[GA4] Свързване на Google Ads и Google Анализ

Научете как да настроите интегрирането с Google Ads

Свържете профила си в Google Ads със собствеността си в Google Анализ, за да виждате целия цикъл на клиентите – от това как потребителите взаимодействат с маркетинга Ви (напр. кликвания върху реклами) до това как в крайна сметка изпълняват целите, които сте задали за тях в сайта или приложението си (напр. извършване на покупки, потребление на съдържание).

Ако превключвате от Universal Analytics към Google Анализ 4 и трябва да мигрирате няколко връзки към Google Ads, можете да използвате инструмента за импортиране вместо ръчно да създавате връзки.
В тази статия:

Предимства

Когато свържете собствеността си в Google Анализ 4 с профила си в Google Ads, ще имате възможност:

Ограничения

Можете да свържете собствености в Google Анализ 4 с отделни профили в Google Ads, както и с профили на мениджър в Google Ads.

Можете да създадете до 400 връзки на собственост. Ако текущата Ви настройка в Google Ads надхвърля това ограничение, обмислете дали да не създадете профил на мениджър в Google Ads и да го свържете със собствеността си в Анализ.

Забележка: Връзката с профил на мениджър в Google Ads се отчита като 1 връзка.

Преди да започнете

За да свържете собственост с Google Ads, използвайте профил в Google, който има следните разрешения. Ако профилът Ви не разполага с такива разрешения, обърнете се за съдействие към администратора си в Анализ или Google Ads.

 • В Анализ трябва да имате роля на редактор за собствеността, която искате да свържете.
 • В Google Ads същият този профил в Google трябва да има администраторски достъп.
 • Ако се свързвате с профил на мениджър в Google Ads, всички данни, които импортирате от Анализ, ще са налице за всичките Ви клиентски профили.

Създаване на връзки

 1. В Анализ кликнете върху Администриране.
 2. В графата Собственост използвайте менюто, за да изберете собствеността, която искате да свържете.
 3. Под ВРЪЗКИ С ПРОДУКТИ кликнете върху Връзки към Google Ads.
 4. Кликнете върху Свързване.
 5. Кликнете върху Избор на профили в Google Ads и изберете профилите в програмата, които искате да свържете.
 6. Кликнете върху Потвърждаване.
 7. Кликнете върху Напред.
 8. Опцията Активиране на персонализирано рекламиране е включена по подразбиране.
 9. Разгънете Активиране на автоматичното маркиране, за да активирате автоматичното маркиране, или оставете настройките си за автоматично маркиране такива, каквито са.

  Ако активирате автоматичното маркиране, когато осъществявате свързване с профил на мениджър, то ще бъде активирано за всички профили в Google Ads, които са директно свързани със съответния профил на мениджър.
 10. Кликнете върху Напред и прегледайте настройките си.
 11. Кликнете върху Изпращане, за да свържете профилите си с текущите настройки.

Следващи стъпки

Когато създадете връзка между профила си в Google Ads и собствеността си в Google Анализ 4, автоматично ще започнете да виждате данни от Google Ads в отчетите си в Google Анализ 4. Благодарение на тази връзка данните от собствеността Ви в Google Анализ 4 ще бъдат налице за използване и в Google Ads. За да предприемате действия по отношение на тези данни обаче, трябва да влезете в профила си в Google Ads и да направите поне едно от следните неща:

За подобрени възможности за ремаркетинг и отчитане трябва също да активирате сигнали от Google.

Редактиране на връзки

 1. В Анализ кликнете върху Администриране.
 2. В графата Собственост, под ВРЪЗКИ С ПРОДУКТИ кликнете върху Връзки към Google Ads.
 3. В списъка със свързани профили кликнете върху стрелката в края на реда за този, който искате да редактирате.
 4. Включете или изключете Активиране на персонализираното рекламиране.
 5. Кликнете върху Още, за да изтриете връзката. (Научете повече за прекратяването на връзката в следващия раздел.)
Научете повече за използването на данни от Анализ в Google Ads.

Връзката с профилите в Google Ads може да се прекрати от администратор в Google Ads или от потребител на Анализ с роля на редактор.

Ако изтриете връзка, ще спре обменът на данни между свързания профил в Google Ads и собствеността в Google Анализ.

 • Данните от Google Ads (напр. кликвания, импресии, CPC и др.) от профилите в Google Ads, чиято връзка е прекратена, не се виждат в отчетите в Google Анализ.
 • Величините в Google Ads за минали периоди (напр. Име на кампанията, ID на рекламната група), събрани преди изтриването на връзката, ще продължат да са налице в Анализ. Всички нови данни за тези величини в резултат на кликвания от профил в Google Ads, чиято връзка е прекратена, ще се показват като (not set) заедно с показателите за Google Ads (напр. Разходи, Кликвания) за всички периоди от време.
 • Аудиториите за ремаркетинг в Анализ спират да набират нови потребители в профили в Google Ads, чиято връзка е прекратена.
 • В тези профили ще спре импортирането на реализации от Анализ.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false
false