IP-anonymisering (eller IP-maskering) i Universal Analytics

En teknisk forklaring på, hvordan IP-adresser anonymiseres i Universal Analytics
I Google Analytics 4 er IP-anonymisering ikke nødvendig, eftersom IP-adresser ikke registreres eller gemmes.

Hurtigt overblik

Når en Universal Analytics-kunde anmoder om anonymisering af IP-adresser, anonymiserer Analytics adressen, så snart det er teknisk muligt. Funktionen til IP-anonymisering i Universal Analytics indstiller den sidste oktet i IP-adresser for IPv4-brugere og de sidste 80 bit i IPv6-adresser til nuller i hukommelsen, kort efter at de sendes til Google Analytics. Den fuldstændige IP-adresse skrives aldrig til disken i dette tilfælde.

Geografiske dimensioner udledes senere ud fra anonymiserede IP-adresser.

I Universal Analytics kan IP-adresseanonymisering tilvælges, og det implementeres som beskrevet i sektionen "Udførlig beskrivelse" nedenfor.

Udførlig beskrivelse

Analytics stiller funktionen anonymize_ip (gtag('config', '<GA_MEASUREMENT_ID>', { 'anonymize_ip': true }) til rådighed i gtag.js library) for at give websiteejere mulighed for at anmode om, at alle deres besøgendes IP-adresser anonymiseres i produktet. Denne funktion er udviklet med det formål at gøre det lettere for websiteejere at overholde deres egne privatlivspolitikker eller, i nogle lande, anbefalinger fra lokale databeskyttelsesmyndigheder om ikke at gemme oplysninger om den fuldstændige IP-adresse. IP-anonymiseringen/-maskeringen sker, så snart data modtages af Google Analytics, og før der gemmes eller behandles noget.

IP-anonymiseringen i Analytics finder sted i to trin i forbindelse med indsamlingen: JavaScript-tagget og indsamlingsnetværket. Disse trin forklares nedenfor.

Analytics-JavaScript-tagget

Når en JavaScript-aktiveret webbrowser indlæser en side med Analytics-tagget, foretager den to ting asynkront: Den indlæser og behandler Analytics-funktionskøen og anmoder om Analytics-JavaScript-tagget. Funktionskøen er en JavaScript-matrix, hvor de forskellige konfigurations- og indsamlingsfunktioner fra Analytics behandles. Disse funktioner, der indstilles af websiteejeren ved implementeringen af Analytics, kan omfatte funktioner såsom angivelse af Analytics-kontonummeret og den faktiske afsendelse af sidevisningsdata til Google Analytics med henblik på behandling.

Når Analytics-JavaScript-tagget kører en funktion fra funktionskøen, som aktiverer afsendelse af data til Google Analytics (denne funktion er normalt gtag('config', '<GA_MEASUREMENT_ID>' i gtag.js-biblioteket), sendes dataene som webadresseparametre, der er knyttet til en HTTP-anmodning for http://www.google-analytics.com/collect. Hvis anonymiseringsfunktionen er blevet kaldt før sidesporingsfunktionen, føjes der en ekstra parameter til pixelanmodningen. Parameteren for IP-anonymisering ser således ud:

&aip=1

Analytics-indsamlingsnetværket

Analytics-indsamlingsnetværket er en gruppe af servere, der tilbyder to primære tjenester: Visning af gtag.js (Analytics JavaScript-tagget) og indsamling af data sendt via anmodninger for /collect.

Når der modtages en anmodning om ga.js, omfatter denne yderligere oplysninger i HTTP-anmodningsheaderen (dvs. oplysninger om, hvilken type browser der bruges) og TCP/IP-headeren (dvs. anmoderens IP-adresse).

Så snart der modtages en anmodning, gemmes den i hukommelsen med henblik på anonymisering. Hvis parameteren &aip=1 er i anmodningswebadressen, indstilles den sidste oktet af brugerens IP-adressen til nul, mens den stadig er i hukommelsen. Eksempelvis ændres IP-adressen 12.214.31.144 til 12.214.31.0. Hvis IP-adressen er en IPv6-adresse, indstilles de sidste 80 af de 128 bit til nul. Anmodningen skrives først til disken med henblik på behandling, når anonymiseringsprocessen er fuldført. Hvis IP-anonymiseringsmetoden bruges, skrives den fuldstændige IP-adresse ikke på noget tidspunkt til disken, da al anonymisering finder sted i hukommelsen næsten øjeblikkeligt efter modtagelsen af anmodningen.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
69256
false
false