Pielāgotu kategoriju izveide un izsekošanas koda atjaunināšana

Pievienojiet sava uzņēmuma vertikāla atribūtus.

Lai pakalpojumā Analytics būtu pieejama vertikāla atribūtu informācija, ir jāveic divas darbības.

 1. Izveidojiet pielāgotu kategoriju katram atribūtam.
 2. Lai apkopotu katra atribūta datus, atjauniniet Analytics izsekošanas kodu katrai atbilstošajai tīmekļa lapai vai lietotnes ekrānam.

Ja iespējojat atkārtotā mārketinga un reklamēšanas pārskatu funkcijas, Analytics apkopo informāciju kā parasti, kā arī informāciju no reklamēšanas sīkfailiem un mobilo reklāmu ID, ja tie ir pieejami.

Kad lietotāji skata saturu, kam ir pievienoti vertikāla atribūtu tagi (piemēram, konkrēta kurpju veida reklāma), šī informācija tiek nosūtīta pakalpojumam Analytics kā pielāgotas kategorijas. Pēc tam pakalpojums Analytics šo informāciju padara pieejamu jūsu Google Ads dinamiskā atkārtotā mārketinga kampaņā,

Piemēram, ja atjaunināt Analytics izsekošanas kodu, lai iekļautu mazumtirdzniecības atribūtu ecomm_prodid, pēc tam, kad lietotāji skata šos produktus, produktu ID tiek apkopoti pakalpojumā Analytics un nodoti Google Ads. Kad vēlāk šie lietotāji apmeklē citas vietnes Google reklāmas tīklā, jūsu atkārtotā mārketinga kampaņai ir nepieciešamā informācija, lai saistībā ar šiem konkrētajiem produktiem rādītu atkārtotā mārketinga reklāmas.

Atribūtu pievienošana vertikālam

Katrā no sadaļām tālāk ir iekļauti katra vertikāla obligātie un neobligātie atribūti, kā arī piemēri par pielāgotajām kategorijām, kas jāizveido pakalpojumā Analytics, un piemēri par to, kā modificēt esošo Analytics izsekošanas kodu, lai iekļautu šos atribūtus.

Pirmā veicamā darbība ir Analytics izsekošanas koda pievienošana savai vietnei vai lietotnei, ja to vēl neesat izdarījis.

Kad atjaunināt izsekošanas kodu savā tīmekļa vietnē, lai pievienotu vertikāles atribūtus, pievienojiet atribūtiem paredzēto kodu tieši pirms beigu taga </head>.
Atribūtu pievienošana vertikālei Mazumtirdzniecība

[Obligāts] ecomm_prodid: produkta ID ir jāatbilst jebkurai no šo trīs atribūtu vērtībām Google tirgotāju centra plūsmā: id, item_group_id, c:drid. Tādējādi dinamiskajā reklāmā lietotājiem var rādīt tieši tos produktus, kurus viņi ir skatījuši.

[Neobligāts] ecomm_pagetype: norāda, kurā lapā atrodas lietotājs. Izmantojiet to, lai izveidotu sarakstu stratēģijas un tādējādi varētu lietot atkārtoto mārketingu lietotājiem jebkurā pirkuma piltuves posmā. Norādiet vienu no piedāvātajām vērtībām atkarībā no lapas veida, piemēram, home, category, product, cart, purchase.

[Neobligāts] ecomm_totalvalue: jūsu vietnē skatīto produktu kopējā vērtība. Lūdzu, norādiet kopējo vērtību (lapā skatīto produktu vērtību summu).

Pielāgotās kategorijas pakalpojumā Analytics

Screenshot showing custom dimensions for ecommerce vertical of dynamic remarketing
1. attēls. Vertikāles “E-komercija” pielāgotās kategorijas.

Vertikāles “Mazumtirdzniecība” koda paraugs

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Šeit ievietojiet sava GA tīmekļa īpašuma ID, piem., UA-12345-1.
 ga('set','dimension1','12345, 678910, 98765'); // OBLIGĀTA produkta ID vērtība, piem., 12345, 67890.
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Neobligāta lapas veida vērtība, piem., home, cart, purchase.
 ga('set','dimension3','99.95'); // Neobligāta kopējā vērtība, piem., 99.95, 5.00, 1500.00.
 ga('send', 'pageview');

</script>

Atribūtu pievienošana vertikālei Izglītība

[Obligāts] edu_pid: programmas ID ir jāatbilst kolonnas “Programmas ID” vērtībām jūsu plūsmā. Tādējādi dinamiskajā reklāmā lietotājiem var rādīt tieši tās programmas, kuras viņi ir skatījuši jūsu vietnē.

[Neobligāts] edu_pagetype: norāda, kurā lapā atrodas lietotājs. Izmantojiet to, lai izveidotu sarakstu stratēģijas un tādējādi varētu lietot atkārtoto mārketingu lietotājiem jebkurā pirkuma piltuves posmā. Norādiet vienu no piedāvātajām vērtībām atkarībā no lapas veida, piemēram, home, searchresults, program, lead, complete.

[Neobligāts] edu_totalvalue: jūsu vietnē skatīto programmu kopējā vērtība.

[Neobligāts] edu_plocid: ja tiek izmantots atrašanās vietas ID, programmas ID un atrašanās vietas ID ir jāatbilst noteikta vienuma kolonnu “Atrašanās vietas ID” un “Programmas ID” vērtībām jūsu plūsmā. Šī ir neobligāta atslēga. Tādējādi dinamiskajā reklāmā lietotājiem var rādīt tieši tās programmas un atrašanās vietas, kuras viņi ir skatījuši jūsu vietnē.

Pielāgotās kategorijas pakalpojumā Analytics

Screenshot showing custom dimensions for education vertical of dynamic remarketing
2. attēls. Vertikāles “Izglītība” pielāgotās kategorijas.

Vertikāles “Izglītība” koda paraugs

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Šeit ievietojiet sava GA tīmekļa īpašuma ID, piem., UA-12345-1.
 ga('set','dimension1','12345'); // OBLIGĀTA programmas ID vērtība, piem., 12345, 67890.
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Neobligāta lapas veida vērtība, piem., home, lead, complete.
 ga('set','dimension3','99.95'); // Neobligāta kopējā vērtība, piem., 99.95, 5.00, 1500.00.
 ga(‘set’,’dimension4’, ‘Phoenix, AZ’); // Neobligāta programmas atrašanās vietas ID vērtība, piem., “Austin, TX”.
 ga('send', 'pageview');

</script>

Atribūtu pievienošana vertikālei Lidojumi

[Obligāts] flight_destid: galamērķa ID ir jāatbilst kolonnas “Galamērķa ID” vērtībām jūsu plūsmā. Tādējādi dinamiskajā reklāmā lietotājiem var rādīt tieši tos galamērķus, ko viņi ir skatījuši jūsu vietnē.

[Neobligāts] flight_pagetype: norāda, kurā lapā atrodas lietotājs. Izmantojiet to, lai izveidotu sarakstu stratēģijas un tādējādi varētu lietot atkārtoto mārketingu lietotājiem jebkurā pirkuma piltuves posmā. Norādiet vienu no piedāvātajām vērtībām atkarībā no lapas veida, piemēram, home, searchresults, offerdetail, cart, purchase.

[Neobligāts] flight_totalvalue: jūsu vietnē skatīto lidojumu kopējā vērtība. Lūdzu, norādiet kopējo vērtību (lapā skatīto lidojumu vērtību summu).

[Neobligāts] flight_originid: ja tiek izmantots izlidošanas vietas ID, galamērķa ID un izlidošanas vietas ID ir jāatbilst noteikta vienuma kolonnu “Galamērķa ID” un “Izlidošanas vietas ID” vērtībām jūsu plūsmā. Šī ir neobligāta atslēga. Izmantojot šo atribūtu, dinamiskajā reklāmā lietotājiem var tikt rādīta tieši tā izlidošanas vieta un tieši tas galamērķis, kurus viņi ir skatījuši jūsu vietnē.

[Neobligāts] flight_startdate: norāda rezervācijas lidojuma sākuma datumu (formātā GGGG-MM-DD). Izmantojot šo atribūtu, dinamiskajā reklāmā lietotājiem var tikt rādīti vispiemērotākie lidojumi atbilstoši tieši tiem sākuma datumiem, kurus viņi ir skatījuši jūsu vietnē.

[Neobligāts] flight_enddate: norāda rezervācijas lidojuma beigu datumu (formātā GGGG-MM-DD). Izmantojot šo atribūtu, dinamiskajā reklāmā lietotājiem var tikt rādīti vispiemērotākie lidojumi atbilstoši tieši tiem beigu datumiem, kurus viņi ir skatījuši jūsu vietnē.

Pielāgotās kategorijas pakalpojumā Analytics

Screenshot showing custom dimensions for education vertical of dynamic remarketing
3. attēls. Vertikāles “Lidojumi” pielāgotās kategorijas.

Vertikāles “Lidojumi” koda paraugs

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Šeit ievietojiet sava GA tīmekļa īpašuma ID, piem., UA-12345-1.
 ga('set','dimension1','JFK'); // OBLIGĀTA lidojuma galamērķa ID vērtība, piem., SFO, EWR.
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Neobligāta lapas veida vērtība, piem., home, searchresults.
 ga('set','dimension3','99.95'); // Neobligāta kopējā vērtība, piem., 99.95, 5.00, 1500.00.
 ga(‘set’,’dimension4’,‘LAX’); // Neobligāta izlidošanas vietas ID vērtība.
 ga(‘set’,’dimension5’,‘2014-10-02’); // Neobligāta lidojuma sākuma datuma vērtība formātā GGGG-MM-DD.
 ga(‘set’,’dimension6’,‘2014-10-08’); // Neobligāta lidojuma beigu datuma vērtība formātā GGGG-MM-DD.
 ga('send', 'pageview');

</script>
Atribūtu pievienošana vertikālei Viesnīcas un nekustamo īpašumu īre

[Obligāts] hrental_id: īpašuma ID ir jāatbilst kolonnas “Īpašuma ID” vērtībām jūsu plūsmā. Izmantojot šo atribūtu, dinamiskajā reklāmā lietotājiem var tikt rādītas tieši tās viesnīcas un tieši tie nekustamo īpašumu īres piedāvājumi, kurus viņi ir skatījuši.

[Neobligāts] hrental_pagetype: lapas veids norāda, kuru lapu lietotāji ir apmeklējuši. Automātiskajai saraksta izveidei tiek izmantotas šādas standarta vērtības: home, searchresults, offerdetail, conversionintent un conversion.

[Neobligāts] hrental_totalvalue: jūsu vietnē skatīto viesnīcu un nekustamo īpašumu īres piedāvājumu kopējā vērtība. Lūdzu, norādiet kopējo vērtību (lapā skatīto vienumu vērtību summu).

[Neobligāts] hrental_startdate: jūsu vietnē skatītās viesnīcas vai nekustamā īpašuma īres piedāvājuma rezervācijas sākuma datums (formātā GGGG-MM-DD).

[Neobligāts] hrental_enddate: jūsu vietnē skatītās viesnīcas vai nekustamā īpašuma īres piedāvājuma rezervācijas beigu datums (formātā GGGG-MM-DD).

Pielāgotās kategorijas pakalpojumā Analytics

Screenshot showing custom dimensions for hotels and rentals vertical of dynamic remarketing
4. attēls. Vertikāles “Viesnīcu un nekustamo īpašumu īre” pielāgotās kategorijas.

Vertikāles “Viesnīcas un nekustamo īpašumu īre” koda paraugs

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Šeit ievietojiet sava GA tīmekļa īpašuma ID, piem., UA-12345-1.
 ga('set','dimension1','1234'); // OBLIGĀTA viesnīcas īpašuma ID vērtība, piem., 1234, H256.
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Neobligāta lapas veida vērtība, piem., home, searchresults.
 ga('set','dimension3','99.95'); // Neobligāta kopējā vērtība, piem., 99.95, 5.00, 1500.00.
 ga(‘set’,’dimension4’,’2014-10-02’); // Neobligāta rezervācijas sākuma datuma vērtība.
 ga(‘set’,’dimension5’,‘2014-10-08’); // Neobligāta rezervācijas beigu datuma vērtība.
 ga('send', 'pageview');

</script>

Atribūtu pievienošana vertikālei Vakances

[Obligāts] job_id: vakances ID ir jāatbilst kolonnas “Vakances ID” vērtībām jūsu plūsmā. Izmantojot šo atribūtu, dinamiskajā reklāmā lietotājiem var tikt rādītas tieši tās vakances, kuras viņi ir skatījuši jūsu vietnē.

[Neobligāts] job_pagetype: lapas veids norāda, kuru lapu lietotāji ir apmeklējuši. Automātiskajai saraksta izveidei tiek izmantotas šādas standarta vērtības: home, searchresults, offerdetail, conversionintent un conversion.

[Neobligāts] job_totalvalue: jūsu vietnē skatīto vakanču kopējā vērtīb.

[Neobligāts] job_locid: ja tiek izmantots atrašanās vietas ID, vakances ID un atrašanās vietas ID ir jāatbilst noteikta vienuma kolonnu “Vakances ID” un “Atrašanās vietas ID” vērtībām jūsu plūsmā. Šī ir neobligāta atslēga. Izmantojot šo atribūtu, dinamiskajā reklāmā lietotājiem var tikt rādīta tieši tā vakance un tieši tā atrašanās vieta, kuras viņi ir skatījuši jūsu vietnē.

Pielāgotās kategorijas pakalpojumā Analytics

Screenshot showing custom dimensions for jobs vertical of dynamic remarketing
5. attēls. Vertikāles “Vakances” pielāgotās kategorijas.

Vertikāles “Vakances” koda paraugs


<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Šeit ievietojiet sava GA tīmekļa īpašuma ID, piem., UA-12345-1.
 ga('set','dimension1','12345'); // OBLIGĀTA vakances ID vērtība, piem., 12345, 67890.
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Neobligāta lapas veida vērtība, piem., home, searchresults.
 ga('set','dimension3','99.95'); // Neobligāta kopējā vērtība, piem., 99.95, 5.00, 1500.00.
 ga(‘set’,’dimension4’, ‘Phoenix, AZ’); // Neobligāta vakances atrašanās vietas ID vērtība, piem., “Ann Arbor, MI”.
 ga('send', 'pageview');

</script>

Atribūtu pievienošana vertikālei Vietējie darījumi

[Obligāts] local_id: darījuma ID ir jāatbilst kolonnas “Darījuma ID” vērtībām jūsu plūsmā. Izmantojot šo atribūtu, dinamiskajā reklāmā lietotājiem var tikt rādīti tieši tie vietējie piedāvājumi, kurus viņi ir skatījuši jūsu vietnē.

[Neobligāts] local_pagetype: lapas veids norāda, kuru lapu lietotāji ir apmeklējuši. Automātiskajai saraksta izveidei tiek izmantotas šādas standarta vērtības: home, searchresults, offerdetail, conversionintent un conversion.

[Neobligāts] local_totalvalue: jūsu vietnē skatīto vietējo piedāvājumu kopējā vērtība. Ludzu, norādiet kopējo vērtību (lapā skatīto vietējo darījumu vērtību summu).

Pielāgotās kategorijas pakalpojumā Analytics

Screenshot showing custom dimensions for local deals vertical of dynamic remarketing
6. attēls. Vertikāles “Vietējie darījumi” pielāgotās kategorijas.

Vertikāles “Vietējie darījumi” koda paraugs


<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Šeit ievietojiet sava GA tīmekļa īpašuma ID, piem., UA-12345-1.
 ga('set','dimension1','12345'); // OBLIGĀTA darījuma ID vērtība, piem., 12345, 67890.
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Neobligāta lapas veida vērtība, piem., home, searchresults.
 ga('set','dimension3','99.95'); // Neobligāta kopējā vērtība, piem., 99.95, 5.00, 1500.00.
 ga('send', 'pageview');

</script>

Atribūtu pievienošana vertikālei Nekustamais īpašums

[Obligāts] listing_id: ieraksta ID ir jāatbilst kolonnas “Ieraksta ID” vērtībām jūsu plūsmā. Izmantojot šo atribūtu, dinamiskajā reklāmā lietotājiem var tikt rādīti tieši tie ieraksti, kurus viņi ir skatījuši jūsu vietnē.

[Neobligāts] listing_pagetype: lapas veids norāda, kuru lapu lietotāji ir apmeklējuši. Automātiskajai saraksta izveidei tiek izmantotas šādas standarta vērtības: home, searchresults, offerdetail, conversionintent un conversion.

[Neobligāts] listing_totalvalue: jūsu vietnē skatīto ierakstu kopējā vērtība.

Pielāgotās kategorijas pakalpojumā Analytics

Screenshot showing custom dimensions for real estate vertical of dynamic remarketing
7. attēls. Vertikāles “Nekustamais īpašums” pielāgotās kategorijas.

Vertikāles “Nekustamais īpašums” koda paraugs


<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Šeit ievietojiet sava GA tīmekļa īpašuma ID, piem., UA-12345-1.
 ga('set','dimension1','12345'); // NEOBLIGĀTA ieraksta ID vērtība, piem., 12345, 67890.
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Neobligāta lapas veida vērtība, piem., home, searchresults.
 ga('set','dimension3','99.95'); // Neobligāta kopējā vērtība, piem., 99.95, 5.00, 1500.00.
 ga('send', 'pageview');

</script>

Atribūtu pievienošana vertikālei Ceļošana

[Obligāts] travel_destid: galamērķa ID ir jāatbilst kolonnas “Galamērķa ID” vērtībām jūsu plūsmā. Šī ir obligāta atslēga. Tādējādi dinamiskajā reklāmā lietotājiem var rādīt tieši tos galamērķus, ko viņi ir skatījuši jūsu vietnē.

[Neobligāts] travel_pagetype: lapas veids norāda, kuru lapu lietotāji ir apmeklējuši. Automātiskajai saraksta izveidei tiek izmantotas šādas standarta vērtības: home, searchresults, offerdetail, conversionintent un conversion.

[Neobligāts] travel_totalvalue: jūsu vietnē skatīto piedāvājumu kopējā vērtība. Lūdzu, norādiet kopējo vērtību (lapā skatīto piedāvājumu vērtību summu).

[Neobligāts] travel_originid: ja tiek izmantots ceļojuma sākuma vietas ID, tad galamērķa ID un ceļojuma sākuma vietas ID ir jāatbilst noteikta vienuma kolonnu “Galamērķa ID” un “Ceļojuma sākuma vietas ID” vērtībām jūsu plūsmā. Šī ir neobligāta atslēga. Izmantojot šo atribūtu, dinamiskajā reklāmā lietotājiem var tikt rādīts tieši tas galamērķis un tieši tā ceļojuma sākuma vieta, kurus viņi ir skatījuši jūsu vietnē.

[Neobligāts] travel_startdate: norāda rezervācijas ceļojuma sākuma datumu (formātā GGGG-MM-DD). Izmantojot šo atribūtu, dinamiskajā reklāmā lietotājiem var tikt rādīti piedāvājumi, kas atbilst tieši tiem sākuma datumiem, kurus viņi ir skatījuši jūsu vietnē.

[Neobligāts] travel_enddate: norāda rezervācijas ceļojuma beigu datumu (formātā GGGG-MM-DD). Izmantojot šo atribūtu, dinamiskajā reklāmā lietotājiem var tikt rādīti piedāvājumi, kas atbilst tieši tiem beigu datumiem, kurus viņi ir skatījuši jūsu vietnē.

Pielāgotās kategorijas pakalpojumā Analytics

Screenshot showing custom dimensions for travel vertical of dynamic remarketing
8. attēls. Vertikāles “Ceļošana” pielāgotās kategorijas.

Vertikāles “Ceļošana” koda paraugs

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Šeit ievietojiet sava GA tīmekļa īpašuma ID, piem., UA-12345-1.
 ga('set','dimension1','NYC'); // OBLIGĀTA galamērķa ID vērtība, piem., NYC, SFO.
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Neobligāta lapas veida vērtība, piem., home, searchresults.
 ga('set','dimension3','99.95'); // Neobligāta kopējā vērtība, piem., 99.95, 5.00, 1500.00.
 ga('set','dimension4','SFO'); // Neobligāta sākumpunkta ID vērtība, piem., FTW, CHI.
 ga(‘set’,’dimension5’,’2014-10-02’); // Neobligāta rezervācijas sākuma datuma vērtība.
 ga(‘set’,’dimension6’,‘2014-10-08’); // Neobligāta rezervācijas beigu datuma vērtība.
 ga('send', 'pageview');

</script>

Atribūtu pievienošana vertikālei Pielāgots

[Obligāts] dynx_itemid: identifikatoram ir jāatbilst kolonnas “ID” vērtībām jūsu plūsmā. Tādējādi dinamiskajā reklāmā lietotājiem var rādīt tieši tos vienumus, ko viņi ir skatījuši jūsu vietnē.

[Neobligāts] dynx_pagetype: norāda, kurā lapā atrodas lietotājs. Izmantojiet to, lai izveidotu sarakstu stratēģijas un tādējādi varētu lietot atkārtoto mārketingu lietotājiem jebkurā pirkuma piltuves posmā. Norādiet vienu no piedāvātajām vērtībām atkarībā no lapas veida, piemēram, home, searchresults, offerintent, conversionintent, conversion.

[Neobligāts] dynx_totalvalue: jūsu vietnē skatīto vienumu kopējā vērtība. Lūdzu, norādiet kopējo vērtību (lapā skatīto vienumu vērtību summu).

[Neobligāts] dynx_itemid2: ja tiek izmantots 2. ID, tam ir jāatbilst noteikta vienuma kolonnas 2. ID vērtībai jūsu plūsmā. Šī ir neobligāta atslēga. Izmantojot šo atribūtu, dinamiskajā reklāmā lietotājiem var tikt rādīta tieši tā vienuma ID un vienuma 2. ID kombinācija, kuru viņi ir skatījuši jūsu vietnē.

Pielāgotās kategorijas pakalpojumā Analytics

Screenshot showing custom dimensions for custom vertical of dynamic remarketing
9. attēls. Dinamiskā atkārtotā mārketinga pielāgotās kategorijas.

Vertikāles “Pielāgots” koda paraugs

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Šeit ievietojiet sava GA tīmekļa īpašuma ID, piem., UA-12345-1.
 ga('set','dimension1','12345'); // OBLIGĀTA vienuma ID vērtība, piem., 12345, 67890.
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Neobligāta lapas veida vērtība, piem., home, searchresults.
 ga('set','dimension3','99.95'); // Neobligāta kopējā vērtība, piem., 99.95, 5.00, 1500.00.
 ga(‘set’,’dimension4’, ‘Phoenix, AZ’); // Neobligāta vienuma 2. ID vērtība.
 ga('send', 'pageview');

</script>

 

Ja tagu atjaunināšanai izmantosiet Tagu pārvaldnieku, izpildiet šos norādījumus.

 

Nākamās darbības

 1. Izveidojiet atkārtota mārketinga auditorijas pakalpojumā Analytics.
 2. Izveidojiet dinamiskā atkārtotā mārketinga atribūtus.
 3. Izveidojiet dinamiskā atkārtotā mārketinga kampaņu pakalpojumā Google Ads.

Saistītie resursi

Pielāgotas kategorijas un metrika

Darbs ar pielāgotām kategorijām Google tagu pārvaldniekā

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?