Bli kjent med Analytics

Lær om de viktigste funksjonene og kontrollene i Analytics-rapporter.

Er Analytics nytt for deg? Bruk dette grensesnittkartet og de nummererte delene nedenfor for å gjøre deg kjent med de viktigste rapporteringsverktøyene og kontrollene.

Kart over rapporteringsgrensesnittet

Merk: Tilgangen til visse sider og funksjoner i Analytics avhenger av tillatelsene dine. I tillegg er noen av funksjonene bare tilgjengelige for 360-brukere. Det kan derfor hende at du ikke ser alle elementene eller funksjonene som er beskrevet her.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:
Navigation links

Med linkene for brødsmule-navigeringen øverst på hver side i Analytics får du tilgang til 360 Suite-organisasjoner og -produktkontoer samt Analytics-kontoer, -områder og -rapporteringsvisninger tilknyttet den nåværende påloggingslegitimasjonen din.

 • Organisasjon: I Google Analytics 360 Suite er dette representasjonen av bedriften din og rammeverket for bedriftens administrasjon av tilknyttede brukere og produktkontoer. Finn ut mer
 • Produktkontoer: Andre produktkontoer i 360 Suite, for eksempel Tag Manager og Optimize.
 • Konto: Tilgangspunktet ditt for Analytics og det høyeste organisasjonsnivået i produktet.
 • Område: Et nettsted, en mobilapp eller en enhet (f.eks. en kioskenhet eller en enhet på et salgssted). En konto kan inneholde ett eller flere områder.
 • Rapporteringsvisning: Tilgangspunktet ditt for rapporter, altså et definert utvalg av data fra et område.

Finn ut mer om kontoer, områder og rapporteringsvisninger/datautvalg.

Tilbake til toppen

2 Diagnostikk og Google-kontoer

På hver side i Analytics kan du også få tilgang til varsler og diagnostiske meldinger og administrere Analytics-brukerinnstillingene dine og Google-kontoene dine.

 • Klikk på for å se meldinger knyttet til den automatiske diagnostikken i Analytics.
 • Klikk på for å endre brukerinnstillingene, sende tilbakemeldinger til Google eller få hjelp med Analytics.
 • Klikk på for å administrere Google-kontoen din eller logge av Analytics.
Tilbake til toppen

3 Rapportnavigering

Her har du tilgang til alle rapportene dine.

 • Bruk søkefeltet for å finne en bestemt rapport raskt.
 • Klikk på en rapportkategori for å åpne den aktuelle listen over rapporter.
 • I «Tilpasset»-kategorien finner du Oversikter, Snarveier og Egendefinerte rapporter.
 • Klikk på for å åpne Administrator, der du kan administrere kontoer, områder og rapporteringsvisninger.

I artiklene i Analytics-brukerstøtten ser du ofte denne typen henvisninger til rapporter: Brukeranskaffelse > All trafikk. Dette er en forkortelse for «All trafikk-rapporten i Brukeranskaffelse-kategorien».

Tilbake til toppen

4 Handlingsrad

Handlingslinjen vises øverst i rapportene i Analytics. Handlingslinjen inneholder rapporttitelen, prosentdelen for utvalget, kontroller som påvirker rapporten som helhet, samt en link til Observasjon-panelet.

 • I utvalgets prosentandel kan du se prosentandelen av øktene i datoperioden som er tatt med i rapporten. Du kan veksle mellom et mindre utvalg (raskere responstid, lavere presisjon) eller et større utvalg (lengre responstid, høyere presisjon).
 • Klikk på Lagre for å lagre den gjeldende rapportkonfigurasjonen.
 • Klikk på Eksportér for å eksportere rapportdataene dine til bruk i andre programmer, som for eksempel Excel.
 • Klikk på Del for å dele en rapport – også når mottakerne ikke har Analytics-konto.
 • Klikk på Observasjon for å åpne Observasjon-panelet. Der kan du se statistikk om dataene dine generert via Analytics-maskinlæring og stille spørsmål om dataene dine på engelsk.
Tilbake til toppen

5 Legg til segmenter og angi datoperioden

All segments

Et segment er et delsett av Analytics-dataene dine. Legg til segmenter i en rapport for å sammenligne ulike delsett med data.

 • Klikk på + Legg til segment for å legge til eksisterende segmenter eller opprette nye.
 • Klikk på et segment for å endre, kopiere eller fjerne det. (Du kan ikke endre systemsegmentene som er standard.)

Med datovelgeren kan du endre datoperioden for rapporten og sammenligne datoperioder.

Tilbake til toppen

6 Rapportfaner

Explorer tab

I Analytics-rapporter vises dataene på én eller flere faner, slik at du har flere visninger av dataene på ett sted. De fleste standardrapportene har en Utforsker-fane. Denne har vanligvis to deler: en diagramvisning av dataene øverst og en datatabell nedenfor. Noen rapporter har flere faner, for eksempel «Oversikt» eller «Kartoverlegg».

Bruk Beregningsgruppe-linkene nedenfor etiketten for fanen for å fastslå hvilke beregninger du vil vise i datatabellen, for eksempel Sammendrag, Nettstedbruk, Angivelse av mål 1.

Tilbake til toppen

7 Diagram

I den øverste delen av de fleste Utforsker-fanene ser du en grafisk visning av dataene dine. Diagrammet har blant annet følgende kontroller:

 • Beregninger i diagrammet-velgeren: Endre hvilke beregninger som benyttes i diagramvisningen. Du kan sammenligne to beregninger i diagrammet, for eksempel Økter kontra Fluktfrekvens. Du finner velgeren under Beregningsgruppe-linkene.
 • Tidsskala for diagrammet-knappene: Endre tidsskalaen for diagrammet. Du kan velge mellom dag, uke eller måned. Du finner disse knappene til høyre for velgeren for diagramberegninger.
 • Diagramtype-knappene: Endre diagramvisningen. Du kan velge et linjediagram eller et bevegelig diagram. Disse knappene er plassert ved siden av knappene for diagrammets tidsskala.
 • Klikk på for å åpne Annoteringer-uttrekksmenyen. Du kan skrive notater direkte i rapporten. Du finner denne kontrollen rett nedenfor tidsaksen i diagrammet.
Tilbake til toppen

8 Datatabell

I den nederste delen av Utforsker-fanen finner du dataene i tabellform. Hvilken primær dimensjon og hvilke beregninger som vises, avhenger av rapporttypen og beregningsgruppen som er valgt med kontrollene på Utforsker-fanen.

Kontrollene for datatabellen omfatter følgende:

 • Primær dimensjon-linkene: Endre den primære dimensjonen i rapporten.
 • Tegn rader-knappen: Legg til rader du har valgt, i diagrammet.
 • Sekundær dimensjon-menyen: Legg til en ny dimensjon i rapporten.

  For å fjerne en sekundær dimensjon klikker du på X-tegnet i overskriften for dimensjonskolonnen.

 • Sorteringstype-menyen: Endre rekkefølgen på radene i datatabellen. Du har følgende alternativer:
  • Standard: grunnleggende alfanumerisk sortering. Standardrekkefølgen er fra høyest til lavest. Du kan endre dette ved å klikke på kolonneoverskriften.
  • Absolutt endring: Sortér sammenligningsdata for datoperioden etter endringsmengde snarere enn absolutte endringer.
  • Vektet: Sortér prosentdata etter viktighet snarere enn numerisk rekkefølge.
 • Søk: Vis bare rader som samsvarer med søket ditt. Klikk på avansert for å angi mer komplekse filtre.
 • Tabellvisning-knappene: Endre hvordan datatabellen vises. Du har blant annet følgende valg:
  • Data graph button icon Data: Dataene vises i tabellvisning. Dette er standardvisningen for tabeller.
  • Percentage graph button icon Prosentandel: Dette er et sektordiagram der du ser hva den valgte beregningen utgjør av totalsummen.
  • Performance graph button icon Resultater: Dette er et horisontalt stolpediagram der du ser de relative resultatene for den valgte beregningen.
  • Comparison graph button icon Sammenligning: Dette er et stolpediagram der du ser resultatene for de valgte beregningene sammenlignet med gjennomsnittet for nettstedet.
  • Term cloud button icon Ordsky: Dette er en visuell representasjon av resultatene for søkeordene (ikke tilgjengelig i alle rapporter).
  • Pivot graph button icon Pivottabell: For visse rapporter kan du omorganisere informasjonen i tabellen ved å bruke en sekundær dimensjon som pivotpunkt for dataene dine.

Det finnes ytterligere kontroller som ikke er vist i grensesnittkartet på begynnelsen av denne artikkelen:

 • Sideinndeling-kontrollene: Endre antall rader som vises, gå til en bestemt side med data, eller naviger side etter side ved hjelp av kontrollene nedenfor datatabellen.
 • Oppdater rapporten-linken: Oppdater dataene som vises i rapporten, ved å klikke på linken helt nederst på siden, ved siden av genereringsdatoen.

Forklaring og bruk av datatabellen

Den første kolonnen i tabellen er den primære dimensjonen. Dataene dine grupperes etter denne kolonnen. Hvis du velger en sekundær dimensjon, vises denne i den neste kolonnen, og dataene dine grupperes ytterligere. De resterende kolonnene i tabellen er beregningene tilknyttet de valgte dimensjonene.

Du kan utføre en rekke handlinger direkte i tabellen, for eksempel følgende:

 • Du kan bruke avmerkingsboksene foran radene for å velge rader. Du kan deretter tegne inn de valgte radene i diagramvisningen ved å klikke på Tegn inn rader-knappen.
 • Hold markøren over ? -ikonet i en kolonneetikett for å se en definisjon av dimensjonen eller beregningen.
 • Sortér tabellen etter en kolonne ved å klikke på kolonneoverskriften. Merk: Dette er en enkel ASCII-sortering. Hvis du vil utføre en mer avansert sortering, bruker du Sorteringstype-knappen.
Tilbake til toppen
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?