Διασφάλιση των δεδομένων σας

Οι αρχές ασφάλειας και απορρήτου του Google Analytics συνοψίζουν τα μέτρα που λαμβάνουμε, για να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας προστατευμένα.

Η πολιτική απορρήτου μας

Στην Google αντιλαμβανόμαστε πλήρως την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και την ευθύνη μας να διατηρήσουμε το απόρρητό σας προστατευμένο και τα δεδομένα σας ασφαλή. Στο πλαίσιο αυτής της ευθύνης, σας ενημερώνουμε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, γιατί τις συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε, για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Οι αρχές και η πολιτική απορρήτου της Google περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε προσωπικά στοιχεία, όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Google, συμπεριλαμβανομένου του Google Analytics.

Εμπιστευτικότητα δεδομένων

Το Google Analytics προστατεύει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων του με αρκετούς τρόπους:

 • Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Google Analytics, με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται όλοι οι πελάτες του Google Analytics, απαγορεύουν την αποστολή στοιχείων προσωπικής ταυτοποίησης (PII) στο Google Analytics. Στα στοιχεία αυτά συγκαταλέγονται όλα τα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Google για την εύλογη ταυτοποίηση κάποιου ατόμου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των ονομάτων, των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή των στοιχείων χρέωσης.
 • Τα δεδομένα του Google Analytics δεν μπορούν να κοινοποιούνται χωρίς τη συναίνεση του πελάτη, εκτός από συγκεκριμένες μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως όταν απαιτείται από τη νομοθεσία.
 • Οι ομάδες μηχανικών της Google που ασχολούνται αποκλειστικά με θέματα ασφάλειας προστατεύουν τα δεδομένα από εξωτερικές απειλές. Η εσωτερική πρόσβαση στα δεδομένα (π.χ. από υπαλλήλους) διέπεται από κανόνες και υπόκειται σε διαδικασίες και ελέγχους πρόσβασης εργαζομένων.
Στοιχεία ελέγχου απορρήτου

Η Google παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου σε κατόχους ιστοτόπων που χρησιμοποιούν το Google Analytics και σε χρήστες ιστοτόπων, για να έχουν περισσότερες επιλογές σχετικά με τον τρόπο συλλογής των δεδομένων τους από το Google Analytics.

 • Πρόσθετο εξαίρεσης από το Google Analytics για προγράμματα περιήγησης Εάν οι χρήστες ιστοτόπων δεν θέλουν το JavaScript του Google Analytics να υποβάλλει τα δεδομένα τους, μπορούν να εγκαταστήσουν το πρόσθετο εξαίρεσης από το Google Analytics για προγράμματα περιήγησης. Αυτό το πρόσθετο δίνει εντολή στο JavaScript του Google Analytics (ga.js, analytics.js και dc.js) να απαγορεύσει την αποστολή στοιχείων στο Google Analytics. Το πρόσθετο για προγράμματα περιήγησης είναι διαθέσιμο για τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης. Το Πρόσθετο εξαίρεσης από το Google Analytics για προγράμματα περιήγησης δεν αποτρέπει την αποστολή πληροφοριών στον ίδιο τον ιστότοπο ή σε άλλες υπηρεσίες αναλυτικών στοιχείων ιστού. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Πρόσθετο εξαίρεσης από το Google Analytics για προγράμματα περιήγησης.
 • Απενεργοποίηση του Google Analytics και εφαρμογή ανεξάρτητων στοιχείων ελέγχου εξαίρεσης Οι κάτοχοι ιστοτόπων που χρησιμοποιούν το JavaScript του Google Analytics (ga.js, analytics.js και dc.js) μπορούν να απενεργοποιήσουν την παρακολούθηση σε μια σελίδα, χωρίς να χρειαστεί να καταργήσουν το απόσπασμα JavaScript του Google Analytics. Επίσης, οι κάτοχοι ιστοτόπων που χρησιμοποιούν αυτήν τη μέθοδο μπορούν να δημιουργήσουν δικές τους ειδοποιήσεις και στοιχεία ελέγχου για τους χρήστες του ιστοτόπου ή να εφαρμόσουν στοιχεία ελέγχου απορρήτου που δημιουργήθηκαν από τρίτους προγραμματιστές. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς οι κάτοχοι ιστοτόπων μπορούν να απενεργοποιήσουν την παρακολούθηση.
 • Ρυθμίσεις διαφημίσεων Κάποιοι από τους ιστοτόπους που χρησιμοποιούν το Google Analytics εφαρμόζουν τη δυνατότητα Επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics, για την οποία χρησιμοποιούνται τα cookie διαφημίσεων Google. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από αυτήν τη δυνατότητα και να διαχειριστούν τις ρυθμίσεις τους για το συγκεκριμένο cookie, χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων.
 • Ειδοποίηση και εξαίρεση του SDK του Google Analytics και του Πρωτοκόλλου μέτρησης Οι κάτοχοι κάθε ιστοτόπου, εφαρμογής ή άλλης ψηφιακής συσκευής ή υπηρεσίας που εφαρμόζει οποιαδήποτε εναλλακτική μέθοδο συλλογής ή/και δυνατότητα μέσω του SDK του Google Analytics ή του Πρωτοκόλλου μέτρησης οφείλουν, σύμφωνα με τις πολιτικές μας, να παρέχουν ειδοποίηση και δικαίωμα επιλογής (όπως επιλογή εξαίρεσης) στους χρήστες.
 • Ρυθμίσεις λογαριασμού Google Από τις 28 Ιουνίου 2016 οι χρήστες του Google έχουν την επιλογή να ελέγχουν ρυθμίσεις οι οποίες τους προσφέρουν περισσότερο έλεγχο επί των δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με τη δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών σε ιστοτόπους συνεργατών Google. Προς το παρόν, αυτές οι ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τις δυνατότητες προϊόντος, τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, την πολιτική απορρήτου, την ασφάλεια δεδομένων ή τις πολιτικές κοινοποίησης δεδομένων του Google Analytics. Μάθετε περισσότερα.
Cookie του Google Analytics

Το Google Analytics χρησιμοποιεί κυρίως cookie αρχικού κατασκευαστή, για να αναφέρει τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών στους ιστοτόπους πελατών του Google Analytics.

Για πελάτες που χρησιμοποιούν τις Λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics, τα cookie διαφημίσεων Google χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση δυνατοτήτων, όπως είναι το Επαναληπτικό μάρκετινγκ, για προϊόντα όπως το AdWords στο Δίκτυο προβολής Google. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Google χρησιμοποιεί τα cookie διαφημίσεων, ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το απόρρητο των Διαφημίσεων Google. Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις για αυτά τα cookie και να εξαιρεθείτε από αυτές τις δυνατότητες, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις διαφημίσεων.

Universal Analytics

Οι πελάτες του Google Analytics που έχουν ενεργοποιήσει τη μέθοδο συλλογής analytics.js μέσω του Universal Analytics μπορούν να καθορίσουν αν θα χρησιμοποιούν cookie για την αποθήκευση ανώνυμου ή τυχαίου αναγνωριστικού πελάτη. Αν ο πελάτης αποφασίσει να ορίσει κάποιο cookie, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στο τοπικό cookie αρχικού κατασκευαστή περιορίζονται σε ένα τυχαίο αναγνωριστικό (π.χ. 12345.67890).

Το Universal Analytics περιλαμβάνει περισσότερες επιλογές διαμόρφωσης δυνατοτήτων και νέες μεθόδους συλλογής, όπως μέσω του Πρωτοκόλλου μέτρησης. Αν και οι συγκεκριμένες δυνατότητες δεν αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό τις αρχές απορρήτου και ασφάλειας του Google Analytics, κάθε ιστότοπος, εφαρμογή ή άλλη ψηφιακή συσκευή ή υπηρεσία που εφαρμόζει συγκεκριμένες δυνατότητες του Universal Analytics (όπως το Πρωτόκολλο μέτρησης) ευθύνεται για την παροχή ειδοποιήσεων και δυνατότητας ελέγχου στους χρήστες.

Στην περίπτωση που οι πελάτες του Google Analytics χρησιμοποιούν μια υπηρεσία η οποία έχει εφαρμόσει το Universal Analytics, ελέγξτε τις ειδοποιήσεις και τις επιλογές που προσφέρονται από αυτήν την υπηρεσία απευθείας με τον πελάτη του Google Analytics που χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη υπηρεσία, επειδή η εξαίρεση που παρέχεται απευθείας από το Google Analytics δεν επηρεάζει τα δεδομένα που υποβάλλονται μέσω συγκεκριμένων δυνατοτήτων του Universal Analytics, όπως είναι το Πρωτόκολλο μέτρησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης του Universal Analytics και στις Πληροφορίες απορρήτου και ασφάλειας του Universal Analytics.

Χρήση διεύθυνσης IP

Σε κάθε υπολογιστή και συσκευή που συνδέεται στο διαδίκτυο εκχωρείται μια διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP). Οι διευθύνσεις IP συνήθως εκχωρούνται σε τμήματα ανά χώρα και συχνά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της χώρας, της πολιτείας και της πόλης από την οποία κάποιος υπολογιστής συνδέεται στο διαδίκτυο. Επειδή η χρήση διευθύνσεων IP από τους ιστοτόπους είναι απαραίτητη προκειμένου να λειτουργεί το διαδίκτυο, οι κάτοχοι ιστοτόπων έχουν πρόσβαση στις διευθύνσεις IP των χρηστών τους, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούν το Google Analytics ή όχι. Το Google Analytics χρησιμοποιεί τις διευθύνσεις IP, προκειμένου να παρέχει και να προστατεύει την ασφάλεια της υπηρεσίας και να δίνει στους κατόχους ιστοτόπων μια εικόνα όσον αφορά την προέλευση των χρηστών (γνωστή και ως "γεωγραφική τοποθεσία IP").

Με τη χρήση της μεθόδου που είναι γνωστή ως απόκρυψη IP, οι κάτοχοι ιστοτόπων που χρησιμοποιούν το Google Analytics έχουν την επιλογή να ζητήσουν από το Google Analytics να χρησιμοποιεί μόνο ένα μέρος μιας διεύθυνσης IP και όχι ολόκληρη τη διεύθυνση για τον εντοπισμό της γεωγραφικής τοποθεσίας.

Ρυθμίσεις κοινοποίησης δεδομένων

Με τις ρυθμίσεις κοινοποίησης δεδομένων του Google Analytics, οι πελάτες του Google Analytics μπορούν να κοινοποιήσουν τα δεδομένα του λογαριασμού τους σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες. Με την κοινοποίηση των δεδομένων παρέχονται σχόλια σχετικά με το Google Analytics, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, για να δημιουργήσουμε καλύτερες δυνατότητες και εκπαιδευτικό υλικό. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ρυθμίσεων για την κοινοποίηση δεδομένων που μπορείτε να τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή. Αν δεν οριστεί καμία επιλογή, τα δεδομένα του λογαριασμού Google Analytics θα εξαιρεθούν από οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη διαδικασία που δεν σχετίζεται συγκεκριμένα με τον χειρισμό του Google Analytics ή με την προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις κοινοποίησης δεδομένων του Google Analytics.

Έλεγχος του διαχειριστή λογαριασμού στα δεδομένα

Οι διαχειριστές λογαριασμών του Google Analytics είναι κάτοχοι των δεδομένων τους στο Google Analytics.

Οι χρήστες λογαριασμών μπορούν να εξάγουν αναφορές ανά πάσα στιγμή από το Google Analytics με χρήση των επιλογών λήψης XML, PDF ή CSV ή μέσω του Βασικού API αναφοράς του Google Analytics. Τα εξαγόμενα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα χωρίς το Google Analytics ή με άλλες εφαρμογές/υπηρεσίες σε συνδυασμό με το Google Analytics.

Επίσης, οι χρήστες λογαριασμών μπορούν να διαγράψουν μια αναλυτική προβολή εντός του λογαριασμού τους στο Google Analytics ανά πάσα στιγμή.

Διαδικασίες και έλεγχοι πρόσβασης εργαζομένων

Η Google ταξινομεί τα δεδομένα Google Analytics ως εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι έλεγχοι πρόσβασης εργαζομένων προστατεύουν τα δεδομένα πελατών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Διενεργούμε τους ελέγχους αυτούς, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

 • Όλα τα δεδομένα λογαριασμών είναι εμπιστευτικά και υπόκεινται στις διατάξεις εμπιστευτικότητας της Πολιτικής απορρήτου της Google.
 • Η πρόσβαση στα δεδομένα λογαριασμών σε επίπεδο πελατών μπορεί να παραχωρηθεί σε πολύ αυστηρά πλαίσια σε εργαζομένους που χρειάζονται τη συγκεκριμένη πρόσβαση, για να διεκπεραιώσουν την εργασία τους. Οι εν λόγω εργαζόμενοι πρέπει να εξηγήσουν τον λόγο για τον οποίο ζητούν πρόσβαση, να επιδείξουν γνώση της πολιτικής πρόσβασης, να συμφωνήσουν με τους όρους και τις προϋποθέσεις και να λάβουν έγκριση, προτού μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα.
 • Οι αντιπρόσωποι του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών και το προσωπικό υποστήριξης δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα επιπέδου πελατών χωρίς ρητή άδεια από τον πελάτη.
 • Κατά την πρόσβαση στα δεδομένα πελατών, οι εργαζόμενοι θα περιορίζουν τη δραστηριότητά τους στις συγκεκριμένες αναφορές που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της εργασίας τους.
 • Οι εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συσκευή δικτύου που δεν ανήκει στην Google ή δεν έχει εγκριθεί από την Google.
Ασφάλεια πληροφοριών

Στην πληροφορική ιστού η ασφάλεια τόσο των δεδομένων όσο και των εφαρμογών είναι πολύ σημαντική. Η Google αφιερώνει σημαντικούς πόρους για την ασφάλεια του χειρισμού δεδομένων και εφαρμογών, προκειμένου να αποτραπεί τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κωδικοποιημένη μορφή που έχει βελτιστοποιηθεί για απόδοση, αντί να αποθηκεύονται σε παραδοσιακά συστήματα αρχείων ή σε βάσεις δεδομένων. Τα δεδομένα διασκορπίζονται σε πολλούς φυσικούς και λογικούς τόμους, για εφεδρεία και για γρήγορη πρόσβαση, και, με αυτόν τον τρόπο, προστατεύονται από παραποιήσεις.

Οι εφαρμογές Google εκτελούνται σε περιβάλλον διανομής πολλών μισθωτών. Αντί να τμηματοποιούνται τα δεδομένα κάθε πελάτη σε ένα μεμονωμένο μηχάνημα ή σύνολο μηχανημάτων, τα δεδομένα όλων των πελατών της Google (καταναλωτών, επιχειρήσεων, ακόμη και τα ίδια τα δεδομένα της Google) διανέμονται σε μια κοινόχρηστη υποδομή που αποτελείται από πολλά ομογενή μηχανήματα της Google και βρίσκεται στα κέντρα δεδομένων της Google.

Ασφάλεια λειτουργίας και αποκατάσταση από καταστροφή

Για να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο διακοπής της υπηρεσίας λόγω αποτυχίας υλικού, φυσικής ή άλλης καταστροφής, η Google εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάκτησης λόγω καταστροφής σε όλα τα κέντρα δεδομένων της. Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλά στοιχεία για την εξάλειψη μεμονωμένων σημείων αποτυχίας, μεταξύ των οποίων τα εξής:

 • Αντιγραφή δεδομένων Για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα στην περίπτωση καταστροφής, τα δεδομένα του Google Analytics που αποθηκεύονται στο κατανεμημένο σύστημα αρχείων της Google αντιγράφονται σε ξεχωριστά συστήματα, σε διαφορετικά κέντρα δεδομένων.
 • Γεωγραφική κατανομή κέντρων δεδομένων Η Google έχει στην υπηρεσία της ένα γεωγραφικά κατανεμημένο σύνολο κέντρων δεδομένων που έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη διατήρηση της συνέχειας της υπηρεσίας σε περίπτωση καταστροφής ή άλλου συμβάντος σε μία δεδομένη περιοχή. Οι συνδέσεις υψηλής ταχύτητας μεταξύ των κέντρων δεδομένων διασφαλίζουν τη γρήγορη αντιμετώπιση της κατάστασης. Η διαχείριση των κέντρων δεδομένων είναι επίσης διανεμημένη, ώστε να παρέχεται κάλυψη και διαχείριση συστήματος ανεξάρτητα από την τοποθεσία και ανά πάσα στιγμή.
 • Ευέλικτη και εφεδρική υποδομή Τα συμπλέγματα υπολογιστών της Google είναι σχεδιασμένα έχοντας κατά νου την ανάγκη για ευελιξία και εφεδρεία, συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση των μεμονωμένων σημείων αστοχίας και του αντίκτυπου των κοινών βλαβών εξοπλισμού και των περιβαλλοντικών κινδύνων. Χρησιμοποιούνται διπλά κυκλώματα, διακόπτες, δίκτυα και άλλες απαραίτητες συσκευές ως εφεδρικά. Η υποδομή των εγκαταστάσεων στα κέντρα δεδομένων έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι ισχυρή, ανθεκτική και να μπορεί παράλληλα να συντηρείται.
 • Σχέδιο συνέχειας σε περίπτωση καταστροφής Εκτός από την τήρηση εφεδρικών αντιγράφων των δεδομένων και τον διασκορπισμό των κέντρων δεδομένων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, η Google διαθέτει, επίσης, ένα επιχειρηματικό σχέδιο συνέχειας για τα κεντρικά της γραφεία στο Mountain View της Καλιφόρνιας. Αυτό το σχέδιο προορίζεται για μείζονες καταστροφές, όπως ένας σεισμός ή μια κρίση που αφορά στη δημόσια υγεία και θεωρεί δεδομένο ότι ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα άτομα και υπηρεσίες για διάστημα έως 30 ημερών. Αυτό το σχέδιο έχει δημιουργηθεί, ώστε να είναι εφικτή η συνεχής παροχή των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας.
Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;