[GA4] Přidávání, upravování a mazání uživatelů a skupin uživatelů Analytics

V průvodci službou Google Analytics 4 zjistíte, jak v účtu Analytics přidávat, upravovat a mazat uživatele a skupiny uživatelů.
Pokud přecházíte z Universal Analytics na Google Analytics 4, můžete uživatele do nové služby v Google Analytics 4 zkopírovat pomocí nástroje pro migraci.

Uživatele lze přidat na úrovni účtu nebo služby Analytics. Úroveň, na níž uživatele přidáte, bude určovat jeho výchozí oprávnění. Pokud přidáte uživatele například na úrovni účtu, bude mít přístup i ke všem službám v daném účtu, a to se stejnou sadou oprávnění. Pokud přidáte uživatele na úrovni služby, bude mít přístup pouze k dané službě s oprávněními, která mu poskytnete. Úroveň přístupu a oprávnění uživatele můžete kdykoli změnit. Další informace o oprávněních

Uživatelé jsou identifikováni na základě e-mailové adresy. Přidat můžete pouze uživatele, jejichž e-mailové adresy jsou registrovány v účtech Google.

Pokud chcete přidat nebo upravit uživatele nebo skupinu uživatelů, potřebujete roli administrátora na úrovni účtu nebo služby. Tyto změny můžete provádět na všech úrovních, pro které máte oprávnění.

Abyste mohli uživatelský účet nebo skupinu uživatelů odstranit, musíte mít roli administrátora na úrovni účtu. Smazat uživatele nebo skupiny uživatelů je možné pouze na úrovni účtu.

Kterýkoli uživatel s oprávněním může odstranit libovolného jiného uživatele. Pokud jste posledním uživatelem, který má roli administrátora, nemůžete sami sebe z bezpečnostních důvodů smazat.

Uživatele dílčích a souhrnných služeb spravujete stejně jako uživatele ostatních služeb, nicméně dopad správy uživatelů se určitým způsobem liší. Přečtěte si další informace o uživatelích v dílčích službách a souhrnných službách.

Obsah tohoto článku:

Projděte si seznam uživatelů nebo klikněte na nabídku Filtrovat > Přidat filtr a filtrujte podle jmen uživatelů, e-mailových adres, administrátorů organizace, skupin uživatelů, oprávnění nebo porušení zásad.

Přidávání uživatelů do Analytics

Přidat můžete libovolný počet uživatelů. Postup přidání nového uživatele do účtu nebo služby:

 1. Na stránce Správce klikněte v sekci Účet nebo Služba (podle toho, kde chcete přidat uživatele) na Správa přístupů.
 2. V seznamu Oprávnění k účtu/službám klikněte na tlačítko + a pak na Přidat uživatele.
 3. Zadejte e-mailovou adresu uživatelova účtu Google nebo účtu Google Workspace.
 4. Pokud chcete uživateli odeslat zprávu, vyberte možnost Upozornit nové uživatele e-mailem.
 5. Vyberte požadovaná oprávnění. Další informace o oprávněních
 6. Klikněte na Přidat.

E-mailová adresa Google, kterou použijete k přidání uživatele, a k ní přiřazené heslo se stanou přihlašovacími údaji daného uživatele Analytics.

Úpravy uživatelů

V účtu Analytics můžete změnit oprávnění libovolného uživatele na jakékoli úrovni. Pokud jste například udělili určitému uživateli roli čtenáře pouze pro jedinou službu, můžete mu následně po tuto službu přiřadit roli editora. Nebo mu můžete přidělit roli editora na úrovni účtu, čímž získá také roli editora pro všechny služby v daném účtu.

Na nižších úrovních hierarchie účtu můžete uživateli přidělit širší oprávnění, než jaké má na vyšších úrovních. Naopak to není možné. Pokud například uživateli přiřadíte roli editora na úrovni účtu, získá daný uživatel rovněž roli editora na úrovni služby (a nemůžete mu ji na úrovni služby odebrat). Naopak můžete uživateli přiřadit roli editora na úrovni služby, aniž by měl jakákoli oprávnění na úrovni účtu. Další informace o oprávněních

Změna oprávnění stávajícího uživatele:

 1. Na stránce Administrátor v části Účet nebo Služba (podle toho, kde chcete upravit oprávnění) klikněte na Správa přístupů.
 2. Požadovaného uživatele můžete vyhledat pomocí vyhledávacího pole v horní části seznamu. Zadejte úplnou nebo částečnou adresu (např. jannovak@gmail.com nebo jannovak).
 3. Klikněte na uživatelské jméno a přidejte nebo odeberte oprávnění.
 4. Klikněte na Uložit.

Mazání uživatelů

Když chcete smazat uživatele, postupujte takto:

 1. Na stránce Správce klikněte v sekci Účet nebo Služba (podle toho, kde chcete smazat uživatele) na Správa přístupu.
 2. Požadovaného uživatele můžete vyhledat pomocí vyhledávacího pole v horní části seznamu. Zadejte úplnou nebo částečnou adresu (např. jannovak@gmail.com nebo jannovak).
 3. Zaškrtněte políčka u uživatelů, které chcete odstranit, a klikněte na možnost ODSTRANIT.

Když odstraníte uživatele ze zdrojové služby, odstraníte ho tím i z jejích dílčích služeb.

Když ale odstraníte uživatele z dílčí služby, odstraníte ho pouze z ní.

Přečtěte si další informace o uživatelích v dílčích službách.

Vytváření skupin uživatelů

Můžete vytvářet skupiny uživatelů s oprávněními pro účet Analytics.

Abyste mohli vytvořit skupinu uživatelů, váš účet Analytics musí patřit organizaci. Pokud váš účet nepatří žádné organizaci, provede vás služba Analytics procesem vytvoření a propojení organizace, jakmile vytvoříte první skupinu uživatelů.

Další informace o skupinách uživatelů

Když chcete vytvořit skupinu uživatelů:

 1. Na stránce Administrátor v části Účet nebo Služba (podle toho, kde chcete skupinu přidat) klikněte na Správa přístupů.
 2. V seznamu Oprávnění k účtu/službám klikněte na tlačítko + a pak na Přidat skupiny uživatelů.
 3. Klikněte na tlačítko Přidat skupinu.
 4. Klikněte na tlačítko +, zadejte název a popis skupiny a klikněte na tlačítko VYTVOŘIT.
 5. Vyberte požadovaná oprávnění a klikněte na možnost PŘIDAT. Další informace o oprávněních

Po vytvoření se skupina zobrazí v seznamu uživatelů vašeho účtu Analytics a vaší organizace.

Skupina bude mít oprávnění pro úroveň v hierarchii Analytics, ve které skupinu vytvoříte. Pokud vytvoříte skupinu například na úrovni služby, bude mít oprávnění pouze pro tuto službu. Pokud ji vytvoříte na úrovni účtu, bude mít oprávnění pro všechny služby. Další informace o přidávání oprávnění k jiným úrovním hierarchie Analytics naleznete v části Úpravy skupin uživatelů uvedené níže.

Přidávání uživatelů do skupin

Postup přidání uživatelů do skupiny:

 1. Na stránce Správce klikněte v sekci Účet nebo Služba (podle toho, kde chcete přidat uživatele) na Správa přístupů.
 2. Požadovanou skupinu uživatelů můžete vyhledat pomocí vyhledávacího pole v horní části seznamu. Zadejte celý název skupiny nebo jeho část.
 3. V řádku dané skupiny klikněte na nabídku Možnosti a poté na možnost Zobrazit podrobnosti o organizaci skupiny.
 4. Klikněte na možnost Členové a poté na tlačítko +.
 5. Zadejte e-mailové adresy uživatelů, které chcete přidat.
 6. Pokud chcete do této skupiny přidat další skupiny, klikněte na možnost PŘIDAT SKUPINU.
 7. Až přidáte všechny požadované uživatele a skupiny, klikněte na tlačítko Přidat.
 8. Zavřete panel Členové a zavřete panel dané skupiny.
 9. Klikněte na Uložit.

Přidání skupiny uživatelů k úrovni hierarchie Analytics

Po vytvoření skupiny ji můžete přidat k libovolné úrovni hierarchie Analytics, čímž všem uživatelům ve skupině udělíte oprávnění pro danou úroveň.

 1. Na stránce Administrátor v části Účet nebo Služba (podle toho, kde chcete skupinu přidat) klikněte na Správa přístupů.
 2. V seznamu uživatelů klikněte na tlačítko + a pak na Přidat skupiny uživatelů.
 3. Klikněte na tlačítko PŘIDAT SKUPINU.
 4. Vyberte požadovanou skupinu a klikněte na možnost HOTOVO.

Úpravy skupin uživatelů

Po vytvoření skupiny uživatelů budete moci přidávat a odebírat uživatele, skupiny a oprávnění. Skupinu také budete moci přidat do jiných skupin.

Postup úpravy skupiny uživatelů:

 1. Na stránce Administrátor v části Účet nebo Služba (podle toho, kde chcete skupinu uživatelů upravit) klikněte na Správa přístupů.
 2. Požadovanou skupinu uživatelů můžete vyhledat pomocí vyhledávacího pole v horní části seznamu. Zadejte celý název skupiny nebo jeho část.
 3. V řádku dané skupiny klikněte na nabídku Možnosti a poté na možnost Zobrazit podrobnosti o organizaci skupiny.
 4. Jestliže chcete přidat uživatele nebo skupiny uživatelů, klikněte na Členové a poté na tlačítko +. Po přidání členů klikněte na tlačítko PŘIDAT.
 5. Pokud chcete skupinu přidat do jiných skupin, klikněte na možnost Členství ve skupinách a poté na tlačítko +. Po výběru skupin klikněte na tlačítko HOTOVO.
 6. Pokud chcete skupině udělit oprávnění pro ostatní úrovně (služby, výběry dat) hierarchie Analytics:
  • Klikněte na možnost Analytics.
  • Rozbalte hierarchii a klikněte na ikonu Upravit pro každou úroveň, ve které chcete upravit oprávnění.
  • Vyberte oprávnění, která chcete přidat, a klikněte na tlačítko ULOŽIT.

Stejným postupem můžete odebrat uživatele ze skupiny, odebrat skupinu z jiných skupin nebo změnit oprávnění.

Další informace o skupinách uživatelů

 

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
17681957090140867093
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true