אמצעי בקרה על פרטיות ב-Google Analytics

המאמר הזה הוא מקור מידע שימושי לבעלים של אתרים ו/או אפליקציות המשתמשים ב-Google Analytics וב-Google Analytics for Firebase (להלן "לקוחות"), במיוחד אם הם מנהלים עסקים שעליהם חלים התקנה הכללית להגנה על מידע (GDPR) באזור הכלכלי האירופי, חוק הפרטיות לצרכנים בקליפורניה (California Consumer Privacy Act)‏ (CCPA) או חוקים דומים אחרים.

מידע נוסף זמין במאמר הגנה על הנתונים שלכם.

  הנושאים במאמר:

השבתת איסוף הנתונים של Analytics (אפליקציות)

אפשר להשבית באופן פרוגרמטי את איסוף הנתונים מאפליקציות ל-Android ומאפליקציות ל-iOS שמשתמשות בערכות האלה:

מידע נוסף על הנתונים שנאספים על ידי Google Analytics ו-Google Analytics for Firebase

השבתת איסוף הנתונים של Analytics (אתרים)

אפשר להשבית באופן פרוגרמטי את איסוף הנתונים מהנכסים האלה: 

משתמשי האתר יכולים לבטל את הסכמתם לאיסוף הנתונים באמצעות תוסף הדפדפן לביטול שליחת מידע ל-Google Analytics.

השבתת תכונות הפרסום (אפליקציות)

אפשר להגדיר השבתה פרוגרמטית של איסוף הנתונים לצורך הפעלה של תכונות פרסום מאפליקציות ל-Android ומאפליקציות ל-iOS שפותחו בעזרת ערכות SDK הבאות:

מידע נוסף על הנתונים שנאספים על ידי Google Analytics ו-Google Analytics for Firebase

השבתת תכונות הפרסום (אתרים)

אפשר להשבית באופן פרוגרמטי את איסוף הנתונים עבור תכונות פרסום מהנכסים הבאים:

השבתת התאמה אישית של פרסום (אפליקציות)

אפשר להשבית באופן פרוגרמטי התאמה אישית של פרסום על סמך נתונים מאפליקציות ל-Android ומאפליקציות ל-iOS שמשתמשות ב-Firebase SDK (הוראות)

מידע נוסף על הנתונים שנאספים על ידי Google Analytics ו-Google Analytics for Firebase

השבתת התאמה אישית של פרסום (אתרים)

אפשר להשבית באופן פרוגרמטי התאמה אישית של פרסום על סמך נתונים מהנכסים הבאים:

אנונימיזציה של כתובות IP

אפשר להגדיר ב-Google Analytics אנונימיזציה של כתובות IP גם לאתרים וגם לאפליקציות. כך פועלת אנונימיזציה של כתובות IP.

נכסי Universal Analytics

אפשר להגדיר אנונימיזציה של כתובות IP בנכסי Universal Analytics באמצעות:

נכסי Google Analytics 4

אנונימיזציה של כתובות IP מופעלת באופן אוטומטי בנכסי Google Analytics 4 כשאתם:

אי אפשר להשבית אנונימיזציה של כתובות IP המופעלת באופן אוטומטי. 

הגדרת תקופת השמירה של נתוני Analytics שאתם אוספים

אפשר להגדיר את תקופת השמירה של הנתונים שאתם אוספים מ: 

גישה למידע ברמת המשתמש וניידות המידע הזה

כשמשתמשים בנכסי Universal Analytics, אפשר לשלוף פרטי אירועים לפי כל מזהה משתמש מהדוח 'ניתוח משתמשים' או מ-User Activity API. התכונות האלה מאפשרות לנתח נתונים ברמת האירוע לפי מזהה משתמש יחיד ולייצא אותם. נוסף על כך, לקוחות Google Analytics 360 יכולים לשלב את החשבון שלהם עם BigQuery. השילוב מאפשר להגדיר ייצוא מלא של כל נתוני האירועים שמשויכים למשתמשים אל מאגר יחיד שניתן להריץ בו שאילתות.

אם אתם משתשים בנכסי Google Analytics 4, תמצאו את אותה פונקציונליות בקטע Analysis. אפשר לשלוף פרטי אירועים לפי כל מזהה משתמש מהדוח 'ניתוח משתמשים' או מדוח פעילות המשתמש. התכונות האלה מאפשרות לנתח נתונים ברמת האירוע לפי מזהה משתמש יחיד ולייצא אותם. אפשר להשתמש בדוח פעילות המשתמש גם כדי למחוק רשומות משתמשים נפרדות. בנוסף, ניתן לשלב את החשבון עם BigQuery. השילוב מאפשר להגדיר ייצוא מלא של כל נתוני האירועים שמשויכים למשתמשים אל מאגר יחיד שניתן להריץ עליו שאילתות.

מחיקת הנתונים של משתמשי קצה שמאוחסנים במכשיר נייד

באמצעות Google Analytics for Firebase SDK תוכלו להוסיף לאפליקציה אמצעי בקרה, שמאפשרים למשתמשים למחוק נתוני Analytics שמאוחסנים באופן מקומי במכשירים הניידים שלהם ובמקביל לאפס את המזהה של מופע האפליקציה. בקישורים האלה אפשר לקרוא מידע נוסף על השימוש ב-resetAnalyticsData ב-Android וב-iOS.

באמצעות ה-SDK אפשר גם לקבוע אם נתוני Analytics כלשהם ייאספו מהאפליקציה במכשיר מסוים. בקישורים האלה אפשר לקרוא מידע נוסף על השימוש ב-setAnalyticsCollectionEnabled ב-Android וב-iOS.

מחיקת הנתונים של משתמשי קצה שמאוחסנים בשרתי Analytics

אם תקבלו ממשתמשים בקשות למחוק נתונים לגביהם משרתי Analytics, תוכלו לעשות זאת בעזרת Google Analytics API. את המחיקה אפשר לבצע לפי אפליקציה ולפי מכשיר. מידע נוסף על User Deletion API.

הפעלה או השבתה של התאמה אישית של מודעות לנכס

ההגדרה המתקדמת להתרת התאמה אישית של מודעות מאפשרת לקבוע אם נתונים שנאספו ממשתמשי קצה של נכס כלשהו יכולים לשמש לצורך התאמה אישית של מודעות.

שימוש ב-Google Analytics for Firebase iOS SDK לצורך רישום של שיוך באמצעות SKAdNetwork

אלא אם מפתחי אפליקציות יבחרו לבטל את ההסכמה באמצעות סימון הגדרה סטטי, (הוראות), ה-SDK ל-iOS של Google Analytics for Firebase (GA4F)‏ יקרא באופן אוטומטי ל-API SKAdNetwork registerAppForAdNetworkAttribution של Apple בזמן הפתיחה הראשונה. ה-API הזה מספק פרטים לגבי אימות התקנת האפליקציה לרשתות של מודעות שנרשמו ב-Apple.

SKAdNetwork API עודכן ל-iOS 14, והוא ימלא תפקיד חשוב יותר במסגרת חישובי השיוך של התקנות אפליקציה, על רקע התכונות החדשות של Apple בתחומי הפרטיות והאבטחה שהוכרזו ב-WWDC 2020. לפי הדרישות החדשות, מפתחי אפליקציות שרוצים לעקוב אחרי משתמשי iOS באמצעות המזהה למפרסמים (IDFA) צריכים עכשיו לקבל הסכמה באמצעות חלון נפתח לגילוי נאות בנושא פרטיות.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?