Tworzenie niestandardowych wymiarów i aktualizacja kodu śledzenia

Dodawanie atrybutów do branży

Aby udostępnić informacje o atrybutach branży w Analytics, musisz zrobić dwie rzeczy:

 1. Utwórz niestandardowy wymiar dla każdego atrybutu.
 2. Zaktualizuj swój kod śledzenia Analytics dla każdej strony internetowej lub ekranu aplikacji tak, aby zbierać dane dla każdego atrybutu.

Kiedy włączysz remarketing oraz funkcje raportów reklamowych w Analytics będą zbierane, poza danymi zbieranymi normalnie, również informacje z plików cookies oraz identyfikatorów wyświetlania reklam mobilnych (jeśli występują).

Jeśli użytkownicy wyświetlają treści otagowane atrybutami branżowymi (np. reklamę określonego modelu buta), te informacje są przesyłane do Analytics jako wymiary niestandardowe. Analytics udostępnia te dane w Twojej kampanii remarketingu dynamicznego Google Ads.

Jeśli na przykład zaktualizujesz kod śledzenia Analytics tak, aby zawierał atrybut handlu detalicznego ecomm_prodid, po wyświetleniu danych produktów przez użytkowników identyfikatory tych produktów będą zbierane przez Analytics i przekazywane do Google Ads. Kiedy ci sami użytkownicy będą odwiedzać inne witryny w sieci reklamowej Google, Twoja kampania remarketingowa będzie zawierać informacje potrzebne do wyświetlania reklam remarketingowych odpowiednich produktów.

Dodaj atrybuty ze swojej branży

W poniższych sekcjach podajemy wymagane i opcjonalne atrybuty dla każdej branży wraz z przykładami niestandardowych wymiarów w Analytics oraz wskazówkami, jak zmodyfikować tagi i uwzględnić te atrybuty.

Jeśli kod śledzenia Analytics nie został jeszcze dodany do Twojej witryny lub aplikacji, zrób to, zanim przejdziesz dalej.

Aktualizując kod śledzenia w witrynie w celu dodania atrybutów pionowych, dodaj kod dla atrybutów tuż przed zamknięciem tagu </head>.
Dodaj atrybuty z branży Handel detaliczny

[Wymagany] ecomm_prodid: Identyfikator produktu musi odpowiadać jednemu z następujących trzech atrybutów w pliku danych Google Merchant Center: id, item_group_id, c:drid. Dzięki temu reklama dynamiczna może wyświetlać użytkownikom dokładnie te produkty, które przeglądali.

[Opcjonalny] ecomm_pagetype: Wskazuje, na której stronie znajduje się użytkownik. Za pomocą tych danych można opracowywać strategie korzystania z list, by prowadzić remarketing kierowany na użytkowników w dowolnym miejscu na ścieżce zakupu. Przekaż jedną z wartości przykładowych w zależności od typu strony, np.: strona główna, kategoria, produkt, koszyk, zakup.

[Opcjonalny] ecomm_totalvalue: Łączna wartość produktów wyświetlonych na stronie. Określ wartość łączną (sumując wartości produktów wyświetlonych na stronie).

Niestandardowe wymiary w Analytics

Screenshot showing custom dimensions for ecommerce vertical of dynamic remarketing
Rys. 1: E-commerce: niestandardowe wymiary.

Branża Sklep – przykładowy kod

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Insert your GA Web Property ID here, e.g., UA-12345-1
 ga('set','dimension1','12345, 678910, 98765'); // REQUIRED Product ID value, e.g., 12345, 67890
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Optional Page type value, e.g., home, cart, purchase
 ga('set','dimension3','99.95'); // Optional Total value, e.g., 99.95, 5.00, 1500.00
 ga('send', 'pageview');

</script>

Dodaj atrybuty z branży Edukacja

[Wymagany] edu_pid: identyfikator programu musi być zgodny z wartością w kolumnie Program ID w pliku danych. Dzięki temu reklama dynamiczna może przedstawiać użytkownikom dokładnie ten program, który wyświetlili w Twojej witrynie.

[Opcjonalny] edu_pagetype: Wskazuje, na której stronie znajduje się użytkownik. Za pomocą tych danych można opracowywać strategie korzystania z list, by prowadzić remarketing kierowany na użytkowników w dowolnym miejscu na ścieżce zakupu. Przekaż jedną z wartości przykładowych w zależności od typu strony, np.: strona główna, wyniki wyszukiwania, program, potencjalna sprzedaż, ukończona.

[Opcjonalny] edu_totalvalue: Łączna wartość programów wyświetlonych na Twojej stronie.

[Opcjonalny] edu_plocid: Jeśli używasz identyfikatora lokalizacji, identyfikator programu i identyfikator lokalizacji muszą być zgodne z wartościami danego elementu w kolumnach Location ID i Program ID w pliku danych. Jest to klucz opcjonalny. Dzięki temu reklama dynamiczna może wyświetlać użytkownikom dokładnie te programy i lokalizacje, które przeglądali w Twojej witrynie.

Niestandardowe wymiary w Analytics

Screenshot showing custom dimensions for education vertical of dynamic remarketing
Rys. 2 Edukacja: niestandardowe wymiary.

Branża Edukacja – przykład kodu

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Insert your GA Web Property ID here, e.g., UA-12345-1
 ga('set','dimension1','12345'); // REQUIRED Program ID value, e.g., 12345, 67890
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Optional Page type value, e.g., home, lead, complete
 ga('set','dimension3','99.95'); // Optional Total value, e.g., 99.95, 5.00, 1500.00
 ga(‘set’,’dimension4’, ‘Phoenix, AZ’); // Optional Program location ID value, e.g., Austin, TX
 ga('send', 'pageview');

</script>

Dodaj atrybuty z branży Loty

[Wymagany] flight_destid: Identyfikator celu podróży musi być zgodny z wartościami w kolumnie Destination ID w pliku danych. Dzięki temu reklama dynamiczna może przedstawiać użytkownikom dokładnie te miejsca docelowe, które wyświetlili w Twojej witrynie.

[Opcjonalny] flight_pagetype: Wskazuje, na której stronie znajduje się użytkownik. Za pomocą tych danych można opracowywać strategie korzystania z list, by prowadzić remarketing kierowany na użytkowników w dowolnym miejscu na ścieżce zakupu. Przekaż jedną z wartości przykładowych w zależności od typu strony, np.: strona główna, wyniki wyszukiwania, szczegóły oferty, koszyk, zakup.

[Opcjonalny] flight_totalvalue: Łączna wartość lotów wyświetlonych na Twojej stronie. Określ wartość łączną (sumując wartości lotów wyświetlonych na stronie).

[Opcjonalny] flight_originid: Jeśli korzystasz z identyfikatora miejsca wylotu, identyfikatory celu podróży i miejsca wylotu muszą być zgodne z wartościami danego elementu w kolumnach Destination ID i Origin ID w pliku danych. Jest to klucz opcjonalny. Dzięki temu reklama dynamiczna może wyświetlać użytkownikom dokładnie te miejsca wylotu i cele podróży, które przeglądali w Twojej witrynie.

[Opcjonalny] flight_startdate: Wskazuje datę rozpoczęcia lotu (w formacie RRRR-MM-DD), podaną w rezerwacji. Dzięki temu reklama dynamiczna może wyświetlać użytkownikom najtrafniejszy lot, określony na podstawie daty rozpoczęcia przeglądanej w Twojej witrynie.

[Opcjonalny] flight_enddate: Wskazuje datę zakończenia lotu (w formacie RRRR-MM-DD), podaną w rezerwacji. Dzięki temu reklama dynamiczna może wyświetlać użytkownikom najtrafniejszy lot, określony na podstawie daty zakończenia przeglądanej w Twojej witrynie.

Niestandardowe wymiary w Analytics

Screenshot showing custom dimensions for education vertical of dynamic remarketing
Rys. 3 Loty: niestandardowe wymiary.

Branża Loty – przykład kodu

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Insert your GA Web Property ID here, e.g., UA-12345-1
 ga('set','dimension1','JFK'); // REQUIRED Flight destination ID value, e.g., SFO, EWR
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Optional Page type value, e.g., home, searchresults
 ga('set','dimension3','99.95'); // Optional Total value, e.g., 99.95, 5.00, 1500.00
 ga(‘set’,’dimension4’,‘LAX’); // Optional Flight start origin ID value
 ga(‘set’,’dimension5’,‘2014-10-02’); // Optional Flight start date value, in YYYY-MM-DD format
 ga(‘set’,’dimension6’,‘2014-10-08’); // Optional Flight end date value in YYYY-MM-DD format
 ga('send', 'pageview');

</script>
Dodaj atrybuty z branży Hotele i wynajem

[Wymagany] hrental_id: identyfikator usługi musi być zgodny z wartościami w kolumnie Property ID w pliku danych. Dzięki temu reklama dynamiczna może wyświetlać użytkownikom dokładnie te hotele lub informacje o wynajmie, które przeglądali.

[Opcjonalny] hrental_pagetype: Typ strony wskazuje, którą stronę odwiedził dany użytkownik. Standardowe wartości używane do automatycznego tworzenia list: strona główna, wyniki wyszukiwania, szczegóły oferty, zamiar konwersji oraz konwersja.

[Opcjonalny] hrental_totalvalue: Łączna wartość pobytów w hotelu i wynajmów wyświetlonych w Twojej witrynie. Określ wartość łączną (sumując wartości elementów wyświetlonych na stronie).

[Opcjonalny] hrental_startdate: Data rozpoczęcia (format RRRR-MM-DD) pobytu w hotelu lub wynajmu wyświetlonego w Twojej witrynie.

[Opcjonalny] hrental_enddate: Data zakończenia (format RRRR-MM-DD) pobytu w hotelu lub wynajmu wyświetlonego w Twojej witrynie.

Niestandardowe wymiary w Analytics

Screenshot showing custom dimensions for hotels and rentals vertical of dynamic remarketing
Rys. 4: Hotele i wynajem: niestandardowe wymiary.

Branża Hotele i wynajem – przykład kodu

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Insert your GA Web Property ID here, e.g., UA-12345-1
 ga('set','dimension1','1234'); // REQUIRED Hotel Property ID value, e.g., 1234, H256
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Optional Page type value, e.g., home, searchresults
 ga('set','dimension3','99.95'); // Optional Total value, e.g., 99.95, 5.00, 1500.00
 ga(‘set’,’dimension4’,’2014-10-02’); // Optional Reservation start Date value
 ga(‘set’,’dimension5’,‘2014-10-08’); // Optional Reservation end Date value
 ga('send', 'pageview');

</script>

Dodaj atrybuty z branży Oferty pracy

[Wymagany] job_id: Identyfikator oferty pracy musi być zgodny z wartościami w kolumnie Job ID w pliku danych. Dzięki temu reklama dynamiczna może wyświetlać użytkownikom dokładnie te oferty pracy, które przeglądali w Twojej witrynie.

[Opcjonalny] job_pagetype: Typ strony wskazuje, którą stronę odwiedził dany użytkownik. Standardowe wartości używane do automatycznego tworzenia list: strona główna, wyniki wyszukiwania, szczegóły oferty, zamiar konwersji oraz konwersja.

[Opcjonalny] job_totalvalue: Łączna wartość ofert pracy wyświetlonych w Twojej witrynie.

[Opcjonalny] job_locid: Jeśli używasz identyfikatora lokalizacji, identyfikator oferty pracy i identyfikator lokalizacji muszą być zgodne z wartościami danego elementu w kolumnach Job ID i Location ID w pliku danych. Jest to klucz opcjonalny. Dzięki temu reklama dynamiczna może wyświetlać użytkownikom dokładnie tę ofertę pracy i lokalizację, którą przeglądali w Twojej witrynie.

Niestandardowe wymiary w Analytics

Screenshot showing custom dimensions for jobs vertical of dynamic remarketing
Rys. 5: Oferty pracy: niestandardowe wymiary.

Branża Oferty pracy – przykład kodu


<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Insert your GA Web Property ID here, e.g., UA-12345-1
 ga('set','dimension1','12345'); // REQUIRED Job ID value, e.g., 12345, 67890
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Optional Page type value, e.g., home, searchresults
 ga('set','dimension3','99.95'); // Optional Total value, e.g., 99.95, 5.00, 1500.00
 ga(‘set’,’dimension4’, ‘Phoenix, AZ’); // Optional Job location ID value, e.g., Ann Arbor, MI
 ga('send', 'pageview');

</script>

Dodaj atrybuty z branży Oferty lokalne

[Wymagany] local_id: identyfikator oferty musi być zgodny z wartościami w kolumnie Deal ID w pliku danych. Dzięki temu reklama dynamiczna może wyświetlać użytkownikom dokładnie te oferty lokalne, które wyświetlali w Twojej witrynie.

[Opcjonalny] local_pagetype: Typ strony określa, którą stronę odwiedził dany użytkownik. Standardowe wartości używane do automatycznego tworzenia list: strona główna, wyniki wyszukiwania, szczegóły oferty, zamiar konwersji oraz konwersja.

[Opcjonalny] local_totalvalue: Łączna wartość ofert lokalnych wyświetlonych w witrynie. Określ wartość łączną (sumując wartości ofert lokalnych wyświetlonych na stronie).

Niestandardowe wymiary w Analytics

Screenshot showing custom dimensions for local deals vertical of dynamic remarketing
Rys. 6: Oferty lokalne: niestandardowe wymiary.

Branża Oferty lokalne – przykład kodu


<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Insert your GA Web Property ID here, e.g., UA-12345-1
 ga('set','dimension1','12345'); // REQUIRED Deal ID value, e.g., 12345, 67890
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Optional Page type value, e.g., home, searchresults
 ga('set','dimension3','99.95'); // Optional Total value, e.g., 99.95, 5.00, 1500.00
 ga('send', 'pageview');

</script>

Dodaj atrybuty z branży Nieruchomości

[Wymagany] listing_id: identyfikator wpisu musi być zgodny z wartościami w kolumnie Listing ID w pliku danych. Dzięki temu reklama dynamiczna może wyświetlać użytkownikom dokładnie te wpisy, które przeglądali w Twojej witrynie.

[Opcjonalny] listing_pagetype: Typ strony wskazuje, którą stronę odwiedził dany użytkownik. Standardowe wartości używane do automatycznego tworzenia list: strona główna, wyniki wyszukiwania, szczegóły oferty, zamiar konwersji oraz konwersja.

[Opcjonalny] listing_totalvalue: Łączna wartość wpisów wyświetlonych w witrynie.

Niestandardowe wymiary w Analytics

Screenshot showing custom dimensions for real estate vertical of dynamic remarketing
Rys. 7: Nieruchomości: niestandardowe wymiary.

Branża Nieruchomości – przykład kodu


<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Insert your GA Web Property ID here, e.g., UA-12345-1
 ga('set','dimension1','12345'); // REQUIRED Listing ID value, e.g., 12345, 67890
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Optional Page type value, e.g., home, searchresults
 ga('set','dimension3','99.95'); // Optional Total value, e.g., 99.95, 5.00, 1500.00
 ga('send', 'pageview');

</script>

Dodaj atrybuty z branży Podróże

[Wymagany] travel_destid: Identyfikator celu podróży musi być zgodny z wartościami w kolumnie Destination ID w pliku danych. Jest to klucz wymagany. Dzięki temu reklama dynamiczna może przedstawiać użytkownikom dokładnie te miejsca docelowe, które wyświetlili w Twojej witrynie.

[Opcjonalny] travel_pagetype: Typ strony określa, którą stronę odwiedził dany użytkownik. Standardowe wartości używane do automatycznego tworzenia list: strona główna, wyniki wyszukiwania, szczegóły oferty, zamiar konwersji oraz konwersja.

[Opcjonalny] travel_totalvalue: Łączna wartość ofert wyświetlonych w Twojej witrynie. Określ wartość łączną (sumując wartości ofert wyświetlonych na stronie).

[Opcjonalny] travel_originid: Jeśli używasz identyfikatora punktu początkowego, identyfikator celu podróży i identyfikator punktu początkowego muszą być zgodne z wartościami danego elementu w kolumnach Destination ID i Origin ID w pliku danych. Jest to klucz opcjonalny. Dzięki temu reklama dynamiczna może wyświetlać użytkownikom dokładnie ten punkt początkowy i cel podróży, które przeglądali w Twojej witrynie.

[Opcjonalny] travel_startdate: Wskazuje datę rozpoczęcia podróży (w formacie RRRR-MM-DD), podaną w rezerwacji. Dzięki temu reklama dynamiczna może wyświetlać użytkownikom oferty z datą rozpoczęcia, jaką przeglądali w Twojej witrynie.

[Opcjonalny] travel_enddate: skazuje datę zakończenia podróży (w formacie RRRR-MM-DD), podaną w rezerwacji. Dzięki temu reklama dynamiczna może wyświetlać użytkownikom oferty z datą zakończenia, jaką przeglądali w Twojej witrynie.

Niestandardowe wymiary w Analytics

Screenshot showing custom dimensions for travel vertical of dynamic remarketing
Rys. 8: Podróże: niestandardowe wymiary.

Branża Podróże – przykład kodu

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Insert your GA Web Property ID here, e.g., UA-12345-1
 ga('set','dimension1','NYC'); // REQUIRED Destination ID value, e.g., NYC, SFO
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Optional Page type value, e.g., home, searchresults
 ga('set','dimension3','99.95'); // Optional Total value, e.g., 99.95, 5.00, 1500.00
 ga('set','dimension4','SFO'); // Optional Origin ID value, e.g., FTW, CHI
 ga(‘set’,’dimension5’,’2014-10-02’); // Optional Reservation start date value
 ga(‘set’,’dimension6’,‘2014-10-08’); // Optional Reservation end date value
 ga('send', 'pageview');

</script>

Dodaj atrybuty z branży Niestandardowe

[Wymagany] dynx_itemid: Identyfikator musi być zgodny z wartością w kolumnie ID w pliku danych. Dzięki temu reklama dynamiczna może przedstawiać użytkownikom dokładnie te elementy, które wyświetlili w Twojej witrynie.

[Opcjonalny] dynx_pagetype: Wskazuje, na której stronie znajduje się użytkownik. Za pomocą tych danych można opracowywać strategie korzystania z list, by prowadzić remarketing kierowany na użytkowników w dowolnym miejscu na ścieżce zakupu. Przekaż jedną z wartości przykładowych w zależności od typu strony, np.: strona główna, wyniki wyszukiwania, szczegóły oferty, zamiar konwersji oraz konwersja.

[Opcjonalny] dynx_totalvalue: Łączna wartość elementów wyświetlonych w Twojej witrynie. Określ wartość łączną (sumując wartości elementów wyświetlonych na stronie).

[Opcjonalny] dynx_itemid2: Jeśli używasz parametru ID2, jego wartość musi być zgodna z wartością danego elementu w kolumnie ID2 w pliku danych. Jest to klucz opcjonalny. Dzięki temu reklama dynamiczna może wyświetlać użytkownikom dokładnie taką kombinację identyfikatora elementu 1 i identyfikatora elementu 2, jaką przeglądali w Twojej witrynie.

Niestandardowe wymiary w Analytics

Screenshot showing custom dimensions for custom vertical of dynamic remarketing
Rys. 9: Remarketing dynamiczny: niestandardowe wymiary.

Branża Inne – przykład kodu

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Insert your GA Web Property ID here, e.g., UA-12345-1
 ga('set','dimension1','12345'); // REQUIRED Item ID value, e.g., 12345, 67890
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Optional Page type value, e.g., home, searchresults
 ga('set','dimension3','99.95'); // Optional Total value, e.g., 99.95, 5.00, 1500.00
 ga(‘set’,’dimension4’, ‘Phoenix, AZ’); // Optional Item ID2 value
 ga('send', 'pageview');

</script>

 

Jeśli chcesz zaktualizować tagi w Menedżerze tagów, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

 

Dalsze kroki

 1. Utwórz odbiorców remarketingu w Analytics.
 2. Utwórz atrybuty remarketingu dynamicznego.
 3. Utwórz kampanię remarketingu dynamicznego w Google Ads.

Powiązane materiały

Niestandardowe wymiary i dane

Niestandardowe wymiary w Menedżerze tagów Google

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?