Felsöka remarketingproblem i Analytics

Om din remarketingmålgrupp är större eller mindre än förväntat kan du felsöka problemet genom att följa stegen nedan.

I den här artikeln:

Säkerställ att alla användningskrav är uppfyllda

Läs igenom och godkänn användarvillkoren för Analytics, som kan ha ändrats.

Följ policyn för Annonseringsfunktioner i Analytics.

Du behöver ha redigeringsbehörighet för alla Analytics-egendomar där du vill aktivera remarketing samt skapa och redigera målgrupper.

Se till att ditt Google Ads-konto är länkat till ditt Analytics-konto.

 

Kontrollera att Annonseringsfunktioner har aktiverats

Så här kontrollerar du att du har aktiverat Annonseringsfunktioner:

 1. Logga in på ditt Analytics-konto.
 2. Klicka på Administratör och navigera till den egendom där du vill aktivera funktionerna.
 3. I kolumnen Egendom klickar du på Spårningsinformation och sedan på Datainsamling.
 4. Gör följande under Datainsamling för annonsörsfunktioner:
  • För att aktivera remarketing ställer du in Remarketing och Annonsrapporteringsfunktioner så att de är .
  • Om du bara vill aktivera annonsrapporteringsfunktioner ställer du bara in Annonsrapporteringsfunktioner så att de är .
Om din remarketingmålgrupp endast samlar in användare i Display-nätverket (och inte söknätverket) ska du kontrollera att remarketing är . Om det är av kan din målgrupp ändå samla in användare i Display-nätverket om du a) har uppdaterat din spårningskod manuellt så att den har stöd för Annonsrapportfunktioner eller b) ställa in Annonsrapportfunktioner.

 

Kontrollera målgruppens uppskattade storlek

Så hör kontrollerar du målgruppens uppskattade storlek:

 1. Logga in på ditt Analytics-konto.
 2. Leta reda på kontot och egendomen där du har aktiverat Annonseringsfunktioner.
 3. Klicka på Remarketing > Målgrupper i kolumnen EGENDOM.
 4. Klicka på målgruppen i listan.
 5. Klicka på Redigera vid Definiera målgrupp.
 6. Kontrollera värdet under Användare från de senaste sju dagarna.

Det finns ett antal saker att tänka på när du jämför den uppskattade storleken med den faktiska storleken i Google Ads:

 • Tidigare data speglar inte nödvändigtvis framtida beteende. Funktionen Uppskattad storlek ger bara en allmän uppfattning om hur många av besökarna på din webbplats som matchar målgruppsdefinitionen. Uppskattningen bygger på tidigare data, inte på faktisk information om webbplatsens framtida trafik. Den stämmer därför inte exakt överens med storleken på målgruppen i Google Ads.
 • Uppskattningarna baseras på de senaste sju dagarna. Uppskattningarna baseras på antalet unika användare under de senaste sju dagarna som matchar dina målgruppskriterier. Analytics försöker fylla listan med data för upp till 30 dagar. Inledningsvis kan det hända att listan innehåller färre användare än uppskattningen i Analytics. När Google Ads-listan har varit aktiv i mer än sju dagar kan den innehålla fler användare än uppskattningen, beroende på medlemskapets varaktighet. Det kan vara en bra idé att begränsa datumintervallet i Google Ads till de senaste sju dagarna när du jämför storleken på listan med uppskattningen i Analytics.
 • Annonscookies krävs för remarketing. Inte alla unika användare i Analytics-uppskattningen har de cookies som krävs för att de ska tas med i Google Ads-remarketinglistan. Eftersom remarketingfunktionen använder både första- och tredjepartscookies är det bara användare som har dessa cookies som tas med i remarketinglistan.
 • Se till att du har aktiverat datainsamling för remarketing. Du kan aktivera datainsamling i Analytics administratörsverktyg eller genom att ändra spårningskoden för din webbplats eller app. Läs mer

 

Justera din remarketingstrategi

Om det uppskattade antalet användare för din målgrupp är lägre än väntat kan det vara klokt att bredda målgruppen du inriktar dig på. Du kan till exempel lägga till användare som har besökt andra sidor, som har slutfört andra åtgärder eller som befinner sig på andra platser.

Om uppskattningen i Analytics är betydligt större än det faktiska antalet som visas i listan i Google Ads bör du granska informationen i Analytics och se om det finns förändringar i användarbeteendet som kan förklara varför det har lagts till färre användare i listan. Du kan behöva ändra din remarketingstrategi så att den stämmer bättre överens med det nya användarbeteendet.

 

Relaterade resurser

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?