IP-maskering i Universal Analytics

I Google Analytics 4 er IP-maskering ikke nødvendig, eftersom IP-adresser ikke registreres eller gemmes.

Hurtigt overblik

Når en Universal Analytics-kunde anmoder om maskering af IP-adresser, afkorter Analytics adressen, så snart det er teknisk muligt. Funktionen til IP-maskering i Universal Analytics indstiller den sidste oktet i IP-adresser for IPv4-brugere og de sidste 80 bit i IPv6-adresser til nuller i hukommelsen, kort efter at de sendes til Google Analytics. Den fuldstændige IP-adresse skrives aldrig til disken i dette tilfælde.

Geografiske dimensioner udledes senere ud fra maskerede IP-adresser.

I Universal Analytics kan maskering af IP-adresser tilvælges, og det implementeres som beskrevet i sektionen "Udførlig beskrivelse" nedenfor.

Udførlig beskrivelse

Analytics stiller funktionen anonymize_ip (gtag('config', '<GA_MEASUREMENT_ID>', { 'anonymize_ip': true }) til rådighed i gtag.js library) for at give websiteejere mulighed for at anmode om, at alle deres besøgendes IP-adresser maskeres i produktet. Denne funktion er udviklet med det formål at gøre det lettere for websiteejere at overholde deres egne privatlivspolitikker eller, i nogle lande, anbefalinger fra lokale databeskyttelsesmyndigheder om ikke at gemme oplysninger om den fuldstændige IP-adresse. IP-afkortningen/-maskeringen sker, så snart data modtages af Google Analytics, og før der gemmes eller behandles noget.

IP-maskeringen i Analytics finder sted i to trin i forbindelse med indsamlingen: JavaScript-tagget og indsamlingsnetværket. Disse trin forklares nedenfor.

Analytics-JavaScript-tagget

Når en JavaScript-aktiveret webbrowser indlæser en side med Analytics-tagget, foretager den to ting asynkront: Den indlæser og behandler Analytics-funktionskøen og anmoder om Analytics-JavaScript-tagget. Funktionskøen er en JavaScript-matrix, hvor de forskellige konfigurations- og indsamlingsfunktioner fra Analytics behandles. Disse funktioner, der indstilles af websiteejeren ved implementeringen af Analytics, kan omfatte funktioner såsom angivelse af Analytics-kontonummeret og den faktiske afsendelse af sidevisningsdata til Google Analytics med henblik på behandling.

Når Analytics-JavaScript-tagget kører en funktion fra funktionskøen, som aktiverer afsendelse af data til Google Analytics (denne funktion er normalt gtag('config', '<GA_MEASUREMENT_ID>' i gtag.js-biblioteket), sendes dataene som webadresseparametre, der er knyttet til en HTTP-anmodning for http://www.google-analytics.com/collect. Hvis maskeringsfunktionen er blevet kaldt før sidesporingsfunktionen, føjes der en ekstra parameter til pixelanmodningen. Parameteren for IP-maskering ser således ud:

&aip=1

Analytics-indsamlingsnetværket

Analytics-indsamlingsnetværket er en gruppe af servere, der tilbyder to primære tjenester: Visning af gtag.js (Analytics JavaScript-tagget) og indsamling af data sendt via anmodninger for /collect.

Når der modtages en anmodning om ga.js, omfatter denne yderligere oplysninger i HTTP-anmodningsheaderen (dvs. oplysninger om, hvilken type browser der bruges) og TCP/IP-headeren (dvs. anmoderens IP-adresse).

Så snart der modtages en anmodning, gemmes den i hukommelsen med henblik på maskering. Hvis parameteren &aip=1 er i anmodningswebadressen, indstilles den sidste oktet af brugerens IP-adressen til nul, mens den stadig er i hukommelsen. Eksempelvis ændres IP-adressen 12.214.31.144 til 12.214.31.0. Hvis IP-adressen er en IPv6-adresse, indstilles de sidste 80 af de 128 bit til nul. Anmodningen skrives først til disken med henblik på behandling, når maskeringsprocessen er fuldført. Hvis IP-maskeringsmetoden bruges, skrives den fuldstændige IP-adresse ikke på noget tidspunkt til disken, da al anonymisering finder sted i hukommelsen næsten øjeblikkeligt efter modtagelsen af anmodningen.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Vælg selv din læringssti

Websitet google.com/analytics/learn er en ny ressource, du kan bruge som hjælp til at få mest muligt ud af Google Analytics 4. Her kan du finde videoer, artikler og trinvise vejledninger samt links til Google Analytics Discord og Google Analytics' blog, YouTube-kanal og GitHub-lager.

Start læringsprocessen allerede i dag!

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu