Ustawienia prywatności w Google Analytics

Właściciele witryn lub aplikacji korzystający z Google Analytics i Google Analytics dla Firebase (w skrócie „klienci”) znajdą tu przydatne informacje, zwłaszcza jeśli dotyczy ich Ogólne rozporządzenie o ochronie danych obowiązujące w Europejskim Obszarze Gospodarczym (RODO). 

Więcej informacji znajdziesz w artykule Bezpieczeństwo danych.

  Tematy w tym artykule:

Wyłączanie zbierania danych przez Analytics (aplikacja)

Możesz wyłączyć zbieranie danych w aplikacjach na Androida i iOS, które korzystają z:

Dowiedz się więcej o danych zbieranych przez Google Analytics i Google Analytics dla Firebase.

Wyłączanie zbierania danych przez Analytics (witryna)

Możesz wyłączyć zbieranie danych z: 

Użytkownicy Twojej witryny mogą też zablokować zbieranie danych, korzystając z dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.

Anonimizacja adresów IP

Anonimizacja adresów IP jest dostępna w Google Analytics w przypadku witryn i aplikacji. Dowiedz się, jak działa anonimizacja adresów IP.

Witryny

Adresy IP możesz anonimizować w przypadku witryn zawierających tag:

Usługi Aplikacje + internet

W usługach Aplikacje + internet anonimizacja adresów IP jest włączona automatycznie, jeśli:

Włączonej automatycznie anonimizacji adresów IP nie można wyłączyć. 

Wyznaczanie okresu przechowywania danych gromadzonych przez Analytics

Możesz ustalać okres przechowywania danych zbieranych z: 

Nadal pracujemy nad możliwością przechowywania przez 14 miesięcy danych o zdarzeniach zbieranych z usług Aplikacje + internet (wersja beta). Obecnie możesz przechowywać takie dane przez dwa miesiące. Jeśli wybierzesz opcję 14 miesięcy, ustawienie to zacznie działać w przypadku aktywnych danych o zdarzeniach w systemie, gdy ta funkcja stanie się dostępna.

Dostęp do danych na poziomie użytkownika i przenoszenie danych

W ramach danych zbieranych z usług internetowych informacje o zdarzeniach związanych z danym identyfikatorem użytkownika możesz pobierać poprzez raport Eksplorator użytkownika lub interfejs User Activity API. Te funkcje umożliwiają analizowanie i eksportowanie danych na poziomie zdarzenia związanych z pojedynczym użytkownikiem. Dodatkowo integracja z BigQuery pozwala klientom korzystającym z Analytics 360 na pełny eksport wszystkich danych o zdarzeniach skojarzonych z ich użytkownikami w formie pojedynczego repozytorium, które można przeszukiwać za pomocą zapytań.

W przypadku usług Aplikacje + internet te same funkcje są dostępne w narzędziu Analiza. Informacje o zdarzeniach związanych z danym identyfikatorem użytkownika możesz pobierać poprzez raport Eksplorator użytkownika lub raport aktywności użytkownika. Te funkcje umożliwiają analizowanie i eksportowanie danych na poziomie zdarzenia związanych z pojedynczym użytkownikiem. Korzystając z raportu aktywności użytkownika, można też usuwać rekordy poszczególnych użytkowników. Dodatkowo integracja z BigQuery pozwala na pełny eksport wszystkich danych o zdarzeniach skojarzonych z użytkownikami w formie pojedynczego repozytorium, które można przeszukiwać za pomocą zapytań.

Usuwanie danych o użytkownikach z urządzenia mobilnego

Pakiet SDK usługi Google Analytics dla Firebase umożliwia dodanie do aplikacji funkcji, dzięki którym użytkownicy mogą usuwać dane Analytics przechowywane lokalnie na urządzeniu mobilnym i resetować identyfikator instancji aplikacji. Dowiedz się więcej o korzystaniu z funkcji resetAnalyticsData na urządzeniach z AndroidemiOS.

Pakiet SDK pozwala określić, czy dane Analytics z aplikacji uruchomionej na konkretnym urządzeniu mają być gromadzone. Dowiedz się więcej o korzystaniu z funkcji setAnalyticsCollectionEnabled na urządzeniach z AndroidemiOS.

Usuwanie danych o użytkownikach z serwerów Analytics

Dzięki interfejsowi API Google Analytics możesz wykonywać prośby użytkowników o usunięcie z serwerów Analytics danych o nich, które pochodzą z konkretnych urządzeń i aplikacji. Dowiedz się więcej o interfejsie User Deletion API.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?