako promijenite ulogu i ograničenja podataka za Analytics dodijeljene povezanom korisniku Google Adsa, to utječe na sve na Google Ads računu koji je dodijeljen tom povezanom korisniku.

Uloge u Analyticsu dodijeljene povezanim korisnicima Google Adsa upravljaju pristupom značajkama Analyticsa unutar Google Adsa, kao što je izrada publika na Analyticsu unutar Google Adsa. Izmjena dodjela uloga u Analyticsu ne utječe na Google Ads konverzije na temelju ključnih događaja Google Analyticsa 4 za izvješćivanje ili licitiranje ili na omogućivanje remarketinga u Google Adsu na temelju publika iz Analyticsa.

Dodjele uloga i ograničenja podataka zadržavaju se dok se ne izbriše veza između Google Ads računa i Analytics entiteta.

Kao administrator Analyticsa možete pregledati i urediti pristup za povezane korisnike Google Adsa u odjeljku Administrator > Veze proizvoda > Veze s Google Adsom. Možete i konfigurirati njihov pristup, kao što biste to učinili za bilo kojeg korisnika.

Slijedite ove upute da biste dodijelili preporučene uloge iz Analyticsa za povezani Google Ads račun:

 1. U odjeljku Administrator u okviru stavke Veze proizvoda kliknite Veze s Google Adsom.
 2. Na popisu povezanih računa kliknite strelicu na kraju retka za račun koji želite urediti.
 3. Kliknite Prikaži zadane uloge u odjeljku Korisnički pristup.
 4. Kliknite Primijeni.

Povezani sadržaji

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
false
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik