Nastavení ochrany soukromí v Google Analytics

Článek obsahuje užitečné informace pro vlastníky webů a/nebo aplikací využívajících Google Analytics a Google Analytics pro Firebase (dále jen „zákazníci“), zejména pokud se na jejich podnikání vztahuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v rámci Evropského hospodářského prostoru. 

Další informace naleznete v článku Ochrana dat.

  Obsah tohoto článku:

Zakázání shromažďování údajů v Analytics (aplikace)

Shromažďování dat můžete programově zakázat z aplikací pro Android a iOS, jež používají

  • sadu Firebase SDK: pokyny

  • sadu Google Analytics Android SDK: pokyny

  • sadu Google Analytics iOS SDK: pokyny

Další informace o údajích shromažďovaných službami Google Analytics a Google Analytics pro Firebase.

Zakázání shromažďování údajů v Analytics (web)

Shromažďování dat můžete programově zakázat pro 

  • služby typu aplikace a web využívající gtag.js: pokyny

  • webové služby využívající gtag.js: pokyny

  • webové služby využívající analytics.js: pokyny

  • webové služby využívající ga.js: pokyny

Uživatelé vašeho webu mohou též využít odhlášení ze shromažďování dat prostřednictvím doplňku prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics.

Anonymizace IP adres

Google Analytics nabízí možnost anonymizace IP adres, a to jak pro web, tak pro aplikace. Přečtěte si, jak anonymizace IP adres funguje.

Webové služby

Můžete anonymizovat IP adresy pro webové služby využívající

Služby typu aplikace a web

Pro služby typu aplikace a web je anonymizace IP adres automaticky povolena, když

Automaticky povolenou anonymizaci IP adres nelze zakázat. 

Nastavení doby uchování údajů Analytics, které shromažďujete

Máte možnost nastavit, jak dlouho se mají uchovávat údaje, které shromažďujete 

U beta verzí služeb typu aplikace a web je uchovávání údajů po dobu 14 měsíců stále ve vývoji. V současnosti lze data uchovávat jen po dobu 2 měsíců. Vyberete-li uchovávání údajů po dobu 14 měsíců, začne toto nastavení platit pro data o událostech, která jsou v systému aktivní, až bude funkce k dispozici.

Přístup k datům na úrovni uživatele a jejich přenositelnost

U webových služeb mohou zákazníci získat informace o událostech pro jakýkoli konkrétní identifikátor uživatele pomocí přehledu Průzkumník uživatele nebo prostřednictvím rozhraní User Activity API. Můžete tak analyzovat a exportovat data na úrovni události pro jednotlivý identifikátor uživatele. Zákazníci služby Analytics 360 navíc mohou provést propojení s nástrojem BigQuery a exportovat všechny údaje o událostech týkajících se jejich uživatelů do jednoho úložiště, v němž lze pokládat dotazy.

Služby typu aplikace a web mají k dispozici stejnou funkci v části Analýza. Informace o událostech týkajících se libovolného identifikátoru uživatele jsou k dispozici v přehledu Průzkumník uživatelů. Můžete tak analyzovat a exportovat data na úrovni události pro jednotlivý identifikátor uživatele. Přehled Aktivita uživatelů také umožňuje mazat jednotlivé záznamy uživatelů. Navíc můžete provést propojení s nástrojem BigQuery a exportovat všechny údaje o událostech týkajících se uživatelů do jednoho úložiště, v němž lze pokládat dotazy.

Smazání dat koncových uživatelů uložených v mobilním zařízení

Pomocí sady Google Analytics pro Firebase SDK můžete do své aplikace přidat ovládací prvky, aby uživatelé mohli smazat údaje Analytics lokálně uložené na mobilním zařízení, a tím i resetovat identifikátor instance aplikace. Přečtěte si další informace o použití parametru resetAnalyticsData v systémech AndroidiOS.

Sada SDK vám dává možnost určit, zda se na konkrétním zařízení budou údaje Analytics z aplikace shromažďovat. Přečtěte si další informace o použití parametru setAnalyticsCollectionEnabled v systémech Android iOS.

Smazání dat koncových uživatelů uložených na serverech Analytics

V neposlední řadě můžete využít rozhraní Google Analytics API k provádění žádostí uživatelů o smazání jejich údajů ze serverů Analytics v rámci příslušné aplikace a zařízení. Přečtěte si další informace o rozhraní User Deletion API.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?