[GA4] „Analytics“ naudotojų ir naudotojų grupių pridėjimas, redagavimas ir ištrynimas

Peržvelkite „Google Analytics 4“ vadovą ir sužinokite, kaip pridėti, redaguoti ir ištrinti naudotojus ar naudotojų grupes „Analytics“ paskyroje.
Jei perjungiate iš „Universal Analytics“ į „Google Analytics 4“, galite naudoti perkėlimo įrankį, kad nukopijuotumėte naudotojus į naują „Google Analytics 4“ nuosavybę.

„Analytics“ naudotojų galite pridėti paskyros arba nuosavybės lygiu. Lygis, kuriuo pridedate naudotoją, lemia šio naudotojo pradinę prieigą. Pavyzdžiui, jei naudotoją pridėsite paskyros lygiu, tas naudotojas, turėdamas tą patį leidimų rinkinį, taip pat galės pasiekti visas paskyros nuosavybes. Jei naudotoją pridėsite nuosavybės lygiu, turėdamas jūsų suteiktus leidimus, naudotojas galės pasiekti tik tą konkrečią nuosavybę. Galite bet kada pakeisti naudotojo prieigos lygį ir leidimus. (Sužinokite daugiau apie leidimus.)

Naudotojai identifikuojami pagal jų el. pašto adresus. Galite pridėti tik tuos naudotojus, kurių el. pašto adresai užregistruoti „Google“ paskyrose.

Jei norite pridėti ar pakeisti naudotojus arba naudotojų grupes, reikalingas administratoriaus vaidmuo paskyros arba nuosavybės lygiu. Galite pridėti ar keisti naudotojus arba naudotojų grupes bet kuriuo lygiu, kurio leidimą turite.

Jei norite ištrinti naudotojų paskyras ar naudotojų grupes, reikalingas administratoriaus vaidmuo paskyros lygiu. Ištrinti naudotojus arba naudotojų grupes galite tik paskyros lygiu.

Bet kuris leidimą turintis naudotojas gali ištrinti bet kurį kitą naudotoją. Saugumo sumetimais, jei esate paskutinis administratoriaus vaidmenį turintis naudotojas, negalite ištrinti savęs.

Nors su antrinėmis nuosavybėmis ir sudėtinėmis nuosavybėmis naudotojus valdote taip pat kaip su bet kuria kita nuosavybe, šiek tiek skiriasi to naudotojų valdymo poveikis. Sužinokite daugiau apie naudotojus antrinėse nuosavybėse ir sudėtinėse nuosavybėse.

Šiame straipsnyje

Ieškokite naudotojų sąraše arba spustelėkite Filtras > Pridėti filtrą, kad būtų išfiltruotas sąrašas pagal naudotojų vardus, el. pašto adresus, vyr. administratorius, naudotojų grupes, leidimus ar politikos pažeidimus.

Naudotojų pridėjimas prie „Analytics“

Galite pridėti tiek naudotojų, kiek reikia. Jei norite prie paskyros ar nuosavybės pridėti naują naudotoją, atlikite toliau pateiktus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Google Analytics“.
 2. Spustelėkite „Administratorius“ ir eikite į norimą paskyrą ar nuosavybę.
 3. Stulpelyje „Paskyra“ arba „Nuosavybė“ (atsižvelgdami į tai, kur norite pridėti naudotojų) spustelėkite Prieigos valdymas.
 4. Sąraše Paskyros ir (arba) nuosavybių leidimai spustelėkite +, tada – Pridėti naudotojų.
 5. Įveskite naudotojo „Google“ paskyros arba „Google Workspace“ paskyros el. pašto adresą.
 6. Pasirinkite Pranešti naujiems naudotojams el. paštu, kad išsiųstumėte pranešimą naudotojui.
 7. Pasirinkite norimus leidimus. Sužinokite daugiau apie leidimus.
 8. Spustelėkite Pridėti.

„Google“ el. pašto adresas, kurį naudojate pridėdami naudotoją, ir su tuo adresu susietas slaptažodis tampa to naudotojo „Analytics“ prisijungimo duomenimis.

Naudotojų redagavimas

„Analytics“ paskyroje galite redaguoti bet kurio naudotojo leidimus bet kuriuo lygiu. Pavyzdžiui, jei naudotojui žiūrinčiojo vaidmenį suteikėte tik vienai nuosavybei, vėliau galėsite suteikti šiam naudotojui ir tik šios nuosavybės redaktoriaus vaidmenį. Taip pat galite suteikti šiam naudotojui redaktoriaus vaidmenį paskyros lygiu, kartu suteikdami jam kiekvienos šios paskyros nuosavybės redaktoriaus vaidmenį.

Žemesniame hierarchijos lygyje galite suteikti naudotojui daugiau leidimų, bet negalite jam suteikti mažiau leidimų, nei priskyrėte aukštesniuose lygiuose. Pavyzdžiui, jei priskyrėte naudotojui redaktoriaus vaidmenį paskyros lygiu, šis naudotojas taip pat turės redaktoriaus vaidmenį nuosavybės lygiu (ir šių leidimų negalėsite anuliuoti nuosavybės lygiu). Antra vertus, galite priskirti naudotojui redaktoriaus vaidmenį nuosavybės lygiu, bet nepriskirti jokių leidimų paskyros lygiu. Sužinokite daugiau apie leidimus.

Jei norite pakeisti esamo naudotojo leidimus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Google Analytics“..
 2. Spustelėkite „Administratorius“ ir eikite į norimą paskyrą ar nuosavybę.
 3. Stulpelyje „Paskyra“ arba „Nuosavybė“ (atsižvelgdami į tai, kur norite keisti leidimus) spustelėkite Prieigos valdymas.
 4. Naudodami sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį raskite norimą naudotoją. Įveskite visą adresą arba jo dalį (pvz., janedoe@gmail.com arba janedoe).
 5. Spustelėkite naudotojo vardą, tada pridėkite arba pašalinkite leidimus.
 6. Spustelėkite Išsaugoti.

Naudotojų trynimas

Jei norite ištrinti naudotoją, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Google Analytics“..
 2. Spustelėkite „Administratorius“ ir eikite į norimą paskyrą.
 3. Stulpelyje „Paskyra“ arba „Nuosavybė“ spustelėkite Prieigos valdymas.
 4. Naudodami sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį raskite norimą naudotoją. Įveskite visą adresą arba jo dalį (pvz., janedoe@gmail.com arba janedoe).
 5. Prie kiekvieno norimo ištrinti naudotojo pasirinkite žymimąjį laukelį, tada spustelėkite PAŠALINTI.

Jei pašalinate naudotoją iš šaltinio nuosavybės, tas naudotojas taip pat pašalinamas iš jos antrinių nuosavybių.

Jei naudotoją pašalinate iš antrinės nuosavybės, tas naudotojas pašalinamas tik iš antrinės nuosavybės.

Sužinokite daugiau apie naudotojus antrinėse nuosavybėse.

Naudotojų grupių kūrimas

Galite kurti naudotojų grupes su „Analytics“ paskyros leidimais.

Norint sukurti naudotojų grupę, „Analytics“ paskyra turi priklausyti organizacijai. Jei paskyra nepriklauso organizacijai, kuriant pirmą naudotojų grupę sistemoje „Analytics“ pateikiami kūrimo ir susiejimo su organizacija proceso veiksmai.

Sužinokite daugiau apie naudotojų grupes

 

Jei norite sukurti naudotojų grupę, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Google Analytics“..
 2. Spustelėkite „Administratorius“ ir eikite į norimą paskyrą ar nuosavybę.
 3. Stulpelyje „Paskyra“ arba „Nuosavybė“ (atsižvelgdami į tai, kur norite pridėti grupę) spustelėkite Prieigos valdymas.
 4. Sąraše Paskyros ir (arba) nuosavybių leidimai spustelėkite +, tada – Naudotojų grupių pridėjimas.
 5. Spustelėkite Pridėti grupę.
 6. Spustelėkite +, įveskite grupės pavadinimą ir aprašą, tada spustelėkite KURTI.
 7. Pasirinkite norimus leidimus, tada spustelėkite PRIDĖTI. (Sužinokite daugiau apie leidimus.)

Sukūrus grupę ji rodoma „Analytics“ paskyros ir organizacijos naudotojų sąrašuose.

Grupei suteikiami leidimai tuo „Analytics“ hierarchijos lygiu, kuriuo kuriate grupę. Pavyzdžiui, jei kuriate grupę nuosavybės lygiu, jai suteikiami tik tos nuosavybės leidimai. Jei ją kuriate paskyros lygiu, jai suteikiami visų nuosavybių leidimai. Jei reikia informacijos apie kitų „Analytics“ hierarchijos lygių leidimų pridėjimą, žr. skiltį „Naudotojų grupių redagavimas“.

Naudotojų pridėjimas prie grupės

Jei norite pridėti naudotojų prie grupės, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Google Analytics“..
 2. Spustelėkite „Administratorius“ ir eikite į norimą paskyrą ar nuosavybę.
 3. Stulpelyje „Paskyra“ arba „Nuosavybė“ (atsižvelgdami į tai, kur norite keisti leidimus) spustelėkite Prieigos valdymas.
 4. Naudodami sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį raskite norimą naudotojų grupę. Įveskite visą grupės pavadinimą arba jo dalį.
 5. Tos grupės eilutėje spustelėkite Daugiau, tada – Žr. išsamią grupės organizacijos informaciją.
 6. Spustelėkite Nariai, tada – +.
 7. Įveskite norimų pridėti naudotojų el. pašto adresus.
 8. Jei prie šios grupės norite pridėti kitų grupių, spustelėkite PRIDĖTI GRUPĘ.
 9. Pridėję norimus naudotojus ir grupes, spustelėkite PRIDĖTI.
 10. Uždarykite skydelį Nariai ir uždarykite grupės skydelį.
 11. Spustelėkite Išsaugoti.

Naudotojų grupės pridėjimas „Analytics“ hierarchijos lygiu

Sukūrę grupę galite pridėti ją bet kuriuo „Analytics“ hierarchijos lygiu, kad suteiktumėte visiems naudotojams grupėje to lygio leidimus.

 1. Prisijunkite prie „Google Analytics“..
 2. Spustelėkite „Administratorius“ ir eikite į norimą paskyrą ar nuosavybę.
 3. Stulpelyje „Paskyra“ arba „Nuosavybė“ (atsižvelgdami į tai, kur norite pridėti grupę) spustelėkite Prieigos valdymas.
 4. Naudotojų sąraše spustelėkite +, tada – Naudotojų grupių pridėjimas.
 5. Spustelėkite PRIDĖTI GRUPĘ.
 6. Pasirinkite norimą grupę, tada spustelėkite ATLIKTA.

Naudotojų grupių redagavimas

Sukūrę naudotojų grupę galite pridėti ir pašalinti naudotojus, grupes ir leidimus. Galite pridėti grupę prie kitų grupių.

Jei norite redaguoti naudotojų grupę, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Google Analytics“..
 2. Spustelėkite „Administratorius“ ir eikite į norimą paskyrą ar nuosavybę.
 3. Stulpelyje „Paskyra“ arba „Nuosavybė“ spustelėkite Prieigos valdymas.
 4. Naudodami sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį raskite norimą naudotojų grupę. Įveskite visą grupės pavadinimą arba jo dalį.
 5. Tos grupės eilutėje spustelėkite Daugiau, tada – Žr. išsamią grupės organizacijos informaciją.
 6. Kad pridėtumėte naudotojų ar naudotojų grupių, spustelėkite Nariai, tada – +. Pridėję narių spustelėkite PRIDĖTI.
 7. Kad pridėtumėte grupę prie kitų grupių, spustelėkite Grupės narystės, tada – +. Pasirinkę grupes spustelėkite ATLIKTA.
 8. Jei norite suteikti grupei kitų „Analytics“ hierarchijos lygių (nuosavybių, peržiūrų) leidimų, atlikite nurodytus veiksmus.
  • Spustelėkite Analytics.
  • Išskleiskite hierarchiją ir spustelėkite Redaguoti šalia kiekvieno lygio, kurio leidimus norite keisti.
  • Pasirinkite norimus pridėti leidimus, tada spustelėkite IŠSAUGOTI.

Atlikdami tuos pačius veiksmus galite pašalinti naudotojus iš grupės, pašalinti grupę iš kitų grupių ar keisti leidimus.

Sužinokite daugiau apie naudotojų grupes

 

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta

false
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
69256
false
false