Skapa och redigera målgrupper

När remarketingmålgrupper i Google Analytics exporteras till kampanjer i Google Ads, Display & Video 360 eller Search Ads 360 uppdateras de vanligtvis minst en gång om dagen. Om du inte använder någon av dessa målgrupper för att visa en annons under mer än 365 dagar uppdateras målgrupperna mindre ofta (en gång var 30:e dag).

När du börjar använda dessa målgrupper i aktiva kampanjer eller skapar en ny remarketinglista återupptas uppdateringen i Analytics minst en gång om dagen.

De fördefinierade målgrupperna i Analytics täcker in många av de vanligaste användningsfallen. Du kan också skapa nya målgrupper och importera dina befintliga segment och använda dem som underlag för nya målgrupper. När du har skapat en målgrupp blir den tillgänglig i de konton du väljer och du kan börja använda den direkt som del av en kampanj eller ett experiment.

Innehåll i artikeln:

Förutsättningar

 • Du måste ha redigeringsbehörighet till egendomen där du vill skapa målgruppen.
 • Om du baserar en målgrupp på dimensionen Besöksdatum måste du publicera målgruppen minst fem dagar före besöksdatumet du vill registrera. Analytics fyller upp målgrupper för Sök och Display med upp till 30 dagars data, men inte baserat på Besöksdatum.

Begränsningar

 • Du kan skapa högst 2 000 målgrupper per egendom.
 • Du kan publicera högst 50 målgrupper till en Analytics 360-egendom och högst 20 målgrupper till en Analytics-standardegendom.
 • Du kan publicera en målgrupp till ett obegränsat antal konton som inte är annonseringskonton, som Optimize och Analytics.
 • Du kan publicera en målgrupp i upp till tio annonseringskonton separat eller samtidigt (till exempel Google Ads-förvaltarkonton, Google Ads-visningskonton, Display & Video 360). Google Ads-förvaltarkonton räknas in i detta antal, men målgruppen är tillgänglig för alla underordnade konton.

Skapa en målgrupp

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Klicka på Administratör och leta reda på egendomen där du vill skapa målgruppen.
 3. Klicka på Målgruppsdefinitioner > Målgrupper i kolumnen Egendom.
 4. Klicka på + Ny målgrupp.
  Konfigurationsalternativ för ny målgrupp
 5. Som standard baseras den nya målgruppen på data från den aktuella rapportvyn. Eventuella användare som filtreras bort från vyn du använder filtreras också bort från målgruppen.

  Byt vy genom att klicka på Redigera, välja en ny vy och klicka på Nästa steg.
 6. När du väljer en målgruppsdefinition har du tre alternativ att välja mellan:
  1. Välj en fördefinierad målgrupp.

   Exempel på förinställda målgruppsdefinitioner:
   • Smart lista: Låt Google hantera målgruppen åt dig.
   • Alla användare: alla besökare på din webbplats eller användare av din app som redan har de annonscookies eller id:n för mobilannonsering som krävs
   • Nya användare: alla användare som har slutfört en enda session på din webbplats eller i din app
   • Återkommande användare: alla användare som har slutfört flera sessioner på din webbplats eller i din app
   • Användare som besökte ett visst avsnitt på min webbplats/i min app: Klicka på ikonen Redigera och ange webbadressen till sidan eller katalogen på din webbplats eller skärmen i din app. Här används matchningstypen innehåller, som matchar alla webbadresser som innehåller den angivna strängen.

    Om det finns fler än 1 000 webbadresser till webbsidor/appskärmar visas bara matchningar i de 1 000 första adresserna. Om det inte påträffas några matchningar i de 1 000 första adresserna visas ingenting. I så fall kan du kopiera och klistra in webbadressen från en webbläsare eller en annan webbadresskälla, till exempel ett kalkylark.
   • Användare som har slutfört en målkonvertering: Klicka på ikonen Redigera och välj ett mål på menyn. Du måste ha definierat mål i Analytics i förväg innan du kan välja det här alternativet.
   • Användare som slutförde en transaktion: I den här målgruppen ingår redan alla användare med fler än noll transaktioner.
  2. Skapa en ny målgruppsdefinition

   Om du inte vill använda en rekommenderad målgrupp kan du klicka på Skapa ny och skapa en ny målgrupp baserat på ett segment som du definierar. Se Målgrupper som du skapar.

   Byggverktyg för målgrupp, inga filter angivna

   Klicka på Använd när du är klar med målgruppsdefinitionen.

   Målgruppsdefinition

   Om din målgruppsdefinition har ett uteslutningsvillkor visas en extra kryssruta. Du kan välja att ta bort användare från målgruppen permanent eller tillfälligt. Läs mer

   Om målgruppsdefinitionen inkluderar filter på användarnivå visas alternativet Tillbakablicksperiod. Med Tillbakablicksperiod läggs alla användare som har uppfyllt målgruppskriterierna någon gång under tillbakablicksperioden till i målgruppen nästa gång de startar en session på din webbplats.

   Läs mer om hur filtren utvärderas.

  3. Importera ett segment

   Du kan importera ett segment och använda det som utgångspunkt för målgruppen. När du definierar en målgrupp klickar du på Importera segment och väljer bland tillgängliga segment i den aktuella egendomen.
 7. Ge målgruppen ett namn och klicka på Nästa steg.
 8. Använd menyn + Lägg till destinationer under Målgruppsdestinationer för att välja de konton där du vill använda målgruppen. Destinationer kan vara Googles sök- och displayannonser (som displayannonser och RLSA i Google Ads, Display & Video 360 och Google Ad Manager), tjänster som Google Optimize där du använder målgrupper för experiment eller anpassning, och Analytics. Om du har ett Google Ads-förvaltarkonto ingår det också som en del av Google Ads-kvalificeringen.

  Om målgruppen innefattar ålder, kön eller någon av de intressebaserade dimensionerna kan du bara publicera den i Google Ads (Display).

  Om målgruppen innehåller sekvenser kan den inte publiceras i Analytics.
 9. Klicka på OK och sedan på Publicera.

När du skapar en ny displaymålgrupp fyller Analytics listan med upp till 30 dagars data på förhand så att du kan använda den inom 24–48 timmar. Om du inte har data från 30 dagar använder Analytics den data som finns. Analytics kan inte fylla i sökmålgrupper på förhand.

Om du använder import vid sökfråga fyller Analytics målgruppen när du lägger till ett nytt importschema och när ny importdata blir tillgänglig.

Redigera en målgrupp

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Klicka på Administratör och leta reda på egendomen där du vill redigera målgruppen.
 3. Klicka på Målgruppsdefinitioner > Målgrupper i kolumnen Egendom.
 4. Klicka på målgruppen du vill redigera på listan över befintliga målgrupper.
 5. Klicka på Redigera vid Målgruppskälla, Målgruppsdefinition eller Målgruppsdestinationer.

  När du redigerar källan (rapportvy) eller definitionen läggs nya användare till utifrån den nya källan eller definitionen. Befintliga användare som lades till baserat på den tidigare källan eller definitionen finns kvar i målgruppen tills deras medlemskap går ut.

  När du redigerar destinationer kan du stänga en målgrupp för enskilda destinationer så att den inte längre samlar på sig användare i dessa sammanhang. Du kan senare öppna en målgrupp på nytt för en destination genom att redigera målgruppen igen.

Stänga/radera en målgrupp eller öppna en målgrupp på nytt

När du stänger en målgrupp samlar den inte längre på sig användare. Användare i målgruppen kan dock fortfarande se annonser tills deras medlemstid löper ut.

När du raderar en målgrupp tas den bort från alla destinationer, och medlemmarna kan inte längre se annonser enligt målgruppskriterierna.

Du kan stänga en målgrupp för enskilda destinationer när du redigerar en målgrupp.

Så här stänger du en målgrupp för alla destinationer samtidigt:

 • Öppna målgruppen för redigering och klicka på Stäng målgrupp längst ned till höger.

Så här raderar du en målgrupp:

 • Stäng målgruppen för alla destinationer och klicka Radera målgrupp längst ned till höger.

Så här öppnar du en målgrupp på nytt som du har stängt för alla destinationer:

 • Öppna målgruppen för redigering och öppna den sedan för enskilda destinationer.

Målgrupper och hanterings-API:et

Google Analytics hanterings-API ger dig programmeringsfunktioner för att skapa och redigera målgrupper. Läs mer

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?