Det är viktigt att du migrerar dina inställningar för Universal Analytics-egendomar till Google Analytics 4. Annars börjar du förlora data från och med den 1 juli 2023 (den 1 juli 2024 för Analytics 360-egendomar). Läs om hur du migrerar inställningarna.

Hantera användarsamtycke

Den här artikeln är avsedd för webbplatsägare eller appägare som använder en banner, widget eller annan lösning för samtyckeshantering för cookies. 

Läs om varför du kan behöva hantera användarsamtycke för Analytics på din webbplats eller i din app och hur du kan göra det.

Varför behöver du hantera användarsamtycke?

Webbplatser och appar som använder Google Analytics samlar in och lagrar information om webbplatsbesökares och appanvändares beteende. Människor förväntar sig i allt större utsträckning kunna styra vilken information de delar om sig själva online, och Google tillhandahåller verktyg som du kan använda för att respektera användarnas val.

I många länder och regioner finns lagar som kräver att webbplatser och appar inhämtar användarnas samtycke till att lagra information om dem. Lagarna skiljer sig åt mellan rättskipningsområden och kan ändras med tiden. Du ansvarar själv för att förstå de lagar som påverkar dig och att implementera lösningar för samtyckeshantering på din webbplats eller i din app som uppfyller kraven. 

Webbplatser använder cookies för att lagra information, medan appar i stället använder appidentifierare. Många människor kallar dock all lagrad information för cookies. Därför kan du se samtycke till cookies användas för användarsamtycke för både webbplatser och appar. På liknande sätt används cookie-banner ofta för att hänvisa till alla lösningar för samtyckeshantering.

Så här hanterar du samtycke

För att hantera användarsamtycke krävs följande:

  1. Inhämta information om besökarnas val att ge eller neka samtycke att spara information om deras beteende.
  2. Förmedla användarens samtyckesval till Google.
  3. Se till att Google-taggar som lagrar eller läser cookies följer användarnas val.

Inhämta samtycke

Det är ditt ansvar att inhämta användarnas samtycke på din webbplats eller i din app. Du kan implementera en samtyckesbanner eller någon annan anpassad lösning eller använda en plattform för samtyckeshantering (CMP).  

Förmedla samtycke

Du måste sedan förmedla användarnas val, alltså deras samtyckesstatus, till Google. Många CMP:er hanterar att skicka samtyckesstatus till Google. Om du implementerar en anpassad samtyckeslösning måste du implementera en metod för att skicka samtyckesstatus till Google.

För att förmedla samtyckesstatus till Google kan du använda något av följande:

De kan implementeras på flera olika sätt.

Se till att taggarna respekterar samtyckesstatusen

När du skickar samtyckesstatus till Google anpassar Google-taggarna sina beteenden utifrån användarens val. Mekanismen och integreringen varierar beroende på om samtyckeslösningen använder Samtyckesläge eller TCF för att kommunicera samtyckesstatusen. Med båda alternativen kan Google-taggarna respektera de användarval som du skickar till Google.

Välj ett ramverk för att hantera samtycke

Googles samtyckesläge och IAB:s Transparency & Consent Framework är två olika ramverk som låter dig kommunicera samtyckessignaler. 

Samtyckesläge

Med Googles samtyckesläge kan mätningskunder ange ett standardstatus för samtycke för varje typ av lagring de använder. När en webbplatsbesökare eller appanvändare ger eller nekar sitt samtycke sparar samtyckesläget detta val för alla deras interaktioner på webbplatsen eller i appen.

För webbplatser medför samtyckesläget att taggar med samtyckeskontroller anpassar lagringsbeteendet. Om en användare nekar samtycke sparar taggarna inte längre cookies utan skickar i stället pingar till Googles server enligt beskrivningen i Samtyckeslägets beteende. Det innebär att inte all information om de besökare som inte ger sitt samtycke går förlorad. Med pingar kan Google Analytics 4-egendomar modellera data enligt beskrivningen i Om modellerade konverteringar och Beteendemodellering för samtyckesläge.

Information om hur du aktiverar samtyckesläget finns i Samtyckesläge på webbplatser och i appar.

IAB Europes Transparency & Consent Framework (TCF)

IAB Europes Transparency & Consent Framework (TCF) är ett alternativt sätt att inhämta och spåra samtyckesstatus. Om din anpassade implementering eller CMP använder TCF för att inhämta samtycke skickar det samtyckesstatusen till Google som en särskild TCF-sträng. Google-taggen eller Taggstyrning kan läsa strängen och ställa in mätningsbeteenden för taggar med samtyckeskontroller. Mer information finns i IAB Transparency and Consent Framework v2 och Google Analytics. För användare som använder TCF v2.0 men som ännu inte är registrerade på IAB Europes globala leverantörslista (GVL) tillhandahåller Google ett läge för ytterligare samtycke enligt beskrivningen i Googles läge för ytterligare samtycke – teknisk specifikation.

När användarna nekar samtycke med en samtyckeslösning som använder TCF kan GA4-egendomar inte modellera data för att fylla i de uppgifter som saknas. 

Andra integritetsinställningar för kunder

Oavsett hur du hanterar användarsamtycke kan du också styra följande:

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
69256