[GA4] Dodavanje, uređivanje i brisanje korisnika i grupa korisnika u Analyticsu

Istražite vodič za Google Analytics 4 da biste saznali kako dodati, urediti i izbrisati korisnike ili grupe korisnika na Analytics računu.
Ako prelazite s Universal Analyticsa na Google Analytics 4, možete upotrijebiti alat za migraciju da biste kopirali korisnike na svoj novi Google Analytics 4 entitet.

Korisnike možete dodati na razini Analytics računa ili entiteta. Razina na kojoj dodate korisnika određuje početni pristup tog korisnika. Na primjer, ako korisnika dodate na razini računa, taj korisnik ima pristup svim entitetima na računu, s istim skupom dopuštenja. Ako korisnika dodate na razini entiteta, taj korisnik ima pristup samo tom entitetu uz dopuštenja koja navedete. U bilo kojem trenutku možete izmijeniti razinu pristupa i dopuštenja za korisnika. (Saznajte više o dopuštenjima.)

Korisnici se identificiraju putem e-adrese. Možete dodati samo korisnike čije su e-adrese registrirane na Google računima.

Da biste dodali ili izmijenili korisnike ili grupe korisnika, morate imati administratorsku ulogu na razini računa ili entiteta. Korisnike ili grupe korisnika možete dodati ili izmijeniti na svakoj razini za koju imate dopuštenje.

Da biste izbrisali korisničke račune ili grupe korisnika, morate imati administratorsku ulogu na razini računa. Korisnike ili grupe korisnika možete izbrisati samo na razini računa.

Svaki korisnik s dopuštenjem može izbrisati bilo kojeg drugog korisnika. Iz sigurnosnih razloga, ako ste posljednji korisnik koji ima administratorsku ulogu, ne možete izbrisati sami sebe.

Iako upravljate korisnicima za podentitete i agregacijske entitete na isti način kao za bilo koji drugi entitet, postoje neke razlike u učincima tog upravljanja korisnicima. Saznajte više o korisnicima u podentitetima i agregacijskim entitetima.

U ovom članku:

Pretražite popis korisnika ili kliknite Filtriranje > Dodaj filtar da biste na popisu filtrirali korisnička imena, e-adrese, administratore organizacije, grupe korisnika, dopuštenja ili kršenja pravila.

Dodavanje korisnika u Analytics

Možete dodati koliko god korisnika želite. Kako biste dodali novog korisnika na račun ili entitet:

 1. Na kartici Administrator u odjeljku Račun ili Entitet (ovisno o tome gdje želite dodati korisnike) kliknite Upravljanje pristupom.
 2. Na popisu Dopuštenja za račun/entitete kliknite +, a zatim kliknite Dodaj korisnike.
 3. Unesite e-adresu korisnikovog Google računa ili Google Workspace računa.
 4. Odaberite Obavijesti nove korisnike e-poštom da biste poslali poruku korisniku.
 5. Odaberite željena dopuštenja. Saznajte više o dopuštenjima.
 6. Kliknite Dodaj.

Google e-adresa koju koristite za dodavanje korisnika i lozinka povezana s tom adresom postat će vjerodajnice za prijavu u Analytics za tog korisnika.

Uređivanje korisnika

Možete izmijeniti dopuštenja za bilo kojeg korisnika na bilo kojoj razini na Analytics računu. Na primjer, ako ste korisniku dali ulogu pregledača samo za jedan entitet, kasnije mu možete dati i ulogu urednika samo za taj entitet. Ili tom korisniku možete dati ulogu urednika na razini računa i time dati i ulogu urednika za svaki entitet na tom računu.

Korisniku možete dati više dopuštenja kako se pomičete prema nižim razinama hijerarhije računa, ali ne možete dati manje dopuštenja nego što ste ih dodijelili na višim razinama. Na primjer, ako korisniku dodijelite ulogu urednika na razini računa, taj korisnik tada ima i ulogu urednika na razini entiteta (i ta dopuštenja ne možete opozvati na razini entiteta). S druge strane, korisniku možete dodijeliti ulogu urednika na razini entiteta, ali mu ne morate dodijeliti dopuštenja na razini računa. Saznajte više o dopuštenjima.

Da biste izmijenili dopuštenja za postojećeg korisnika:

 1. Na kartici Administrator u odjeljku Račun ili Entitet (ovisno o tome gdje želite izmijeniti dopuštenja) kliknite Upravljanje pristupom.
 2. Upotrijebite okvir za pretraživanje na vrhu popisa kako biste pronašli željenog korisnika. Unesite potpunu ili djelomičnu e-adresu (npr. janedoe@gmail.com ili janedoe).
 3. Kliknite korisničko ime, a zatim dodajte ili uklonite dopuštenja.
 4. Kliknite Spremi.

Brisanje korisnika

Da biste izbrisali korisnika:

 1. Na kartici Administrator u odjeljku Račun ili Entitet (ovisno o tome gdje želite izbrisati korisnike) kliknite Upravljanje pristupom.
 2. Upotrijebite okvir za pretraživanje na vrhu popisa kako biste pronašli željenog korisnika. Unesite potpunu ili djelomičnu e-adresu (npr. janedoe@gmail.com ili janedoe).
 3. Potvrdite okvir za svakog korisnika kojeg želite izbrisati, a zatim kliknite UKLONI.

Ako korisnika uklonite iz izvornog entiteta, taj se korisnik uklanja i iz njegovih podentiteta.

Ako korisnika uklonite iz podentiteta, taj se korisnik uklanja samo iz podentiteta.

Saznajte više o korisnicima u podentitetima.

Izrada grupa korisnika

Možete izraditi grupe korisnika s dopuštenjima za Analytics račun.

Da biste izradili grupu korisnika, vaš Analytics račun mora pripadati organizaciji. Ako vaš račun ne pripada organizaciji, Analytics vas prilikom izrade prve grupe korisnika vodi kroz taj postupak izrade i povezivanja s organizacijom.

Saznajte više o grupama korisnika

Da biste izradili grupu korisnika:

 1. Na kartici Administrator u odjeljku Račun ili Entitet (ovisno o tome gdje želite dodati grupu) kliknite Upravljanje pristupom.
 2. Na popisu Dopuštenja za račun/entitete kliknite +, a zatim kliknite Dodaj grupe korisnika.
 3. Kliknite Dodaj grupu.
 4. Kliknite +, unesite naziv i opis grupe, a zatim kliknite IZRADI.
 5. Odaberite željena dopuštenja, a zatim kliknite DODAJ. (Saznajte više o dopuštenjima.)

Nakon što izradite grupu, ona se prikazuje na popisu korisnika za vaš Analytics račun i za vašu organizaciju.

Grupa ima dopuštenja za razinu u hijerarhiji Analyticsa na kojoj izradite grupu. Na primjer, ako grupu izradite na razini entiteta, ona ima dopuštenja samo za taj entitet. Ako je izradite na razini računa, ona ima dopuštenja za sve entitete. Dodatne informacije o dodavanju dopuštenja na druge razine hijerarhije Analyticsa potražite u odjeljku Uređivanje grupa korisnika u nastavku.

Dodavanje korisnika u grupu

Da biste dodali korisnike u grupu:

 1. Na kartici Administrator u odjeljku Račun ili Entitet (ovisno o tome gdje želite dodati korisnike) kliknite Upravljanje pristupom.
 2. Upotrijebite okvir za pretraživanje na vrhu popisa kako biste pronašli željenu grupu korisnika. Unesite puni ili djelomičan naziv grupe.
 3. U retku za tu grupu kliknite Više, a zatim kliknite Prikaži pojedinosti o organizaciji grupe.
 4. Kliknite Članovi, a zatim kliknite +.
 5. Unesite e-adrese korisnika koje želite dodati.
 6. Ako želite dodati druge grupe u tu grupu, kliknite DODAJ GRUPU.
 7. Nakon što dodate željene korisnike i grupe, kliknite DODAJ.
 8. Zatvorite ploču Članovi i zatvorite ploču za grupu.
 9. Kliknite Spremi.

Dodavanje grupe korisnika na razinu hijerarhije Analyticsa

Nakon što izradite grupu, možete je dodati na bilo koju razinu hijerarhije Analyticsa kako biste svim korisnicima u grupi dodijelili dopuštenje za tu razinu.

 1. Na kartici Administrator u odjeljku Račun ili Entitet (ovisno o tome gdje želite dodati grupu) kliknite Upravljanje pristupom.
 2. Na popisu korisnika kliknite +, a zatim Dodaj grupe korisnika.
 3. Kliknite DODAJ GRUPU.
 4. Odaberite željenu grupu, a zatim kliknite GOTOVO.

Uređivanje grupa korisnika

Nakon što izradite grupu korisnika, možete dodati i ukloniti korisnike, grupe i dopuštenja, a grupu možete dodati drugim grupama.

Da biste uredili grupu korisnika:

 1. Na kartici Administrator u odjeljku Račun ili Entitet (ovisno o tome gdje želite urediti grupu korisnika) kliknite Upravljanje pristupom.
 2. Upotrijebite okvir za pretraživanje na vrhu popisa kako biste pronašli željenu grupu korisnika. Unesite puni ili djelomičan naziv grupe.
 3. U retku za tu grupu kliknite Više, a zatim kliknite Prikaži pojedinosti o organizaciji grupe.
 4. Da biste dodali korisnike ili grupe korisnika, kliknite Članovi, a zatim kliknite +. Nakon što dodate članove, kliknite DODAJ.
 5. Da biste grupu dodali u druge grupe, kliknite Članstva grupe, a zatim kliknite +. Nakon što odaberete grupe, kliknite GOTOVO.
 6. Da biste grupi dodijelili dopuštenja za druge razine hijerarhije Analyticsa (entiteti, stranice za izradu izvješća):
  • Kliknite Analytics.
  • Proširite hijerarhiju i kliknite Uređivanje za svaku razinu na kojoj želite izmijeniti dopuštenja.
  • Odaberite dopuštenja koja želite dodijeliti, a zatim kliknite SPREMI.

Koristite isti postupak za uklanjanje korisnika iz grupe, uklanjanje grupe iz drugih grupa ili izmjenu dopuštenja.

Saznajte više o grupama korisnika

 

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
false
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
14917304310916036483
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
69256