Datalagring

Med kontrollerna för datalagring i Google Analytics kan du ange hur länge data på användar- och händelsenivå ska lagras av Google Analytics innan den raderas automatiskt från Analytics-servrarna.

Lagring av användar- och händelsedata

Lagringstiden gäller data på användar- och händelsenivå som är kopplad till cookies, användaridentifierare (till exempel användar-id) och annonsidentifierare (till exempel DoubleClick-cookies, reklam-id för Android och Identifier for Advertisers för iOS).

Tänk på att den sammanställda standardrapporteringen i Google Analytics inte påverkas. Användar- och händelsedata som hanteras med den här inställningen krävs endast när du använder vissa avancerade funktioner som att tillämpa anpassade segment i rapporter eller skapa ovanliga anpassade rapporter.

Kontrollerna för återställning av lagringsperiod och användaraktivitet omfattar data på händelse- och användarnivå som lagras av Google Analytics. Vissa typer av användardefinierad data raderas dock som standard av Google Analytics efter sex månaders inaktivitet för en given användare.

Du kan välja hur länge Analytics ska spara data innan den raderas automatiskt. För webbegendomar kan du välja

 • 14 månader
 • 26 månader
 • 38 månader
 • 50 månader
 • Upphör inte automatiskt

För app och webbegendomar kan du välja två månader eller 14 månader.

Lagring av händelsedata i 14 månader fortfarande är under utveckling för app- och webbegendomar (beta). För närvarande kan händelsedata bara lagras i två månader. Om du väljer lagring av händelsedata i 14 månader aktiveras denna funktion för händelsedataarkivet i systemet först när den blir tillgänglig.

När lagringsperioden har upphört raderas informationen automatiskt varje månad.

Om du förkortar lagringsperioden raderas informationen efterföljande månad. Om du till exempel ändrar perioden från 26 till 14 månader raderas all data som är äldre än 14 månader månaden därpå.

Om du förlänger lagringsperioden eller ändrar den till Upphör inte automatiskt så påverkar det inte data som du redan har samlat in. Till exempel så raderas data som samlats in när 14 månader var aktivt ändå 14 månader efter att den samlades in, även om du ändrar lagringsperioden till 26 månader.

När du ändrar lagringsperioden väntar Analytics i 24 timmar innan ändringen införs. Under denna 24-timmarsperiod kan du återställa ändringen utan att informationen påverkas.

Om du använder ett datumintervall för icke sammanställda rapporter som är längre än lagringstiden visas data för den extra tiden inte i rapporterna. Om du till exempel anger lagringstiden 14 månader och använder datumintervallet 14 månader + 1 dag, är data för den extra dagen inte tillgänglig i dina rapporter.

Återställ vid ny aktivitet

Slå detta alternativ för att återställa lagringsperioden för användaridentifieraren vid varje ny händelse från användaren (det vill säga ange utgångsdatumet till aktuell tid plus lagringsperioden). Om datalagringsperioden exempelvis är inställd på 14 månader men en användare påbörjar en ny session varje månad uppdateras användarens identifierare varje månad och når aldrig utgångsdatumet på 14 månader. Om användaren inte påbörjar en ny session innan lagringsperioden upphör raderas användarens data.

Slå AV alternativet om du inte vill att lagringsperioden för en användaridentifierare ska återställas när användaren utför en ny aktivitet. Data som är kopplad till användaridentifieraren raderas automatiskt när lagringsperioden upphör.

Ställa in alternativen

Du måste ha redigeringsbehörighet för egendomen för att kunna ställa in dessa alternativ.

 1. Logga in på Google Analytics..
 2. Klicka på Administratör och leta reda på egendomen som du vill redigera.
 3. För webbegendomar: klicka på Spårningsinformation > Datalagring i kolumnen EGENDOM.
  För app- och webbegendomar: klicka på Datainställningar > Datalagring i kolumnen EGENDOM.
 4. Lagring av användardata: Välj önskad lagringsperiod.
 5. Återställ vid ny aktivitet: Aktivera eller inaktivera alternativet.
 6. Klicka på Spara.

Datalagring och mätvärdet Användare

Från och med februari 2018 används mätvärdet Användare i många fler rapporter. Eftersom mätvärdet är nytt i dessa rapporter har vi ingen samlad data för mätvärdet för alla dessa rapporter hela vägen från början. Det här kan påverka din historiska rapportering då du kanske ser nollor för användarantalet före den tid för vilken vi har samlad data för detta mätvärde.

Vi började samla data för 360-egendomar den 1 maj 2016 och för standardegendomar den 1 september 2016.

Detta påverkar dock inte rapporten Översikt över målgrupp, där vi har samlat data för Användare under en mycket längre tid.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?