[GA4] Analytics-gebruikers en gebruikersgroepen toevoegen, bewerken en verwijderen

Neem de Google Analytics 4-handleiding door voor meer informatie over hoe u gebruikers of gebruikersgroepen toevoegt, bewerkt en verwijdert in uw Analytics-account.
Als u overstapt van Universal Analytics naar Google Analytics 4, kunt u met de migratietool gebruikers kopiëren naar uw nieuwe Google Analytics 4-property.

U kunt gebruikers toevoegen op het account- of propertyniveau van Analytics. Het niveau waaraan u een gebruiker toevoegt bepaalt de initiële toegang van die gebruiker. Als u bijvoorbeeld een gebruiker toevoegt op accountniveau, heeft die gebruiker toegang tot alle property's in het account, met dezelfde rechten. Voegt u een gebruiker toe op propertyniveau, dan heeft de gebruiker alleen toegang tot die property met de rechten die u toekent. U kunt het toegangsniveau en de rechten voor een gebruiker op elk gewenst moment wijzigen. (Meer informatie over rechten)

Gebruikers worden aangeduid met hun e-mailadres. U kunt alleen gebruikers toevoegen van wie de e-mailadressen zijn geregistreerd in Google-accounts.

Als u gebruikers of gebruikersgroepen wilt toevoegen of aanpassen, moet u de beheerdersrol hebben op account- of propertyniveau. U kunt gebruikers of gebruikersgroepen toevoegen of aanpassen op elk niveau waarvoor u rechten heeft.

Als u gebruikersaccounts of gebruikersgroepen wilt verwijderen, moet u de beheerdersrol hebben op accountniveau. U kunt gebruikers en gebruikersgroepen alleen verwijderen op accountniveau.

Elke gebruiker met de juiste rechten kan elke andere gebruiker verwijderen. Als u de laatste gebruiker met de beheerdersrol bent, is het niet mogelijk om uzelf te verwijderen. Dit is een veiligheidsmaatregel.

Het gebruikersbeheer voor subproperty's en overzichtsproperty's werkt hetzelfde als het gebruikersbeheer voor andere property's, maar de impact ervan is anders. Bekijk meer informatie over gebruikers in subproperty's en overzichtsproperty's.

In dit artikel:

Zoek in de gebruikerslijst of klik op Filteren > Filter toevoegen om de lijst te filteren op gebruikersnamen, e-mailadressen, organisatiebeheerders, gebruikersgroepen, rechten of beleidsschendingen.

Gebruikers toevoegen aan Analytics

U kunt zo veel gebruikers toevoegen als u nodig heeft. Zo voegt u een nieuwe gebruiker toe aan een account of property:

 1. Klik in Beheerder onder Account of Property (afhankelijk van waar u gebruikers wilt toevoegen) op Toegangsbeheer.
 2. Klik in de lijst Accountrechten/Propertyrechten op + en dan op Gebruikers toevoegen.
 3. Voer het e-mailadres in voor het Google-account of Google Workspace-account van de gebruiker.
 4. Selecteer Nieuwe gebruikers via e-mail op de hoogte brengen om een bericht naar de gebruiker te sturen.
 5. Selecteer de gewenste rechten. Meer informatie over rechten.
 6. Klik op Toevoegen.

De nieuwe gebruiker kan bij Analytics inloggen met het Google-mailadres dat u heeft opgegeven en het bijbehorende wachtwoord.

Gebruikers bewerken

U kunt de rechten van gebruikers bewerken op elk niveau in een Google Analytics-account. Als u een gebruiker bijvoorbeeld de rol Kijker heeft gegeven voor één property, kunt u deze gebruiker ook de rol Bewerker geven voor alleen die property. U kunt de betreffende gebruiker ook de rol Bewerker op accountniveau geven. De gebruiker krijgt de rol Bewerker dan voor elke property in dat account.

U kunt een gebruiker meer rechten geven als u naar beneden gaat in de accounthiërarchie. Het is niet mogelijk om de gebruiker minder rechten te geven dan u heeft toegewezen op hogere niveaus. Als u aan een gebruiker bijvoorbeeld de rol Bewerker toewijst op accountniveau, krijgt die gebruiker de rol Bewerker ook op propertyniveau (en kunt u deze rechten niet intrekken op propertyniveau). Omgekeerd kunt u een gebruiker de rol Bewerker geven op propertyniveau zonder rechten toe te wijzen op accountniveau. Meer informatie over rechten.

Zo wijzigt u de rechten voor een bestaande gebruiker:

 1. Klik in Beheerder onder Account of Property (afhankelijk van waar u de rechten wilt wijzigen) op Toegangsbeheer.
 2. Gebruik het zoekvak bovenaan de lijst om de betreffende gebruiker te vinden. Geef een volledig of gedeeltelijk adres op (bijvoorbeeld janjansen@gmail.com of janjansen).
 3. Klik op de gebruikersnaam en voeg rechten toe of verwijder ze.
 4. Klik op Opslaan.

Gebruikers verwijderen

Een gebruiker verwijderen:

 1. Klik in Beheerder onder Account of Property (afhankelijk van waar u gebruikers wilt verwijderen) op Toegangsbeheer.
 2. Gebruik het zoekvak bovenaan de lijst om de betreffende gebruiker te vinden. Geef een volledig of gedeeltelijk adres op (bijvoorbeeld janjansen@gmail.com of janjansen).
 3. Vink het selectievakje aan voor elke gebruiker die u wilt verwijderen en klik op VERWIJDEREN.

Als u een gebruiker verwijdert uit een bronproperty, wordt die gebruiker ook verwijderd uit de subproperty's.

Als u een gebruiker verwijdert uit een subproperty, wordt die gebruiker alleen verwijderd uit de subproperty.

Bekijk meer informatie over gebruikers in subproperty's.

Gebruikersgroepen maken

U kunt gebruikersgroepen met rechten maken voor uw Analytics-account.

Als u een gebruikersgroep wilt maken, moet uw Analytics-account deel uitmaken van een organisatie. Als uw account geen deel uitmaakt van een organisatie, kunt u in Analytics stap voor stap een organisatie maken en koppelen wanneer u uw eerste gebruikersgroep maakt.

Meer informatie over gebruikersgroepen

Een gebruikersgroep maken:

 1. Klik in Beheerder onder Account of Property (afhankelijk van waar u de groep wilt toevoegen) op Toegangsbeheer.
 2. Klik in de lijst Accountrechten/Propertyrechten op + en dan op Gebruikersgroepen toevoegen.
 3. Klik op Groep toevoegen.
 4. Klik op +, geef een naam en beschrijving op voor de groep en klik op MAKEN.
 5. Selecteer de betreffende rechten en klik op TOEVOEGEN. (Lees meer informatie over rechten.)

Nadat u een groep heeft gemaakt, wordt deze weergegeven in de gebruikerslijsten voor uw Analytics-account en voor uw organisatie.

De groep heeft rechten voor het niveau in de Analytics-hiërarchie waarop u de groep maakt. Als u de groep bijvoorbeeld op propertyniveau maakt, heeft de groep alleen rechten voor die property. Als u de groep op accountniveau maakt, heeft de groep rechten voor alle property's. Zie Gebruikersgroepen bewerken hieronder voor informatie over hoe u rechten toevoegt op andere niveaus in de Analytics-hiërarchie.

Gebruikers toevoegen aan een groep

Gebruikers toevoegen aan een groep:

 1. Klik in Beheerder onder Account of Property (afhankelijk van waar u gebruikers wilt toevoegen) op Toegangsbeheer.
 2. Gebruik het zoekvak bovenaan de lijst om de gewenste gebruikersgroep te vinden. Geef een volledige of gedeeltelijke groepsnaam op.
 3. Klik in de rij voor die groep op Meer en dan op Organisatiegegevens voor de groep weergeven.
 4. Klik op Leden en dan op +.
 5. Geef de e-mailadressen op van de gebruikers die u wilt toevoegen.
 6. Als u andere groepen aan deze groep wilt toevoegen, klikt u op GROEP TOEVOEGEN.
 7. Nadat u de gewenste gebruikers en groepen heeft toegevoegd, klikt u op TOEVOEGEN.
 8. Sluit het venster Leden en sluit het venster voor de groep.
 9. Klik op Opslaan.

Een gebruikersgroep toevoegen aan een niveau van uw Analytics-hiërarchie

Nadat u een groep heeft gemaakt, kunt u deze toevoegen aan elk niveau van uw Analytics-hiërarchie om alle gebruikers in de groep rechten voor dat niveau te geven.

 1. Klik in Beheerder onder Account of Property (afhankelijk van waar u de groep wilt toevoegen) op Toegangsbeheer.
 2. Klik in de lijst met gebruikers op + en dan op Gebruikersgroepen toevoegen.
 3. Klik op GROEP TOEVOEGEN.
 4. Selecteer de gewenste groep en klik op KLAAR.

Gebruikersgroepen bewerken

Nadat u een gebruikersgroep heeft gemaakt, kunt u gebruikers, groepen en rechten toevoegen en verwijderen. U kunt de groep ook aan andere groepen toevoegen.

Een gebruikersgroep bewerken:

 1. Klik in Beheerder onder Account of Property (afhankelijk van waar u de gebruikersgroep wilt toevoegen) op Toegangsbeheer.
 2. Gebruik het zoekvak bovenaan de lijst om de gewenste gebruikersgroep te vinden. Geef een volledige of gedeeltelijke groepsnaam op.
 3. Klik in de rij voor die groep op Meer en dan op Organisatiegegevens voor de groep weergeven.
 4. Als u gebruikers of gebruikersgroepen wilt toevoegen, klikt u op Leden en dan op +. Klik op TOEVOEGEN nadat u leden heeft toegevoegd.
 5. Als u de groep aan andere groepen wilt toevoegen, klikt u op Groepslidmaatschappen en dan op +. Klik nadat u groepen heeft gekozen op KLAAR.
 6. Ga als volgt te werk om de groep rechten te geven voor andere niveaus van uw Analytics-hiërarchie (property's, weergaven):
  • Klik op Analytics.
  • Vouw de hiërarchie uit en klik op Bewerken voor elk niveau waarvoor u rechten wilt wijzigen.
  • Selecteer de rechten die u wilt toevoegen en klik op OPSLAAN.

U kunt op dezelfde manier gebruikers uit de groep verwijderen, de groep uit andere groepen verwijderen of rechten wijzigen.

Meer informatie over gebruikersgroepen

 

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
false
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
1228023939463380389
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
69256