[GA4] O domovskej stránke

Informácie ktoré sú pre vás relevantné a užitočné na základe vášho správanie v službe Google Analytics

Domovská stránka zobrazuje informácie, ktoré sú pre vás relevantné na základe vášho správania v službe Analytics. Pomocou tejto stránky môžete sledovať návštevnosť, pohybovať sa v službe Analytics a získavať štatistiky o svojich weboch a mobilných aplikáciách. Keď budete ďalej používať Analytics, prispôsobený obsah na domovskej stránke bude pribúdať.

Ak do vášho vlastníctva zatiaľ neprichádzajú žiadne údaje, zobrazí sa hore na stránke banner s pokynmi na vytvorenie streamu údajov alebo nastavenie zhromažďovania údajov. Keď vlastníctvo začne prijímať údaje, zobrazia sa na kartách domovskej stránky.

Prístup na domovskú stránku

Ak chcete otvoriť domovskú stránku, kliknite v ľavej navigácii na Domov.

Snímka obrazovky ľavej navigácie so zvýrazneným tlačidlom Domov

Súhrn

Na karte súhrnu sa zobrazujú relevantné metriky spolu s príslušnými trendovými spojnicami. Analytics aktualizuje metriky na karte súhrnu na základe vášho správania v službe Analytics.

Ak si napríklad pravidelne prezeráte metriku Celkové výnosy, Analytics pridá do súhrnu kartu s informáciami o tom, ako sa za posledných 7 dní zmenili výnosy. Kliknutím na túto kartu zobrazíte trendovú spojnicu (plná čiara) s bodom za každý z posledných 7 dní v porovnaní s bodmi za predchádzajúcich 7 dní (prerušovaná čiara).

Snímka obrazovky súhrnu s vybranou kartou Celkové výnosy

Umiestnením kurzora myši na metriku sa zobrazí rozbaľovacia ponuka, pomocou ktorej môžete metriku zmeniť. Keď si kartu súhrnu prispôsobíte, ostatní používatelia vo vlastníctve vaše zmeny neuvidia. Bez ohľadu na to, či zmeníte metriku alebo dátum na karte, v budúcich reláciách vaše voľby obnovíme.

V reálnom čase

Karta V reálnom čase zobrazuje priebežnú aktivitu na základe údajov z reportu V reálnom čase. Karta uvádza počet používateľov za posledných 30 minút (po minútach) s až piatimi krajinami, z ktorých aktivita pochádza. Prečítajte si viac o informáciách o polohe.

Na karte V reálnom čase si môžete pomocou rozbaľovacích ponúk vybrať z viacerých dimenzií (napr. Publikum, Mesto) alebo metrík (napr. Používatelia, Noví používatelia), prípadne môžete výber dimenzie a metriky nechať na nás (t. j. Vybrať pre mňa).

Keď si kartu V reálnom čase prispôsobíte, ostatní používatelia vo vlastníctve vaše zmeny neuvidia. Bez ohľadu na to, či zmeníte metriku, dimenziu alebo dátum na karte, v budúcich reláciách vaše voľby obnovíme.

Nedávno použité

Sekcia Nedávno použité obsahuje odkazy na časti vášho vlastníctva v službe Google Analytics 4, ktoré ste nedávno otvorili. Ak ste napríklad nedávno otvorili stránku správy, karta v sekcii Nedávno použité by obsahovala tieto údaje:

  • odkaz na stránku správy;
  • kedy ste naposledy navštívili stránku správy;
  • cestu, ktorou ste sa dostali na stránku správy;
  • obrázok stránky správy.

Snímka obrazovky sekcie Naposledy zobrazené so štyrmi záložkami

Keď sa vrátite do reportu pomocou sekcie Nedávno použité, zobrazia sa zmeny, ktoré ste v reporte vykonali. Vďaka tomu sa môžete rýchlo vrátiť k predchádzajúcej analýze.

Napríklad ste si zobrazili report Akvizícia návštevnosti a zmenili ste primárnu dimenziu z predvolenej dimenzie Predvolené zoskupenie kanálov relácie na dimenziu Médium relácie. Okrem toho ste zmenili poradie v reporte z metriky Používatelia v zostupnom poradí na metriku Relácie s interakciou v zostupnom poradí. Nasledujúci deň kliknete na report Akvizícia návštevnosti v sekcii Nedávno použité, aby ste si daný report otvorili s týmito zmenami.

Navrhnuté pre vás

Keď začnete používať Google Analytics, táto sekcia začne zahŕňať karty, ktoré si často prezeráte, aj keď ste si ich v poslednom čase nezobrazili. Ak si napríklad v reporte Akvizícia používateľov pravidelne zobrazujete kartu Noví používatelia podľa média prvého používateľa, bude sa táto karta zobrazovať v službe Analytics.

Štatistiky a odporúčania

V sekcii Štatistiky a odporúčania nájdete štatistiky a odporúčania.

Štatistiky uvádzajú neobvyklé zmeny, nové trendy a ďalšie štatistiky o vašom webe alebo aplikácii. Zobrazenie určitých anomálií vám napríklad pomôže rýchlejšie identifikovať zmeny v údajoch, ktoré si môžu vyžadovať ďalšiu analýzu a podniknutie krokov. Kliknutím na Rozbaliť Rozbaliť otvoríte konkrétnu štatistiku a kliknutím na Zobraziť všetky štatistiky otvoríte všetky štatistiky. Ďalšie informácie o štatistikách

Odporúčania poskytujú prispôsobené návrhy, ktoré vám pomôžu získať najužitočnejšie a najpresnejšie údaje a využívať nové relevantné funkcie hneď po ich sprístupnení. Google zobrazuje odporúčania na základe histórie vlastníctva, nastavení a trendov v službe Google Analytics.

Ak ste vlastníctvo začali prevádzkovať len nedávno, nemusia sa vám zobrazovať žiadne odporúčania. Skúste ich však skontrolovať o niečo neskôr. Google Analytics pre vás pravidelne vyhľadáva a pripravuje nové odporúčania. Ďalšie informácie o odporúčaniach

Úprava obdobia

Na karte súhrnu a kartách v sekcii Pretože si ich často prezeráte sa predvolene zobrazujú údaje za posledných 7 dní. Obdobie môžete upraviť pomocou rozbaľovacej ponuky v ľavom dolnom rohu karty. Úpravou obdobia na jednej karte nezmeníte obdobie na ostatných kartách na domovskej stránke.

Snímka obrazovky rozbaľovacej ponuky s údajmi za sedem dní s ďalšími dostupnými možnosťami dátumu

Poskytnutie spätnej väzby

Ak sa v sekcii Navrhnuté pre vás alebo Štatistiky a odporúčania zobrazuje karta, ktorá je pre vás užitočná, môžete pomocou tlačidla spätnej väzby s palcom hore v pravom hornom rohu karty dať najavo jej užitočnosť.

Ak Analytics zobrazí kartu v sekcii Navrhnuté pre vás alebo Štatistiky a odporúčania, ktorá pre vás nie je relevantná, môžete ju zavrieť kliknutím na tlačidlo palca dole. Na základe vašich informácií vám môže Google Analytics v budúcnosti vybrať domovskú stránku lepšie.

Keď kliknete na tlačidlo spätnej väzby s palcom dole, karta sa okamžite odstráni z vašej domovskej stránky a ďalších 30 dní sa vám nebude zobrazovať. Upozorňujeme, že ak neodošlete formulár spätnej väzby, ktorý sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo spätnej väzby, karta sa bude zobrazovať po zvyšok relácie. Karta sa však v budúcich reláciách odstráni.

Všetky štatistiky a odporúčania sú naďalej dostupné v centre štatistík vrátane tých, ktoré ste zavreli.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka