Introduktion till hantering av användarsamtycke

Den här artikeln gäller alla som skickar data till Google och som samlar in och hanterar användarsamtycke. 

Läs om varför och hur du kan behöva hantera användarsamtycke för Google Analytics, Google Ads eller Ads Data Hub.

Varför du behöver hantera användarsamtycke

Konsumenter förväntar sig i allt större utsträckning att ha kontroll över informationen de delar om sig själva. Google tillhandahåller verktyg som du kan använda för att respektera användarnas val. Webbplatser och appar som använder Google Analytics eller Google Ads samlar in och lagrar information om webbplatsbesökares och appanvändares beteende. Du kan även ladda upp data från andra källor till Google Ads, till exempel genom att ladda upp butiksförsäljningsdata.

I många länder och regioner finns lagar som kräver att annonsörer inhämtar användares samtycke till att lagra och dela information om dem. Lagarna skiljer sig åt mellan olika rättskipningsområden och kan ändras över tid. Det är ditt ansvar som annonsör att försäkra dig om att du förstår de lagar som påverkar dig och att införa lösningar för samtyckeshantering för data som du delar med Google.

Webbplatser använder cookies för att lagra information, medan appar i stället använder appidentifierare. Det förekommer dock att begreppet cookies används för att beskriva all lagrad information. Därför kan du träffa på frasen samtycke till cookies när det begärs användarsamtycke för både webbplatser och appar. På liknande sätt används begreppet cookiebanner ofta för att hänvisa till alla lösningar för samtyckeshantering.

Hantera samtycke

För att hantera användarsamtycke måste du göra följande:

  1. inhämta användarens val att ge eller neka samtycke till att lagra information om hens beteende. Du ansvarar för att inhämta användares samtycke på din webbplats eller i din app, eller till annan data som du laddar upp till Google.
    För webbplatser och appar kan du implementera en samtyckesbanner eller en annan anpassad samtyckeslösning, eller använda en plattform för samtyckeshantering (CMP).
    Om du vill ladda upp data till Google bör du vända dig till din juridiska avdelning för att hitta ett verktyg för samtyckeshantering som passar dina affärsbehov.
  2. Skicka användarens samtyckesval, eller samtyckesstatus, till Google. Många CMP:er hanterar sändning av samtyckesstatus till Google. Om du implementerar en anpassad samtyckeslösning måste du även implementera en metod för att skicka användarnas samtyckesstatus till Google. Läs Välja ett ramverk för att hantera samtycke.
  3. Kontrollera att Google-taggar och tredjepartstaggar fungerar i enlighet med användarens samtyckesval.

Välja ett ramverk för att hantera samtycke

Samtyckeslösningen du väljer måste använda ett ramverk för att skicka samtyckesdata från dina webbplatser och appar till Google. Du kan välja mellan Googles samtyckesläge och IAB:s Transparency & Consent Framework.

Om du laddar upp data, till exempel butiksförsäljningsdata, till Google måste du inkludera samtyckessignaler för att kunna fortsätta använda funktioner för annonsanpassning, som Kundmatchning, med denna data. Läs om hur du förmedlar samtycke för uppladdad data

Samtyckesläget

Med samtyckesläget kan du skicka användarnas samtyckesstatus för cookies eller appidentifierare till Google. Taggarnas beteende anpassas utifrån användarnas val.

Taggar med samtyckeskontroller styr lagringen av cookies. Om en användare nekar samtycke lagrar taggarna inte längre cookies utan skickar i stället pingar till Googles server enligt beskrivningen i Samtyckeslägets beteende. Det innebär att det fortfarande lagras viss information om de besökare som nekar samtycke. Med pingar kan Google Analytics 4-egendomar modellera data enligt beskrivningen i Om modellerade konverteringar och Beteendemodellering för samtyckesläge.

IAB Europes Transparency & Consent Framework (TCF)

IAB Europes Transparency & Consent Framework (TCF) är ett alternativt sätt att inhämta och spåra samtyckesstatus. Om din anpassade implementering eller CMP använder TCF för att inhämta samtycke skickas samtyckesstatusen till Google som en särskild TCF-sträng. Google-taggen eller Taggstyrning kan läsa strängen och ställa in mätningsbeteenden för taggar med samtyckeskontroller. Mer information finns i Implementera Transparency and Consent Framework. För annonsörer som inte har registrerat sig på IAB Europes globala leverantörslista (GVL) ännu tillhandahåller Google Läge för ytterligare samtycke.

När dina användare nekar samtycke via en samtyckeslösning som använder TCF kan GA4-egendomar inte modellera data för att fylla i informationen som saknas.

Komma igång med hantering av användarsamtycke

Din datakälla

1. Inhämta användarnas samtycke

2. Skicka användarnas val till Google

3. Se till att Google-taggarna följer samtyckesvalet

Webbplats

Konfigurera en samtyckesbanner

Ställa in samtyckesläget

Verifiera implementering av samtyckesläge

App

Konfigurera en samtyckesbanner

Ställa in samtyckesläget

Verifiera implementering av samtyckesläge

Datauppladdningar till Google

Inhämta användarnas samtycke till datauppladdningar till Google

Skicka samtycke för datan du laddar upp till Google

Inte tillämpligt

Andra integritetsinställningar för kunder

Samtyckesläget är bara ett av alla tillgängliga verktyg för integritetssäker mätning. Om du vill veta mer om andra lösningar från Google kan du använda Planeraren för annonsintegritet eller se inställningarna nedan:

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

true
Välj din egen utbildningsväg

Ta en titt på google.com/analytics/learn, en ny resurs som hjälper dig att få ut mesta möjliga av Google Analytics 4. Den nya webbplatsen innehåller videor, artiklar och vägledda flöden samt länkar till Discord, bloggen, YouTube-kanalen och GitHub-lagringsplatsen för Google Analytics.

Fördjupa dina kunskaper redan i dag!

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
8978233407658927539
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
69256