การควบคุมความเป็นส่วนตัวใน Google Analytics

แหล่งข้อมูลต่อไปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเจ้าของเว็บไซต์และ/หรือแอปที่ใช้ Google Analytics และ Google Analytics สำหรับ Firebase (หรือที่เรียกว่า "ลูกค้า") โดยเฉพาะกับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ในเขตเศรษฐกิจยุโรป 

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่การปกป้องข้อมูล

  บทความนี้ประกอบด้วย

ปิดใช้การรวบรวมข้อมูลของ Analytics (แอป)

คุณปิดใช้การรวบรวมข้อมูลจากแอป Android และ iOS ที่ใช้ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อไปนี้ได้โดยอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ Google Analytics และ Google Analytics สำหรับ Firebase รวบรวม

ปิดใช้การรวบรวมข้อมูลของ Analytics (เว็บ)

คุณปิดใช้การรวบรวมข้อมูลได้โดยอัตโนมัติจาก 

  • พร็อพเพอร์ตี้แอป + เว็บที่ใช้ gtag.js: วิธีการ

  • พร็อพเพอร์ตี้เว็บที่ใช้ gtag.js: วิธีการ

  • พร็อพเพอร์ตี้เว็บที่ใช้ analytics.js: วิธีการ

  • พร็อพเพอร์ตี้เว็บที่ใช้ ga.js: วิธีการ

นอกจากนี้ผู้ใช้ของเว็บไซต์ยังเลือกไม่ให้รวบรวมข้อมูลได้ด้วยโปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics บนเบราว์เซอร์

การลบข้อมูลระบุ IP

การลบข้อมูลระบุ IP ใช้ได้ใน Google Analytics สำหรับทั้งเว็บและแอป ดูวิธีการทำงานของการลบข้อมูลระบุ IP

พร็อพเพอร์ตี้เว็บ

คุณลบข้อมูลระบุที่อยู่ IP สำหรับพร็อพเพอร์ตี้เว็บแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้

พร็อพเพอร์ตี้แอป + เว็บ

ระบบจะเปิดใช้การลบข้อมูลระบุ IP สำหรับพร็อพเพอร์ตี้แอป + เว็บโดยอัตโนมัติเมื่อคุณ

การลบข้อมูลระบุ IP ที่เปิดโดยอัตโนมัติจะปิดใช้ไม่ได้ 

กำหนดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล Analytics ที่คุณรวบรวม

คุณกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งที่มาต่อไปนี้ได้ 

การเก็บรักษาข้อมูลเหตุการณ์นาน 14 เดือนยังอยู่ระหว่างการพัฒนาสำหรับพร็อพเพอร์ตี้แอป + เว็บ (เบต้า) ปัจจุบันข้อมูลเหตุการณ์จะเก็บรักษาได้นานเพียง 2 เดือน หากคุณเลือกการเก็บรักษาข้อมูลเหตุการณ์นาน 14 เดือน การตั้งค่านี้จะส่งผลต่อข้อมูลเหตุการณ์ที่ระบบใช้อยู่เมื่อฟีเจอร์นี้ใช้ได้

การเข้าถึงข้อมูลระดับผู้ใช้และการถ่ายโอน

ในส่วนของพร็อพเพอร์ตี้เว็บ คุณจะดึงข้อมูลเหตุการณ์ของตัวระบุผู้ใช้หนึ่งๆ ได้ผ่านทางรายงานโปรแกรมสำรวจผู้ใช้ หรือ User Activity API ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้วิเคราะห์และส่งออกข้อมูลระดับเหตุการณ์ของตัวระบุผู้ใช้แต่ละรายการได้ นอกจากนี้ ลูกค้า Google Analytics 360 ยังอาจผสานรวมกับ BigQuery เพื่อสร้างการส่งออกแบบเต็มของข้อมูลเหตุการณ์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ของตนในที่เก็บซึ่งสืบค้นได้ในที่เดียวได้ด้วย

ในส่วนของพร็อพเพอร์ตี้แอป + เว็บ ฟังก์ชันการทำงานเดียวกันนี้จะมีอยู่ในการวิเคราะห์ คุณจะดึงข้อมูลเหตุการณ์ของตัวระบุผู้ใช้หนึ่งๆ ได้ผ่านทางรายงานโปรแกรมสำรวจผู้ใช้ หรือรายงานกิจกรรมของผู้ใช้ ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้วิเคราะห์และส่งออกข้อมูลระดับเหตุการณ์ของตัวระบุผู้ใช้แต่ละรายการได้ นอกจากนี้ คุณยังใช้รายงานกิจกรรมของผู้ใช้เพื่อลบข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคน อีกทั้งยังผสานรวมกับ BigQuery เพื่อสร้างการส่งออกแบบเต็มของข้อมูลเหตุการณ์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ในที่เก็บซึ่งสืบค้นได้ในที่เดียวได้อีกด้วย

ลบข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

SDK Google Analytics สำหรับ Firebase ช่วยให้คุณเพิ่มการควบคุมในแอปเพื่อให้ผู้ใช้ลบข้อมูล Analytics ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของตน และช่วยให้คุณรีเซ็ตรหัสอินสแตนซ์ของแอปในขั้นตอนนี้ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ resetAnalyticsData ใน Android และ iOS

นอกจากนี้ SDK ยังช่วยให้คุณควบคุมได้ว่าจะให้มีการรวบรวมข้อมูล Analytics จากแอปในอุปกรณ์เครื่องนั้นหรือไม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ setAnalyticsCollectionEnabled ใน Android และ iOS

ลบข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่จัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Analytics

คุณใช้ Google Analytics API เพื่อดำเนินการตามคำขอจากผู้ใช้ที่ให้ลบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองออกจากเซิร์ฟเวอร์ Analytics เป็นรายแอปหรือรายอุปกรณ์ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ User Deletion API

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร