Nastavenia ochrany súkromia v službe Google Analytics

Pre vlastníkov webov alebo aplikácií používajúcich Google Analytics a Google Analytics for Firebase (označujú sa aj ako zákazníci) toto môže byť užitočný zdroj informácií, a to najmä v prípade, že sa na nich vzťahuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) v Európskom hospodárskom priestore

Ďalšie informácie nájdete v téme Zabezpečenie údajov.

  Obsah tohto článku:

Deaktivácia zhromažďovania údajov služby Analytics (aplikácie)

Môžete programovo deaktivovať zhromažďovanie údajov z aplikácií pre Android a iOS, ktoré používajú:

  • Firebase SDK (pokyny),

  • Google Analytics Android SDK (pokyny),

  • Google Analytics iOS SDK (pokyny).

Prečítajte si viac o údajoch, ktoré zhromažďujú Google Analytics a Google Analytics for Firebase.

Deaktivácia zhromažďovania údajov služby Analytics (web)

Môžete programovo deaktivovať zhromažďovanie údajov: 

  • z vlastníctiev aplikácia + web so súborom gtag.js (pokyny),

  • z webových vlastníctiev so súborom gtag.js (pokyny),

  • z webových vlastníctiev so súborom analytics.js (pokyny),

  • z webových vlastníctiev so súborom ga.js (pokyny).

Používatelia vášho webu môžu zrušiť zhromažďovanie údajov aj pomocou doplnku prehliadača na deaktiváciu služby Google Analytics.

Anonymizácia adries IP

Anonymizácia adries IP je k dispozícii v službe Google Analytics pre web aj aplikácie. Ako funguje anonymizácia adries IP

Webové vlastníctva

Adresy IP pre webové vlastníctva môžete anonymizovať pomocou súboru:

Vlastníctva aplikácia + web

Anonymizácia adries IP je pre vlastníctva aplikácia + web automaticky aktivovaná:

Automaticky aktivovaná anonymizácia adries IP sa nedá deaktivovať. 

Nastavenie obdobia uchovávania zhromažďovaných údajov služby Analytics

Obdobie uchovávania môžete nastaviť pre údaje, ktoré zhromažďujete: 

14‑mesačné uchovávanie údajov udalostí je pre vlastníctva aplikácia + web (beta) ešte stále vo vývoji. Momentálne je možné údaje udalostí uchovať iba dva mesiace. Ak vyberiete 14‑mesačné uchovávanie údajov udalostí, toto nastavenie nadobudne účinnosť pre aktívne údaje udalostí v systéme, keď bude funkcia sprístupnená.

Prístup k údajom na úrovni používateľa a prenosnosť

Pre webové vlastníctva môžete získať informácie o udalosti pre ľubovoľný identifikátor daného používateľa prostredníctvom prehľadu Prieskumník používateľa alebo rozhrania User Activity API. Tieto funkcie vám umožňujú analyzovať a exportovať údaje na úrovni udalostí pre jeden identifikátor používateľa. Zákazníci služby 360 môžu okrem toho využiť integráciu s nástrojom BigQuery a vytvoriť v jednom dopytovateľnom odkladacom priestore úplný export údajov všetkých udalostí súvisiacich s ich používateľmi.

Pre vlastníctva aplikácia + web existuje v nástroji Analýza rovnaká funkcia. Informácie o udalosti pre ľubovoľný identifikátor používateľa môžete získať prostredníctvom prehľadu Prieskumník používateľa alebo prehľadu aktivity používateľa. Tieto funkcie vám umožňujú analyzovať a exportovať údaje na úrovni udalosti pre jeden identifikátor používateľa. Prehľad aktivity používateľa môžete používať aj na odstraňovanie záznamov konkrétnych používateľov. Okrem toho môžete využiť integráciu s nástrojom BigQuery a vytvoriť v jednom dopytovateľnom odkladacom priestore úplný export údajov všetkých udalostí súvisiacich s ich používateľmi.

Odstránenie údajov koncového používateľa uložených v mobilnom zariadení

Google Analytics for Firebase SDK vám umožňuje pridať do vašej aplikácie ovládacie prvky, ktoré používateľom umožňujú odstrániť údaje služby Analytics uložené lokálne v ich mobilnom zariadení a v rámci procesu resetovať identifikátor inštancie aplikácie. Prečítajte si viac o používaní funkcie resetAnalyticsData v systémoch AndroidiOS.

Súprava SDK vám tiež umožňuje rozhodovať o tom, či sa z aplikácie v konkrétnom zariadení budú zhromažďovať údaje služby Analytics. Prečítajte si viac o používaní funkcie setAnalyticsCollectionEnabled v systémoch AndroidiOS.

Odstránenie údajov koncového používateľa uložených na serveroch služby Analytics

Pomocou rozhrania Google Analytics API môžete prijímať od používateľov žiadosti o odstránenie ich údajov zo serverov služby Analytics na úrovni aplikácie a zariadenia. Ďalšie informácie o rozhraní User Deletion API

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?