Skapa och redigera målgrupper

De fördefinierade målgrupperna från Analytics-teamet täcker in många av de vanligaste användningsfallen. Du kan också skapa nya målgrupper och importera dina befintliga segment och använda dem som underlag för nya målgrupper. När du har utvecklat en målgrupp blir den tillgänglig i de konton som du har valt och du kan börja använda den direkt som del av en kampanj eller ett experiment.

Innehåll i artikeln:

Skapa en målgrupp

Du behöver ha redigeringsbehörighet för egendomen där du vill skapa målgruppen.

Du kan skapa högst 2 000 målgrupper per egendom.

Du kan publicera en målgrupp i upp till tio annonseringskonton enskilt eller på en gång (t.ex. Google Ads-förvaltarkonton, Google Ads-visningskonton, Display & Video 360). Google Ads-förvaltarkonton räknas in i detta antal, men målgruppen är tillgänglig för alla underordnade konton.

Du kan publicera en målgrupp till ett obegränsat antal konton som inte är annonseringskonton som Optimera och Analytics.

Du kan publicera högst 50 målgrupper till en Analytics 360-egendom och högst 20 målgrupper till en Analytics-standardegendom.

Om du baserar en målgrupp på dimensionen Besöksdatum måste du publicera målgruppen minst fem dagar före det besöksdatum du vill registrera. Analytics fyller upp målgrupper för sök och display med upp till 30 dagars data, men det fyller inte upp dem utifrån Besöksdatum.

Så här skapar du en målgrupp:

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Klicka på Administratör och leta reda på den egendom där du vill skapa målgruppen.
 3. Klicka på Målgruppsdefinitioner > Målgrupper i kolumnen Egendom.
 4. Klicka på + Ny målgrupp.
  Konfigurationsalternativ för ny målgrupp
 5. Din nya målgrupp baseras som standard på data från den aktuella rapportvyn. Eventuella användare som filtreras bort från den vy du använder filtreras även bort från målgruppen.

  Ändra vyn genom att klicka på Redigera. Välj en ny vy och klicka sedan på Nästa steg.
 6. Definiera målgruppen. Du kan
  • välja bland förinställda målgruppsdefinitioner:
   • Smart lista: Låt Google hantera målgruppen åt dig.
   • Alla användare: Alla besökare på din webbplats eller användare av din app som redan har de annonscookies eller id:n för mobilannonsering som krävs.
   • Nya användare: Alla användare som har slutfört en enda session på din webbplats eller i din app.
   • Återkommande användare: Alla användare som har slutfört fler än en session på din webbplats eller i din app.
   • Användare som besökte ett visst avsnitt på min webbplats/i min app: Klicka på ikonen redigera och ange webbadressen till sidan eller katalogen på din webbplats eller skärmen i din app. Här används matchningstypen innehåller som matchar alla webbadresser som innehåller den angivna strängen.

    Om det finns fler än 1 000 webbadresser till webbplatssidor/appskärmar visas bara matchningar i de 1 000 första adresserna. Om det inte hittas några matchningar i de 1 000 första adresserna visas ingenting. I så fall kan du kopiera och klistra in webbadressen från en webbläsare eller en annan webbadresskälla, till exempel ett kalkylark.
   • Användare som har slutfört en målkonvertering: Klicka på ikonen Redigera och välj ett mål i menyn. Du måste ha definierat mål i Analytics i förväg innan du kan välja det här alternativet.
   • Användare som slutförde en transaktion: I den här målgruppen ingår redan alla användare med fler än noll transaktioner.
  • Skapa en ny målgruppsdefinition. Läs Skapa en ny målgruppsdefinition nedan.
  • Importera ett segment. Läs Importera ett segment nedan.

  Oavsett vilken metod du använder när du skapar målgruppen kan du se en uppskattning av målgruppsstorleken under Användare från de senaste sju dagarna. Värdet bestäms av antalet användare som uppfyllde villkoren under den valda tidsperioden. Det här är bara en uppskattning av hur många användare som motsvarar dina kriterier baserat på trafiken de senaste sju dagarna.

  I de flesta fall är antalet användare i en remarketinglista i Google Ads lägre än det totala antalet användare av webbplatsen eller appen, eftersom många av användarna inte redan har nödvändiga annonscookies eller mobilreklam-id:n. Jämför till exempel storleken på remarketinglistan Alla användare med Analytics-mätvärdet Användare i rapporten Målgrupp – översikt om du vill se skillnaden.

  Du kanske även ser skillnad i storlek på Google Ads-remarketinglistor som används i Display-nätverket och listor som används som remarketinglistor för sökannonser (RLSA), trots att de baseras på samma målgrupp. Displaylistor kan omfatta användare i dimensionerna ålder, kön och intressen, medan RLSA-listor inte kan det.
 7. Om du lägger till användare i listorna baserat på data som skickas till Analytics via Measurement Protocol (Analytics Standard och 360) eller dataimport vid sökfråga (Analytics 360) finns det i Analytics av sekretesskäl en trettiodagarsperiod då användare kan läggas till i Sök och Display (läs mer).
 8. Om du inte har konfigurerat datasampling manuellt via sampleRate (analytics.js) eller setSampleRate (ga.js) (så att samplingen görs innan data skickas till Analytics) har Analytics-samplingen ingen effekt på hur många användare som kan ingå i din remarketingmålgrupp. Analytics-urval kan påverka uppskattningen av målgruppens storlek, inte själva målgruppen.
 9. Medlemskapets varaktighet anger antal dagar en användare stannar kvar i målgruppen. Ställ in ett värde från 1 till 540.
 10. Ge din målgrupp ett namn och klicka sedan på Nästa steg.
 11. Under Målgruppsdestinationer använder du menyn + Lägg till destinationer för att välja de konton där du vill använda målgruppen. Destinationer kan bland annat vara sökannonser och displayannonser på Google (som Google Ads displayannonser, Google Ads RLSA, Display & Video 360 och Google Ad Manager) samt tjänster som Google Optimize där du använder målgrupper för experiment eller anpassning. Om du har ett förvaltarkonto i Google Ads ingår det också som en del av Google Ads-behörigheten.

  Om målgruppen innefattar ålder, kön eller någon av de intressebaserade dimensionerna kan du endast publicera den målgruppen till Google Ads (Display) och Analytics.

  Om målgruppen innehåller sekvenser kan du inte publicera den till Analytics.
 12. Klicka på OK och sedan på Publicera.

När du skapar en ny displaymålgrupp fyller Analytics i listan med upp till 30 dagars data på förhand så att du kan använda den inom 24–48 timmar. Om du inte har data från 30 dagar används den data som finns i Analytics. Analytics kan inte fylla i sökmålgrupper på förhand.

Om du använder import vid sökfråga fyller Analytics på målgruppen när du lägger till ett nytt schema för import vid sökfråga och när ny importdata för sökfråga blir tillgänglig.

 

Skapa en ny målgruppsdefinition

Om du inte vill använda en rekommenderad målgrupp kan du klicka på Skapa ny och skapa en ny målgrupp baserat på ett segment som du definierar. Se Remarketingmålgrupper du skapar.

Målgruppsverktyget, inga filter angivna

Klicka på Använd när du är klar med målgruppsdefinitionen.

Definition av målgrupp

 

Om din målgruppsdefinition har ett villkor för uteslutning visas en till kryssruta och du har alternativet att ta bort användare från målgruppen permanent eller tillfälligt. Läs mer

Om din målgruppsdefinition har filter på användarnivå visas alternativet Tillbakablick i dagar. Med Tillbakablick i dagar läggs alla användare som har uppfyllt målgruppskriterierna någon gång under tillbakablicksperioden till i din målgrupp nästa gång de startar en session på din webbplats.

Läs mer om hur filtren utvärderas.

 

Importera ett segment

Du kan importera ett segment och använda det som utgångspunkt för målgruppen. När du definierar en målgrupp klickar du på Importera segment och väljer bland de tillgängliga segmenten i den aktuella egendomen.

 

Redigera en målgrupp

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Klicka på Administratör och leta reda på den egendom där du vill redigera målgruppen.
 3. Klicka på Målgruppsdefinitioner > Målgrupper i kolumnen EGENDOM.
 4. Klicka på den målgrupp som du vill redigera i listan med befintliga målgrupper.
 5. Klicka på Redigera vid Målgruppskälla, Målgruppsdefinition eller Målgruppsdestinationer.

  När du redigerar källan (rapportvy) eller definitionen läggs nya användare till utifrån den nya källan eller definitionen. De befintliga användarna som lades till utifrån den tidigare källan eller definitionen finns kvar i målgruppen tills deras medlemskap går ut.

  När du redigerar destinationer kan du stänga en målgrupp för enskilda destinationer så att den inte längre ackumulerar användare i dessa sammanhang. Du kan senare öppna en målgrupp på nytt för en destination genom att redigera målgruppen igen.

Stänga/radera en målgrupp eller öppna en målgrupp på nytt

När du stänger en målgrupp ackumulerar den inte längre användare. Användare i målgruppen kan dock fortfarande se annonser tills deras medlemstid löper ut.

När du raderar en målgrupp tas den bort från alla destinationer och medlemmarna kan inte längre se annonser enligt målgruppsvillkoren.

Du kan stänga en målgrupp för enskilda destinationer när du redigerar en målgrupp.

Så här stänger du en målgrupp för alla destinationer samtidigt:

 • Öppna målgruppen för redigering och klicka sedan på Stäng målgrupp i det nedre högra hörnet.

Så här raderar du en målgrupp:

 • Stäng den för alla destinationer och klicka sedan Radera målgrupp i det nedre högra hörnet.

Så här öppnar du en målgrupp på nytt som du har stängt för alla destinationer:

 • Öppna målgruppen för redigering och öppna den sedan för enskilda destinationer.

Skapa och redigera målgrupper med hanterings-API:et

Google Analytics hanterings-API ger dig programmeringsfunktioner för att skapa och redigera målgrupper. Läs mer

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt