Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Veiledningen i denne hjelpeartikkelen kan påvirkes av nylige endringer i brukergrensesnittet i Analytics. Du finner mer informasjon i dette blogginnlegget. Informasjonen i brukerstøtten oppdateres snart.

Finn det du leter etter i Analytics

Finn ut om de viktigste funksjonene og kontrollene i en Analytics-rapport

Er Analytics nytt for deg? Bruk dette grensesnittkartet og de nummererte delene nedenfor for å gjøre deg kjent med de viktigste rapporteringsverktøyene og kontrollene.

Google Analytics reporting interface map
Grensesnittkart over Rapportering-fanen

Merk: Tilgang til visse funksjoner og sider i Analytics avhenger av tillatelsene dine. I tillegg er noen av funksjonene bare tilgjengelige for 360-brukere. Det kan derfor hende at du ikke ser alle elementene eller funksjonene som er beskrevet her.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:
Navigation links

Øverst på alle skjermbildene i Analytics finner du navigeringslinkene, som gir tilgang til de fire hovedområdene i produktet:

Tilbake til toppen

2 Kontoer, innstillinger og diagnostikk

Du finner også informasjon om kontoen som er aktiv for øyeblikket, og kontroller som lar deg endre innstillinger, få hjelp og svare på diagnostiske meldinger, på alle sidene i Analytics.

 • Klikk på drop down menu icon for å få tilgang til både den personlige Google-kontoen din og Analytics-kontoen din. Bruk kontosøket for å finne Analytics-kontoer, -områder eller -datautvalg.
 • Klikk på Innstillinger Settings for å endre brukerinnstillingene, sende tilbakemelding til Google eller få hjelp med Analytics.
 • Klikk på Varslinger for å se eventuelle meldinger generert av den automatiske diagnostikken.
Tilbake til toppen

3 Rapportnavigasjon

Her har du tilgang til alle rapportene dine.

 • Klikk på en rapportkategori for å se rapporter i den aktuelle kategorien. (På grensesnittkartet ovenfor er Brukeranskaffelser-kategorien åpnet.)
 • Bruk søkefeltet for å finne en bestemt rapport raskt.
 • I oversiktene dine kan du raskt se de viktigste rapportene.
 • Bruk snarveier for å få raskere tilgang til rapportene du bruker mest.
 • Klikk på close panel for å skjule ruten med rapportnavigasjon. Klikk på open panel for å åpne den på nytt.

I hele brukerstøtten for Analytics får du se henvisninger til rapporter av følgende type: Brukeranskaffelser > All trafikk. Dette er en forkortelse for «All trafikk-rapporten, som befinner seg i Brukeranskaffelser-kategorien».

Tilbake til toppen

4 Rapportoverskrift

Det vises en rapportoverskrift øverst i alle rapportene i Analytics. Overskriften omfatter tittelen på rapporten og kontrollene som gjelder for rapporten som helhet.

 • Klikk på Tilpasning for å skreddersy en standardrapport etter de spesifikke behovene dine. Alternativet for tilpasning er tilgjengelig for de fleste rapportene, men ikke for alle.
 • Med E-post-alternativet kan du dele en rapport med andre, selv om de ikke har noen Analytics-konto.
 • Du kan eksportere rapportdataene dine for bruk i andre programmer, for eksempel Excel.
 • Bruk Legg til i oversikten-linken for å bygge inn den gjeldende rapporten i en oversikt.
 • Med Snarvei opprettes det en link til den gjeldende konfigurasjonen av denne rapporten. Du har tilgang til alle snarveiene dine i navigeringspanelet for rapporter.
 • Med datovelgeren kan du endre datoperioden for rapporten. Du kan sammenligne to datoer eller to datoperioder ved å klikke på drop down menu icon -ikonet.
 • I Prøveinformasjon-delen ser du størrelsen på øktprøven det rapporteres om. Bruk rullegardinmenyen for å bytte mellom en mindre prøve (som gir raskere responstid med lavere presisjon) eller en større prøve (som gir høyere presisjon med lengre responstid).

Analytics-opplæring

Klikk på school icon -ikonet for å se hjelpeinnhold og videoveiledninger som forklarer rapporteringskategorien som er valgt for øyeblikket.

Tilbake til toppen

5 Legg til segmenter

All segments

Et segment er et delsett av Analytics-dataene dine. Hvis du legger til ett eller flere segmenter i en rapport, kan dette gjøre det enklere å sammenligne dataene dine på meningsfylt vis.

 • Rediger, kopiér eller fjern et eksisterende segment ved å klikke på det.
 • Klikk på + Legg til et segment for å segmentere dataene dine ytterligere.
Tilbake til toppen

6 Rapportfanene

Explorer tab

Her begynner rapportdataene dine. I Analytics-rapporter vises dataene dine på én eller flere faner, slik at du har flere visninger av de samme dataene på samme sted. De fleste (men ikke alle) standardrapportene har en Utforsker-fane. Denne har vanligvis to deler: en diagramvisning av dataene for tidsrammen øverst og en datatabell nedenfor. Noen rapporter har ytterligere faner, for eksempel en Oversikt-fane eller en Kartoverlegg-fane.

Du kan legge til og redigere faner ved hjelp av Tilpass-linken i rapportoverskriften, som nevnt ovenfor.

Beregningsgruppe-linkene nedenfor etiketten for rapportfanen avgjør hvilke beregninger som vises i datatabellen, for eksempel Sammendrag, Nettstedbruk, Målsett 1. Du finner linkene rett under etiketten for Utforsker-fanen.

Tilbake til toppen

7 Diagramvisning

I den øverste delen av de fleste Utforsker-fanene ser du en grafisk visning av dataene dine. Diagrammet har blant annet følgende kontroller:

 • Beregninger i diagrammet-velgeren: Endre hvilke beregninger som benyttes i diagramvisningen. Du kan sammenligne to beregninger i diagrammet, for eksempel Økter kontra Fluktfrekvens. Du finner velgeren under Beregningsgruppe-linken.
 • Tidsskala for diagrammet-knappene: Endre tidsskalaen for diagrammet. Du kan velge mellom dag, uke eller måned. Du finner disse knappene til høyre for Beregninger i diagrammet-velgeren.
 • Diagramtype-knappene: Endre diagramvisningen. Du kan velge et linjediagram eller et bevegelig diagram. Du finner disse knappene ved siden av Tidsskala for diagrammet-knappene.
 • Klikk på -ikonet for å åpne Annoteringer-uttrekksmenyen. Du kan skrive et notat direkte i rapporten. Du finner denne kontrollen rett nedenfor tidsaksen i diagrammet.
Tilbake til toppen

8 Datatabellvisning

I den nederste delen av Utforsker-fanen finner du rapportdataene i tabellform. Hvilken primær dimensjon og hvilke beregninger som vises, avhenger av rapporttypen og beregningsgruppen som er valgt med kontrollene på Utforsker-fanen.

Kontrollene for datatabellen omfatter følgende:

 • Primær dimensjon-linkene: Endre primær dimensjon i rapporten.
 • Tegn inn rader-knappen: Legg til rader du selv velger (ved å merke av i rutene) i diagramvisningen.
 • Sekundær dimensjon-menyen: Legg til enda en dimensjon i rapporten.

  For å fjerne en sekundær dimensjon klikker du på X-tegnet i overskriften for dimensjonskolonnen.

 • Sorteringstype-menyen: Endre rekkefølgen på radene i datatabellen. Du har følgende alternativer:
  • Standard: grunnleggende alfanumerisk sortering. Standardrekkefølgen er fra høyest til lavest. Du kan endre dette ved å klikke på kolonneoverskriften.
  • Absolutt endring: Sortér sammenligningsdata for datoperioden etter endringsmengde snarere enn absolutte endringer.
  • Vektet: Sortér prosentdata etter viktighet snarere enn numerisk rekkefølge.
 • Søk: Vis bare rader som samsvarer med søket ditt. Klikk på Avansert for å filtrere datatabellen på mer kompliserte måter.
 • Tabellvisning-knappene: Endre hvordan datatabellen vises. Du har blant annet følgende valg:
  • Data graph button icon Data: Dataene vises i tabellform. Dette er standard tabellvisning.
  • Percentage graph button icon Prosentandel: Et sektordiagram viser hvordan den valgte beregningen bidrar til totalsummen.
  • Performance graph button icon Resultater: Et horisontalt stolpediagram viser de relative resultatene for den valgte beregningen.
  • Comparison graph button icon Sammenligning: Et stolpediagram viser resultatene for de valgte beregningene sammenlignet med gjennomsnittet for nettstedet.
  • Term cloud button icon Ordsky: Det vises en visuell representasjon av søkeordenes resultater (dette er ikke tilgjengelig for alle rapporter).
  • Pivot graph button icon Pivot: Informasjonen i tabellen for visse rapporter omarrangeres ved at du bruker en sekundær dimensjon som pivotpunkt for dataene.

Det finnes ytterligere kontroller som ikke er vist i grensesnittkartet på begynnelsen av denne artikkelen:

 • Sideinndeling-kontrollene: Endre antall rader som vises, gå til en bestemt side med data, eller naviger side etter side ved hjelp av kontrollene nedenfor datatabellen.
 • Oppdater rapporten-linken: Oppdater dataene som vises i rapporten, ved å klikke på linken helt nederst på siden, ved siden av genereringsdatoen.

Forklaring og bruk av datatabellen

Den første kolonnen i datatabellen er den primære dimensjonen. Dataene dine grupperes etter denne kolonnen. Hvis du har valgt en sekundær dimensjon, vises denne i neste kolonne og grupperer dataene dine ytterligere. De resterende kolonnene i datatabellen er beregningene tilknyttet de valgte dimensjonene.

Du kan utføre en rekke handlinger direkte i datatabellen, for eksempel:

 • Du kan bruke avmerkingsfeltene foran radene for å velge rader. Du kan deretter tegne inn de valgte radene i diagramvisningen ved å klikke på Tegn inn rader-knappen.
 • Hold markøren over ? -ikonet i en kolonneetikett for å se en definisjon av dimensjonen eller beregningen.
 • Sortér tabellen etter en kolonne ved å klikke på kolonneoverskriften. Merk: Dette er en enkel ASCII-sortering. Hvis du vil utføre en mer avansert sortering, bruker du Sorteringstype-knappen.
Tilbake til toppen
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?