Brak danych w aplikacji mobilnej Google Analytics

Nie widzisz danych po otwarciu aplikacji Analytics?

Jeśli po pobraniu aplikacji mobilnej Google Analytics użytkownikowi nie wyświetlają się dane Analytics, oznacza to, że nie jest on zalogowany na konto Google z dostępem do tych danych.

Wyświetlanie danych Analytics na Twoim koncie

Jeśli masz konto Analytics, które gromadzi dane o Twojej witrynie, przełącz się na konto Google (np. Gmail) w aplikacji, by zobaczyć dane.

  1. Kliknij ikonę menu (Menu) w lewym górnym rogu ekranu (jeśli korzystasz z innej wersji aplikacji, kliknij PRZEŁĄCZ UŻYTKOWNIKA).
  2. Zaloguj się na konto Google, które ma dostęp do danych Analytics.

Wyświetlanie danych Analytics na koncie innego użytkownika

Aby wyświetlić dane Analytics należące do innego użytkownika (np. dane o witrynie Twojego pracodawcy), skontaktuj się z administratorem konta Analytics. Musi to być osoba, która ma uprawnienia do zarządzania użytkownikami na koncie Analytics. Poproś ją, by dodała adres e-mail Twojego konta Google jako użytkownika na koncie Analytics.

Wyświetlanie danych Analytics na koncie demonstracyjnym

Jeśli nie korzystasz jeszcze z konta Analytics, ale chcesz wypróbować aplikację mobilną Google Analytics, możesz skorzystać z jednego z dwóch kont demonstracyjnych:

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?