[GA4] Свързване на Google Ads и Google Анализ

Свържете профила си в Google Ads със собственост в Google Анализ, за да виждате целия цикъл на клиентите – от първото взаимодействие до ключовото събитие

Свържете профила си в Google Ads със собствеността си в Анализ (включително подсобственостите и сборните собствености), за да виждате целия цикъл на клиентите – от това как потребителите взаимодействат с маркетинга Ви (напр. кликвания върху реклами) до това как в крайна сметка извършват ключовите събития, които сте задали за тях в сайта или приложението си (напр. извършване на покупки, потребление на съдържание).

Google Ads Linking in Google Analytics

Ако превключвате от Universal Analytics към Google Анализ 4 и трябва да мигрирате няколко връзки към Google Ads, можете да използвате инструмента за импортиране вместо ръчно да създавате връзки.
В тази статия:

Предимства

Когато свържете собствеността си в Google Анализ 4 с профила си в Google Ads, данните се споделят между двата продукта. Това Ви дава възможност:

Ограничения

Можете да свържете собствености в Google Анализ 4 с отделни профили в Google Ads, както и с профили на мениджър в Google Ads.

Можете да създадете до 400 връзки на собственост. Ако текущата Ви настройка в Google Ads надхвърля това ограничение, обмислете дали да не създадете профил на мениджър в Google Ads и да го свържете със собствеността си в Анализ.

Забележка: Връзката с профил на мениджър в Google Ads се отчита като 1 връзка.

Преди да започнете

За да свържете собственост с Google Ads, използвайте профил в Google, който има следните разрешения:

 • В Анализ трябва да имате роля на редактор за собствеността, която искате да свържете.
 • В Google Ads същият този профил в Google трябва да има администраторски достъп.
 • Ако се свързвате с профил на мениджър в Google Ads, всички данни, които импортирате от Анализ, ще са налице за всичките Ви клиентски профили.
Забележка: Ако профилът Ви не разполага с такива разрешения, обърнете се за съдействие към администратора си в Анализ или Google Ads.

Създаване на връзки

Изпълнете следните стъпки, за да създадете връзки между Google Ads и собствености в Google Анализ 4:

 1. В Администриране под Връзки с продукти кликнете върху Връзки с Google Ads.
 2. Кликнете върху Свързване.
 3. Кликнете върху Избор на профили в Google Ads и изберете профилите в програмата, които искате да свържете.

  Ако не виждате профила в Google Ads, който искате да свържете, може да нямате необходимите разрешения.
 4. Кликнете върху Потвърждаване.
 5. Кликнете върху Напред.
 6. Опцията Активиране на персонализирано рекламиране е включена по подразбиране.
 7. Разгънете опцията Активиране на автоматичното маркиране, за да активирате автоматичното маркиране или да оставите настройките си за автоматично маркиране такива, каквито са.

  Ако активирате автоматичното маркиране, когато осъществявате свързване с профил на мениджър, то ще бъде активирано за всички профили в Google Ads, които са директно свързани със съответния профил на мениджър.
 8. Кликнете върху Напред и прегледайте настройките си.
 9. Кликнете върху Изпращане, за да свържете профилите си с текущите настройки.

(Незадължителна обиколка с упътване) За да стартирате обиколка с упътване на посочените по-горе стъпки в собствеността си, кликнете върху бутона по-долу. Той ще отвори най-скорошната собственост, която сте разглеждали, така че първо се уверете, че сте в правилната собственост.

Свързване на собствеността Ви в Анализ с профила Ви в Google Ads

Следващи стъпки

Когато създадете връзка между профила си в Google Ads и собствеността си в Google Анализ 4, ще започнете да виждате данни от Google Ads в отчетите си в Google Анализ 4 в рамките на 48 часа. Благодарение на тази връзка данните от собствеността Ви в Google Анализ 4 ще бъдат налице за използване и в Google Ads. За да предприемете действия по отношение на тези данни обаче, трябва да влезете в профила си в Google Ads и да направите поне едно от следните неща:

За ремаркетинг трябва също да активирате сигнали от Google.

Редактиране или потвърждаване на връзки

Изпълнете следните стъпки, за да редактирате или потвърдите, ако имате собствености в Google Анализ 4, свързани с Google Ads:

 1. В Администриране под Връзки с продукти кликнете върху Връзки с Google Ads.
 2. В списъка със свързани профили кликнете върху стрелката в края на реда за този, който искате да редактирате.
 3. Включете или изключете Активиране на персонализираното рекламиране.
 4. Кликнете върху Още, за да изтриете връзката.
Научете повече за използването на данни от Анализ в Google Ads.

Връзката с профилите в Google Ads може да се прекрати от администратор в Google Ads или от потребител на Анализ с роля на редактор.

Ако изтриете връзка, ще спре обменът на данни между свързания профил в Google Ads и собствеността в Google Анализ.

 • Данните от Google Ads (напр. кликвания, импресии, CPC и др.) от профилите в Google Ads, чиято връзка е прекратена, не се виждат напълно в отчетите в Google Анализ. Ако автоматичното маркиране е активирано и добавя идентификатор на Google за кликване (gclid) към края на URL адреса Ви, трафикът от Google Ads, чиято връзка е прекратена, по подразбиране ще продължи да се показва в отчетите с източник/носител google/cpc или с използване на наличните стойности на UTM, а свързаните кликвания върху реклами няма да се използват за приписване с платени канали на Google.
 • Величините в Google Ads за минали периоди (напр. Име на кампанията, ID на рекламната група), събрани преди изтриването на връзката, ще продължат да са налице в Анализ. Всички нови данни за тези величини в резултат на кликвания от профил в Google Ads, чиято връзка е прекратена, ще се показват като (not set) заедно с показателите за Google Ads (напр. Разходи, Кликвания) за всички периоди от време.
 • Аудиториите за ремаркетинг в Анализ спират да набират нови потребители в профили в Google Ads, чиято връзка е прекратена.
 • В тези профили ще спре импортирането на ключови събития от Анализ.

Потребителски достъп от Google Ads (роли в Анализ)

Потребителите на Google Ads автоматично получават роли в Анализ, когато свържете профил в Google Ads със собственост в Анализ. Можете да управлявате достъпа, за да разрешите на потребителите на Google Ads да използват функциите на Анализ от Google Ads, като например създаване на аудитории в Анализ от Google Ads.

 • Въз основа на нивото им на достъп до даден профил в Google Ads потребителите се присвояват към един от петте свързани потребители в Google Ads:
  • Администратор на профил <account number> в Google Ads
  • Стандартен профил <account number> в Google Ads
  • Профил <account number> в Google Ads с достъп само за четене
  • Профил за таксуване <account number> в Google Ads
  • Профил <account number> в Google Ads с достъп само по имейл
 • На свързаните потребители в Google Ads на свой ред се възлагат роли в свързаната собственост в Анализ от администратора в Анализ.
Ако имате това ниво на достъп до профила в Google Ads Възложени сте на този свързан потребител в Google Ads Кой има тази препоръчана роля в Анализ

Администратор

Администратор на профил <account number> в Google Ads

Редактор

Стандартен

Стандартен профил <account number> в Google Ads

Специалист по маркетинг

Само за четене

Профил <account number> в Google Ads с достъп само за четене

Обикновен потребител

Таксуване

Профил за таксуване <account number> в Google Ads

Обикновен потребител

Само по имейл

Профил <account number> в Google Ads с достъп само по имейл

Обикновен потребител

В управлението на достъпа до Анализ всеки свързан потребител в Google Ads представлява група от потребители в свързания профил в Google Ads.

Като администратор в Анализ можете да променяте ролята за Анализ и ограниченията за данни, присвоени на свързаните потребители на Google Ads в дадена собственост. Ако промените ролята и ограниченията за данни в Анализ, присвоени на свързан потребител в Google Ads, това ще засегне всички в профила в Google Ads, присвоени на този свързан потребител.

Ролите в Анализ, присвоени на свързани потребители в Google Ads, управляват достъпа до функциите на Анализ от Google Ads, като например създаване на аудитории в Анализ от Google Ads. Промяната на присвояванията на роли в Анализ не засяга реализациите в Google Ads въз основа на ключови събития в GA4 за отчитане или офериране или активирането на ремаркетинг в Google Ads въз основа на аудитории в Анализ.

Присвояването на роли и ограниченията за данните остават, докато връзката между профила в Google Ads и собствеността в Анализ не бъде изтрита.

Като администратор в Анализ можете да преглеждате и редактирате достъпа за свързани потребители в Google Ads в Администриране > Връзки с продукти > Връзки към Google Ads. Можете също да конфигурирате достъпа им точно както за всеки потребител.

Изпълнете следните стъпки, за да зададете препоръчителните роли в Google Анализ за свързан профил в Google Ads:

 1. В Администриране под Връзки с продукти кликнете върху Връзки с Google Ads.
 2. В списъка със свързани профили кликнете върху стрелката в края на реда за този, който искате да редактирате.
 3. Кликнете върху Преглед на ролите по подразбиране под Достъп на потребителите.
 4. Кликнете върху Прилагане.

Сродни ресурси

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню