Remarketing en rapportagefuncties voor advertenties inschakelen in Analytics

Als u Google-signalen activeert, worden de besturingselementen voor het inschakelen van remarketing en rapportagefuncties voor advertenties vervangen door het besturingselement van Google-signalen.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u Analytics zo configureert dat u remarketingdoelgroepen kunt maken en deze kunt delen met uw advertentieaccounts. U kunt bijvoorbeeld een doelgroep van gebruikers maken die artikelen in hun winkelwagentjes hebben achtergelaten, maar geen aankopen hebben voltooid. Wanneer u deze doelgroep deelt met Google Ads, kunt u deze gebruikers opnieuw aanspreken met vervolgadvertenties.

Meer informatie over remarketingdoelgroepen in Analytics

In dit artikel vindt u de volgende informatie:

Vereisten

Als u voordeel wilt halen uit remarketing met Analytics en remarketinglijsten voor zoekadvertenties met Analytics, doet u het volgende:

 

Limieten

U kunt maximaal 2000 remarketingdoelgroepen per Analytics-account maken.

De dimensie Marktsegmenten is niet beschikbaar voor remarketingdoelgroepen.

De statistiek Dagen sinds laatste bezoek is niet beschikbaar voor remarketingdoelgroepen.

 

Remarketing en rapportagefuncties voor advertenties inschakelen voor een webproperty

Wanneer u remarketing inschakelt voor een webproperty, kunt u remarketingdoelgroepen maken met uw Analytics-gegevens en deze doelgroepen delen met uw gekoppelde advertentieaccounts (bijvoorbeeld Google Ads en Display & Video 360) en met Optimize.

Wanneer u advertentierapportage voor een webproperty inschakelt, verzamelt Analytics de gebruikelijke gegevens, evenals advertentiecookies van Google wanneer die aanwezig zijn.

U kunt op een van de volgende manieren remarketing- en rapportagefuncties voor advertenties inschakelen voor een webproperty:

De property-instellingen wijzigen

Deze methode is uitsluitend van toepassing op webproperty's en pagina's waarvoor u gtag.js, analytics.js of AMP-tagging gebruikt.

Uw property-instellingen wijzigen is ook de enige manier waarop u met behulp van de Analytics-tag remarketinglijsten voor zoekadvertenties kunt maken.

Als u uw property-instellingen zodanig wijzigt dat remarketing en/of 'Gegevensverzameling voor advertentiefuncties' worden ondersteund, wordt dit type gegevensverzameling gebruikt voor verkeer naar al uw pagina's. Als u deze functies slechts voor gedeelten van uw site wilt implementeren, wijzigt u de trackingcode van elke relevante pagina en laat u deze property-instellingen uitgeschakeld.

Uw property-instellingen updaten:

  1. Log in op uw Analytics-account.
  2. Klik op Beheerder en navigeer naar de property waarvoor u deze functies wilt inschakelen.
  3. Klik in de kolom Property op Trackinginfo en klik vervolgens op Gegevensverzameling.
  4. Stel onder Gegevens verzamelen voor advertentiefuncties het volgende in:
    • Als u remarketing wilt inschakelen, stelt u Remarketing en Rapportagefuncties voor advertenties in op AAN.
    • Als u alleen de rapportagefuncties voor advertenties wilt inschakelen, stelt u alleen Rapportagefuncties voor advertenties in op AAN.

Als u eerder remarketing en rapportagefuncties voor advertenties heeft ingeschakeld door uw trackingcode te updaten, kunt u nog steeds deze property-instelling implementeren zonder conflicten te veroorzaken. In het Google Display Netwerk is dit alleen van toepassing op remarketing.

Houd er rekening mee dat deze methode alleen werkt om deze functies in te schakelen wanneer ze zijn gerelateerd aan uw websitegebruikers. Als u deze functies wilt inschakelen wanneer ze zijn gerelateerd aan de gebruikers van uw app, updatet u de trackingcode van uw app met de methoden die worden beschreven voor Android en iOS.

Als u geen gegevens wilt verzamelen voor advertentiefuncties, zorgt u ervoor dat deze beide opties zijn ingesteld op UIT en dat uw trackingcode niet is geconfigureerd voor de verzameling van deze gegevens.

U kunt ook Google-signalen activeren om remarketing en rapportage te verbeteren. Als u Google-signalen activeert, vervangen die bedieningselementen de functies voor remarketing en advertentierapportage.

 

Alternatief: De trackingcode wijzigen

De voorkeursmethode voor de inschakeling van remarketing en rapportagefuncties voor advertenties is een wijziging van uw property-instellingen, zoals hierboven is beschreven. U kunt deze functies echter ook inschakelen door de trackingcode te wijzigen.

Als u remarketinglijsten voor zoekadvertenties wilt inschakelen, gebruikt u de hierboven beschreven property-instellingen.

Als u display-remarketing en rapportagefuncties voor advertenties wilt inschakelen door uw trackingcode te updaten, brengt u een eenvoudige wijziging in één regel van uw code aan, zoals in de volgende gedeelten wordt beschreven. Deze wijziging heeft geen invloed op aanpassingen die u eerder in uw code heeft doorgevoerd.

Als u rapportagefuncties voor advertenties handmatig wilt uitschakelen, kunt u de trackingcode wijzigen op de manier die wordt beschreven in de relevante gedeelten hieronder.

Als u deze functies wilt inschakelen voor Universal Analytics, voegt u de vetgedrukte regel toe aan uw bestaande trackingcode, tussen de opdrachten 'create' en 'send', zoals in dit voorbeeld:

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>
Als u de wijziging ongedaan wilt maken, verwijdert u de regel ga('require', 'displayfeatures');

Als u de plug-in displayfeatures en de property-instellingen voor uitschakeling van 'Rapportagefuncties voor advertenties' wilt overschrijven, voegt u
ga('set', 'allowAdFeatures', false); //stel allowAdFeatures in op 'true' om deze weer in te schakelen
toe achter de opdracht create en voordat de hit wordt verstuurd.

Als u Google Tag Manager gebruikt, volgt u deze instructies om de Google Analytics-tag te bewerken.

Als u de ga.js-trackingcode nog gebruikt, kunt u hier instructies vinden om die te wijzigen.

 

Alternatief: De optie om bestaande trackingcode te gebruiken, selecteren wanneer u een Google Ads-remarketingcampagne maakt

Wanneer u een remarketingcampagne in Google Ads maakt en uw account is gekoppeld aan een Analytics-account, kunt u de trackingcode gebruiken die al op uw website staat. U hoeft dan geen remarketingtag te laten genereren door Google Ads. Als u deze optie gebruikt, wordt remarketing automatisch ingeschakeld in Analytics. Meer informatie over hoe u remarketingcampagnes maakt in Google Ads.

 

Remarketing en rapportagefuncties voor advertenties in- of uitschakelen voor een app

Als u deze functies voor een app inschakelt, verzamelt Analytics de gebruikelijke gegevens en de gegevens die zijn gekoppeld aan mobiele advertentie-ID's.

Als u deze functies voor een app wilt in- of uitschakelen, moet u de Analytics-trackingcode aanpassen die u heeft opgenomen in uw app-code. In de voorbeelden hieronder wordt uitgelegd hoe u de trackingcode voor Android- en iOS-apps wijzigt.

App-trackingcode wijzigen voor Android

Als u deze functies voor Android wilt inschakelen, wijzigt u uw Analytics-trackingcode zodat de advertentie-ID wordt verzameld. Roep de methode enableAdvertisingIdCollection aan voor de tracker waarvoor u deze functies wilt inschakelen. Bijvoorbeeld:

// Tracker ophalen.
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
TrackerName.APP_TRACKER);

// Display-functies inschakelen.
t.enableAdvertisingIdCollection(true); // stel in op 'false' om Display-functies uit te schakelen

Meer informatie over het ondersteunen van display-advertenties voor Android

App-trackingcode wijzigen voor iOS

Als u deze functies voor iOS wilt inschakelen, verzamelt u de IDFA (advertentie-ID). Koppel om IDFA-verzameling in te schakelen de bibliotheken libAdIdAccess.a en AdSupport.framework aan uw app en stel allowIDFACollection in op YES op elke tracker die de IDFA verzamelt. Bijvoorbeeld:

// Gaat ervan uit dat er al een tracker is geïnitialiseerd met een property-ID, anders
// geeft getDefaultTracker nil.
id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

// IDFA-verzameling inschakelen.
tracker.allowIDFACollection = YES; // als u Display-functies wilt uitschakelen, stelt u deze waarde in op NO

 

Als u Google Tag Manager gebruikt, volgt u deze instructies om de Google Analytics-tag te bewerken.

 

Gerelateerde bronnen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?