Informácie o pripísaní na základe údajov

Pripíšte správnu hodnotu marketingovým bodom kontaktu.
Táto funkcia je k dispozícii iba v službe Google Analytics 360, ktorá je súčasťou súpravy služieb Google Marketing Platform.
Ďalšie informácie o súprave služieb Google Marketing Platform

Na rozdiel od štandardných atribučných modelov na základe pozície alebo pravidiel využíva atribúcia na základe dát skutočné dáta z vášho účtu Analytics na vygenerovanie vlastného modelu, ktorým sa pripisuje kredit za konverzie marketingovým prístupovým bodom počas celej cesty zákazníka. Váš vlastný model na základe údajov poskytuje úplnejší a praktickejší prehľad o tom, ktoré digitálne kanály a kľúčové slová dosahujú najlepšiu výkonnosť. Môžete tak prijímať lepšie rozhodnutia o tom, kam je vhodné investovať prostriedky určené na marketing.

Obsah tohto článku:

Ktoré údaje sa analyzujú

Okrem údajov z organického vyhľadávania, priamej návštevnosti a návštevnosti z odkazov analyzuje atribúcia na základe dát aj údaje zo všetkých služieb Googlu, ktoré ste prepojili so službou Analytics, ako sú Google Ads, Obsahová sieť GoogleCampaign Manager. Takisto sa zahŕňajú údaje, ktoré importujete pomocou funkcie nahrania nákladových dát. Pripísanie na základe údajov využíva údaje o konverznej ceste z viackanálových zúžení, ako aj údaje o ceste používateľov, ktorí neuskutočnili konverziu.

Ako to funguje

Atribúcia na základe dát využíva koncepciu riešenia z kooperatívnej teórie hier nazývanú Shapleyho hodnota, na ktorej základe poskytuje algoritmické odporúčania na atribúciu jednotlivým kanálom definovaným v predvolenom zoskupení kanálov. Pripisuje čiastočný kredit marketingovým bodom kontaktu na základe vplyvu marketingovej činnosti na príslušné metriky úspechu, ktoré ste nastavili.

Ďalšie informácie

Zobrazenie vlastného modelu

Prehľad Prieskumník modelov vám umožňuje preskúmať konkrétne zaťaženia, ktoré váš model na základe údajov stanovuje na základe kanálu a pozície. Modely sa obnovujú týždenne, pričom každý týždeň sa do modelu odovzdávajú nové údaje o konverziách. Modely sa teda aktualizujú automaticky v priebehu času tak, aby zohľadňovali zmeny vo vašom marketingu.

Atribúcia na základe dát a nástroj na vytváranie vlastných modelov

Atribúciu na základe dát môžete použiť ako základný model pri používaní nástroja služby Analytics na vytváranie vlastných modelov. To vám umožňuje pridávať vlastné pravidlá do modelu atribúcie na základe dát.

Analytics vypočítava model pripísania na základe údajov z definovanej množiny vašich údajov. Vlastné pravidlá nemajú vplyv na údaje sprístupnené na spracovanie modelu. Ak navyše vyberiete pripísanie na základe údajov ako základný model, možnosť Spätné obdobie v nástroji na vytváranie vlastných modelov nemá žiadny účinok.

Požiadavky na používanie atribúcie na základe dát

Ak chcete splniť podmienky pre atribúciu na základe dát, je nutné, aby:

Ak chcete pokračovať v používaní tohto modelu, musíte za posledných 28 dní spĺňať aktuálnu hranicu konverzií.

 • 400 konverzií na typ konverzie s dĺžkou cesty minimálne 2 interakcie.
  A
 • 10 000 ciest vo vybratom zobrazení údajov prehľadu (približný ekvivalent 10 000 používateľov, aj keď jeden používateľ môže vygenerovať niekoľko ciest).

Nastavenie atribúcie na základe dát

Ak ste používateľom služby Google Analytics 360povoleniami na úpravy, tu je postup, ako môžete aktivovať atribúciu na základe dát pre jedno z vašich zobrazení účtu:

 1. Prihláste sa do služby Google Analytics.
 2. Kliknite na položku Správca a prejdite do zobrazenia, pre ktoré chcete aktivovať modelovanie atribúcie na základe dát.
 3. Kliknite na položku Nastavenia zobrazenia.
 4. V časti Nastavenia modelovania zapnite funkciu Povoliť modely na základe dát.
  Ak sa zúčastňujete na integrácii nástroja Campaign Manager, mali by ste vybrať aj typy konverzie nástroja Floodlight, ktoré chcete modelovať. Môžete ich vybrať až 20.
  Select Floodlight conversions
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Pripísanie na základe údajov začne okamžite analyzovať vaše údaje. Prvý model pripísania na základe údajov bude k dispozícii vo vašich prehľadoch pripisovania do siedmich dní.

Súvisiace zdroje

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory