Uw gegevens beveiligen

De beveiligings- en privacyprincipes van Google Analytics vormen een overzicht van de stappen die we nemen om u te helpen uw gegevens blijvend te beschermen.

Ons privacybeleid

Bij Google zijn we ons terdege bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt en van onze verantwoordelijkheid uw privacy en gegevens te beschermen. Daarom willen we u laten weten welke gegevens we verzamelen wanneer u onze producten en services gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we deze gebruiken om uw ervaring te verbeteren. In het privacybeleid van Google wordt beschreven hoe we omgaan met persoonlijke gegevens wanneer u producten en services van Google gebruikt, waaronder Google Analytics.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Google Analytics beschermt de vertrouwelijkheid van Google Analytics-gegevens op verschillende manieren:

 • Volgens de Servicevoorwaarden van Google Analytics, waaraan alle klanten van Google Analytics zich moeten houden, is het verboden persoonlijk identificeerbare informatie (PII) naar Google Analytics te verzenden. Persoonlijk identificeerbare informatie omvat alle gegevens die door Google kunnen worden gebruikt om een persoon redelijkerwijs te identificeren, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) namen, e-mailadressen of factureringsgegevens.
 • Google Analytics-gegevens mogen niet worden gedeeld zonder toestemming van de klant, behalve onder bepaalde nauw omschreven omstandigheden, zoals wanneer dit wettelijk noodzakelijk is.
 • Op beveiliging gespecialiseerde technische teams bij Google zorgen ervoor dat gegevens niet in gevaar komen door externe bedreigingen. Interne toegang tot gegevens (bijvoorbeeld door werknemers) is strikt gereguleerd en is onderhevig aan toegangsbeheer en -procedures voor werknemers.
Besturingselementen voor privacy

Google biedt de volgende besturingselementen aan websitegebruikers en aan website-eigenaren die Google Analytics gebruiken, om meer keuze te bieden voor de manieren waarop hun gegevens door Google Analytics worden verzameld.

 • Google Analytics Opt-out Browser Add-on Websitegebruikers die niet willen dat hun gegevens worden gerapporteerd door Google Analytics JavaScript, kunnen de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren. Deze add-on zorgt ervoor dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) geen gegevens kan verzenden naar Google Analytics. De browser-add-on is beschikbaar voor de meeste moderne browsers. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on voorkomt niet dat er informatie wordt verzonden naar de website zelf of naar andere webanalyseservices. Meer informatie over de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
 • Google Analytics uitschakelen en onafhankelijke opties voor afmelden implementeren Website-eigenaren die Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) gebruiken, kunnen het bijhouden van een pagina uitschakelen zonder dat ze het Google Analytics JavaScript-fragment hoeven te verwijderen. Site-eigenaren die deze methode gebruiken, kunnen ook hun eigen meldingen en besturingselementen voor sitegebruikers bouwen of besturingselementen voor privacy implementeren die door derden zijn ontwikkeld. Meer informatie over hoe website-eigenaren tracking kunnen uitschakelen.
 • Advertentie-instellingen Op sommige sites waarop Google Analytics wordt gebruikt, is de functie Remarketing met Google Analytics geïmplementeerd. Deze functie maakt gebruik van de Google-advertentiecookies. Gebruikers kunnen zich voor deze functie afmelden en hun instellingen voor deze cookie beheren via de Advertentie-instellingen.
 • Meldingen en afmelden voor de Google Analytics-SDK en het Measurement Protocol De eigenaren van een site, app of andere digitale apparaten of services die alternatieve verzamelingsmethoden en/of -functies implementeren via de Google Analytics-SDK of het Measurement Protocol, moeten in overeenstemming met ons beleid gebruikers een melding laten zien en ze de optie bieden zich af te melden.
 • Google-accountinstellingen Vanaf 28 juni 2016 kunnen Google-gebruikers instellingen bekijken waarmee ze meer controle krijgen over de gegevens die met betrekking tot web- en app-activiteit worden verzameld op sites van Google-partners. Deze instellingen hebben momenteel geen invloed op de productmogelijkheden, de servicevoorwaarden, het privacybeleid, de gegevensbescherming of het beleid ten aanzien van het delen van gegevens van Google Analytics. Meer informatie.
Google Analytics-cookies

Google Analytics maakt voornamelijk gebruik van directe (first-party) cookies om te rapporteren over gebruikersinteracties op websites van Google Analytics-gebruikers.

Voor klanten die Google Analytics-advertentiefuncties gebruiken, worden de Google-advertentiecookies gebruikt om bepaalde functies, zoals remarketing, voor producten als AdWords mogelijk te maken in het Google Display Netwerk. Ga voor meer informatie over hoe Google advertentiecookies gebruikt, naar de Veelgestelde vragen over het privacybeleid inzake Google-advertenties. Als u uw instellingen voor deze cookies wilt beheren en zich wilt afmelden voor deze functies, gaat u naar Advertentie-instellingen.

Universal Analytics

Google Analytics-klanten die de verzamelingsmethode analytics.js hebben ingeschakeld via Universal Analytics, kunnen zelf bepalen of ze cookies gebruiken om een anonieme of willekeurige klant-ID op te slaan. Als de klant besluit een cookie in te stellen, wordt de informatie die is opgeslagen in de lokale directe cookie gereduceerd tot een willekeurige ID (bijvoorbeeld 12345.67890).

Universal Analytics introduceert meer configuratieopties voor functies en nieuwe verzamelmethoden, waaronder het Measurement Protocol. Hoewel door deze functies de beveiligings- en privacyprincipes van Google Analytics niet opmerkelijk veranderen, moet elke site, app of ander digitaal apparaat of andere digitale service waarmee de bepaalde functies van Universal Analytics (zoals het Measurement Protocol) worden geïmplementeerd, dit melden overeenkomstig ons beleid inzake het Measurement Protocol en moet gebruikers en klanten de mogelijkheid worden geboden zich af te melden.

Wanneer Google Analytics-klanten een service gebruiken waarvoor Universal Analytics is geïmplementeerd, leest u de weergegeven melding en bekijkt u de keuze die door deze service wordt geboden rechtstreeks bij de Google Analytics-klant die een dergelijke service gebruikt, omdat de afmeldingsmogelijkheid die door Google Analytics wordt aangeboden, geen invloed heeft op gegevens die worden gerapporteerd via bepaalde functies van Universal Analytics, zoals het Measurement Protocol. Lees voor meer informatie de Gebruiksrichtlijnen van Universal Analytics en de Veiligheids- en privacy-informatie van Universal Analytics.

Gebruik van IP-adres

Aan alle computers en apparaten die verbonden zijn met internet, wordt een uniek IP-adres (Internet Protocol) toegewezen. IP-adressen worden meestal toegewezen in landgebaseerde blokken en kunnen vaak gebruikt worden om het land, de provincie en de plaats te identificeren van waaruit de computer verbinding maakt met het internet. Omdat websites IP-adressen moeten gebruiken om internet te laten functioneren, hebben website-eigenaren toegang tot de IP-adressen van hun gebruikers, ongeacht of ze wel of niet Google Analytics gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van IP-adressen om de beveiliging van de service te leveren en te handhaven en om website-eigenaren een indruk te geven van de locaties van hun gebruikers (ook wel 'geolocatie op basis van IP' genoemd).

Via een methode die IP-masking heet, kunnen website-eigenaren die Google Analytics gebruiken, Google Analytics laten weten dat slechts een gedeelte van het IP-adres in plaats van het gehele IP-adres moet worden gebruikt voor geolocatie.

Instellingen voor het delen van gegevens

De Google Analytics-instellingen voor het delen van gegevens zorgen ervoor dat u uw accountgegevens met andere producten en services kunt delen. Het delen van gegevens levert feedback op over Google Analytics die wij kunnen gebruiken om betere functies en opleidingsmateriaal te kunnen ontwikkelen. Er zijn verschillende typen instellingen voor het delen van gegevens die op elk gewenst moment kunnen worden gewijzigd. Als er geen opties worden geselecteerd, worden de Google Analytics-accountgegevens uitgesloten van automatische processen die niet specifiek gerelateerd zijn aan de werking en de verbetering van Google Analytics of aan het beschermen van de beveiliging en integriteit van de gegevens. Meer informatie over de instellingen voor het delen van Google Analytics-gegevens.

Beschikking over gegevens door de accountbeheerder

Accountbeheerders van Google Analytics zijn eigenaar van hun Google Analytics-gegevens.

Accountgebruikers kunnen op elk gewenst moment vanuit Google Analytics rapporten exporteren met gebruik van de XML-, PDF- of CSV-downloadopties of via de Google Analytics Core Reporting-API. De geëxporteerde gegevens kunnen onafhankelijk van Google Analytics worden gebruikt of met andere apps/services in combinatie met Google Analytics.

Accountgebruikers kunnen ook op elk gewenst moment een weergave in hun Google Analytics-account verwijderen.

Toegangsbeheer en -procedures voor medewerkers

Google beschouwt gegevens van Google Analytics als vertrouwelijke informatie. Toegangsbeheer voor medewerkers beschermt klantgegevens tegen ongeoorloofde toegang en we voeren audits uit om te controleren of dit beheer wordt toegepast.

 • Alle accountgegevens zijn vertrouwelijk en vallen onder de vertrouwelijkheidsbepalingen van het privacybeleid van Google.
 • Er kan toegang tot accountgegevens op klantniveau worden gegeven wanneer medewerkers deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Medewerkers die toegang willen hebben, moeten uitleggen waarom dat noodzakelijk is en aantonen dat ze op de hoogte zijn van het toegangsbeleid. Ze moeten tevens akkoord gaan met de algemene voorwaarden en wachten op goedkeuring voor ze de gegevens mogen gebruiken.
 • Klantenservicemedewerkers en ondersteunend personeel hebben geen toegang tot gegevens op klantniveau zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant.
 • Wanneer medewerkers toegang hebben tot klantgegevens, mogen ze alleen de rapporten gebruiken die ze nodig hebben om hun taak te voltooien.
 • Medewerkers mogen geen toegang krijgen tot gegevens via netwerkapparaten die geen eigendom zijn van Google.
Beveiliging van gegevens

Bij internetgebruik is de beveiliging van zowel gegevens als toepassingen essentieel. Google zet zich maximaal in om apps te beveiligen en gegevens op een veilige manier te behandelen om te voorkomen dat gegevens in verkeerde handen vallen.

Gegevens worden gecodeerd opgeslagen in een indeling die is geoptimaliseerd voor betere prestaties, in plaats van in traditionele bestandssystemen of databases. Gegevens worden verspreid over een aantal fysieke en logische volumes voor redundantie en snelle toegang, zodat er niet mee kan worden geknoeid.

Google-apps worden uitgevoerd in een omgeving met meerdere verspreide locaties. In plaats van dat gegevens van elke klant op één apparaat of een serie apparaten worden opgeslagen, worden gegevens van alle Google-klanten (consumenten, bedrijven en de eigen gegevens van Google) verspreid over een gedeelde infrastructuur die uit de vele homogene apparaten van Google in de datacenters van Google bestaat.

Operationele beveiliging en rampherstel

Google heeft het risico op onderbrekingen van de service door defecte hardware, natuurrampen en andere rampen verminderd dankzij de implementatie van een uitgebreid rampherstelprogramma in alle datacenters. Dit programma omvat meerdere onderdelen voor het elimineren van single points of failure, waaronder de volgende:

 • Gegevensreplicatie Gegevens van Google Analytics worden opgeslagen in het gedistribueerde bestandssysteem van Google en er staan kopieën op afzonderlijke systemen in verschillende datacenters om er zeker van te zijn dat de service beschikbaar is wanneer er zich rampen voordoen.
 • Geografische distributie van datacenters Google beschikt over een netwerk van geografisch gespreide datacenters dat is ontworpen om de service in stand te houden in geval van een ramp of een ander incident in een bepaalde regio. Snelle verbindingen tussen de datacenters zorgen voor een probleemloze failover. Het beheer van de datacenters is eveneens gespreid, zodat 24 uur per dag locatie-onafhankelijke ondersteuning en systeembeheer kunnen worden geboden.
 • Veerkrachtige en ruim opgezette infrastructuur De computerclusters van Google zijn ontwikkeld met het oog op veerkracht en redundantie. Hierdoor worden single points of failure geminimaliseerd en wordt het effect van veelvoorkomende apparatuurfouten en milieurisico's verminderd. Dubbele elektronische circuits, switches, netwerken en andere noodzakelijke hulpmiddelen worden gebruikt voor redundantie. De infrastructuur van faciliteiten in datacenters is krachtig, fouttolerant en beheersbaar.
 • Continuïteitsplan in geval van een ramp Naast de redundantie van gegevens en regionaal gespreide datacenters heeft Google ook een bedrijfscontinuïteitsplan voor het hoofdkantoor in Mountain View (Californië). Dit plan houdt rekening met grote natuurrampen zoals aardbevingen en crises op het gebied van de volksgezondheid, en met de mogelijkheid dat mensen en services tot 30 dagen niet beschikbaar zouden kunnen zijn. Dit plan is erop gericht onze activiteiten en services voort te zetten voor onze klanten.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?