Μετακίνηση ιδιοκτησίας

Μετακινήστε μια ιδιοκτησία από έναν λογαριασμό σε κάποιον άλλο.
Σε αυτό το άρθρο:

Σχετικά με τη μετακίνηση ιδιοκτησιών

Αν χρειάζεται να αναδιοργανώσετε τις ιδιοκτησίες σας στο Analytics, μπορείτε να τις μετακινήσετε, μαζί με τις αναλυτικές τους προβολές, από έναν λογαριασμό σε κάποιον άλλο.

Μέσω της μετακίνησης ιδιοκτησιών μπορείτε να διατηρείτε την υλοποίηση του Analytics ενημερωμένη σύμφωνα με τη δομή της επιχείρησής σας. Μπορείτε να προχωρήσετε σε αναδιοργάνωση μετά από συγχώνευση, μετά από εσωτερική αναδόμηση, μετά την πρόσληψη μιας νέας εταιρείας ή μπορείτε να αναπτύξετε μια νέα στρατηγική περίληψης.

Η μετακίνηση μιας ιδιοκτησίας γίνεται από έναν λογαριασμό προέλευσης σε έναν λογαριασμό προορισμού.

Για να μετακινήσετε μια ιδιοκτησία, πρέπει να έχετε δικαιώματα Διαχείρισης χρηστών και Επεξεργασίας τόσο για τον λογαριασμό προέλευσης όσο και για τον λογαριασμό προορισμού.

Σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη

Λογαριασμός προέλευσης

Αν ο λογαριασμός προέλευσης δεν περιέχει πλέον ιδιοκτησίες μετά τη μετακίνηση, μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό προέλευσης. Ένας κενός λογαριασμός προέλευσης εξακολουθεί να υπολογίζεται όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό λογαριασμών Analytics που μπορείτε να διαθέτετε.

Αναγνωριστικό παρακολούθησης και προσθήκη ετικετών

Το αναγνωριστικό παρακολούθησης (π.χ. UA-12345-1) δεν αλλάζει, συνεπώς δεν χρειάζεται να προσθέσετε ξανά ετικέτες σε οποιαδήποτε σελίδα.

Ο λογαριασμός προέλευσης δεν χρησιμοποιεί ξανά το αναγνωριστικό, συνεπώς το αναγνωριστικό παρακολούθησης παραμένει μοναδικό στο περιβάλλον του Analytics.

Έχετε υπόψη ότι ο αρχικός λογαριασμός εξακολουθεί να προσδιορίζεται στο αναγνωριστικό (π.χ. UA-<αριθμός λογαριασμού προέλευσης>-1). Επειδή το αναγνωριστικό δεν αλλάζει, τυχόν αυτοματοποιημένες διαδικασίες που έχετε ρυθμίσει για την ιδιοκτησία προορισμού και πραγματοποιούν υποθέσεις σχετικά με τον αριθμό λογαριασμού μπορεί να επηρεαστούν.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας

Όταν μετακινείτε ιδιοκτησίες, έχετε δύο επιλογές για τον τρόπο χειρισμού των δικαιωμάτων:

 • Αντικατάσταση των υπαρχόντων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και αναλυτικής προβολής με τα δικαιώματα του λογαριασμού προορισμού. Η ιδιοκτησία και οι αναλυτικές προβολές της θα λάβουν δικαιώματα από τον λογαριασμό προορισμού.
 • Διατήρηση των υπαρχόντων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και αναλυτικής προβολής. Τα τρέχοντα δικαιώματα ιδιοκτησίας και αναλυτικής προβολής αντιγράφονται μαζί με την ιδιοκτησία. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε επίπεδο λογαριασμού στον λογαριασμό προέλευσης θα έχουν πρόσβαση σε επίπεδο ιδιοκτησίας στον λογαριασμό προορισμού.

Δεδομένα αναφορών

Όλα τα δεδομένα αναφορών που συσχετίζονται με μια ιδιοκτησία μετακινούνται (δεν αντιγράφονται) στον λογαριασμό προορισμού.

Ρυθμίσεις ιδιοκτησίας και συσχετισμένες διαμορφώσεις και αντικείμενα

Οι ρυθμίσεις ιδιοκτησίας παραμένουν αμετάβλητες, όταν μετακινείτε μια ιδιοκτησία, όπως συμβαίνει και με τις άλλες ρυθμίσεις και τα συσχετιζόμενα αντικείμενα, όπως είναι οι προσαρμογές παρακολούθησης (π.χ. User-ID), τα είδη κοινού επαναληπτικού μάρκετινγκ και τα δυναμικά χαρακτηριστικά, οι προσαρμοσμένοι ορισμοί, η εισαγωγή δεδομένων και οι προσαρμοσμένοι πίνακες.

Στο Google Ads, τα δυναμικά χαρακτηριστικά μπορεί να αναφέρονται και ως παράμετροι.

Προβολές

Όλες οι αναλυτικές προβολές που συσχετίζονται με μια ιδιοκτησία μετακινούνται και όλες οι ρυθμίσεις τους παραμένουν αμετάβλητες.

Επιπλέον μετακινούνται τυχόν στοιχεία που συσχετίζονται με την αναλυτική προβολή, όπως πίνακες ελέγχου, προσαρμοσμένες αναφορές, σχόλια, τμήματα και στόχοι.

Φίλτρα

Τα φίλτρα που εφαρμόζονται σε οποιεσδήποτε από τις αναλυτικές προβολές της ιδιοκτησίας αντιγράφονται στον λογαριασμό προορισμού.

Αν το Analytics εντοπίσει ότι υπάρχει ακριβής αντιστοίχιση στον λογαριασμό προορισμού (όνομα και διαμόρφωση φίλτρου), τότε το φίλτρο δεν αντιγράφεται και εφαρμόζεται το φίλτρο που υπάρχει στον λογαριασμό προορισμού.

Τα φίλτρα δεν καταργούνται ποτέ από τον λογαριασμό προέλευσης.

Συνδεδεμένοι λογαριασμοί και ενσωματώσεις

Τυχόν λογαριασμοί που έχετε συνδέσει σε μια ιδιοκτησία (π.χ. Google Ads, AdSense) και τυχόν ενσωματώσεις με άλλες πλατφόρμες, όπως Campaign Manager, Display & Video 360 και Search Ads 360, δεν αλλάζουν κατά τη μετακίνηση ιδιοκτησίας.

Αν σκοπεύετε να μετακινήσετε μια ιδιοκτησία και να την ενσωματώσετε στο Search Ads 360, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε την ενσωμάτωση και, στη συνέχεια, να μετακινήσετε την ιδιοκτησία. Προς το παρόν, αν μετακινήσετε μια ιδιοκτησία που δεν συνδέεται με το Search Ads 360, δεν μπορείτε να κάνετε τη σύνδεση με το Search Ads 360 μετά τη μετακίνηση της ιδιοκτησίας.

Αν έχετε συνδέσει την ιδιοκτησία Analytics σε έναν λογαριασμό με το Google Ad Manager, δεν μπορείτε να μετακινήσετε τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία. Αν θέλετε να μετακινήσετε μια τέτοια ιδιοκτησία, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο υποστήριξης του Google Marketing Platform, για να αποσυνδέσει πρώτα το Ad Manager. Μετά τη μετακίνηση πραγματοποιήστε επανασύνδεση.

Αν πρέπει να αποσυνδέσετε την ενσωμάτωση του Analytics 360-Ad Manager, προκειμένου να μετακινήσετε μια ιδιοκτησία, έχετε υπόψη ότι η αποσύνδεση θα κλείσει όλα τα είδη κοινού που έχουν δημοσιευτεί σε αυτούς τους συνδεδεμένους προορισμούς και ότι, προς το παρόν, δεν μπορείτε να ανοίξετε ξανά αυτά τα είδη κοινού από το Analytics.

Βελτιστοποίηση πειραμάτων

Αν έχετε βελτιστοποιήσει τα πειράματα που είναι συνδεδεμένα σε μια ιδιοκτησία, αυτά τα πειράματα διακόπτονται αν μετακινήσετε την ιδιοκτησία.

Χρέωση

Η χρέωση ισχύει μόνο για τις ιδιοκτησίες του Analytics 360.

Όταν μετακινείτε μια ιδιοκτησία, ο λογαριασμός στον οποίο χρεώνεται η ιδιοκτησία αλλάζει για ολόκληρο τον τρέχοντα μήνα. Για παράδειγμα, αν μετακινήσετε μια ιδιοκτησία από τον λογαριασμό Α στον λογαριασμό Β τη 15η ημέρα του μήνα, ο λογαριασμός Β χρεώνεται για την ιδιοκτησία για τον πλήρη τρέχοντα μήνα και όλους τους επόμενους μήνες.

Αδυναμία μετακίνησης ιδιοκτησίας

Υπάρχουν ορισμένες συνθήκες υπό τις οποίες δεν μπορείτε να μετακινήσετε μια ιδιοκτησία:

 1. Ο λογαριασμός προέλευσης και ο λογαριασμός προορισμού ανήκουν σε διαφορετικούς οργανισμούς του Google Marketing Platform.
 2. Ο λογαριασμός προέλευσης δεν ανήκει σε έναν οργανισμό του Google Marketing Platform και ο λογαριασμός προορισμού ανήκει σε έναν οργανισμό του Google Marketing Platform.
  Επικοινωνήστε με έναν διαχειριστή οργανισμού, προκειμένου να συνδέσει τον λογαριασμό προέλευσης με τον ίδιο οργανισμό που συνδέεται και ο λογαριασμός προορισμού.
 3. Το επίπεδο υπηρεσιών για την ιδιότητα έχει οριστεί σε 360 και ο σύνδεσμος λογαριασμού προς τον οργανισμό δεν έχει επαληθευτεί. Επικοινωνήστε με έναν διαχειριστή οργανισμού, προκειμένου:
 4. Δεν διαθέτετε δικαιώματα Διαχείρισης χρηστών και Επεξεργασίας για τον λογαριασμό προορισμού.
 5. Η ιδιοκτησία συνδέεται με το Google Ad Manager.
  Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο υποστήριξης του Google Marketing Platform, προκειμένου να αποσυνδέσει την ιδιοκτησία. Μπορείτε να τη συνδέσετε ξανά μετά τη μετακίνηση.
  Εάν μετακινείτε την ιδιοκτησία σε έναν λογαριασμό προορισμού που ανήκει σε διαφορετικό νομικό πρόσωπο από αυτό του λογαριασμού προέλευσης, θα πρέπει να υπογράψετε νέα σύμβαση σύνδεσης.
 6. Βρίσκεται σε εξέλιξη επεξεργασία μίας ή περισσότερων αναφορών βάσει συνόλου δεδομένων για την ιδιοκτησία.
  Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η επεξεργασία των αναφορών βάσει συνόλου δεδομένων και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά να πραγματοποιήσετε τη μετακίνηση.
 7. Ο λογαριασμός προορισμού διαθέτει ήδη τον μέγιστο αριθμό ιδιοκτησιών (50 από προεπιλογή).
 8. Η ιδιοκτησία αποτελεί περίληψη ιδιοκτησιών ή ιδιοκτησία προέλευσης.
  Δεν μπορείτε να μετακινήσετε μια περίληψη ιδιοκτησιών. Αν θέλετε να μετακινήσετε μια ιδιοκτησία προέλευσης, θα χρειαστεί να την αποσυνδέσετε από την περίληψη ιδιοκτησιών.

Τρόπος μετακίνησης ιδιοκτησίας

 1. Συνδεθείτε στο Google Analytics..
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής.
 3. Στη στήλη ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, χρησιμοποιήστε το μενού, για να επιλέξετε τον λογαριασμό ο οποίος περιέχει την ιδιοκτησία που θέλετε να μετακινήσετε.
  Αν διαθέτετε πολλούς λογαριασμούς, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης, για να βρείτε τον κατάλληλο.
 4. Στη στήλη ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, επιλέξτε την ιδιοκτησία που θέλετε να μετακινήσετε.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ιδιοκτησίας και μετά κάντε κλικ στο στοιχείο Μετακίνηση ιδιοκτησίας.
 6. Επιλέξτε τον λογαριασμό προορισμού.
 7. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις δικαιωμάτων:
  • Διατήρηση των υπαρχόντων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και αναλυτικής προβολής. Το τρέχον σύνολο δικαιωμάτων χρήστη αντιγράφεται μαζί με την ιδιοκτησία και η ιδιοκτησία δεν θα λάβει δικαιώματα από τον λογαριασμό προορισμού.
  • Αντικατάσταση των υπαρχόντων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και αναλυτικής προβολής με τα δικαιώματα του λογαριασμού προορισμού. Η ιδιοκτησία θα λάβει δικαιώματα από τον λογαριασμό προορισμού.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση.
 9. Επιβεβαιώστε την επεξεργασία δεδομένων και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;