Các tùy chọn kiểm soát quyền riêng tư trong Google Analytics

Đây là tài nguyên hữu ích dành cho chủ sở hữu trang web và/hoặc ứng dụng sử dụng Google Analytics và Google Analytics cho Firebase (còn gọi là "khách hàng"), đặc biệt nếu họ là những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Khu vực kinh tế Châu Âu (GDPR) hoặc Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) hoặc các quy định tương tự khác.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo bài viết Cách bảo vệ dữ liệu.

  Nội dung trong bài viết này:

Tắt tính năng thu thập dữ liệu trong Analytics (ứng dụng)

Bạn có thể dùng phương pháp lập trình để tắt tính năng thu thập dữ liệu trong những ứng dụng Android và iOS sử dụng

Tìm hiểu thêm về dữ liệu mà Google Analytics và Google Analytics cho Firebase thu thập.

Tắt tính năng thu thập dữ liệu trong Analytics (trang web)

Bạn có thể dùng phương pháp lập trình để tắt tính năng thu thập dữ liệu trong 

Người dùng trang web của bạn cũng có thể chọn không cho phép thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng tiện ích chặn trình duyệt gửi dữ liệu tới Google Analytics.

Tắt tính năng quảng cáo (ứng dụng)

Bạn có thể dùng phương pháp lập trình để tắt tính năng thu thập dữ liệu cho tính năng quảng cáo trong các ứng dụng Android và iOS sử dụng:

Tìm hiểu thêm về dữ liệu mà Google Analytics và Google Analytics cho Firebase thu thập.

Tắt tính năng quảng cáo (trang web)

Bạn có thể dùng phương pháp lập trình để tắt tính năng thu thập dữ liệu cho tính năng quảng cáo trong:

Tắt tính năng cá nhân hóa quảng cáo (ứng dụng)

Bạn có thể dùng phương pháp lập trình để tắt tính năng cá nhân hóa quảng cáo cho dữ liệu trong những ứng dụng Android và iOS có sử dụng SDK Firebase (hướng dẫn)

Tìm hiểu thêm về dữ liệu mà Google Analytics và Google Analytics cho Firebase thu thập.

Tắt tính năng cá nhân hóa quảng cáo (trang web)

Bạn có thể dùng phương pháp lập trình để tắt tính năng cá nhân hóa quảng cáo cho dữ liệu trong:

Ẩn danh IP

Google Analytics dành cho cả trang web và ứng dụng đều có tính năng ẩn danh IP. Tìm hiểu về cách hoạt động của tính năng ẩn danh IP.

Thuộc tính web

Bạn có thể ẩn danh địa chỉ IP cho các Thuộc tính web bằng cách sử dụng

Thuộc tính web và ứng dụng

Hệ thống sẽ tự động bật tính năng ẩn danh IP cho các Thuộc tính web và ứng dụng khi bạn

Bạn không thể tắt tính năng ẩn danh IP mà hệ thống đã tự động bật. 

Đặt khoảng thời gian lưu giữ cho dữ liệu Analytics mà bạn thu thập

Bạn có thể đặt khoảng thời gian lưu giữ cho dữ liệu mà bạn thu thập từ 

Quyền truy cập vào dữ liệu ở cấp người dùng và khả năng có thể di chuyển

Đối với các Thuộc tính web, bạn có thể lấy thông tin sự kiện cho mọi giá trị nhận dạng người dùng cụ thể thông qua báo cáo Trình khám phá người dùng hoặc API hoạt động của người dùng. Các tính năng này cho phép bạn phân tích và xuất dữ liệu ở cấp sự kiện cho một giá trị nhận dạng người dùng. Ngoài ra, khách hàng sử dụng Google Analytics 360 còn có thể tích hợp với BigQuery để xuất toàn bộ dữ liệu về các sự kiện có liên quan đến người dùng của họ trong một kho lưu trữ có thể truy vấn.

Đối với các Thuộc tính web và ứng dụng, chức năng tương tự cũng có trong công cụ Phân tích. Bạn có thể lấy thông tin sự kiện cho một giá trị nhận dạng người dùng nhất định thông qua báo cáo Trình khám phá người dùng hoặc báo cáo Hoạt động của người dùng. Các tính năng này cho phép bạn phân tích và xuất dữ liệu ở cấp sự kiện cho một giá trị nhận dạng người dùng. Bạn cũng có thể sử dụng báo cáo Hoạt động của người dùng để xóa các hồ sơ người dùng riêng lẻ. Ngoài ra, bạn có thể tích hợp với BigQuery để xuất toàn bộ dữ liệu sự kiện được liên kết với người dùng trong một kho lưu trữ có thể truy vấn.

Xóa dữ liệu của người dùng cuối được lưu trữ trên thiết bị di động

SDK Google Analytics cho Firebase cho phép bạn thêm các tùy chọn kiểm soát vào ứng dụng của mình để người dùng có thể xóa dữ liệu Analytics được lưu trữ cục bộ trên thiết bị di động của họ và đặt lại Mã bản sao ứng dụng trong quá trình đó. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng resetAnalyticsData trên AndroidiOS.

SDK này cũng cho phép bạn kiểm soát xem có bất kỳ dữ liệu Analytics nào được thu thập từ ứng dụng trên một thiết bị cụ thể hay không. Hãy tìm hiểu thêm về cách sử dụng setAnalyticsCollectionEnabled trên AndroidiOS.

Xóa dữ liệu của người dùng cuối được lưu trữ trên máy chủ Analytics

Bạn có thể sử dụng API Google Analytics để thực hiện yêu cầu của người dùng liên quan đến việc xóa dữ liệu về họ khỏi các máy chủ Analytics trên từng ứng dụng và thiết bị. Tìm hiểu thêm về API xóa người dùng.

Bật/tắt tính năng cá nhân hóa quảng cáo cho thuộc tính

Bạn có thể kiểm soát việc dữ liệu đã thu thập từ người dùng cuối đối với một thuộc tính bất kỳ có thể được dùng để cá nhân hóa quảng cáo hay không thông qua tùy chọn cài đặt nâng cao để bật tính năng cá nhân hóa quảng cáo.

Sử dụng SDK Google Analytics cho Firebase dành cho iOS để đăng ký tính năng phân bổ với SKAdNetwork

Khi người dùng mở ứng dụng lần đầu,SDK Google Analytics cho Firebase (GA4F) dành cho iOS sẽ tự động gọi API SKAdNetwork registerAppForAdNetworkAttribution của Apple trừ khi nhà phát triển ứng dụng chọn không tham gia qua cờ cấu hình tĩnh (hướng dẫn). API này cung cấp thông tin xác thực về lượt cài đặt ứng dụng cho các mạng quảng cáo được đăng ký với Apple.

API SKAdNetwork đã được cập nhật cho iOS 14 và sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào tính năng phân bổ lượt cài đặt ứng dụng do tính năng bảo mật và quyền riêng tư mới của Apple (được giới thiệu trong Hội nghị Các nhà phát triển Toàn cầu (WWDC) 2020). Hiện tại, tính năng này yêu cầu các nhà phát triển ứng dụng phải có được sự đồng ý thông qua cửa sổ bật lên có thông tin công bố về quyền riêng tư trước khi sử dụng giá trị nhận dạng cho nhà quảng cáo (IDFA) để theo dõi người dùng iOS.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố