Διασφάλιση των δεδομένων σας

Οι νόμοι που προστατεύουν το απόρρητο των χρηστών, όπως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και άλλοι νόμοι περί απορρήτου που θεμελιώνουν διάφορα δικαιώματα για τους κατοίκους των κατάλληλων πολιτειών των ΗΠΑ, επηρεάζουν τους εκδότες περιεχομένου, τους προγραμματιστές εφαρμογών, τους επισκέπτες ιστοτόπων και τους χρήστες των εφαρμογών. Δείτε επίσης την πολιτική απορρήτου της Google, καθώς και τον ιστότοπο της Google για πελάτες και συνεργάτες. Επί του παρόντος, οι εν λόγω κανονισμοί ισχύουν για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, ωστόσο οι εκδότες και οι προγραμματιστές εφαρμογών συνήθως εφαρμόζουν στοιχεία ελέγχου που επηρεάζουν την εμπειρία των χρηστών σε όλες τις περιοχές.

Η Google δεσμεύεται να προστατεύει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις επιλογές απορρήτου που έχετε, ανεξάρτητα από το αν είστε εκδότης ή καταναλωτής. Αυτή η σελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την ασφάλεια δεδομένων για:

  • Εκδότες περιεχομένου και προγραμματιστές εφαρμογών ("πελάτες") που χρησιμοποιούν προϊόντα μέτρησης της Google.
  • Επισκέπτες ιστοτόπων και χρήστες εφαρμογών ("χρήστες") ιστοτόπων και εφαρμογών που χρησιμοποιούν προϊόντα μέτρησης της Google.

Συλλογή δεδομένων

Οι πελάτες της Google χρησιμοποιούν ετικέτες σε ιστοσελίδες και ένα SDK για εφαρμογές για κινητά, για να ενεργοποιούν τα προϊόντα μέτρησης της Google. Τα δεδομένα μέτρησης που συλλέγονται βοηθούν τους πελάτες να κατανοούν τις ανάγκες των χρηστών τους και, προαιρετικά, να εξατομικεύουν την εμπειρία χρήστη και να προσφέρουν συναφείς διαφημίσεις (ανατρέξτε στην ενότητα Εξατομίκευση διαφημίσεων).

Οι ετικέτες Google και το SDK χρησιμοποιούν cookie και αναγνωριστικά παρουσίας εφαρμογής αντίστοιχα, για μέτρηση της αλληλεπίδρασης των χρηστών. Παρόλο που αυτά τα αναγνωριστικά παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών, η Google απαγορεύει στους πελάτες να στέλνουν στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης στο Google Analytics. Επιπλέον, η χρήση cookie και αναγνωριστικών εφαρμογών εμπίπτει στη νομοθεσία περί απορρήτου που αναφέρθηκε προηγουμένως. Οι πελάτες της Google πρέπει να ενημερώνουν τους χρήστες σχετικά με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και να τους προσφέρουν τη δυνατότητα να παραχωρήσουν ή να αρνηθούν να παραχωρήσουν τη συναίνεσή τους.

Ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες αυτής της σελίδας για τα εξής:

Πληροφορίες για επισκέπτες ιστοτόπων και εφαρμογών όπου χρησιμοποιείται το Google Analytics

Η πολιτική απορρήτου μας

Στην Google αντιλαμβανόμαστε πλήρως την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και την ευθύνη μας να διατηρήσουμε το απόρρητό σας προστατευμένο και τα δεδομένα σας ασφαλή. Στο πλαίσιο αυτής της ευθύνης, σας ενημερώνουμε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, γιατί τις συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε, για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Οι αρχές και η Πολιτική απορρήτου της Google περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Google, συμπεριλαμβανομένου του Google Analytics.

Cookie και αναγνωριστικά του Google Analytics

Το Google Analytics χρησιμοποιεί κυρίως cookie πρώτου μέρους για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των επισκεπτών (δηλαδή, των χρηστών) στους ιστοτόπους πελατών του Google Analytics. Οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν τα cookie ή να διαγράψουν οποιοδήποτε μεμονωμένο cookie. Μάθετε περισσότερα

Επιπλέον, το Google Analytics υποστηρίζει ένα προαιρετικό πρόσθετο προγράμματος περιήγησης, το οποίο, αφού εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί, απενεργοποιεί τη μέτρηση από το Google Analytics για οποιοδήποτε ιστότοπο επισκέπτεται ένας χρήστης. Έχετε υπόψη ότι αυτό το πρόσθετο απενεργοποιεί μόνο τη μέτρηση του Google Analytics.

Όταν σε έναν ιστότοπο ή σε μια εφαρμογή χρησιμοποιείται το Google Analytics για εφαρμογές ή τα SDK του Google Analytics για Firebase, το Google Analytics συλλέγει ένα αναγνωριστικό παρουσίας εφαρμογής, δηλαδή έναν αριθμό ο οποίος δημιουργείται τυχαία και ταυτοποιεί μια μοναδική εγκατάσταση μιας εφαρμογής. Κάθε φορά που ένας χρήστης πραγματοποιεί επαναφορά του αναγνωριστικού διαφήμισης (αναγνωριστικό διαφήμισης σε Android και αναγνωριστικό για διαφημιζομένους σε iOS), γίνεται επαναφορά και του αναγνωριστικού παρουσίας εφαρμογής.

Όταν οι ιστότοποι ή οι εφαρμογές έχουν εφαρμόσει το Google Analytics με άλλα προϊόντα διαφημίσεων της Google, όπως το Google Ads, τότε μπορεί να συλλέγονται επιπλέον αναγνωριστικά διαφημίσεων. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από αυτήν τη λειτουργία και να διαχειριστούν τις ρυθμίσεις τους για το συγκεκριμένο cookie, χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων. Μάθετε περισσότερα

Πληροφορίες για ιστοτόπους και εφαρμογές όπου χρησιμοποιείται το Google Analytics

Το Google Analytics σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

Η Google λειτουργεί ως η εκτελούσα την επεξεργασία των δεδομένων για το Google Analytics. Αυτό αντικατοπτρίζεται στους Όρους επεξεργασίας δεδομένων του Google Ads, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι σε όλους τους πελάτες του Google Analytics που έχουν απευθείας σύμβαση με την Google. Μάθετε περισσότερα

Το Google Analytics είναι ο εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων στο πλαίσιο του Κανονισμού GDPR, διότι το Google Analytics συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα για λογαριασμό των πελατών μας, σύμφωνα με τις οδηγίες τους. Οι πελάτες μας είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και διατηρούν ανά πάσα στιγμή πλήρη δικαιώματα σε σχέση με τη συλλογή, την πρόσβαση, τη διατήρηση και τη διαγραφή των δεδομένων τους. Η χρήση των δεδομένων από την Google διέπεται από τους όρους της σύμβασής της με τους πελάτες του Google Analytics και από οποιεσδήποτε ρυθμίσεις έχουν ενεργοποιηθεί από τους πελάτες μέσω της διεπαφής χρήστη του προϊόντος μας.

Το Google Analytics σε συμμόρφωση με τους νόμους περί απορρήτου στις ΗΠΑ

Για να βοηθήσουμε τους πελάτες του Google Analytics να προετοιμαστούν για τη νομοθεσία που θεμελιώνει διάφορα δικαιώματα για τους κατοίκους των κατάλληλων πολιτειών των ΗΠΑ, ενημερώσαμε τους Όρους επεξεργασίας δεδομένων, ώστε να περιλαμβάνουν έναν Παράρτημα παρόχου υπηρεσιών και υπευθύνου επεξεργασίας της πολιτειακής νομοθεσίας περί απορρήτου των ΗΠΑ. Το Google Analytics θα υπόκειται στους πλήρεις όρους του εν λόγω παραρτήματος και θα ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών για τους πελάτες του (όταν είναι απενεργοποιημένη η κοινοποίηση δεδομένων με προϊόντα και υπηρεσίες Google). Ως εκ τούτου, θα χρησιμοποιεί μόνο δεδομένα που συλλέγονται εκ μέρους του πελάτη στο Google Analytics, για να παρέχει τις υπηρεσίες του Google Analytics. Οι πελάτες που δεν έχουν αποδεχτεί τους Όρους επεξεργασίας δεδομένων μπορούν να το κάνουν, ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες. Οι πελάτες που έχουν ήδη συμφωνήσει με τους Όρους επεξεργασίας δεδομένων δεν θα χρειαστεί να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες, προκειμένου να αποδεχτούν το παράρτημα του παρόχου υπηρεσιών όσον αφορά το CCPA. Οι πελάτες θα πρέπει να ελέγχουν το Παράρτημα παρόχου υπηρεσιών και υπευθύνου επεξεργασίας της πολιτειακής νομοθεσίας περί απορρήτου των ΗΠΑ, καθώς και τη χρήση δεδομένων από το Google Analytics, προκειμένου να διασφαλίζουν ότι πληρούν τις ανάγκες συμμόρφωσης των πελατών.

Για να βοηθήσει τους πελάτες να διαχειριστούν τις ανάγκες συμμόρφωσης, το Google Analytics προσφέρει μια συλλογή εργαλείων τα οποία περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω. Με αυτά μπορείτε να ελέγχετε πώς συλλέγονται τα δεδομένα και αν χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση των διαφημίσεων.

Αν έχετε συνδέσει το Google Analytics με κάποιο άλλο προϊόν, ανατρέξτε στην Επισκόπηση σύνδεσης Google Analytics.

Το Google Analytics σύμφωνα με τον νόμο Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Η Google λειτουργεί ως η εκτελούσα την επεξεργασία των δεδομένων για το Google Analytics. Αυτό αντικατοπτρίζεται στους Όρους επεξεργασίας δεδομένων του Google Ads, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι σε όλους τους πελάτες του Google Analytics που έχουν απευθείας σύμβαση με την Google. Μάθετε περισσότερα

Καθώς το Google Analytics συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα για λογαριασμό των πελατών μας, σύμφωνα με τις οδηγίες τους, αποτελεί τον εκτελούντα την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με τον νόμο LGPD. Οι πελάτες μας είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και διατηρούν ανά πάσα στιγμή πλήρη δικαιώματα σε σχέση με τη συλλογή, την πρόσβαση, τη διατήρηση και τη διαγραφή των δεδομένων τους. Η χρήση των δεδομένων από την Google διέπεται από τους όρους της σύμβασής της με τους πελάτες του Google Analytics και από οποιεσδήποτε ρυθμίσεις έχουν ενεργοποιηθεί από τους πελάτες μέσω της διεπαφής χρήστη του προϊόντος μας.

Διεθνείς μεταφορές

Ανατρέξτε εδώ για πληροφορίες σχετικά με μεταφορές δεδομένων μέσω του Google Analytics.

Δεδομένα που συλλέγονται από το Google Analytics

Cookie πρώτου μέρους

Το Google Analytics συλλέγει cookie πρώτου μέρους, δεδομένα που σχετίζονται με τη συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησης, διεύθυνση IP (κατά τη συλλογή δεδομένων, το Google Analytics 4 δεν καταγράφει ούτε αποθηκεύει διευθύνσεις IP) και δραστηριότητες στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή, με σκοπό τη μέτρηση και τη δημιουργία αναφορών για στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών στους ιστοτόπους ή και στις εφαρμογές όπου χρησιμοποιείται το Google Analytics. Οι πελάτες μπορούν να προσαρμόζουν τα cookie και τα δεδομένα που συλλέγονται, με λειτουργίες όπως οι ρυθμίσεις cookie, το User ID, η Εισαγωγή δεδομένων και το Πρωτόκολλο μέτρησης. Μάθετε περισσότερα

Οι πελάτες του Google Analytics που έχουν ενεργοποιήσει, για παράδειγμα, τη μέθοδο συλλογής analytics.js ή gtag.js, μπορούν να ορίσουν αν θα χρησιμοποιούν ή όχι cookie για την αποθήκευση ενός ψευδώνυμου ή ενός τυχαίου αναγνωριστικού πελάτη. Αν ο πελάτης αποφασίσει να ορίσει κάποιο cookie, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στο τοπικό cookie πρώτου μέρους περιορίζονται σε ένα τυχαίο αναγνωριστικό (π.χ. 12345.67890).

Για τους πελάτες που χρησιμοποιούν το Google Analytics για SDK εφαρμογών, συλλέγουμε ένα αναγνωριστικό παρουσίας εφαρμογής, δηλαδή έναν αριθμό που δημιουργείται τυχαία όταν ο χρήστης εγκαθιστά μια εφαρμογή για πρώτη φορά.

Αναγνωριστικά διαφημίσεων

Όταν οι πελάτες χρησιμοποιούν τις Λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics, τα cookie διαφήμισης της Google συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση λειτουργιών, όπως το επαναληπτικό μάρκετινγκ στο Δίκτυο προβολής Google. Αυτές οι λειτουργίες υπόκεινται στις Ρυθμίσεις διαφημίσεων των χρηστών, στις Απαιτήσεις Πολιτικής για τις Λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics και στην Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ της Google, σύμφωνα με την οποία οι πελάτες πρέπει να λαμβάνουν συναίνεση για cookie (συμπεριλαμβανομένης της συναίνεσης για εξατομικευμένες διαφημίσεις) στις περιπτώσεις όπου απαιτείται από τη νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί η Google τα cookie διαφημίσεων, ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το απόρρητο διαφημίσεων της Google. Είναι εφικτή η εφαρμογή του Google Analytics χωρίς να επηρεάζεται η κανονική συλλογή δεδομένων, στην περίπτωση που οι Λειτουργίες διαφήμισης είναι απενεργοποιημένες μέχρις ότου ληφθεί η συναίνεση (ανατρέξτε στην ενότητα Στοιχεία ελέγχου απορρήτου στο Google Analytics). Είναι δυνατό επίσης να αποτραπεί η χρήση ορισμένων δεδομένων για τους σκοπούς της εξατομίκευσης διαφημίσεων (ανατρέξτε παρακάτω στην ενότητα Εξατομίκευση διαφημίσεων).

Απαγόρευση ΣΠΤ

Οι συμβάσεις μας απαγορεύουν στους πελάτες να στέλνουν στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης στο Google Analytics. Οι πελάτες πρέπει να τηρούν αυτές τις Βέλτιστες πρακτικές, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν στέλνονται ΣΠΤ στο Google Analytics.

Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα;

Η Google χρησιμοποιεί δεδομένα του Google Analytics, για να παρέχει στους πελάτες την υπηρεσία μέτρησης του Google Analytics. Αναγνωριστικά όπως τα cookie και τα αναγνωριστικά παρουσίας εφαρμογής χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των αλληλεπιδράσεων των χρηστών με τους ιστοτόπους ή και τις εφαρμογές ενός πελάτη, ενώ οι διευθύνσεις IP χρησιμοποιούνται για την παροχή ασφάλειας και για την προστασία της ασφάλειας της υπηρεσίας, καθώς και για να προσφέρουμε στους πελάτες μια εικόνα σχετικά με το μέρος του κόσμου από όπου προέρχονται οι χρήστες τους. Οι πελάτες μπορούν, επίσης, να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που συλλέγονται από το Google Analytics για τους σκοπούς της εξατομίκευσης ιστοτόπου/εφαρμογής ή για τους σκοπούς της διαφήμισης, καθώς και της εξατομίκευσης διαφημίσεων (ανατρέξτε παρακάτω στην ενότητα Εξατομίκευση διαφημίσεων).

Πρόσβαση σε δεδομένα

Δεν κοινοποιούμε δεδομένα του Google Analytics χωρίς την εξουσιοδότηση του πελάτη (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων στη διεπαφή χρήστη του προϊόντος) ή εκτός κι αν επιτρέπεται ρητά βάσει των όρων του συμφωνητικού των πελατών στο Google Analytics. Μπορεί να κοινοποιήσουμε δεδομένα του Google Analytics χωρίς να πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις, όταν απαιτείται από τον νόμο.

Οι πελάτες μπορούν να ελέγχουν τη δική τους πρόσβαση στα δεδομένα στους λογαριασμούς ή στις ιδιοκτησίες τους στο Analytics, διαμορφώνοντας τις άδειες προβολής και επεξεργασίας για υπαλλήλους ή άλλους αντιπροσώπους που μπορεί να συνδέονται στον λογαριασμό τους στο Analytics. Μάθετε περισσότερα

Οι ομάδες μηχανικών της Google που ασχολούνται αποκλειστικά με θέματα ασφάλειας προστατεύουν τα δεδομένα από εξωτερικές απειλές. Η εσωτερική πρόσβαση στα δεδομένα (π.χ. από υπαλλήλους) περιορίζεται από αυστηρούς ελέγχους πρόσβασης (τόσο εσωτερικούς ελέγχους πολιτικής όσο και αυτοματοποιημένους τεχνικούς ελέγχους, όπως έλεγχος ταυτότητας, SSL και αρχεία καταγραφής ασφαλείας) μόνο σε όσους πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά για επαγγελματικούς λόγους.

Σύνοψη σύνδεσης προϊόντων

Όταν οι πελάτες συνδέουν την ιδιοκτησία τους στο Analytics με άλλον λογαριασμό προϊόντος ή υπηρεσίας της Google ("συνεργάτης ενσωμάτωσης"), ορισμένα δεδομένα από αυτήν την ιδιοκτησία του Analytics ενδέχεται να είναι προσβάσιμα και να εξάγονται στον συνδεδεμένο λογαριασμό. Μόλις τα δεδομένα εξαχθούν μέσω ενός συνδέσμου ενσωμάτωσης, υπόκεινται στους όρους και τις πολιτικές του συνεργάτη ενσωμάτωσης.

Έχετε υπόψη ότι μόλις αποσταλούν τα δεδομένα σε έναν συνεργάτη ενσωμάτωσης, τα συγκεκριμένα δεδομένα υπόκεινται στους όρους του συνεργάτη ενσωμάτωσης και το Google Analytics δεν διατηρεί πλέον πρόσβαση ή έλεγχο επί αυτών των δεδομένων.

Οι πελάτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ελέγχουν και να διαχειρίζονται τους συνδέσμους ενσωμάτωσης προϊόντων στη διεπαφή χρήστη της σύνοψης σύνδεσης προϊόντων του Analytics.

Κοινοποίηση δεδομένων

Το Google Analytics παρέχει στους πελάτες πολλές ρυθμίσεις κοινοποίησης δεδομένων, μέσω των οποίων οι πελάτες μπορούν να προσαρμόζουν τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα που συλλέγονται με μια μέθοδο συλλογής δεδομένων του Analytics (όπως ο κώδικας JavaScript, τα SDK για κινητές συσκευές και το Πρωτόκολλο μέτρησης) μπορούν να είναι προσβάσιμα και να χρησιμοποιούνται από την Google σύμφωνα με τις προτιμήσεις των πελατών. Έχετε υπόψη ότι αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν μόνο για δεδομένα που συλλέγονται από ιστοτόπους, εφαρμογές για κινητές συσκευές και άλλες ψηφιακές συσκευές που χρησιμοποιούν το Analytics. Δεν ισχύουν για δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση του Analytics από τον πελάτη, όπως ο αριθμός των ιδιοκτησιών και οι πρόσθετες λειτουργίες που έχουν διαμορφωθεί. Ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις κοινοποίησης δεδομένων ενός πελάτη, τα δεδομένα του Analytics μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν, μόνο εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τη διατήρηση και την προστασία της υπηρεσίας Analytics. Μάθετε περισσότερα

Στοιχεία ελέγχου δεδομένων για τη διατήρηση, τη διαγραφή και τη φορητότητα

Διατήρηση δεδομένων

Με τα Στοιχεία ελέγχου διατήρησης δεδομένων, οι πελάτες μπορούν να περιορίσουν ή να επεκτείνουν το χρονικό διάστημα στο οποίο παραμένουν αποθηκευμένα τα δεδομένα επιπέδου χρήστη και επιπέδου συμβάντος στους διακομιστές του Google Analytics. Όλοι οι πελάτες πρέπει να ελέγχουν τις ρυθμίσεις διατήρησης δεδομένων και να διασφαλίζουν ότι έχουν επιλέξει την κατάλληλη διατήρηση.

Διαγραφή χρήστη

Οι πελάτες μπορούν να διαγράψουν τα δεδομένα ενός μεμονωμένου χρήστη από το Google Analytics, μεταβιβάζοντας ένα μεμονωμένο αναγνωριστικό χρήστη στο User Deletion AP του Google Analytics ή μέσω της αναφοράς εξερεύνησης χρηστών. Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο δεν διαγράφονται τα συγκεντρωτικά δεδομένα που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο χρήστη, όπως τα URL των σελίδων που έχει επισκεφτεί.

Πρόσβαση και φορητότητα δεδομένων επιπέδου χρήστη

Οι πελάτες μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες συμβάντων για οποιοδήποτε συγκεκριμένο αναγνωριστικό χρήστη μέσω της αναφοράς εξερεύνησης χρηστών ή μέσω του User Activity API. Με αυτές τις λειτουργίες, μπορείτε να αναλύετε και να εξάγετε δεδομένα επιπέδου συμβάντος για ένα μεμονωμένο αναγνωριστικό χρήστη. Επιπλέον, οι πελάτες του Analytics 360 μπορούν να το ενσωματώσουν με το BigQuery, για να δημιουργήσουν μια πλήρη εξαγωγή όλων των δεδομένων συμβάντων που σχετίζονται με τους χρήστες τους σε έναν μεμονωμένο χώρο φύλαξης με δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων.

Εξατομίκευση διαφημίσεων

Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν να περιορίσουν τη χρήση των δεδομένων αναλυτικών στοιχείων για τους σκοπούς της εξατομίκευσης διαφημίσεων, αντί να απενεργοποιήσουν τη συλλογή όλων των δεδομένων αναλυτικών στοιχείων ή των αναγνωριστικών διαφημίσεων (ανατρέξτε στην ενότητα Στοιχεία ελέγχου απορρήτου στο Google Analytics). Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν να απενεργοποιήσουν την Εξατομίκευση διαφημίσεων για δεδομένα που συλλέγονται από ολόκληρη την ιδιοκτησία ή να την απενεργοποιήσουν για μεμονωμένα συμβάντα ή χρήστες (για εφαρμογές, ιστοτόπους και πρωτόκολλο μέτρησης). Οι πελάτες που χρησιμοποιούν το Google Analytics για Firebase ή τις ιδιοκτησίες Google Analytics 4 μπορούν, επίσης, να εξαιρέσουν τη χρήση συγκεκριμένων συμβάντων ή ιδιοτήτων χρήστη (π.χ. αγορά ή φύλο) στην Εξατομίκευση διαφημίσεων.

Αν κάποιο από 1) όλα τα δεδομένα επιπέδου ιδιοκτησίας, 2) τα μεμονωμένα συμβάντα ή 3) συγκεκριμένα ονόματα συμβάντος ή ιδιότητες χρήστη έχουν εξαιρεθεί από την εξατομίκευση διαφημίσεων, τότε το Analytics θα προσαρτήσει ένα επιπλέον χαρακτηριστικό ταυτοποίησης (που ονομάζεται npa) στις Επιστροφές δεδομένων. Αυτό θα υποδεικνύει ότι τα δίκτυα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για εξατομικευμένες διαφημίσεις. Λάβετε υπόψη ότι η διαχείριση του χαρακτηριστικού ταυτοποίησης npa από κάθε δίκτυο καθορίζεται από το ίδιο το δίκτυο.

Απόρρητο και ασφάλεια δεδομένων

Πιστοποιήσεις

ISO 27001

Η Google έχει λάβει πιστοποίηση ISO 27001 για τα συστήματα, τις εφαρμογές, τα άτομα, τις τεχνολογίες, τις διαδικασίες και τα κέντρα δεδομένων που εξυπηρετούν μια σειρά από προϊόντα Google, όπως το Google Analytics. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συμμόρφωσή μας με το πρότυπο ISO και κατεβάστε το πιστοποιητικό μας από εδώ (PDF) ή μάθετε περισσότερα σχετικά με την πιστοποίηση ISO 27001.

Ασφάλεια πληροφοριών

Στην πληροφορική που βασίζεται στον ιστό η ασφάλεια τόσο των δεδομένων όσο και των εφαρμογών είναι πολύ σημαντική. Η Google αφιερώνει σημαντικούς πόρους για την ασφάλεια του χειρισμού δεδομένων και εφαρμογών, προκειμένου να αποτραπεί τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κωδικοποιημένη μορφή που έχει βελτιστοποιηθεί για απόδοση, αντί να αποθηκεύονται σε παραδοσιακά συστήματα αρχείων ή σε βάσεις δεδομένων. Τα δεδομένα διασκορπίζονται σε πολλούς φυσικούς και λογικούς τόμους, για εφεδρεία και για γρήγορη πρόσβαση, και, με αυτόν τον τρόπο, προστατεύονται από παραποιήσεις.

Οι εφαρμογές Google εκτελούνται σε περιβάλλον διανομής πολλών μισθωτών. Αντί να τμηματοποιούνται τα δεδομένα κάθε πελάτη σε ένα μεμονωμένο μηχάνημα ή σύνολο μηχανημάτων, τα δεδομένα όλων των χρηστών της Google (καταναλωτών, επιχειρήσεων, ακόμη και τα ίδια τα δεδομένα της Google) διανέμονται σε μια κοινόχρηστη υποδομή που αποτελείται από πολλά ομοιογενή μηχανήματα της Google και βρίσκεται στα κέντρα δεδομένων της Google.

Επιπλέον, το Google Analytics εξασφαλίζει την ασφαλή μεταβίβαση των βιβλιοθηκών JavaScript και των δεδομένων μέτρησης. Το Google Analytics χρησιμοποιεί από προεπιλογή το πρωτόκολλο HTTP Strict Transport Security (HSTS), το οποίο καθοδηγεί τα προγράμματα περιήγησης που υποστηρίζουν το HTTP μέσω SSL (HTTPS), ώστε να χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης για όλες τις επικοινωνίες μεταξύ τελικών χρηστών, ιστοτόπων και διακομιστών του Google Analytics. Μάθετε περισσότερα

Ασφάλεια λειτουργίας και αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφής

Για να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο διακοπής της υπηρεσίας λόγω δυσλειτουργίας του εξοπλισμού, φυσικής ή άλλης καταστροφής, η Google εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης σε όλα τα κέντρα δεδομένων της. Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλά στοιχεία για την εξάλειψη μεμονωμένων αστοχιών, μεταξύ των οποίων τα εξής:

Αντιγραφή δεδομένων Για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα στην περίπτωση καταστροφής, τα δεδομένα του Google Analytics που αποθηκεύονται στο κατανεμημένο σύστημα αρχείων της Google αντιγράφονται σε ξεχωριστά συστήματα, σε διαφορετικά κέντρα δεδομένων.

Γεωγραφική κατανομή κέντρων δεδομένων Η Google έχει στην υπηρεσία της ένα γεωγραφικά κατανεμημένο σύνολο κέντρων δεδομένων που έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη διατήρηση της συνέχειας της υπηρεσίας σε περίπτωση καταστροφής ή άλλου συμβάντος σε μία δεδομένη περιοχή.

Ευέλικτη και εφεδρική υποδομή Τα συμπλέγματα υπολογιστών της Google είναι σχεδιασμένα έχοντας κατά νου την ανάγκη για ευελιξία και εφεδρεία, συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση των μεμονωμένων σημείων αστοχίας και του αντίκτυπου των κοινών βλαβών εξοπλισμού και των περιβαλλοντικών κινδύνων.

Σχέδιο συνέχειας σε περίπτωση καταστροφής Εκτός από την τήρηση εφεδρικών αντιγράφων των δεδομένων και τον διασκορπισμό των κέντρων δεδομένων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, η Google διαθέτει, επίσης, ένα επιχειρηματικό σχέδιο συνέχειας για τα κεντρικά της γραφεία στο Mountain View της Καλιφόρνιας. Αυτό το σχέδιο προορίζεται για μείζονες καταστροφές, όπως ένας σεισμός ή μια κρίση που αφορά στη δημόσια υγεία και θεωρεί δεδομένο ότι ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα άτομα και υπηρεσίες για διάστημα έως 30 ημερών. Αυτό το σχέδιο έχει δημιουργηθεί, ώστε να είναι εφικτή η συνεχής παροχή των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Επιλέξτε τη δική σας διαδρομή εκμάθησης

Ανατρέξτε στον ιστότοπο google.com/analytics/learn, όπου θα βρείτε μια νέα πηγή πόρων που θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο το Google Analytics 4. Ο νέος ιστότοπος περιλαμβάνει βίντεο, άρθρα και ροές καθοδήγησης, ενώ παρέχει και συνδέσμους προς το Discord, το ιστολόγιο, το κανάλι YouTube και τον χώρο φύλαξης GitHub του Google Analytics.

Ξεκινήστε να μαθαίνετε σήμερα!

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού