[GA4] Datan säilytys

Google Analyticsin asetuksissa voidaan määrittää datan säilytysaika, jonka jälkeen Google Analyticsin tallentama käyttäjätason ja tapahtumatason data poistetaan automaattisesti Analyticsin palvelimilta.

Käyttäjä- ja tapahtumadatan säilyttäminen

Säilytysjakso koskee käyttäjätason ja tapahtumatason dataa, joka liittyy evästeisiin, käyttäjätunnuksiin (kuten User-ID) ja mainostunnuksiin (kuten DoubleClick-evästeisiin, Androidin mainostunnuksiin ja Applen mainostajatunnuksiin).

Huomaa, että säilytysjakso ei koske Google Analyticsin tavallista yhteenvetoraportointia. Tällä asetuksella hallittavaa käyttäjä‑ ja tapahtumadataa tarvitaan vain tiettyjen lisäominaisuuksien yhteydessä, kuten käytettäessä omia segmenttejä raporteissa tai luotaessa epätavallisia omia raportteja.

Säilytysjakson ja käyttäjän toiminnan päivittämisen hallinta kattavat Google Analyticsissa säilytettävän tapahtuma‑ ja käyttäjätason datan, mutta Google Analytics poistaa oletuksena tietyn käyttäjään liittyvän datan, kun kyseinen käyttäjä ei ole ollut kuuteen kuukauteen aktiivinen.

Voit valita, kuinka pitkään Analytics säilyttää dataa, ennen kuin data poistuu automaattisesti.

Analytics säilyttää Google-signaaleihin perustuvaa dataa enintään 26 kuukautta tekemistäsi asetuksista riippumatta.

Universal Analytics ‑omaisuuksissa tämä asetus koskee käyttäjätason ja tapahtumatason dataa. Voit valita näistä vaihtoehdoista:

 • 14 kuukautta
 • 26 kuukautta
 • 38 kuukautta
 • 50 kuukautta
 • Data ei vanhene automaattisesti.
Jos taas pidennät säilytysaikaa tai määrität säilytysajaksi Ei vanhene automaattisesti, tämä ei vaikuta jo keräämiisi tietoihin. Esimerkiksi data, joka on kerätty, kun asetuksena oli 14 kuukautta, poistetaan joka tapauksessa 14 kuukauden kuluttua sen keräämisestä, vaikka muuttaisit säilytysjaksoksi 26 kuukautta.

 

Google Analytics 4 ‑omaisuuksien käyttäjätason dataa (mukaan lukien konversioita) säilytetään enintään 14 kuukautta. Kaiken muun tapahtumadatan säilytysajaksi voidaan valita jompikumpi seuraavista:

 • 2 kuukautta
 • 14 kuukautta

Kahden kuukauden säilytysjakso koskee asetuksista riippumatta aina ikää, sukupuolta ja kiinnostuksen kohteita.

Jos pidennät säilytysjaksoa tai määrität säilytysajaksi Ei vanhene automaattisesti, tämä vaikuttaa jo keräämiisi tietoihin.

 

Kun datan säilytysjakso päättyy, data poistetaan automaattisesti kuukausittain.

Jos lyhennät säilytysjaksoa, kaikki kyseinen data poistetaan seuraavan kuukausittaisen prosessin aikana. Jos esimerkiksi muutat asetuksen 26 kuukaudesta 14 kuukauteen, kaikki yli 14 kuukautta vanha data poistetaan seuraavassa kuukausittaisessa prosessissa.

Aina kun muokkaat säilytysjaksoa, Analytics odottaa 24 tuntia ennen muutoksen toteuttamista. Tämän 24 tunnin aikana voit peruuttaa muutoksen, eikä sillä ole vaikutusta dataan.

Jos käytät koontiraporteissa säilytysjaksoa pidempää ajanjaksoa, ylimenevältä ajalta oleva data ei näy raporteissa. Jos esimerkiksi asetat säilytysjaksoksi 14 kuukautta ja määrität ajanjaksoksi 14 kuukautta ja yksi päivä, ylimenevän yhden päivän data ei ole käytettävissä raporteissa.

Nollaus uuden toiminnan yhteydessä

OTA KÄYTTÖÖN tämä asetus, jos haluat nollata käyttäjän jokaiseen uuteen tapahtumaan liitetyn tunnisteen säilytysjakson (tällöin viimeiseksi voimassaolopäiväksi ja säilytysjaksoksi asetetaan nykyinen aika). Jos esimerkiksi datan säilytysjaksoksi on määritetty 14 kuukautta, mutta käyttäjä aloittaa uuden istunnon joka kuukausi, käyttäjän tunniste päivitetään joka kuukausi, eikä se tällöin koskaan saavuta 14 kuukauden vanhenemisaikaa. Jos käyttäjä ei aloita uutta istuntoa ennen säilytysjakson päättymistä, kyseisen käyttäjän data poistetaan.

Jos et halua nollata käyttäjän tunnisteen säilytysaikaa kyseisen käyttäjän uuden toiminnan perusteella, POISTA KÄYTÖSTÄ tämä asetus. Käyttäjätunnisteeseen liitetty data poistetaan automaattisesti säilytysjakson jälkeen.

Nollaus koskee vain käyttäjätason dataa.

Valintojen määrittäminen

Tämän valinnan tekeminen vaatii Google Analytics ‑omaisuuden muokkausoikeudet.
 1. Kirjaudu Google Analyticsiin..
 2. Valitse Järjestelmänvalvoja ja siirry muokattavan omaisuuden kohdalle.
 3. Verkko-omaisuudet: Valitse OMAISUUS-sarakkeesta Seurantatiedot > Datan säilyttäminen.
  Google Analytics 4 ‑omaisuudet: Klikkaa OMAISUUS-sarakkeesta Data-asetukset > Datan säilyttäminen.
 4. Verkko-omaisuudet: Käyttäjä- ja tapahtumadatan säilyttäminen:: Valitse haluamasi säilytysjakso.
  Google Analytics 4 ‑omaisuudet: Tapahtumadatan säilyttäminen: Valitse haluamasi säilytysjakso.
 5. Verkko-omaisuudet: Nollaa uuden toiminnan yhteydessä: Laita valitsin päälle tai pois.
  Google Analytics 4 ‑omaisuudet: Nollaa käyttäjädata uuden toiminnan yhteydessä: Laita valitsin päälle tai pois.
 6. Klikkaa Tallenna.

Datan säilyttäminen ja Käyttäjät-mittari

Lisäsimme helmikuussa 2018 Käyttäjät-mittarin moniin lisäraportteihin. Tämä mittari on uusi näissä raporteissa, joten meillä ei ole sen koottua dataa kaikissa raporteissa kaikkina aikoina. Tämä saattaa vaikuttaa aiempiin raportteihisi niin, että käyttäjien määrä näyttää nollaa mittarin koottua dataa edeltävältä ajalta.

Aloitimme datan koonnin Analytics 360 ‑verkko-omaisuuksia varten 1.5.2016 ja Analytics-verkko-omaisuuksia varten 1.9.2016.

Tämä ei vaikuta Yleisön yleiskatsaus ‑raporttiin, jossa on koottua käyttäjädataa paljon pidemmältä ajanjaksolta.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?