Remarketing en rapportagefuncties voor advertenties inschakelen in Analytics

Als u wilt gebruikmaken van 'Remarketing met Analytics' en 'Remarketinglijsten voor zoekadvertenties met Analytics' moet u Remarketing inschakelen.

U moet Rapportagefuncties voor advertenties inschakelen om gegevens in de rapporten Demografie en Interesses weer te geven, om GDN-vertoningsgegevens in de rapporten voor multi-channel trechters weer te geven en om gebruik te maken van integraties van DoubleClick-platforms.

Als u remarketing wilt gebruiken en rapportagefuncties voor advertenties voor een webproperty wilt inschakelen, moet u beschikken over rechten voor bewerken voor de betreffende property.

U moet daarnaast ook voldoen aan de beleidsvereisten voor advertentiefuncties van Analytics.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Remarketing en rapportagefuncties voor advertenties inschakelen voor een webproperty

Wanneer u advertentiefuncties voor een webproperty inschakelt, verzamelt Analytics de gebruikelijke gegevens, evenals advertentiecookies van Google wanneer die aanwezig zijn.

Ga als volgt te werk om advertentiefuncties voor een webproperty in te schakelen:

Uw property-instellingen wijzigen

Deze methode is uitsluitend van toepassing op webproperty's.

Uw property-instellingen wijzigen is bovendien de enige manier waarop u de Analytics-tag kunt gebruiken om remarketinglijsten voor zoekadvertenties te maken.

Als u uw property-instellingen zodanig wijzigt dat remarketing en/of 'Gegevensverzameling voor advertentiefuncties' worden ondersteund, wordt dit type gegevensverzameling gebruikt voor verkeer naar al uw pagina's. Als u deze functies slechts voor gedeelten van uw site wilt implementeren, dient u de trackingcode van elke relevante pagina te wijzigen en deze property-instellingen uitgeschakeld te laten.

Uw property-instellingen updaten:

  1. Log in op uw Analytics-account.
  2. Selecteer het tabblad Beheerder en ga naar het account en de property waarvoor u deze functies wilt inschakelen.
  3. Klik in de kolom Property op Trackinginfo en klik vervolgens op Gegevensverzameling.
  4. Onder Gegevens verzamelen voor advertentiefuncties stelt u het volgende in:
    • Als u remarketing wilt inschakelen, stelt u Remarketing en Rapportagefuncties voor advertenties in op AAN.
    • Als u alleen de rapportagefuncties voor advertenties wilt inschakelen, stelt u alleen Rapportagefuncties voor advertenties in op AAN.

Als u eerder display-remarketing en rapportagefuncties voor advertenties heeft ingeschakeld door uw trackingcode te updaten, kunt u deze property-instellingen nog steeds implementeren zonder dat er conflicten ontstaan.

Houd er rekening mee dat deze methode alleen werkt voor het inschakelen van deze functies, aangezien die gerelateerd zijn aan uw websitegebruikers. Als u deze functies wilt inschakelen wanneer ze aan de gebruikers van uw app zijn gerelateerd, dient u de trackingcode van uw app bij te werken aan de hand van de methoden die worden beschreven voor Android en iOS.

Als u geen gegevens wilt verzamelen voor advertentiefuncties, moet u ervoor zorgen dat beide opties zijn ingesteld op UIT en dat uw trackingcode niet is geconfigureerd voor het verzamelen van deze gegevens.

 

Uw trackingcode wijzigen

U hoeft uw trackingcode voor een webproperty niet te wijzigen om remarketing en rapportagefuncties voor advertenties in te schakelen. De beste methode om deze functies in te schakelen, is door uw property-instellingen te wijzigen aan de hand van de manier die hierboven wordt beschreven.

Als u uw trackingcode wijzigt, worden remarketinglijsten voor zoekadvertenties met Analytics niet ingeschakeld. U moet uw property-instellingen wijzigen op de manier die hierboven wordt beschreven.

U kunt uw trackingcode wijzigen om remarketing in het Display Netwerk en de rapportagefuncties voor advertenties in te schakelen. Als u remarketinglijsten voor zoekadvertenties wilt uitschakelen, moet u de property-instellingen volgen die hierboven worden beschreven.

Als u ervoor kiest display-remarketing en rapportagefuncties voor advertenties in te schakelen door uw trackingcode te updaten, hoeft u alleen maar een eenvoudige wijziging in één regel van uw code aan te brengen, zoals in de volgende secties wordt beschreven. Deze wijziging heeft geen invloed op aanpassingen die u eerder in uw code heeft doorgevoerd.

De wijzigingen die u moet aanbrengen om uw webpagina's zijn afhankelijk van de trackingcode die u gebruikt. Ga na of u Classic Analytics (ga.js) of Universal Analytics (analytics.js) gebruikt.

Als u rapportagefuncties voor advertenties handmatig wilt uitschakelen, kunt u de trackingcode wijzigen op de manier die wordt beschreven in de relevante secties hieronder.

Webtrackingcode wijzigen voor Universal Analytics (analytics.js)

Als u deze functies wilt implementeren voor Universal Analytics, voegt u de vetgedrukte regel toe aan uw bestaande trackingcode, tussen de opdrachten 'create' en 'send', zoals in dit voorbeeld:

</script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>
Als u de wijziging ongedaan wilt maken, verwijdert u de regel ga('require', 'displayfeatures');

Als u wilt dat de property-instellingen voorrang krijgen op rapportagefuncties voor advertenties, voegt u
ga('set', 'displayFeaturesTask', null);
toe achter de opdracht create en voordat de hit wordt verzonden.
Webtrackingcode wijzigen voor de standaardversie van Analytics (ga.js)

Als u deze functies wilt implementeren voor de klassieke versie van Analytics, vervangt u de vetgedrukte tekst in dit voorbeeld:

Standaardtrackingcode

<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-xxxxx-y']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;


ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';

var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>

door de vetgedrukte tekst in het voorbeeld hieronder:

Gewijzigde code om deze functies in te schakelen

<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-xxxxx-y']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;


ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js';

var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>
Als u de wijziging ongedaan wilt maken, wijzigt u uw trackingcode zodat deze overeenkomt met het voorbeeld van de standaardtrackingcode in dit gedeelte.

Als u voor ga.js wilt dat de property-instellingen voorrang krijgen op rapportagefuncties voor advertenties, voegt u
_gaq.push(['_set', 'displayFeatures', false]);
toe achter de opdracht create en voordat de hit wordt verzonden.

Als u Google Tag Manager gebruikt, volgt u deze instructies om de Analytics-tag te bewerken.

 

De optie om bestaande trackingcode te gebruiken, selecteren wanneer u een AdWords-remarketingcampagne maakt

Wanneer u een remarketingcampagne in AdWords maakt, kunt u, als uw account is gelinkt aan een Analytics-account, de trackingcode gebruiken die al op uw website staat. U hoeft dan geen remarketingtag te laten genereren door AdWords. Als u deze optie gebruikt, wordt remarketing automatisch ingeschakeld in Analytics. Meer informatie over hoe u remarketingcampagnes in AdWords maakt.

 

Remarketing en rapportagefuncties voor advertenties inschakelen voor een app

Wanneer u deze functies inschakelt voor een app, verzamelt Analytics de gebruikelijke gegevens, evenals anonieme gegevens die zijn gekoppeld aan mobiele advertentie-ID's.

Als u deze functies voor een app wilt inschakelen, moet u de Analytics-trackingcode wijzigen die u in de code van uw app heeft opgenomen. In de voorbeelden hieronder wordt uitgelegd hoe u de trackingcode voor Android- en iOS-apps wijzigt.

App-trackingcode wijzigen voor Android

Als u deze functies voor Android wilt inschakelen, wijzigt u uw Analytics-trackingcode zodat de advertentie-ID wordt verzameld. Roep de methode enableAdvertisingIdCollection aan voor de tracker waarvoor u deze functies wilt inschakelen. Bijvoorbeeld:

// Tracker ophalen.
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
TrackerName.APP_TRACKER);

// Display-functies inschakelen.
t.enableAdvertisingIdCollection(true);

Meer informatie over het ondersteunen van display-advertenties voor Android

App-trackingcode wijzigen voor iOS

Als u deze functies voor iOS wilt inschakelen, verzamelt u de IDFA (identifier for advertising, ID voor adverteren). Als u IDFA-verzameling wilt inschakelen, linkt u de bibliotheken libAdIdAccess.a en AdSupport.framework aan uw app en stelt u allowIDFACollection in op YES op elke tracker die de IDFA verzamelt. Bijvoorbeeld:

// Gaat ervan uit dat er al een tracker is geïnitialiseerd met een property-ID, anders retourneert
// getDefaultTracker nil.
id tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

// IDFA-verzameling inschakelen.
tracker.allowIDFACollection = YES;

Als u Google Tag Manager gebruikt, volgt u deze instructies om de Analytics-tag te bewerken.

 

Gerelateerde bronnen

Met Google Tag Manager kunt u wanneer u maar wilt tags maken en updaten voor uw website en mobiele apps. Het biedt marketeers grotere flexibiliteit en geeft webmasters de tijd en gelegenheid om zich op andere belangrijke taken te concentreren.

Was dit artikel nuttig?