Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Help us improve Analytics Education. Tell us how you like to learn!

Finn det du leter etter i Analytics

Lær om de viktigste funksjonene og kontrollene i en Analytics-rapport.

Er Analytics nytt for deg? Bruk dette grensesnittkartet og de nummererte delene nedenfor for å gjøre deg kjent med de viktigste rapporteringsverktøyene og kontrollene.

Google Analytics reporting interface map
Kart over rapporteringsgrensesnittet

Merk: Tilgang til visse funksjoner eller sider i Analytics avhenger av tillatelsene dine. I tillegg er noen av funksjonene bare tilgjengelige for 360-brukere. Det kan derfor hende at du ikke ser alle elementene eller funksjonene som er beskrevet her.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:
Navigation links

Via kontotilknytningene øverst på alle sidene i Analytics får du tilgang til kontoene, områdene og datautvalgene som er knyttet til de gjeldende påloggingsopplysningene dine.

 • Konto: Tilgangspunktet ditt for Analytics, og det øverste organisasjonsnivået.
 • Område: Et nettsted, en mobilapp eller en enhet (f.eks. en kioskenhet eller en enhet på et salgssted). En konto kan inneholde ett eller flere områder.
 • Datautvalg: Tilgangspunktet ditt for rapporter, altså et definert utvalg av data fra et område.

Finn ut mer om kontoer, områder og datautvalg.

Tilbake til toppen

2 Diagnostikk, produktkontoer, organisasjoner og Google-kontoer

På alle sidene i Analytics får du også tilgang til varsler og diagnostikkmeldinger, og du kan veksle mellom produktkontoer og organisasjoner.

 • Klikk på for å se eventuelle meldinger som er generert av den automatiske diagnostikken i Analytics.
 • Klikk på for å veksle mellom produktkontoene som er knyttet til påloggingsopplysningene dine (f.eks. Analytics, Tag Manager, Optimize osv.).
 • Klikk på for å endre brukerinnstillingene, sende tilbakemelding til Google eller få hjelp med Analytics.
 • Klikk på til venstre for å veksle mellom organisasjonene som er knyttet til påloggingsopplysningene dine. Klikk på den til høyre for å administrere Google-kontoen din, og for å logge av Analytics.
Tilbake til toppen

3 Rapportnavigasjon

Her har du tilgang til alle rapportene dine.

 • Bruk søkefeltet for å finne en bestemt rapport raskt.
 • Klikk på en rapportkategori for å åpne den aktuelle listen over rapporter.
 • Tilpasning-kategorien inkluderer Oversikter, Snarveier og Tilpassede rapporter.
 • Klikk på for å åpne Administrator, der du kan administrere kontoene, områdene og datautvalgene.

I hele brukerstøtten for Analytics får du se henvisninger til rapporter av følgende type: Brukeranskaffelse > All trafikk. Dette er en forkortelse for «All trafikk-rapporten i Brukeranskaffelse-kategorien».

Tilbake til toppen

4 Rapportoverskrift

Det vises en rapportoverskrift øverst i alle rapportene i Analytics. Overskriften omfatter tittelen på rapporten og kontrollene som gjelder for rapporten som helhet.

 • Klikk på Tilpasning for å skreddersy en standardrapport etter de spesifikke behovene dine. Alternativet for tilpasning er tilgjengelig for de fleste rapportene, men ikke for alle.
 • Med E-post-alternativet kan du dele en rapport, selv om mottakerne ikke har Analytics-kontoer.
 • Du kan Eksportere rapportdataene dine for å bruke dem i andre programmer (f.eks. Excel).
 • Bruk Legg til i oversikten for å bygge inn den gjeldende rapporten i en oversikt.
 • Ved hjelp av Snarvei kan du opprette en link til den gjeldende konfigurasjonen av en rapport. Du har tilgang til alle snarveiene dine i navigeringspanelet for rapporter.
 • Med datovelgeren kan du endre datoperioden for rapporten og velge datoperioder for sammenligning.
 • I prosentandel i utvalget ser du prosentandelen av økter i løpet datoperioden som er tatt med i rapporten. Du kan veksle mellom et mindre utvalg (raskere responstid, lavere presisjon) eller et større utvalg (lengre responstid, høyere presisjon).

Analytics-tips

Klikk på school icon for å se hjelpeinnhold og videoveiledninger for gjeldende rapporteringskategori.

Tilbake til toppen

5 Legg til segmenter

All segments

Et segment er et delsett av Analytics-dataene dine. Legg til segmenter i en rapport for å sammenligne ulike delsett med data.

 • Klikk på + Legg til segment for å legge til eksisterende segmenter eller opprette nye.
 • Klikk på et segment for å endre, kopiere eller fjerne det. (Du kan ikke endre systemsegmentene som er standard.)
Tilbake til toppen

6 Rapportfaner

Explorer tab

I Analytics-rapporter vises dataene på én eller flere faner, slik at du har flere visninger av dataene på ett sted. De fleste standardrapportene har en Utforsker-fane. Denne har vanligvis to deler: en diagramvisning av dataene øverst og en datatabell nedenfor. Noen rapporter har ytterligere faner, for eksempel Oversikt eller Kartoverlegg.

Bruk Beregningsgruppe-linkene nedenfor etiketten for fanen for å avgjøre hvilke beregninger som skal vises i datatabellen, for eksempel Sammendrag, Nettstedbruk, Målsett 1.

Tilbake til toppen

7 Diagram

I den øverste delen av de fleste Utforsker-fanene ser du en grafisk visning av dataene dine. Diagrammet har blant annet følgende kontroller:

 • Beregninger i diagrammet-velgeren: Endre hvilke beregninger som benyttes i diagramvisningen. Du kan sammenligne to beregninger i diagrammet, for eksempel Økter kontra Fluktfrekvens. Du finner velgeren under Beregningsgruppe-linkene.
 • Tidsskala for diagrammet-knappene: Endre tidsskalaen for diagrammet. Du kan velge mellom dag, uke eller måned. Du finner disse knappene til høyre for Beregninger i diagrammet-velgeren.
 • Diagramtype-knappene: Endre diagramvisningen. Du kan velge et linjediagram eller et bevegelig diagram. Du finner disse knappene ved siden av Tidsskala for diagrammet-knappene.
 • Klikk på for å åpne Annoteringer-uttrekksmenyen. Du kan skrive et notat direkte i rapporten. Du finner denne kontrollen rett nedenfor tidsaksen i diagrammet.
Tilbake til toppen

8 Datatabell

I den nederste delen av Utforsker-fanen finner du dataene i tabellform. Hvilken primær dimensjon og hvilke beregninger som vises, avhenger av rapporttypen og beregningsgruppen som er valgt med kontrollene på Utforsker-fanen.

Kontrollene for datatabellen omfatter følgende:

 • Primær dimensjon-linkene: Endre primær dimensjon i rapporten.
 • Tegn inn rader-knappen: Legg til rader du har valgt, i diagrammet.
 • Sekundær dimensjon-menyen: Legg til enda en dimensjon i rapporten.

  For å fjerne en sekundær dimensjon klikker du på X-tegnet i overskriften for dimensjonskolonnen.

 • Sorteringstype-menyen: Endre rekkefølgen på radene i datatabellen. Du har følgende alternativer:
  • Standard: grunnleggende alfanumerisk sortering. Standardrekkefølgen er fra høyest til lavest. Du kan endre dette ved å klikke på kolonneoverskriften.
  • Absolutt endring: Sortér sammenligningsdata for datoperioden etter endringsmengde snarere enn absolutte endringer.
  • Vektet: Sortér prosentdata etter viktighet snarere enn numerisk rekkefølge.
 • Søk: Vis bare rader som samsvarer med søket ditt. Klikk på avansert for å angi mer komplekse filtre.
 • Tabellvisning-knappene: Endre hvordan datatabellen vises. Du har blant annet følgende valg:
  • Data graph button icon Data: Dataene vises i tabellform. Dette er standard tabellvisning.
  • Percentage graph button icon Prosentandel: Et sektordiagram viser hvordan den valgte beregningen bidrar til totalsummen.
  • Performance graph button icon Resultater: Et horisontalt stolpediagram viser de relative resultatene for den valgte beregningen.
  • Comparison graph button icon Sammenligning: Et stolpediagram viser resultatene for de valgte beregningene sammenlignet med gjennomsnittet for nettstedet.
  • Term cloud button icon Ordsky: Det vises en visuell representasjon av søkeordenes resultater (dette er ikke tilgjengelig for alle rapporter).
  • Pivot graph button icon Pivot: Informasjonen i tabellen for visse rapporter omarrangeres ved at du bruker en sekundær dimensjon som pivotpunkt for dataene.

Det finnes ytterligere kontroller som ikke er vist i grensesnittkartet på begynnelsen av denne artikkelen:

 • Sideinndeling-kontrollene: Endre antall rader som vises, gå til en bestemt side med data, eller naviger side etter side ved hjelp av kontrollene nedenfor datatabellen.
 • Oppdater rapporten-linken: Oppdater dataene som vises i rapporten, ved å klikke på linken helt nederst på siden, ved siden av genereringsdatoen.

Forklaring og bruk av datatabellen

Den første kolonnen i tabellen er den primære dimensjonen. Dataene dine grupperes etter denne kolonnen. Hvis du velger en sekundær dimensjon, vises denne i den neste kolonnen, og dataene dine grupperes ytterligere. De resterende kolonnene i tabellen er beregningene tilknyttet de valgte dimensjonene.

Du kan utføre en rekke handlinger direkte i tabellen, for eksempel følgende:

 • Du kan bruke avmerkingsboksene foran radene for å velge rader. Du kan deretter tegne inn de valgte radene i diagramvisningen ved å klikke på Tegn inn rader-knappen.
 • Hold markøren over ? -ikonet i en kolonneetikett for å se en definisjon av dimensjonen eller beregningen.
 • Sortér tabellen etter en kolonne ved å klikke på kolonneoverskriften. Merk: Dette er en enkel ASCII-sortering. Hvis du vil utføre en mer avansert sortering, bruker du Sorteringstype-knappen.
Tilbake til toppen
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?