User ID-dataweergaven

Een User ID-dataweergave is een speciale rapportageweergave waarin alleen gegevens worden weergegeven over een segment van verkeer waaraan een User ID is toegewezen.

User ID-dataweergaven bevatten een reeks rapporten voor Verschillende apparaten die in andere rapportageweergaven niet beschikbaar zijn. Met deze rapporten krijgt u de tools in handen die u nodig heeft om te analyseren hoe gebruikers met uw inhoud omgaan op verschillende apparaten en tijdens meerdere sessies. Alle andere standaardrapporten en -tools zijn eveneens beschikbaar in User ID-dataweergaven.

Niet al uw gegevens worden weergegeven in User ID-dataweergaven. Als u al uw gegevens wilt analyseren, gebruikt u een ander type rapportweergave.

Een User ID-dataweergave is alleen beschikbaar voor Universal Analytics-property's waarin de functie 'User ID' is ingeschakeld. U moet User ID-dataweergaven zelf maken. Ze maken niet standaard deel uit van uw account.

Gerelateerde bronnen

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen