Advertentiefuncties inschakelen in Google Analytics.

U moet advertentiefuncties inschakelen om gegevens in de rapporten 'Demografie' en 'Interesses' weer te geven, GDN-vertoningsgegevens in de rapporten voor multi-channel trechters weer te geven, remarketingdoelgroepen te maken en om te profiteren van integraties van DoubleClick-platforms.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Advertentiefuncties inschakelen voor een webproperty

Wanneer u advertentiefuncties voor een webproperty inschakelt, verzamelt Google Analytics de gebruikelijke gegevens, evenals de DoubleClick-cookie wanneer die aanwezig is.

Ga als volgt te werk om advertentiefuncties voor een webproperty in te schakelen:

Uw property-instellingen wijzigen

Deze methode is alleen van toepassing op webproperty's en wordt alleen ondersteund voor property's die zijn geüpgraded naar Universal Analytics.

Wanneer u uw property-instellingen zodanig wijzigt dat advertentiefuncties worden ondersteund, wordt voor verkeer naar al uw pagina's dit type gegevensverzameling gebruikt. Als u de advertentiefuncties alleen wilt implementeren voor gedeelten van uw site, moet u de trackingcode voor elke relevante pagina wijzigen en deze property-instelling uitgeschakeld laten.

U updatet uw property-instellingen als volgt:

 1. Log in op uw Google Analytics-account.
 2. Selecteer het tabblad Beheerder en ga naar het account en de property waarvoor u displayfuncties wilt inschakelen.
 3. Klik in de kolom Property op Property-instellingen.
 4. Stel in het gedeelte Advertentiefuncties de optie Advertentiefuncties inschakelen op AAN.
  Property-instellingen, met ingeschakelde display-advertentiefuncties.

Als u de advertentiefuncties al eerder heeft ingeschakeld door uw trackingcode te updaten, kunt u deze property-instelling alsnog instellen, zonder dat dit tot conflicten leidt.

Houd er rekening mee dat deze methode alleen werkt voor het inschakelen van advertentiefuncties, aangezien die gerelateerd zijn aan uw websitegebruikers. Als u advertentiefuncties wilt inschakelen die zijn gerelateerd aan de gebruikers van uw app, moet u uw app-trackingcode updaten overeenkomstig de methoden zoals uiteengezet voor Android en iOS.

 

Uw trackingcode wijzigen

Als u ervoor kiest de advertentiefuncties in te schakelen door uw trackingcode te updaten, hoeft u slechts één regel van uw code te wijzigen, zoals in de onderstaande gedeelten wordt beschreven. Deze wijziging heeft geen invloed op aanpassingen die u eerder in uw code heeft doorgevoerd.

De wijzigingen die u moet aanbrengen om uw webpagina's zijn afhankelijk van de trackingcode die u gebruikt. Ga na of u Classic Analytics (ga.js) of Universal Analytics (analytics.js) gebruikt.

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat u deze updates voor de trackingcode alleen voor gedeelten van uw site heeft uitgevoerd en vervolgens de advertentiefuncties heeft ingeschakeld via de property-instellingen, waardoor het verzamelen van de DoubleClick-cookie voor al uw pagina's is ingeschakeld. Als u in deze gevallen het verzamelen van de DoubleClick-cookie wilt uitschakelen voor een of meer van de pagina's die u eerder heeft gewijzigd, moet u de oorspronkelijke tags herstellen.

Dit geldt ook in omstandigheden waarin u de volledige site heeft getagd om de advertentiefuncties in te schakelen. Als u de advertentiefuncties voor een afzonderlijke pagina wilt uitschakelen, moet u de oorspronkelijke trackingcode herstellen.

Als uw webproperty gebruikmaakt van Universal Analytics (analytics.js), kunt u de advertentiefuncties voor uw hele site inschakelen door uw property-instellingen te updaten, of voor afzonderlijke pagina's door uw trackingcode te wijzigen.

Als uw webproperty gebruikmaakt van de klassieke versie van Google Analytics (ga.js), kunt u de advertentiefuncties alleen inschakelen door uw trackingcode te wijzigen.

Webtrackingcode wijzigen voor Universal Analytics (analytics.js)

Als u de advertentiefuncties wilt inschakelen voor Universal Analytics, voegt u de vetgedrukte regel toe aan uw bestaande trackingcode, tussen de opdrachten 'create' en 'send', zoals in het onderstaande voorbeeld:

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>
Als u de wijziging ongedaan wilt maken, verwijdert u de regel ga('require', 'displayfeatures');
Webtrackingcode wijzigen voor de klassieke versie van Google Analytics (ga.js)

Als u de advertentiefuncties wilt implementeren voor de klassieke versie van Google Analytics, vervangt u de vetgedrukte tekst in dit voorbeeld:

Standaardtrackingcode

<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-xxxxx-y']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;


ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';

var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>

door de vetgedrukte tekst in het voorbeeld hieronder:

Gewijzigde code om advertentiefuncties in te schakelen

<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-xxxxx-y']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;


ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js';

var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>
Als u de wijziging ongedaan wilt maken, wijzigt u uw trackingcode zodat deze overeenkomt met het voorbeeld van de standaardtrackingcode in dit gedeelte.

Als u Google Tag Manager gebruikt, volgt u deze instructies om de Google Analytics-tag te bewerken.

 

Advertentiefuncties inschakelen voor een app

Wanneer u advertentiefuncties inschakelt voor een app, verzamelt Google Analytics de gebruikelijke gegevens, evenals anonieme gegevens die zijn gekoppeld aan mobiele advertentie-ID's.

Als u advertentiefuncties wilt inschakelen voor een app, moet u de Analytics-trackingcode wijzigen die u in de code van uw app heeft opgenomen. In de voorbeelden hieronder wordt uitgelegd hoe u de trackingcode voor Android- en iOS-apps wijzigt.

App-trackingcode wijzigen voor Android

Als u advertentiefuncties voor Android wilt inschakelen, wijzigt u uw Google Analytics-trackingcode zodat de advertentie-ID wordt verzameld. Roep de methode enableAdvertisingIdCollection aan op de tracker waarvoor u displayfuncties wilt inschakelen. Bijvoorbeeld:

// Get tracker.
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
TrackerName.APP_TRACKER);

// Enable Display Features.
t.enableAdvertisingIdCollection(true);

Meer informatie over het ondersteunen van display-advertenties voor Android

App-trackingcode wijzigen voor iOS

Als u advertentiefuncties voor iOS wilt inschakelen, verzamelt u de IDFA (identifier for advertising, ID voor adverteren). Als u IDFA-verzameling wilt inschakelen, linkt u de bibliotheken libAdIdAccess.a en AdSupport.framework aan uw app en stelt u allowIDFACollection in op YES op elke tracker die de IDFA verzamelt. Bijvoorbeeld:

// Assumes a tracker has already been initialized with a property ID, otherwise
// getDefaultTracker returns nil.
id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

// Enable IDFA collection.
tracker.allowIDFACollection = YES;

Als u Google Tag Manager gebruikt, volgt u deze instructies om de Google Analytics-tag te bewerken.

 

Gerelateerde bronnen

Met Google Tag Manager kunt u wanneer u maar wilt tags maken en updaten voor uw website en mobiele apps. Het biedt marketeers grotere flexibiliteit en geeft webmasters de tijd en gelegenheid om zich op andere belangrijke taken te concentreren.

Hoe nuttig is dit artikel:

Feedback is geregistreerd. Hartelijk dank.
 • Helemaal niet nuttig
 • Niet erg nuttig
 • Een beetje nuttig
 • Erg nuttig
 • Uitermate nuttig