[GA4] Dodawanie, edytowanie oraz usuwanie użytkowników i grup użytkowników Analytics

Z przewodnika po Google Analytics 4 dowiesz się, jak dodawać, edytować oraz usuwać na koncie Analytics użytkowników i grupy użytkowników
Jeśli przechodzisz z Universal Analytics na Google Analytics 4, możesz skorzystać z narzędzia do migracji, aby skopiować użytkowników do nowej usługi w Google Analytics 4.

Użytkowników możesz dodawać w Analytics na poziomie konta lub usługi. Poziom, na którym dodasz użytkownika, określa jego początkowy dostęp. Jeśli np. dodasz użytkownika na poziomie konta, otrzyma on dostęp i taki sam zestaw uprawnień do wszystkich usług na tym koncie. Jeśli dodasz użytkownika na poziomie usługi, dostęp i przyznane przez Ciebie uprawnienia będą dotyczyły tylko tej usługi. Poziom dostępu i uprawnienia użytkownika możesz w każdej chwili zmienić. (Więcej informacji o uprawnieniach).

Użytkownicy są identyfikowani po ich adresach e-mail. Możesz dodawać tylko użytkowników, których adresy e-mail są zarejestrowane na kontach Google.

Aby dodawać lub modyfikować użytkowników i grupy użytkowników, musisz mieć rolę administratora na poziomie konta lub usługi. Użytkowników i grupy użytkowników możesz dodawać lub modyfikować na każdym poziomie, na którym masz uprawnienia.

Aby usuwać konta lub grupy użytkowników, musisz mieć rolę Administrator na poziomie konta. Użytkowników i grupy użytkowników możesz usuwać tylko na poziomie konta.

Każdy użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może usunąć dowolnego innego użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa, jeśli jesteś ostatnim użytkownikiem, który ma rolę administratora, nie możesz usunąć własnego konta użytkownika.

Zarządzanie użytkownikami usług podrzędnych i usług o pełnym zakresie odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku pozostałych usług. Efekty zarządzania mogą się jednak nieco różnić. Dowiedz się więcej o użytkownikach usług podrzędnych i usług o pełnym zakresie.

Tematy w tym artykule:

Przeszukaj listę użytkowników lub kliknij Filtr > Dodaj filtr, aby przefiltrować listę nazw użytkowników, adresów e-mail, administratorów organizacji, grup użytkowników, uprawnień lub naruszeń zasad.

Dodawanie użytkowników do konta Analytics

Możesz dodać dowolną liczbę użytkowników. Aby dodać do konta lub usługi nowego użytkownika:

 1. Na stronie Administracja w sekcji Konto lub Usługa (w zależności od tego, gdzie chcesz dodać użytkowników) kliknij Zarządzanie dostępem.
 2. Na liście Uprawnienia dotyczące konta/usługi kliknij kolejno + i Dodaj użytkowników.
 3. Wpisz adres e-mail konta Google lub konta Google Workspace użytkownika.
 4. Aby wysłać wiadomość do użytkownika, zaznacz pole wyboru Powiadom nowych użytkowników e-mailem.
 5. Wybierz odpowiednie uprawnienia. Więcej informacji o uprawnieniach.
 6. Kliknij Dodaj.

Adres e-mail Google, którego używasz do dodania użytkownika, oraz powiązane z nim hasło staną się danymi logowania do tego konta Analytics.

Edytowanie użytkowników

Możesz edytować uprawnienia dla każdego użytkownika na dowolnym poziomie konta Analytics. Jeśli np. użytkownik ma rolę Przeglądający tylko w jednej usłudze, możesz mu później przyznać dodatkowo rolę Edytujący też tylko w tej usłudze. Możesz mu również przyznać rolę Edytujący na poziomie konta, dzięki czemu zyska rolę Edytujący w każdej usłudze na tym koncie.

Możesz przyznać użytkownikowi większe uprawnienia na niższych poziomach w hierarchii konta, ale nie możesz przyznać mu mniejszych uprawnień niż przypisane na wyższych poziomach. Jeśli np. przypiszesz użytkownikowi rolę Edytujący na poziomie konta, będzie on też mieć rolę Edytujący na poziomie usługi (roli tej nie możesz mu odebrać na tym poziomie). I na odwrót: możesz przypisać użytkownikowi rolę Edytujący na poziomie usługi i nie przyznawać mu żadnych uprawnień na poziomie konta. Dowiedz się więcej o uprawnieniach.

Aby zmienić uprawnienia obecnego użytkownika:

 1. Na stronie Administracja w sekcji Konto lub Usługa (w zależności od tego, gdzie chcesz zmienić uprawnienia) kliknij Zarządzanie dostępem.
 2. Aby znaleźć odpowiedniego użytkownika, użyj pola wyszukiwania u góry listy. Wpisz cały adres lub jego część (np. jankowalski@gmail.com lub jankowalski).
 3. Kliknij nazwę użytkownika i dodaj lub usuń uprawnienia.
 4. Kliknij Zapisz.

Usuwanie kont użytkowników

Aby usunąć użytkownika:

 1. Na stronie Administracja w sekcji Konto lub Usługa (w zależności od tego, skąd chcesz usunąć użytkowników) kliknij Zarządzanie dostępem.
 2. Aby znaleźć odpowiedniego użytkownika, użyj pola wyszukiwania u góry listy. Wpisz cały adres lub jego część (np. jankowalski@gmail.com lub jankowalski).
 3. Zaznacz pole wyboru obok każdego użytkownika, którego chcesz usunąć, i kliknij USUŃ.

Jeśli usuniesz użytkownika z usługi źródłowej, zostanie on też usunięty z jej usług podrzędnych.

Jeśli usuniesz użytkownika z usługi podrzędnej, zostanie on usunięty tylko z tej usługi podrzędnej.

Dowiedz się więcej o użytkownikach usług podrzędnych.

Tworzenie grup użytkowników

Możesz tworzyć grupy użytkowników z uprawnieniami do konta Analytics.

Aby można było utworzyć grupę użytkowników, Twoje konto Analytics musi należeć do organizacji. Jeśli Twoje konto nie należy do organizacji, Google Analytics przeprowadzi Cię przez proces tworzenia pierwszej grupy użytkowników i połączenia konta z organizacją.

Więcej informacji o grupach użytkowników

Aby utworzyć grupę użytkowników:

 1. Na stronie Administracja w sekcji Konto lub Usługa (w zależności od tego, gdzie chcesz dodać grupę) kliknij Zarządzanie dostępem.
 2. Na liście Uprawnienia dotyczące konta/usługi kliknij kolejno + i Dodaj grupy użytkowników.
 3. Kliknij Dodaj grupę.
 4. Kliknij +, wpisz nazwę i opis grupy, a następnie kliknij UTWÓRZ.
 5. Wybierz odpowiednie uprawnienia i kliknij DODAJ. (Więcej informacji o uprawnieniach).

Gdy utworzysz grupę, pojawi się ona na liście użytkowników na koncie Analytics i w Twojej organizacji.

Grupa ma uprawnienia na takim poziomie w hierarchii Analytics, na jakim została utworzona. Jeśli na przykład utworzysz grupę na poziomie usługi, będzie ona miała uprawnienia tylko do tej usługi. Jeśli utworzysz grupę na poziomie konta, będzie miała uprawnienia do wszystkich usług. Więcej informacji o dodawaniu uprawnień na innych poziomach hierarchii Analytics znajdziesz poniżej, w sekcji Edytowanie grup użytkowników.

Dodawanie użytkowników do grupy

Aby dodać użytkowników do grupy:

 1. Na stronie Administracja w sekcji Konto lub Usługa (w zależności od tego, gdzie chcesz dodać użytkowników) kliknij Zarządzanie dostępem.
 2. Aby znaleźć odpowiednią grupę użytkowników, użyj pola wyszukiwania u góry listy. Wpisz całą nazwę grupy lub jej część.
 3. W wierszu odpowiadającym tej grupie kliknij Więcej, a następnie kliknij Wyświetl szczegóły dotyczące grupy w tej organizacji.
 4. Kliknij Członkowie, a następnie +.
 5. Wpisz adresy e-mail użytkowników, których chcesz dodać.
 6. Jeśli chcesz dodać do tej grupy inne grupy, kliknij DODAJ GRUPĘ.
 7. Gdy dodasz już wszystkich użytkowników i grupy, kliknij DODAJ.
 8. Zamknij panel Członkowie i panel grupy.
 9. Kliknij Zapisz.

Dodawanie grupy użytkowników na poziomie hierarchii Analytics

Gdy utworzysz grupę, możesz ją dodać do dowolnego poziomu hierarchii Analytics, aby zapewnić wszystkim użytkownikom w grupie uprawnienia na tym poziomie.

 1. Na stronie Administracja w sekcji Konto lub Usługa (w zależności od tego, gdzie chcesz dodać grupę) kliknij Zarządzanie dostępem.
 2. Na liście użytkowników kliknij kolejno + i Dodaj grupy użytkowników.
 3. Kliknij DODAJ GRUPĘ.
 4. Wybierz grupę, którą chcesz dodać, i kliknij GOTOWE.

Edytowanie grup użytkowników

Gdy już utworzysz grupę, możesz dodawać do niej lub usuwać z niej użytkowników, grupy i uprawnienia. Możesz też dodawać tę grupę do innych grup.

Aby edytować grupę użytkowników:

 1. Na stronie Administracja w sekcji Konto lub Usługa (w zależności od tego, gdzie chcesz edytować grupę użytkowników) kliknij Zarządzanie dostępem.
 2. Aby znaleźć odpowiednią grupę użytkowników, użyj pola wyszukiwania u góry listy. Wpisz całą nazwę grupy lub jej część.
 3. W wierszu odpowiadającym tej grupie kliknij Więcej, a następnie kliknij Wyświetl szczegóły dotyczące grupy w tej organizacji.
 4. Aby dodać użytkowników lub grupy użytkowników, kliknij Członkowie, a następnie +. Po dodaniu użytkowników kliknij DODAJ.
 5. Aby dodać grupę do innych grup, kliknij Członkostwo w grupach, a następnie +. Po wybraniu grup kliknij GOTOWE.
 6. Aby nadać grupie uprawnienia na innych poziomach hierarchii Analytics (usługi, widoki):
  • Kliknij Analytics.
  • Rozwiń hierarchię i kliknij Edytuj dla każdego poziomu, na którym chcesz zmodyfikować uprawnienia.
  • Wybierz uprawnienia, które chcesz dodać, i kliknij ZAPISZ.

Użyj tej samej procedury, by usunąć użytkowników z grupy, usunąć grupę z innych grup lub zmodyfikować uprawnienia.

Więcej informacji o grupach użytkowników

 

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne