การควบคุมความเป็นส่วนตัวใน Google Analytics

แหล่งข้อมูลต่อไปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเจ้าของเว็บไซต์และ/หรือแอปที่ใช้ Google Analytics และ Google Analytics สำหรับ Firebase (หรือที่เรียกว่า "ลูกค้า") โดยเฉพาะกับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคของเขตเศรษฐกิจยุโรป (GDPR) หรือกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (CCPA) หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่การปกป้องข้อมูล

  บทความนี้มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

ปิดใช้การรวบรวมข้อมูลของ Analytics (แอป)

คุณจะปิดใช้การรวบรวมข้อมูลจากแอป Android และ iOS ที่ใช้ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อไปนี้ได้โดยอัตโนมัติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ Google Analytics และ Google Analytics สำหรับ Firebase รวบรวม

ปิดใช้การรวบรวมข้อมูลของ Analytics (เว็บ)

คุณจะปิดใช้การรวบรวมข้อมูลได้โดยอัตโนมัติจาก 

  • พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ที่ใช้ gtag.js (วิธีการ)

  • พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ที่ใช้ gtag.js (วิธีการ)

  • พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ที่ใช้ analytics.js (วิธีการ)

  • พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ที่ใช้ ga.js (วิธีการ)

นอกจากนี้ผู้ใช้ของเว็บไซต์ยังเลือกไม่ให้รวบรวมข้อมูลได้ด้วยโปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics บนเบราว์เซอร์

ปิดใช้ฟีเจอร์โฆษณา (แอป)

คุณจะปิดใช้การรวบรวมข้อมูลแบบเป็นโปรแกรมสำหรับฟีเจอร์โฆษณาได้จากแอป Android และ iOS ที่ใช้สิ่งต่อไปนี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ Google Analytics และ Google Analytics สำหรับ Firebase รวบรวม

ปิดใช้ฟีเจอร์โฆษณา (เว็บ)

คุณจะปิดใช้การรวบรวมข้อมูลสำหรับฟีเจอร์โฆษณาแบบเป็นโปรแกรมได้จากพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้

  • พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ที่ใช้ gtag.js (วิธีการ)
  • พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ที่ใช้ gtag.js (วิธีการ)
  • พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ที่ใช้ analytics.js (วิธีการ)

ปิดใช้การปรับเปลี่ยนโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ (แอป)

คุณจะปิดใช้การปรับเปลี่ยนโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้สำหรับข้อมูลจากแอป Android และ iOS ที่ใช้ Firebase SDK ได้แบบเป็นโปรแกรม (วิธีการ)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ Google Analytics และ Google Analytics สำหรับ Firebase รวบรวม

ปิดใช้การปรับเปลี่ยนโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ (เว็บ)

คุณจะปิดใช้การปรับเปลี่ยนโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้สำหรับข้อมูลจากพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้ได้แบบเป็นโปรแกรม

  • พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ที่ใช้ gtag.js (วิธีการ)
  • พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ที่ใช้ gtag.js (วิธีการ)
  • พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ที่ใช้ analytics.js (วิธีการ)

การลบข้อมูลระบุ IP

การลบข้อมูลระบุ IP ใช้ได้ใน Google Analytics สำหรับทั้งเว็บและแอป ดูวิธีการทำงานของการลบข้อมูลระบุ IP

พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics

คุณสามารถลบข้อมูลระบุที่อยู่ IP สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ได้โดยใช้

พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4

ระบบจะเปิดใช้การลบข้อมูลระบุ IP สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 โดยอัตโนมัติเมื่อคุณดำเนินการต่อไปนี้

ปิดใช้การลบข้อมูลระบุ IP ที่เปิดโดยอัตโนมัติไม่ได้

กำหนดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล Analytics ที่คุณรวบรวม

คุณจะกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งที่มาต่อไปนี้ได้

การเข้าถึงข้อมูลระดับผู้ใช้และการถ่ายโอน

สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics คุณจะดึงข้อมูลเหตุการณ์ของตัวระบุผู้ใช้หนึ่งๆ ได้ผ่านทางรายงานโปรแกรมสํารวจผู้ใช้ หรือ User Activity API ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้วิเคราะห์และส่งออกข้อมูลระดับเหตุการณ์ของตัวระบุผู้ใช้แต่ละรายการได้ นอกจากนี้ ลูกค้า Google Analytics 360 ยังอาจผสานรวมกับ BigQuery เพื่อสร้างการส่งออกแบบเต็มของข้อมูลเหตุการณ์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ของตนในที่เก็บซึ่งสืบค้นได้ในที่เดียวได้ด้วย

สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ฟังก์ชันการทำงานเดียวกันนี้จะมีอยู่ในการวิเคราะห์ คุณจะดึงข้อมูลเหตุการณ์ของตัวระบุผู้ใช้หนึ่งๆ ได้ผ่านทางรายงานโปรแกรมสำรวจผู้ใช้ หรือรายงานกิจกรรมของผู้ใช้ ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้วิเคราะห์และส่งออกข้อมูลระดับเหตุการณ์ของตัวระบุผู้ใช้แต่ละรายการได้ นอกจากนี้ คุณยังใช้รายงานกิจกรรมของผู้ใช้เพื่อลบข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนได้ อีกทั้งยังผสานรวมกับ BigQuery เพื่อสร้างการส่งออกแบบเต็มของข้อมูลเหตุการณ์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ในที่เก็บซึ่งสืบค้นได้ในที่เดียวได้อีกด้วย

ลบข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

Google Analytics สำหรับ Firebase SDK ช่วยให้คุณเพิ่มการควบคุมในแอปเพื่อให้ผู้ใช้ลบข้อมูล Analytics ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของตนได้ และช่วยให้คุณรีเซ็ตรหัสอินสแตนซ์ของแอปในขั้นตอนนี้ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ resetAnalyticsData ใน Android และ iOS

นอกจากนี้ SDK ยังช่วยให้คุณควบคุมได้ว่าจะให้มีการรวบรวมข้อมูล Analytics จากแอปในอุปกรณ์เครื่องนั้นหรือไม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ setAnalyticsCollectionEnabled ใน Android และ iOS

ลบข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่จัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Analytics

คุณสามารถใช้ Google Analytics API เพื่อดำเนินการตามคำขอจากผู้ใช้ที่ให้ลบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองออกจากเซิร์ฟเวอร์ Analytics เป็นรายแอปหรือรายอุปกรณ์ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ User Deletion API

อนุญาต/ปิดใช้งานการปรับเปลี่ยนโฆษณาในแบบของคุณสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ใดๆ

คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะให้หรือไม่ให้ใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ใช้ปลายทางสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ใดๆ เพื่อการปรับเปลี่ยนโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ผ่านการตั้งค่าขั้นสูงเพื่ออนุญาตการปรับเปลี่ยนโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

ใช้ Google Analytics สำหรับ Firebase iOS SDK เพื่อลงทะเบียนการระบุแหล่งที่มาด้วย SKAdNetwork

Google Analytics สำหรับ Firebase (GA4F) iOS SDK จะเรียกใช้ SKAdNetwork registerAppForAdNetworkAttribution API ของ Apple ตามลำดับการเปิดครั้งแรก ซึ่งให้ข้อมูลการตรวจสอบการติดตั้งแอปแก่เครือข่ายโฆษณาที่ลงทะเบียนไว้กับ Apple นอกเสียจากว่านักพัฒนาแอปจะได้เลือกไม่รับโดยการแจ้งการกำหนดค่าคงที่ (วิธีการ) ไว้แล้ว

SKAdNetwork API ได้รับการอัปเดตมาให้ใช้กับ iOS 14 และจะอิงตามการระบุแหล่งที่มาของการติดตั้งแอป ตามฟีเจอร์ใหม่ด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของ Apple ตามที่ได้ประกาศใน WWDC 2020 และในตอนนี้ได้กำหนดให้นักพัฒนาแอปได้รับคำยินยอมผ่านป๊อปอัปการเปิดเผยความเป็นส่วนตัวก่อนใช้ตัวระบุสำหรับผู้ลงโฆษณา (IDFA) เพื่อติดตามผู้ใช้ iOS

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร