Remarketing en Rapportagefuncties voor advertenties aanzetten in Analytics

Als u Google-signalen activeert, worden de besturingselementen voor het aanzetten van remarketing en rapportagefuncties voor advertenties vervangen door het besturingselement van Google-signalen.

In dit artikel leest u hoe u Analytics zo instelt dat u remarketingdoelgroepen kunt maken en deze kunt delen met uw advertentieaccounts. U kunt bijvoorbeeld een doelgroep van gebruikers maken die artikelen in hun winkelwagentjes hebben achtergelaten, maar de aankoop niet hebben afgerond. Als u deze doelgroep deelt met Google Ads, kunt u deze gebruikers opnieuw aanspreken met vervolgadvertenties.

Meer informatie over remarketingdoelgroepen in Analytics

In dit artikel vindt u de volgende informatie:

Vereisten

Als u voordeel wilt halen uit remarketing met Analytics en remarketinglijsten voor zoekadvertenties met Analytics, doet u het volgende:

 

Limieten

U kunt maximaal 2000 remarketingdoelgroepen per Analytics-account maken.

De dimensie Marktsegmenten is niet beschikbaar voor remarketingdoelgroepen.

De statistiek Dagen sinds laatste bezoek is niet beschikbaar voor remarketingdoelgroepen.

 

Remarketing en Rapportagefuncties voor advertenties aanzetten voor een webproperty

Wanneer u remarketing aanzet voor een webproperty, kunt u remarketingdoelgroepen maken met uw Analytics-gegevens en deze doelgroepen delen met uw gekoppelde advertentieaccounts (bijvoorbeeld Google Ads en Display & Video 360) en met Optimize.

Wanneer u de rapportagefuncties voor advertenties voor een webproperty aanzet, verzamelt Analytics de gebruikelijke gegevens, en ook advertentiecookies van Google als die aanwezig zijn.

U kunt op een van de volgende manieren de functies voor remarketing en rapportagefuncties voor advertenties aanzetten voor een webproperty:

De property-instellingen wijzigen

Deze methode is uitsluitend van toepassing op webproperty's en pagina's waarvoor u gtag.js, analytics.js of AMP-tagging gebruikt.

Uw property-instellingen wijzigen is ook de enige manier waarop u met behulp van de Analytics-tag remarketinglijsten voor zoekadvertenties kunt maken.

Als u uw property-instellingen zodanig wijzigt dat remarketing en/of 'Gegevensverzameling voor advertentiefuncties' worden ondersteund, wordt dit type gegevensverzameling gebruikt voor verkeer naar al uw pagina's. Als u deze functies alleen voor bepaalde gedeelten van uw site wilt implementeren, wijzigt u de trackingcode van elke relevante pagina en laat u deze property-instellingen uit.

Uw property-instellingen updaten:

  1. Log in op uw Analytics-account.
  2. Klik op Beheerder en navigeer naar de property waarvoor u deze functies wilt aanzetten.
  3. Klik in de kolom Property op Trackinginfo en klik op Gegevensverzameling.
  4. Stel onder Gegevens verzamelen voor advertentiefuncties het volgende in:
    • Als u remarketing wilt aanzetten, stelt u Remarketing en Rapportagefuncties voor advertenties in op AAN.
    • Als u alleen de rapportagefuncties voor advertenties wilt aanzetten, stelt u alleen Rapportagefuncties voor advertenties in op AAN.

Als u eerder de functies remarketing en rapportagefuncties voor advertenties heeft aangezet door uw trackingcode te updaten, kunt u nog steeds deze property-instelling implementeren zonder conflicten te veroorzaken. In het Google Display Netwerk is dit alleen van toepassing op remarketing.

Deze methode werkt alleen om deze functies aan te zetten wanneer ze zijn gerelateerd aan uw websitegebruikers. Als u deze functies wilt aanzetten wanneer ze zijn gerelateerd aan de gebruikers van uw app, updatet u de trackingcode van uw app met de methoden die worden beschreven voor Android en iOS.

Als u geen gegevens wilt verzamelen voor advertentiefuncties, zorgt u ervoor dat deze beide opties zijn ingesteld op UIT en dat uw trackingcode niet is ingesteld voor de verzameling van deze gegevens.

U kunt ook Google-signalen activeren om remarketing en rapportage te verbeteren. Als u Google-signalen activeert, vervangen die bedieningselementen de functies voor remarketing en rapportagefuncties voor advertenties.

 

Alternatief: De trackingcode wijzigen

De voorkeursmethode voor het aanzetten van remarketing en rapportagefuncties voor advertenties is een wijziging van uw property-instellingen, zoals hierboven is beschreven. U kunt deze functies ook aanzetten door de trackingcode te wijzigen.

Als u remarketinglijsten voor zoekadvertenties wilt aanzetten, gebruikt u de hierboven beschreven property-instellingen.

Als u display-remarketing en rapportagefuncties voor advertenties wilt aanzetten door uw trackingcode te updaten, brengt u een eenvoudige wijziging in één regel van uw code aan, zoals in de volgende gedeelten wordt beschreven. Deze wijziging heeft geen invloed op aanpassingen die u eerder in uw code heeft doorgevoerd.

Als u rapportagefuncties voor advertenties handmatig wilt uitzetten, kunt u de trackingcode wijzigen op de manier die wordt beschreven in de relevante gedeelten hieronder.

Als u deze functies wilt aanzetten voor Universal Analytics, voegt u de vetgedrukte regel toe aan uw bestaande trackingcode, tussen de opdrachten 'create' en 'send', zoals in dit voorbeeld:

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>
Als u de wijziging ongedaan wilt maken, verwijder dan de regel ga('require', 'displayfeatures');

Als u de plug-in displayfeatures en de property-instellingen om rapportagefuncties voor advertenties uit te zetten, wilt overschrijven, voeg dan
ga('set', 'allowAdFeatures', false); //to re-enable, set allowAdFeatures to true
toe achter de opdracht create en voordat de hit wordt verstuurd.

Als u Google Tag Manager gebruikt, volgt u deze instructies om de Google Analytics-tag te bewerken.

Als u de ga.js-trackingcode nog gebruikt, kunt u hier instructies vinden om die te wijzigen.

 

Alternatief: De optie om bestaande trackingcode te gebruiken, selecteren wanneer u een Google Ads-remarketingcampagne maakt

Wanneer u een remarketingcampagne in Google Ads maakt en uw account is gekoppeld aan een Analytics-account, kunt u de trackingcode gebruiken die al op uw website staat. U hoeft dan geen remarketingtag op te halen uit Google Ads. Als u deze optie gebruikt, wordt remarketing automatisch aangezet in Analytics. Meer informatie over hoe u remarketingcampagnes maakt in Google Ads

 

Remarketing en Rapportagefuncties voor advertenties aan- of uitzetten voor een app

Als u deze functies voor een app aanzet, verzamelt Analytics de gebruikelijke gegevens en de gegevens die zijn gekoppeld aan mobiele advertentie-ID's.

Als u deze functies voor een app wilt aan- of uitzetten, moet u de Analytics-trackingcode aanpassen die u heeft opgenomen in uw app-code. In de voorbeelden hieronder wordt uitgelegd hoe u de trackingcode voor Android- en iOS-apps wijzigt.

App-trackingcode wijzigen voor Android

Als u deze functies voor Android wilt aanzetten, wijzigt u uw Analytics-trackingcode zodat de advertentie-ID wordt verzameld. Roep de methode enableAdvertisingIdCollection aan voor de tracker waarvoor u deze functies wilt aanzetten. Bijvoorbeeld:

// Get tracker.
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
TrackerName.APP_TRACKER);

// Enable Display Features.
t.enableAdvertisingIdCollection(true); // to disable Display Features, set this value to false

Meer informatie over het ondersteunen van display-advertenties voor Android

App-trackingcode wijzigen voor iOS

Als u deze functies voor iOS wilt aanzetten, verzamelt u de IDFA (advertentie-ID). Koppel om IDFA-verzameling aan te zetten de bibliotheken libAdIdAccess.a en AdSupport.framework aan uw app en stel allowIDFACollection in op YES op elke tracker die de IDFA verzamelt. Bijvoorbeeld:

// Assumes a tracker has already been initialized with a property ID, otherwise
// getDefaultTracker returns nil.
id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

// Enable IDFA collection.
tracker.allowIDFACollection = YES; // to disable Display Features, set this value to NO

 

Als u Google Tag Manager gebruikt, volgt u deze instructies om de Google Analytics-tag te bewerken.

 

Gerelateerde bronnen

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
792583008018670462
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true