Innføring i administrering av brukersamtykke

Artikkelens målgruppe alle som sender data til Google og samler inn og administrerer brukersamtykke. 

Finn ut hvorfor du kanskje må, og hvordan du faktisk kan, administrere brukersamtykke i Google Ads, Google Analytics eller Ads Data Hub.

Grunner til at administrering av brukersamtykke kreves

Forbrukere forventer i stadig større grad å kontrollere dataene de deler om seg selv, og Google tilbyr verktøy som er nyttige når du skal respektere brukervalg. I apper og på nettsteder som bruker Google Analytics eller Google Ads, blir det samlet inn og lagret informasjon om atferden til de som bruker appene og besøker nettstedene. Google gir deg også tillatelse til å laste opp data fra andre kilder til Google Ads, for eksempel data om butikksalg.

Mange land og regioner har lover som krever at annonsører må få brukernes samtykke for å kunne lagre og dele informasjon om dem. Disse lovene varierer fra virkekrets til virkekrets og endres over tid. Som annonsør er du selv ansvarlig for å sette deg inn i lovene som berører deg, og implementere løsninger for samtykkestyring for eventuelle data du deler med Google.

Nettsteder bruker informasjonskapsler til å lagre informasjon, mens apper bruker appidentifikatorer til det samme formålet. Men mange omtaler all lagret informasjon som informasjonskapsler. Derfor kan det hende du ser at samtykke til informasjonskapsler brukes som en samlebetegnelse for det å innhente brukersamtykke både i apper og på nettsteder. På lignende måte viser termen banner for informasjonskapsler til alle løsninger for samtykkestyring.

Slik administrerer du samtykke

For å administrere brukersamtykke må disse kravene innfris:

  1. Fastslå hvorvidt brukere samtykker eller ikke samtykker i at du kan lagre informasjon om atferden deres. Du er selv ansvarlig for å innhente brukernes samtykke i appen din eller på nettstedet ditt eller i forbindelse med eventuelle data du laster opp til Google.
    For apper og nettsteder kan du implementere et samtykkebanner eller en annen egendefinert samtykkeløsning, eller du kan bruke en plattform for samtykkestyring (CMP). Finn ut mer om hvordan du kan konfigurere et samtykkebanner med en plattform for samtykkestyring (CMP) eller et innholdsstyringssystem (CMS).
    Hvis du skal laste opp data til Google, må du kontakte den juridiske avdelingen din for å finne en løsning for samtykkestyring som passer til bedriftens behov.
  2. Formidle brukerens samtykkevalg, eller samtykkestatus, til Google. Mange CMP-er kan sende samtykkestatusen til Google for deg. Hvis du implementerer en egendefinert samtykkeløsning, må du påse at samtykkestatusen sendes til Google. Les om valg av rammeverk for samtykkestyring.
  3. Sørg for at Google-tagger og tredjepartstagger fungerer i tråd med brukerens samtykkevalg.

Velg et rammeverk for samtykkestyring

For å formidle brukersamtykke fra apper og nettsteder må samtykkeløsningen du velger, ha et rammeverk for overføring av samtykkedata til Google. Du kan velge mellom Googles samtykkemodus og rammeverket for åpenhet og samtykke fra IAB.

Hvis du laster opp data til Google, for eksempel data om butikksalg, må du ta med samtykkesignaler for at du også fremover skal kunne bruke funksjoner knyttet til personlig tilpasning av annonser, deriblant Kundematch med data om butikksalg. Finn ut hvordan du sender samtykke for opplastede data.

Samtykkemodus

Med samtykkemodus kan du formidle brukernes samtykkestatus for informasjonskapsler eller andre appidentifikatorer til Google. Funksjonaliteten til tagger justeres i tråd med statusen, og brukernes valg respekteres.

Tagger med samtykkekontroller justerer funksjonaliteten til informasjonskapsler som brukes til lagringsformål. Hvis en bruker avviser samtykke, lagrer tagger ikke lenger informasjonskapsler, men de sender i stedet ping til Google-tjeneren, som beskrevet i artikkelen om funksjonalitet i samtykkemodus. Dette betyr at ikke all informasjon om besøkende som avviser samtykke, går tapt. Med ping kan Google Analytics 4-områder modellere data, som beskrevet i artiklene om modellerte viktige hendelser og atferdsmodellering for samtykkemodus.

Rammeverket for åpenhet og samtykke (TCF) fra IAB Europe

IAB Europe-rammeverket for åpenhet og samtykke (TCF) er en annen løsning som kan brukes til å innhente og spore samtykkestatus. Hvis den egendefinerte implementeringen eller CMP-en innhenter samtykke via TCF, sendes samtykkestatusen til Google som en spesiell TCF-streng. Google-taggen eller Tag Manager kan lese denne strengen og angi målingsfunksjonalitet for tagger med samtykkekontroller. Se mer om dette i artikkelen om implementering av rammeverket for åpenhet og samtykke. For de som ennå ikke er registrert i IAB Europes liste over globale leverandører (GVL), tilbyr Google modusen for ekstra samtykke, som beskrevet i Googles tekniske spesifikasjon for modusen for ekstra samtykke.

Hvis brukerne nekter å gi samtykke i en samtykkeløsning hvor TCF benyttes, kan ikke GA4-områder modellere data som kan fylle ut de manglende opplysningene.

Slik kommer du i gang med styring av brukersamtykke

Datakilden din

1. Innhent brukersamtykke

2. Send brukervalg til Google

3. Sørg for at Google-taggene er i tråd med samtykkevalget

Nettsted

Konfigurer et samtykkebanner

Konfigurer samtykkemodus

Bekreft implementeringen av samtykkemodus

App

Konfigurer et samtykkebanner

Konfigurer samtykkemodus

Bekreft implementeringen av samtykkemodus

Dataopplastinger til Google

Innhent brukersamtykke for dataopplastinger til Google

Send samtykke for data du laster opp til Google

Ikke aktuelt

Andre personverninnstillinger for kunder

Samtykkemodus er bare et av mange verktøy i verktøykassen for personvernsikker måling. Du kan finne ut mer om andre løsninger Google tilbyr, ved å bruke planleggeren for annonsepersonvern eller ta en titt på innstillingene nedenfor:

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Velg din egen kursplan

Ta en titt på google.com/analytics/learn, en ny ressurs du kan bruke for å få mest mulig ut av Google Analytics 4. Det nye nettstedet inneholder videoer, artikler og veiledninger samt linker til Discord, YouTube-kanalen, bloggen og GitHub-repositoriet for Google Analytics.

Kom i gang med læringen allerede i dag!

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny