การควบคุมความเป็นส่วนตัวใน Google Analytics

แหล่งข้อมูลต่อไปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเจ้าของเว็บไซต์และ/หรือแอปที่ใช้ Google Analytics และ Google Analytics สำหรับ Firebase (หรือที่เรียกว่า "ลูกค้า") โดยเฉพาะกับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่การปกป้องข้อมูล

  บทความนี้ประกอบด้วย

ปิดใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลของ Analytics (แอป)

คุณจะปิดใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแอป Android และ iOS ที่ใช้ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อไปนี้ได้แบบเป็นโปรแกรม

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่รวบรวมโดย Google Analytics และ Google Analytics สำหรับ Firebase

ปิดใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลของ Analytics (เว็บ)

คุณจะปิดใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้ได้แบบเป็นโปรแกรม

 • พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ที่ใช้ gtag.js (วิธีการ)

 • พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ที่ใช้ gtag.js (วิธีการ)

 • พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ที่ใช้ analytics.js (วิธีการ)

 • พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ที่ใช้ ga.js (วิธีการ)

นอกจากนี้ผู้ใช้ของเว็บไซต์ยังเลือกไม่ให้รวบรวมข้อมูลได้ด้วยโปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics บนเบราว์เซอร์

ปิดใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลตําแหน่งและข้อมูลอุปกรณ์แบบละเอียด

คุณเลือกที่จะเปิด/ปิดใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลตําแหน่งและอุปกรณ์แบบละเอียดได้ตามภูมิภาค Analytics จะรวบรวมข้อมูลนี้โดยค่าเริ่มต้น หากปิดใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ Analytics ก็จะไม่รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้

 • เมือง
 • ละติจูด (ของเมือง)
 • ลองจิจูด (ของเมือง)
 • เวอร์ชันย่อยของเบราว์เซอร์
 • สตริง User Agent ของเบราว์เซอร์
 • แบรนด์อุปกรณ์
 • รุ่นของอุปกรณ์
 • ชื่ออุปกรณ์
 • เวอร์ชันย่อยของระบบปฏิบัติการ
 • เวอร์ชันย่อยของแพลตฟอร์ม
 • ความละเอียดของหน้าจอ

หากคุณแก้ไขการตั้งค่าและปิดใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับภูมิภาคหนึ่ง Analytics จะเก็บรักษาข้อมูลย้อนหลังที่คุณรวบรวมไว้ แต่จะไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมนับตั้งแต่เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณปิดใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลตําแหน่งและข้อมูลอุปกรณ์แบบละเอียดสําหรับภูมิภาคหนึ่ง ปริมาณเหตุการณ์สำคัญโดยประมาณจะลดลงเป็นอย่างมากสําหรับภูมิภาคดังกล่าว การประมาณและการรายงานเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังในบัญชี Google Ads และ Search Ads 360 ที่ลิงก์ก็จะได้รับผลกระทบเช่นกัน

ปกปิดอีเมลและพารามิเตอร์การค้นหาของ URL ที่ผู้ใช้กำหนด

คุณสามารถกําหนดค่าสตรีมข้อมูลเว็บเพื่อปกปิดข้อความฝั่งไคลเอ็นต์ของอีเมลและพารามิเตอร์การค้นหาของ URL ที่ผู้ใช้กำหนดได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปกปิดข้อมูลบางส่วน

ปิดใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล Google Signals

เมื่อเปิดใช้งาน Google Signals คุณเลือกที่จะเปิดหรือปิดใช้การรวบรวมสัญญาณเหล่านั้นตามภูมิภาคได้ หากคุณแก้ไขการตั้งค่า Google Signals และปิดใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับภูมิภาคหนึ่ง Analytics จะเก็บรักษาข้อมูลย้อนหลังที่คุณรวบรวมไว้ แต่จะไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมนับตั้งแต่เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไป หากปิดใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล Google Signals คุณจะเข้าถึงรายการรีมาร์เก็ตติ้งที่อิงตามข้อมูล Analytics ฟีเจอร์การรายงานโฆษณา หรือข้อมูลประชากรและความสนใจไม่ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณปิดใช้งาน Google Signals รีมาร์เก็ตติ้งในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจะใช้งานไม่ได้ การประมาณและการรายงานเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังในบัญชี Google Ads ที่ลิงก์ก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน

ปิดใช้ฟีเจอร์โฆษณา (แอป)

คุณจะปิดใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับฟีเจอร์โฆษณาจากแอป Android และ iOS ที่ใช้ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ต่อไปนี้ได้แบบเป็นโปรแกรม

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่รวบรวมโดย Google Analytics และ Google Analytics สำหรับ Firebase

ปิดใช้ฟีเจอร์โฆษณา (เว็บ)

คุณจะปิดใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับฟีเจอร์โฆษณาจากพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้ได้แบบเป็นโปรแกรม

 • พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ที่ใช้ gtag.js (วิธีการ)
 • พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ที่ใช้ gtag.js (วิธีการ)
 • พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ที่ใช้ analytics.js (วิธีการ)

ปิดใช้การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ (แอป)

คุณจะปิดใช้การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้สำหรับข้อมูลจากแอป Android และ iOS ที่ใช้ SDK ของ Google Analytics สำหรับ Firebase ได้แบบเป็นโปรแกรม (วิธีการ)

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่รวบรวมโดย Google Analytics และ Google Analytics สำหรับ Firebase

ปิดใช้การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ (เว็บ)

คุณจะปิดใช้การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้สำหรับข้อมูลจากพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้ได้แบบเป็นโปรแกรม

 • พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ที่ใช้ gtag.js (วิธีการ)
 • พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ที่ใช้ gtag.js (วิธีการ)
 • พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ที่ใช้ analytics.js (วิธีการ)

การมาสก์ IP

การมาสก์ IP ใช้ได้ใน Google Analytics สำหรับทั้งเว็บและแอป ดูวิธีการทำงานของการมาสก์ IP

พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics

คุณสามารถมาสก์ที่อยู่ IP สำหรับพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ได้โดยใช้

พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4

ใน Google Analytics 4 คุณไม่จําเป็นต้องมาสก์ IP เนื่องจากระบบจะไม่บันทึกหรือจัดเก็บที่อยู่ IP แต่อย่างใด

กำหนดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล Analytics ที่คุณรวบรวม

คุณจะกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งที่มาต่อไปนี้ได้

การเข้าถึงข้อมูลระดับผู้ใช้และการถ่ายโอน

สำหรับพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics คุณจะดึงข้อมูลเหตุการณ์ของตัวระบุผู้ใช้หนึ่งๆ ได้ทางรายงานโปรแกรมสำรวจผู้ใช้หรือ User Activity API ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้วิเคราะห์และส่งออกข้อมูลระดับเหตุการณ์ของตัวระบุผู้ใช้แต่ละรายการได้ นอกจากนี้ ลูกค้า Google Analytics 360 ยังอาจผสานรวมกับ BigQuery ด้วย เพื่อสร้างการส่งออกแบบเต็มของข้อมูลเหตุการณ์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ของตนในที่เก็บซึ่งทำการค้นหาได้ในที่เดียว

สำหรับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ฟังก์ชันการทำงานเดียวกันนี้จะมีอยู่ในเครื่องมือ "การสำรวจ" คุณจะดึงข้อมูลเหตุการณ์ของตัวระบุผู้ใช้หนึ่งๆ ได้ทางรายงานโปรแกรมสำรวจผู้ใช้ หรือรายงานกิจกรรมของผู้ใช้ ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้วิเคราะห์และส่งออกข้อมูลระดับเหตุการณ์ของตัวระบุผู้ใช้แต่ละรายการได้ นอกจากนี้ คุณยังใช้รายงานกิจกรรมของผู้ใช้เพื่อลบข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนได้ อีกทั้งยังผสานรวมกับ BigQuery เพื่อสร้างการส่งออกแบบเต็มของข้อมูลเหตุการณ์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ในที่เก็บซึ่งทำการค้นหาได้ในที่เดียวอีกด้วย

ลบข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

SDK ของ Google Analytics สำหรับ Firebase ช่วยให้คุณเพิ่มการควบคุมในแอปเพื่อให้ผู้ใช้ลบข้อมูล Analytics ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของตนได้ และช่วยให้คุณรีเซ็ตรหัสอินสแตนซ์ของแอปในขั้นตอนนี้ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ resetAnalyticsData ใน Android และ iOS

นอกจากนี้ SDK ยังช่วยให้คุณควบคุมได้ว่าจะให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล Analytics จากแอปในอุปกรณ์เครื่องนั้นหรือไม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ setAnalyticsCollectionEnabled ใน Android และ iOS

ลบข้อมูลผู้ใช้ปลายทางที่จัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Analytics

คุณสามารถใช้ Google Analytics API เพื่อดำเนินการตามคำขอจากผู้ใช้ที่ให้ลบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองออกจากเซิร์ฟเวอร์ Analytics เป็นรายแอปหรือรายอุปกรณ์ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ User Deletion API

อนุญาต/ปิดใช้การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้สำหรับพร็อพเพอร์ตี้ใดๆ

คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะให้หรือไม่ให้ใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ใช้ปลายทางสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ใดๆ เพื่อการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ผ่านการตั้งค่าขั้นสูงเพื่ออนุญาตการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

ใช้ Google Analytics สำหรับ Firebase iOS SDK เพื่อลงทะเบียนการระบุแหล่งที่มาด้วย SKAdNetwork

Google Analytics สำหรับ Firebase (GA4F) iOS SDK จะเรียกใช้ SKAdNetwork registerAppForAdNetworkAttribution API ของ Apple โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดครั้งแรก ซึ่งจะให้ข้อมูลการตรวจสอบการติดตั้งแอปแก่เครือข่ายโฆษณาที่ลงทะเบียนไว้กับ Apple นอกเสียจากว่านักพัฒนาแอปได้เลือกไม่รับผ่านการแจ้งการกำหนดค่าแบบคงที่ (วิธีการ)

SKAdNetwork API ได้รับการอัปเดตมาให้ใช้กับ iOS 14 และจะอิงตามการระบุแหล่งที่มาของการติดตั้งแอปมากขึ้น โดยสืบเนื่องมาจากการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของ Apple ที่ได้ประกาศไว้ในงาน WWDC 2020 ซึ่งระบุว่าตอนนี้นักพัฒนาแอปต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ผ่านป๊อปอัปการเปิดเผยความเป็นส่วนตัวก่อน จึงจะใช้ตัวระบุสำหรับผู้ลงโฆษณา (IDFA) เพื่อติดตามผู้ใช้ iOS ได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
เลือกเส้นทางการเรียนรู้ของคุณเอง

โปรดไปที่ google.com/analytics/learn ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Google Analytics 4 เว็บไซต์ใหม่นี้มีทั้งวิดีโอ บทความ และขั้นตอนพร้อมคำแนะนำ รวมถึงลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ Google Analytics เช่น Discord, บล็อก, ช่อง YouTube ตลอดจนที่เก็บ GitHub

เริ่มเรียนรู้วันนี้เลย

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก