יצירת מימדים מותאמים אישית ועדכון קוד המעקב

הוספת מאפיינים לתחום שבו העסק שלך פועל.

כדי להפוך את המידע על מאפיינים של תחום מסוים לזמין עבור Analytics, עליך לעשות שני דברים:

 1. צור מימד מותאם אישית לכל מאפיין
 2. עדכן את קוד המעקב של Google Analytics בכל דף אינטרנט או מסך אפליקציה רלוונטיים, כדי לאסוף נתונים על כל מאפיין

כאשר אתה מפעיל רימרקטינג ותכונות של דיווח לצורך פרסום, מערכת Google Analytics אוספת מידע כרגיל, כמו גם מידע מקובצי Cookie להעדפות מודעה ומזהי פרסום בנייד, אם קיימים.

כאשר המשתמשים מציגים תוכן המתויג במאפיינים של תחום מסוים (לדוגמה, מודעה המפרסמת נעל מסוג מסוים), מידע זה מועבר ל-Google Analytics כמימדים מותאמים אישית. לאחר מכן, מערכת Google Analytics הופכת את המידע לזמין לשימוש בקמפיין הרימרקטינג הדינמי שלך ב-Google Ads.

לדוגמה, אם תעדכן את קוד המעקב שלך ב-Google Analytics כך שיכלול את מאפיין הקמעונאות ecomm_prodid‏, כשמשתמשים יציגו מוצרים אלה, מזהי המוצרים ייאספו ב-Google Analytics ויועברו ל-Google Ads. כשמשתמשים אלה יבקרו לאחר מכן באתרים אחרים ברשת המדיה של Google, קמפיין הרימרקטינג שלך יכיל את המידע הדרוש להצגת מודעות רימרקטינג עבור מוצרים מסוימים אלו.

הוספת המאפיינים של תחום מסוים

כל אחד מהסעיפים הבאים כולל את מאפייני החובה והמאפיינים האופציונליים לכל תחום, לצד דוגמאות של המימדים המותאמים אישית שעליך ליצור ב-Google Analytics, ודוגמאות שיראו לך כיצד לשנות את קוד המעקב הקיים של Google Analytics כך שיכלול מאפיינים אלה.

אם עדיין לא הוספת את קוד המעקב של Google Analytics לאתר או לאפליקציה שלך, עליך להתחיל בביצוע פעולה זו.

כאשר אתה מעדכן את קוד המעקב באתר שלך כדי להוסיף מאפיינים של תחום מסוים, הוסף את הקוד עבור המאפיינים בדיוק לפני התג הסוגר </head>.
הוספת מאפיינים לתחום הקמעונאות

[חובה] ecomm_prodid: מזהה המוצר חייב להתאים לאחד משלושת המאפיינים בעדכון של Google Merchant Center: ‏id‏ ,item_group_id או ‏c:drid. בדרך זו ניתן להציג במודעה הדינמית את המוצרים הספציפיים שבהם צפו המשתמשים.

[אופציונלי] ecomm_pagetype: מציין באיזה דף המשתמש נמצא. השתמש באפשרות זו כדי ליצור אסטרטגיות של רשימות לצורך שיווק מחדש למשתמשים בכל שלב של משפך הרכישה. העבר את אחד מהערכים לדוגמה בהתאם לסוג הדף, למשל home, ‏category, ‏product, ‏cart, ‏purchase.

[אופציונלי] ecomm_totalvalue: הערך הכולל של המוצרים שנצפו באתר שלך. עליך לציין את הערך הכולל (סיכום ערכי המוצרים שנצפו בדף מסוים).

מאפיינים מותאמים אישית ב-Analytics

Screenshot showing custom dimensions for ecommerce vertical of dynamic remarketing
איור 1: מאפיינים מותאמים אישית למסחר אלקטרוני.

קוד לדוגמה לתחום הקמעונאות

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Insert your GA Web Property ID here, e.g., UA-12345-1
 ga('set','dimension1','12345, 678910, 98765'); // REQUIRED Product ID value, e.g., 12345, 67890
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Optional Page type value, e.g., home, cart, purchase
 ga('set','dimension3','99.95'); // Optional Total value, e.g., 99.95, 5.00, 1500.00
 ga('send', 'pageview');

</script>

הוספת מאפיינים לתחום החינוך

[חובה] edu_pid: מזהה התוכנית חייב להתאים לערכים מהעמודה 'מזהה תכנית' בעדכון שלך. כך המודעה הדינמית יכולה להציג למשתמשים בדיוק את התכניות שבהן הם צפו באתר שלך.

[אופציונלי] edu_pagetype: מציין באיזה דף המשתמש. השתמש באפשרות זו כדי ליצור אסטרטגיות של רשימות לצורך שיווק מחדש למשתמשים בכל שלב של משפך הרכישה. העבר את אחד מהערכים לדוגמה בהתאם לסוג הדף, למשל home, ‏searchresults, ‏program, ‏lead, ‏complete.

[אופציונלי] edu_totalvalue: הערך הכולל של התכניות שנצפו באתר שלך.

[אופציונלי] edu_plocid: אם נעשה שימוש במזהה המיקום, חייבת להיות התאמה בין מזהה התכנית ומזהה המיקום לבין ערכים מהעמודות 'מזהה מיקום' ו'מזהה תכנית' עבור פריט נתון בעדכון שלך. זהו מפתח אופציונלי. בדרך זו ניתן להציג במודעה הדינמית את התוכניות והמיקומים הספציפיים שבהם צפו המשתמשים במהלך הביקור באתר.

מאפיינים מותאמים אישית ב-Analytics

Screenshot showing custom dimensions for education vertical of dynamic remarketing
איור 2: מאפיינים מותאמים אישית לחינוך.

קוד לדוגמה לתחום החינוך

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Insert your GA Web Property ID here, e.g., UA-12345-1
 ga('set','dimension1','12345'); // REQUIRED Program ID value, e.g., 12345, 67890
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Optional Page type value, e.g., home, lead, complete
 ga('set','dimension3','99.95'); // Optional Total value, e.g., 99.95, 5.00, 1500.00
 ga(‘set’,’dimension4’, ‘Phoenix, AZ’); // Optional Program location ID value, e.g., Austin, TX
 ga('send', 'pageview');

</script>

הוספת מאפיינים לתחום הטיסות

[חובה] flight_destid: מזהה היעד חייב להתאים לערכים מהעמודה 'מזהה יעד' בעדכון שלך. כך המודעה הדינמית יכולה להציג למשתמשים בדיוק את היעדים שבהם הם צפו באתר שלך.

[אופציונלי] flight_pagetype: מציין באיזה דף המשתמש נמצא. השתמש באפשרות זו כדי ליצור אסטרטגיות של רשימות לצורך שיווק מחדש למשתמשים בכל שלב של משפך הרכישה. העבר אחד מהערכים לדוגמה בהתאם לסוג הדף, למשל home, ‏searchresults, ‏offerdetail, ‏cart, ‏purchase.

[אופציונלי] flight_totalvalue: הערך הכולל של הטיסות שנצפו באתר שלך. ציין את הערך הכולל (לשם כך סכם את ערכי הטיסות שנצפו בדף).

[אופציונלי] flight_originid: אם נעשה שימוש במזהה המוצא, חייבת להיות התאמה בין מזהה היעד ומזהה המוצא לבין ערכים מהעמודות 'מזהה יעד' ו'מזהה מוצא' עבור פריט נתון בעדכון שלך. זהו מפתח אופציונלי. כך המודעה הדינמית יכולה להציג למשתמשים בדיוק את המוצא והיעד שבהם הם צפו באתר שלך.

[אופציונלי] flight_startdate: מציין את תאריך ההתחלה של הטיסה (בפורמט YYYY-MM-DD) המופיע בהזמנה. כך המודעה הדינמית יכולה להציג למשתמשים את הטיסה הרלוונטית ביותר על סמך תאריכי ההתחלה המדויקים שבהם הם צפו באתר שלך.

[אופציונלי] flight_enddate: מציין את תאריך הסיום של הטיסה (בפורמט YYYY-MM-DD) המופיע בהזמנה. בדרך זו ניתן להציג במודעה הדינמית את הטיסה הרלוונטית ביותר, על סמך תאריכי הסיום הספציפיים שבהם צפו המשתמשים במהלך הביקור באתר.

מאפיינים מותאמים אישית ב-Analytics

Screenshot showing custom dimensions for education vertical of dynamic remarketing
איור 3: מאפיינים מותאמים אישית לטיסות.

קוד לדוגמה לתחום הטיסות

‎<script>‎‎
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // הזן כאן את מזהה נכס האינטרנט ב-Google Analytics, לדוגמה, UA-12345-1
 ga('set','dimension1','JFK'); // חובה - ערך של מזהה יעד טיסה, לדוגמה, SFO, EWR
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // ערך אופציונלי של סוג דף, לדוגמה, home, searchresults
 ga('set','dimension3','99.95'); // ערך כולל אופציונלי, לדוגמה, 99.95, 5.00, 1500.00
 ga(‘set’,’dimension4’,‘LAX’); // ערך אופציונלי של מזהה מקור תחילת הטיסה
 ga(‘set’,’dimension5’,‘2014-10-02’); // ערך אופציונלי של תאריך תחילת הטיסה בפורמט YYYY-MM-DD
 ga(‘set’,’dimension6’,‘2014-10-08’); // ערך אופציונלי של תאריך סיום הטיסה בפורמט YYYY-MM-DD
 ga('send', 'pageview');

‎</script>‎
הוספת מאפיינים לתחום בתי המלון ושירותי ההשכרה

[חובה] hrental_id: מזהה הנכס חייב להתאים לערכים מהעמודה 'מזהה נכס' בעדכון שלך. כך המודעה הדינמית יכולה להציג לאנשים בדיוק את בתי המלון או שירותי ההשכרה שבהם הם צפו.

[אופציונלי] hrental_pagetype: סוג הדף מציין באיזה דף ביקרו אנשים. הערכים הסטנדרטיים שנמצאים בשימוש עבור יצירת רשימה אוטומטית הם: home, ‏searchresults, ‏offerdetail, ‏conversionintent ו-conversion‏.

[אופציונלי] hrental_totalvalue: הערך הכולל של בתי המלון ושירותי ההשכרה שנצפו באתר שלך. ציין את הערך הכולל (לשם כך סכם את ערכי הפריטים שנצפו בדף).

[אופציונלי] hrental_startdate: תאריך ההתחלה (בפורמט YYYY-MM-DD) עבור הזמנה לבית מלון או לשירותי השכרה שנצפה באתר שלך.

[אופציונלי] hrental_enddate: תאריך הסיום (בפורמט YYYY-MM-DD) של הזמנה לבית מלון או לשירותי השכרה שנצפתה באתר שלך.

מאפיינים מותאמים אישית ב-Analytics

Screenshot showing custom dimensions for hotels and rentals vertical of dynamic remarketing
איור 4: מאפיינים מותאמים אישית לבתי המלון ושירותי ההשכרה.

קוד לדוגמה לתחום בתי המלון ושירותי ההשכרה

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Insert your GA Web Property ID here, e.g., UA-12345-1
 ga('set','dimension1','1234'); // REQUIRED Hotel Property ID value, e.g., 1234, H256
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Optional Page type value, e.g., home, searchresults
 ga('set','dimension3','99.95'); // Optional Total value, e.g., 99.95, 5.00, 1500.00
 ga(‘set’,’dimension4’,’2014-10-02’); // Optional Reservation start Date value
 ga(‘set’,’dimension5’,‘2014-10-08’); // Optional Reservation end Date value
 ga('send', 'pageview');

</script>

הוספת מאפיינים לתחום המשרות

[חובה] job_id: מזהה המשרה חייב להתאים לערכים מהעמודה 'מזהה משרה' בעדכון שלך. כך המודעה הדינמית יכולה להציג למשתמשים בדיוק את המשרות שבהן הם צפו באתר שלך.

[אופציונלי] job_pagetype: סוג הדף מציין באיזה דף ביקרו אנשים. הערכים הסטנדרטיים שנמצאים בשימוש עבור יצירת רשימה אוטומטית הם: home, ‏searchresults, ‏offerdetail, ‏conversionintent ו-conversion‏.

[אופציונלי] job_totalvalue: הערך הכולל של המשרות שנצפו באתר שלך.

[אופציונלי] job_locid: אם נעשה שימוש במזהה המיקום, חייבת להיות התאמה בין מזהה המשרה ומזהה המיקום לבין ערכים מהעמודות 'מזהה משרה' ו'מזהה מיקום' עבור פריט נתון בעדכון שלך. זהו מפתח אופציונלי. בדרך זו ניתן להציג במודעה הדינמית את המשרות והמיקומים הספציפיים שבהם צפו המשתמשים במהלך הביקור באתר.

מאפיינים מותאמים אישית ב-Analytics

Screenshot showing custom dimensions for jobs vertical of dynamic remarketing
איור 5: מאפיינים מותאמים אישית למשרות.

קוד לדוגמה לתחום המשרות


<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Insert your GA Web Property ID here, e.g., UA-12345-1
 ga('set','dimension1','12345'); // REQUIRED Job ID value, e.g., 12345, 67890
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Optional Page type value, e.g., home, searchresults
 ga('set','dimension3','99.95'); // Optional Total value, e.g., 99.95, 5.00, 1500.00
 ga(‘set’,’dimension4’, ‘Phoenix, AZ’); // Optional Job location ID value, e.g., Ann Arbor, MI
 ga('send', 'pageview');

</script>

הוספת מאפיינים לתחום המבצעים המקומיים

[חובה] local_id: מזהה המבצע חייב להתאים לערכים מהעמודה 'מזהה מבצע' בעדכון שלך. כך המודעה הדינמית יכולה להציג למשתמשים בדיוק את המבצעים המקומיים שבהם הם צפו באתר שלך.

[אופציונלי] local_pagetype: סוג הדף מציין באיזה דף ביקרו אנשים. הערכים הסטנדרטיים שנמצאים בשימוש עבור יצירת רשימה אוטומטית הם: home, ‏searchresults, ‏offerdetail, ‏conversionintent ו-conversion‏.

[אופציונלי] local_totalvalue: הערך הכולל של המבצעים המקומיים שנצפו באתר שלך. עליך לציין את הערך הכולל (סיכום ערכי המבצעים שנצפו בדף מסוים).

מאפיינים מותאמים אישית ב-Analytics

Screenshot showing custom dimensions for local deals vertical of dynamic remarketing
איור 6: מאפיינים מותאמים אישית למבצעים מקומיים.

קוד לדוגמה לתחום המבצעים המקומיים


<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Insert your GA Web Property ID here, e.g., UA-12345-1
 ga('set','dimension1','12345'); // REQUIRED Deal ID value, e.g., 12345, 67890
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Optional Page type value, e.g., home, searchresults
 ga('set','dimension3','99.95'); // Optional Total value, e.g., 99.95, 5.00, 1500.00
 ga('send', 'pageview');

</script>

הוספת מאפיינים לתחום הנדל"ן

[חובה] listing_id: מזהה הרישום חייב להתאים לערכים מהעמודה 'מזהה רישום' בעדכון שלך. כך המודעה הדינמית יכולה להציג למשתמשים בדיוק את הרישומים שבהם הם צפו באתר שלך.

[אופציונלי] listing_pagetype: סוג הדף מציין באיזה דף ביקרו אנשים. הערכים הסטנדרטיים שנמצאים בשימוש עבור יצירת רשימה אוטומטית הם: home, ‏searchresults, ‏offerdetail, ‏conversionintent ו-conversion‏.

[אופציונלי] listing_totalvalue: הערך הכולל של הרישומים שנצפו באתר שלך.

מאפיינים מותאמים אישית ב-Analytics

Screenshot showing custom dimensions for real estate vertical of dynamic remarketing
איור 7: מאפיינים מותאמים אישית לנדל"ן.

קוד לדוגמה לתחום הנדל"ן


<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Insert your GA Web Property ID here, e.g., UA-12345-1
 ga('set','dimension1','12345'); // REQUIRED Listing ID value, e.g., 12345, 67890
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Optional Page type value, e.g., home, searchresults
 ga('set','dimension3','99.95'); // Optional Total value, e.g., 99.95, 5.00, 1500.00
 ga('send', 'pageview');

</script>

הוספת מאפיינים לתחום הנסיעות

[חובה] travel_destid: מזהה היעד חייב להתאים לערכים מהעמודה 'מזהה יעד' בעדכון שלך. זהו מפתח נדרש. בדרך זו ניתן להציג במודעה הדינמית את היעדים הספציפיים שבהם צפו המשתמשים במהלך הביקור באתר.

[אופציונלי] travel_pagetype: סוג הדף מציין באיזה דף ביקרו אנשים. הערכים הסטנדרטיים שנמצאים בשימוש עבור יצירת רשימה אוטומטית הם: home, ‏searchresults, ‏offerdetail, ‏conversionintent ו-conversion‏.

[אופציונלי] travel_totalvalue: הערך הכולל של מבצעים שנצפו באתר שלך. ציין את הערך הכולל (לשם כך סכם את הערכים של המבצעים שנצפו בדף).

[אופציונלי] travel_originid: אם נעשה שימוש במזהה המוצא, חייבת להיות התאמה בין מזהה היעד ומזהה המוצא לבין ערכים מהעמודות 'מזהה יעד' ו'מזהה מוצא עבור פריט נתון בעדכון שלך. זהו מפתח אופציונלי. כך המודעה הדינמית יכולה להציג למשתמשים בדיוק את היעד והמוצא שבהם הם צפו באתר שלך.

[אופציונלי] travel_startdate: מציין את תאריך ההתחלה של הנסיעה (בפורמט YYYY-MM-DD) המופיע בהזמנה. כך המודעה הדינמית יכולה להציג למשתמשים מבצעים לתאריכי ההתחלה המדויקים שבהם הם צפו באתר שלך.

[אופציונלי] travel_enddate: מציין את תאריך הסיום של הנסיעה (בפורמט YYYY-MM-DD) המופיע בהזמנה. בדרך זו ניתן להציג במודעה הדינמית את המבצעים עם תאריכי הסיום הספציפיים שבהם התעניינו המשתמשים במהלך הביקור באתר.

מאפיינים מותאמים אישית ב-Analytics

Screenshot showing custom dimensions for travel vertical of dynamic remarketing
איור 8: מאפיינים מותאמים אישית לנסיעות.

קוד לדוגמה לתחום הנסיעות

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Insert your GA Web Property ID here, e.g., UA-12345-1
 ga('set','dimension1','NYC'); // REQUIRED Destination ID value, e.g., NYC, SFO
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Optional Page type value, e.g., home, searchresults
 ga('set','dimension3','99.95'); // Optional Total value, e.g., 99.95, 5.00, 1500.00
 ga('set','dimension4','SFO'); // Optional Origin ID value, e.g., FTW, CHI
 ga(‘set’,’dimension5’,’2014-10-02’); // Optional Reservation start date value
 ga(‘set’,’dimension6’,‘2014-10-08’); // Optional Reservation end date value
 ga('send', 'pageview');

</script>

הוספת מאפיינים לתחום ההתאמה האישית

[חובה] dynx_itemid: המזהה חייב להתאים ל ערכים מהעמודה 'מזהה' בעדכון שלך. בדרך זו ניתן להציג במודעה הדינמית את הפריטים הספציפיים שבהם צפו המשתמשים במהלך הביקור באתר.

[אופציונלי] dynx_pagetype: מציין באיזה דף המשתמש נמצא. השתמש באפשרות זו כדי ליצור אסטרטגיות של רשימות לצורך שיווק מחדש למשתמשים בכל שלב של משפך הרכישה. העבר אחד מהערכים לדוגמה בהתאם לסוג הדף, למשל home, ‏searchresults, ‏offerintent, ‏conversionintent, ‏conversion.

[אופציונלי] dynx_totalvalue: הערך הכולל של הפריטים שנצפו באתר שלך. ציין את הערך הכולל (לשם כך סכם את ערכי הפריטים שנצפו בדף).

[אופציונלי] dynx_itemid2: אם נעשה שימוש במזהה 2, חייבת להיות התאמה בין מזהה 2 לבין ערכים מהעמודה 'מזהה 2' עבור פריט נתון בעדכון שלך. זהו מפתח אופציונלי. בדרך זו ניתן להציג במודעה הדינמית את השילוב הספציפי של מזהה מוצר ומזהה מוצר 2 שבו צפו המשתמשים במהלך הביקור באתר.

מאפיינים מותאמים אישית ב-Analytics

Screenshot showing custom dimensions for custom vertical of dynamic remarketing
איור 9: מאפיינים מותאמים אישית לשיווק חוזר דינמי.

קוד לדוגמה לתחום ההתאמה האישית

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-XXXXX-YY', 'auto'); // Insert your GA Web Property ID here, e.g., UA-12345-1
 ga('set','dimension1','12345'); // REQUIRED Item ID value, e.g., 12345, 67890
 ga('set','dimension2',’searchresults’); // Optional Page type value, e.g., home, searchresults
 ga('set','dimension3','99.95'); // Optional Total value, e.g., 99.95, 5.00, 1500.00
 ga(‘set’,’dimension4’, ‘Phoenix, AZ’); // Optional Item ID2 value
 ga('send', 'pageview');

</script>

 

אם אתה עומד לעדכן את התגים שלך במנהל התגים, בצע את ההוראות הבאות.

 

השלבים הבאים

 1. צור קהלים לשיווק מחדש ב-Google Analytics.
 2. צור מאפיינים עבור שיווק דינמי מחדש.
 3. צור את מסע הפרסום שלך לשיווק דינמי מחדש ב-Google Ads.

משאבים קשורים

מאפיינים ומדדים מותאמים אישית

עבודה עם מימדים מותאמים אישית במנהל התגים של Google

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?