[GA4] Kullanıcı ve kullanıcı grupları ekleme, düzenleme ve silme

Analytics hesabınızda nasıl kullanıcı veya kullanıcı grupları ekleyeceğinizi, düzenleyeceğinizi ve sileceğinizi öğrenmek için Google Analytics 4 kılavuzunu inceleyin.
Universal Analytics'ten Google Analytics 4'e geçiş yapıyorsanız kullanıcıları yeni Google Analytics 4 mülkünüze kopyalamak için taşıma aracını kullanabilirsiniz.

Analytics hesabı veya mülkü düzeyinde kullanıcı ekleyebilirsiniz. Kullanıcıların başlangıçtaki erişim izinleri, hangi düzeyde eklendiklerine göre değişir. Örneğin, hesap düzeyinde bir kullanıcı eklerseniz bu kullanıcı aynı izinlerle hesaptaki tüm mülklere erişebilir. Mülk düzeyinde bir kullanıcı eklerseniz bu kullanıcı verdiğiniz izinlerle yalnızca söz konusu mülke erişim sağlar. Kullanıcıların erişim ve izin düzeylerini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. (İzinler hakkında daha fazla bilgi edinin.)

Kullanıcılar e-posta adresleriyle tanımlanır. Sadece e-posta adresleri Google Hesaplarında kayıtlı olan kullanıcıları ekleyebilirsiniz.

Kullanıcı veya kullanıcı grubu eklemek ya da değiştirmek için hesap veya mülk düzeyinde Yönetici rolüne sahip olmanız gerekir. İzin sahibi olduğunuz her düzeyde kullanıcı veya kullanıcı grubu ekleyebilir ya da mevcut olanları değiştirebilirsiniz.

Kullanıcı hesaplarını veya kullanıcı gruplarını silmek için hesap düzeyinde yönetici rolüne sahip olmanız gerekir. Kullanıcılar veya kullanıcı grupları yalnızca hesap düzeyinde silinebilir.

İzne sahip herhangi bir kullanıcı başka bir kullanıcıyı silebilir. Güvenlik önlemi olarak yönetici rolüne sahip olan son kullanıcı sizseniz kendinizi silemezsiniz.

Alt mülkler ve toplayıcı mülklerde kullanıcıları diğer mülklerde olduğu gibi yönetebilirsiniz ancak bu kullanıcı yönetiminin etkilerinde bazı farklılıklar vardır. Alt mülkler ve toplayıcı mülklerde bulunan kullanıcılar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu makalede ele alınan konular:

Kullanıcı listesinde arama yapın veya listeyi kullanıcı adlarına, e-posta adreslerine, kuruluş yöneticilerine, kullanıcı gruplarına, izinlere ya da politika ihlallerine göre filtrelemek için Filtrele > Filtre ekle'yi tıklayın.

Analytics'e kullanıcı ekleme

İhtiyaç duyduğunuz kadar kullanıcı ekleyebilirsiniz. Bir hesaba veya mülke yeni kullanıcı eklemek için:

 1. Yönetici bölümündeki Hesap veya Mülk altında (kullanıcı eklemek istediğiniz yere bağlı olarak) Erişim Yönetimi'ni tıklayın.
 2. Hesap/Mülk izinleri listesinde + simgesini ve ardından Kullanıcı ekle'yi tıklayın.
 3. Kullanıcının Google Hesabı'na veya Google Workspace Hesabı'na ait e-posta adresini girin.
 4. Kullanıcıya mesaj göndermek için Yeni kullanıcıları e-postayla bilgilendir'i seçin.
 5. İstediğiniz izinleri seçin. İzinler hakkında daha fazla bilgi edinin.
 6. Ekle'yi tıklayın.

Kullanıcı eklemek için kullandığınız Google e-posta adresi ve bu adresle ilişkili şifre, söz konusu kullanıcının Analytics giriş kimlik bilgileri olur.

Kullanıcıları düzenleme

Analytics hesaplarında herhangi bir düzeydeki her kullanıcının izinlerini düzenleyebilirsiniz. Örneğin, bir kullanıcıya tek bir mülk için Görüntüleyen rolü verdiyseniz daha sonra aynı kullanıcıya yalnızca bu mülk için Düzenleyici rolü de verebilirsiniz. Alternatif olarak, bu kullanıcıya hesap düzeyinde Düzenleyici rolü vererek söz konusu kullanıcının ilgili hesaptaki tüm mülkler için Düzenleyici rolüne sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Hesap hiyerarşisinde aşağı doğru indikçe bir kullanıcıya daha fazla izin verebilirsiniz. Ancak kullanıcıya daha yüksek düzeylerde atadığınız izinlerden daha azını veremezsiniz. Örneğin, bir kullanıcıya hesap düzeyinde Düzenleyici rolünü atarsanız bu kullanıcı mülk düzeyinde de Düzenleyici rolüne sahip olur (bu izinleri mülk düzeyinde iptal edemezsiniz). Bununla birlikte, bir kullanıcıya mülk düzeyinde Düzenleyici rolünü atayıp hesap düzeyinde izin atamamayı tercih edebilirsiniz. İzinler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Mevcut bir kullanıcının izinlerini değiştirmek için:

 1. Yönetici bölümündeki Hesap veya Mülk altında (izinleri değiştirmek istediğiniz yere bağlı olarak) Erişim Yönetimi'ni tıklayın.
 2. İstediğiniz kullanıcıyı bulmak için listenin en üstündeki arama kutusunu kullanın. Tam veya kısmi adresi girin (ör. janedoe@gmail.com ya da janedoe).
 3. Kullanıcı adını tıklayın, ardından izinleri ekleyin veya kaldırın.
 4. Kaydet'i tıklayın.

Kullanıcıları silme

Bir kullanıcıyı silmek için:

 1. Yönetici bölümündeki Hesap veya Mülk altında (kullanıcıları silmek istediğiniz yere bağlı olarak) Erişim Yönetimi'ni tıklayın.
 2. İstediğiniz kullanıcıyı bulmak için listenin en üstündeki arama kutusunu kullanın. Tam veya kısmi adresi girin (ör. janedoe@gmail.com ya da janedoe).
 3. Silmek istediğiniz her kullanıcı için onay kutusunu seçin, ardından KALDIR'ı tıklayın.

Bir kullanıcıyı kaynak mülkten kaldırırsanız bu kullanıcı söz konusu mülkün alt mülklerinden de kaldırılır.

Bir kullanıcıyı alt mülkten kaldırırsanız bu kullanıcı yalnızca söz konusu alt mülkten kaldırılır.

Alt mülklerde bulunan kullanıcılar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kullanıcı grupları oluşturma

Analytics hesabınıza yönelik izinlere sahip kullanıcı grupları oluşturabilirsiniz.

Bir kullanıcı grubu oluşturmak için Analytics hesabınızın bir kuruluşa ait olması gerekir. Hesabınız bir kuruluşa ait değilse Analytics, ilk kullanıcı grubunuzu oluşturduğunuzda kuruluş oluşturma ve bu kuruluşla bağlantı oluşturma sürecinde size yol gösterir.

Kullanıcı grupları hakkında daha fazla bilgi

Bir kullanıcı grubu oluşturmak için:

 1. Yönetici bölümündeki Hesap veya Mülk altında (grubu eklemek istediğiniz yere bağlı olarak) Erişim Yönetimi'ni tıklayın.
 2. Hesap/Mülk izinleri listesinde + simgesini ve ardından Kullanıcı grupları ekle'yi tıklayın.
 3. Grup ekle'yi tıklayın.
 4. + işaretini tıklayın, grup için bir ad ve açıklama girin, ardından OLUŞTUR'u tıklayın.
 5. İstediğiniz izinleri seçin, ardından EKLE'yi tıklayın. (İzinler hakkında daha fazla bilgi edinin.)

Bir grup oluşturduğunuzda, bu grup Analytics hesabınıza ve kuruluşunuza ait kullanıcı listelerinde görünür.

Gruba, Analytics hiyerarşisinde oluşturulduğu düzeyin izinleri verilir. Örneğin, grubu mülk düzeyinde oluşturursanız grup yalnızca bu mülkün izinlerine sahip olur. Grubu hesap düzeyinde oluşturursanız grup tüm mülklerin izinlerine sahip olur. Analytics hiyerarşisinin diğer düzeylerine izin ekleme hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki Kullanıcı gruplarını düzenleme başlıklı makaleyi inceleyin.

Gruba kullanıcı ekleme

Bir gruba kullanıcı eklemek için:

 1. Yönetici bölümündeki Hesap veya Mülk altında (kullanıcı eklemek istediğiniz yere bağlı olarak) Erişim Yönetimi'ni tıklayın.
 2. İstediğiniz kullanıcı grubunu bulmak için listenin en üstündeki arama kutusunu kullanın. Grup adının tamamını veya bir kısmını girin.
 3. Söz konusu grubun satırında Diğer simgesini ve ardından Grubun kuruluş bilgilerini görüntüle'yi tıklayın.
 4. Üyeler'i ve ardından + öğesini tıklayın.
 5. Eklemek istediğiniz kullanıcıların e-posta adreslerini girin.
 6. Bu gruba başka gruplar eklemek istiyorsanız GRUP EKLE'yi tıklayın.
 7. İstediğiniz kullanıcıları ve grupları ekledikten sonra EKLE'yi tıklayın.
 8. Üyeler panelini ve ardından grubun panelini kapatın.
 9. Kaydet'i tıklayın.

Analytics hiyerarşinizin bir düzeyine kullanıcı grubu ekleme

Bir grup oluşturduktan sonra grubu Analytics hiyerarşinizin herhangi bir düzeyine ekleyerek gruptaki tüm kullanıcılara bu düzey için izinler verebilirsiniz.

 1. Yönetici bölümündeki Hesap veya Mülk altında (grubu eklemek istediğiniz yere bağlı olarak) Erişim Yönetimi'ni tıklayın.
 2. Kullanıcılar listesinde + simgesini ve ardından Kullanıcı grupları ekle'yi tıklayın.
 3. GRUP EKLE'yi tıklayın.
 4. İstediğiniz grubu seçin, ardından BİTTİ'yi tıklayın.

Kullanıcı gruplarını düzenleme

Bir kullanıcı grubu oluşturduktan sonra, kullanıcıları, grupları ve izinleri ekleyip kaldırabilir ve grubu diğer gruplara ekleyebilirsiniz.

Bir kullanıcı grubunu düzenlemek için:

 1. Yönetici bölümündeki Hesap veya Mülk altında (kullanıcı grubunu düzenlemek istediğiniz yere bağlı olarak) Erişim Yönetimi'ni tıklayın.
 2. İstediğiniz kullanıcı grubunu bulmak için listenin en üstündeki arama kutusunu kullanın. Grup adının tamamını veya bir kısmını girin.
 3. Söz konusu grubun satırında Diğer simgesini ve ardından Grubun kuruluş bilgilerini görüntüle'yi tıklayın.
 4. Kullanıcı veya kullanıcı grubu eklemek için Üyeler'i ve ardından + simgesini tıklayın. Üyeleri ekledikten sonra EKLE'yi tıklayın.
 5. Grubu diğer gruplara eklemek için Grup üyelikleri'ni ve ardından + simgesini tıklayın. Grupları seçtikten sonra BİTTİ'yi tıklayın.
 6. Analytics hiyerarşinizdeki diğer düzeylere (mülkler, görünümler) grup izinleri eklemek için:
  • Analytics'i tıklayın.
  • Hiyerarşiyi genişletin ve izinlerini değiştirmek istediğiniz her bir düzey için Düzenle simgesini tıklayın.
  • Eklemek istediğiniz izinleri seçin ve ardından KAYDET'i tıklayın.

Kullanıcıları gruptan kaldırmak, grubu diğer gruplardan kaldırmak veya izinleri değiştirmek için aynı prosedürü kullanın.

Kullanıcı grupları hakkında daha fazla bilgi

 

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
false
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü