Kiểm soát quyền riêng tư trong Google Analytics

Đây là tài nguyên hữu ích dành cho chủ sở hữu trang web và/hoặc ứng dụng sử dụng Google Analytics và Google Analytics cho Firebase (còn gọi là "khách hàng"), đặc biệt khi họ là doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của Khu vực kinh tế Châu Âu

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo bài viết về Cách bảo vệ dữ liệu của bạn.

  Bài viết này đề cập đến những nội dung sau:

Vô hiệu hóa hoạt động thu thập dữ liệu Analytics (ứng dụng)

Bạn có thể lập trình để vô hiệu hóa hoạt động thu thập dữ liệu của các ứng dụng Android và iOS sử dụng

Tìm hiểu thêm về dữ liệu mà Google Analytics và Google Analytics cho Firebase thu thập.

Vô hiệu hóa hoạt động thu thập dữ liệu Analytics (web)

Bạn có thể lập trình để vô hiệu hóa hoạt động thu thập dữ liệu từ 

Người dùng trang web của bạn cũng có thể không cho phép thu thập dữ liệu bằng tiện ích chặn trình duyệt gửi dữ liệu tới Google Analytics.

Ẩn danh IP

Cả Google Analytics bản web và bản ứng dụng đều cho phép ẩn danh IP. Hãy tìm hiểu cách hoạt động của tính năng ẩn danh IP.

Thuộc tính web

Bạn có thể ẩn danh địa chỉ IP cho các Thuộc tính web bằng cách sử dụng

Thuộc tính web và ứng dụng

Hệ thống sẽ tự động bật tính năng ẩn danh IP cho các thuộc tính web và ứng dụng khi bạn

Bạn không thể tắt tính năng ẩn danh IP đã được hệ thống tự động bật. 

Đặt khoảng thời gian lưu giữ cho dữ liệu Analytics mà bạn thu thập

Bạn có thể đặt khoảng thời gian lưu giữ cho dữ liệu mà bạn thu thập từ 

Google vẫn đang phát triển chính sách lưu giữ dữ liệu sự kiện trong 14 tháng cho các Thuộc tính web và ứng dụng (phiên bản thử nghiệm). Hiện tại, hệ thống chỉ có thể lưu giữ dữ liệu sự kiện trong 2 tháng. Nếu bạn chọn lưu giữ dữ liệu sự kiện trong 14 tháng, thì tùy chọn cài đặt này sẽ áp dụng cho dữ liệu sự kiện đang có trong hệ thống khi tính năng này ra mắt.

Quyền truy cập dữ liệu cấp người dùng và khả năng có thể di chuyển

Đối với các thuộc tính web, bạn có thể lấy thông tin sự kiện cho mọi giá trị nhận dạng người dùng cụ thể thông qua báo cáo Khám phá người dùng hoặc API hoạt động của người dùng. Các tính năng này cho phép bạn phân tích và xuất dữ liệu cấp sự kiện cho một giá trị nhận dạng người dùng. Ngoài ra, khách hàng sử dụng Google Analytics 360 còn có thể tích hợp với BigQuery để tạo tệp xuất hoàn chỉnh chứa tất cả dữ liệu sự kiện đã liên kết với người dùng của họ trong một kho lưu trữ có thể truy vấn.

Đối với các Thuộc tính web và ứng dụng, chức năng tương tự cũng có trong công cụ Phân tích. Bạn có thể lấy thông tin sự kiện cho mọi giá trị nhận dạng người dùng cụ thể thông qua báo cáo Khám phá người dùng hoặc báo cáo Hoạt động của người dùng. Các tính năng này cho phép bạn phân tích và xuất dữ liệu cấp sự kiện cho một giá trị nhận dạng người dùng. Bạn cũng có thể sử dụng báo cáo Hoạt động của người dùng để xóa hồ sơ người dùng cá nhân. Ngoài ra, bạn có thể tích hợp với BigQuery để tạo tệp xuất hoàn chỉnh chứa tất cả dữ liệu sự kiện đã liên kết với người dùng trong một kho lưu trữ có thể truy vấn.

Xóa dữ liệu người dùng cuối lưu trữ trên thiết bị di động

SDK Google Analytics cho Firebase cho phép bạn thêm các tùy chọn kiểm soát vào ứng dụng của mình để người dùng có thể xóa dữ liệu Analytics lưu trữ ngay trên thiết bị di động của họ và đặt lại Mã bản sao ứng dụng trong quá trình đó. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng resetAnalyticsData trên AndroidiOS.

SDK cũng cho phép bạn kiểm soát xem có bất kỳ dữ liệu Analytics nào được thu thập từ ứng dụng trên một thiết bị cụ thể hay không. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng setAnalyticsCollectionEnabled trên AndroidiOS.

Xóa dữ liệu người dùng cuối lưu trữ trên máy chủ Analytics

Bạn có thể sử dụng API Google Analytics để xem xét yêu cầu của người dùng liên quan đến việc xóa dữ liệu về họ khỏi các máy chủ Analytics trên từng ứng dụng và thiết bị. Tìm hiểm thêm về API xóa người dùng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?